Navarátri púdža: Desátá pozice Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Navarátri púdža: Desátá pozice, 27/09/1992, Cabella, Itálie Dnes je první den Navarátri. Když jsem zjistila, že prší a jsou tu různé problémy a že Višnumája naznačuje určité věci, jen jsem se podívala do kalendáře. A budete překvapeni – v kalendáři se píše, že doba do 17:45 není příznivá, je nepříznivá. Teprve po 17:45 začne ta správná doba. Tak si představte, jak správná byla ta kalkulace, že tato púdža má začít v 17:45, po 17:45. To znamená, že první den Navarátri v Itálii nebo v Evropě začíná po 17:45. Je to tedy něco, co je třeba pochopit, že Čaitanja vše vypracovává a dává všechna vodítka, protože jsem vůbec neviděla to, čemu se říká tithí – příznivá doba – jen jsem to cítila a řekla jsem, budeme to mít večer. A pak jsem řekla: „Podívejme se na to.“ A tam to bylo. Je tolik věcí, které musíme pochopit, že vše, co vám bylo odhaleno, si můžete ověřit. Například, kdysi jsem řekla, že Muládhára je vytvořena z uhlíku, z atomu uhlíku, a když se podíváte zprava doleva a naopak, nalevo uvidíte svastiku. Když se podíváte zleva doprava, uvidíte Ómkaru. Když se podíváte zespoda nahoru, uvidíte alfu a omegu. Víte, že Kristus řekl: „Já jsem alfa a omega.“ Tato svastika se tedy stane Ómkarou a také se stane Kristem. Je to vidět velice zřetelně. Máme o tom nádherný film, máme i nahrávku, chtěla jsem, abyste to všichni viděli, ale nevím, jak se nám to tady podaří. Ale přeji si, abyste to všichni viděli, je Read More …

O meditaci, kázni a odevzdání se (5 min) (Location Unknown)

19920927 – O meditaci, kázni a odevzdání se Jako sahadžajogíni musíme mít tu kázeň – pokud jde o meditaci. Ta síla, Amba, vás dobře zná, zná vaši minulost, ví, jaký jste člověk. Jakmile začnete dělat introspekci a vidět uvnitř: „Co je se mnou v nepořádku?“, budete se snažit dosáhnout naprosté rovnováhy: „Co mám udělat?“ Především musíte meditovat. Není jiné cesty, musím vám to říct, jiné cesty není. Někdo řekl: „Matko, přestal jsem jíst toto, přestal jsem jíst tamto“ – a nic. „Matko, dělám toto a stojím na hlavě“ – nic. Musíte meditovat a mělo by to být trošku ráno a trošku večer. A nedívejte se při meditaci na hodinky. Pro meditaci musí být vyhrazený čas, jakýkoli. Nezabere to téměř žádný čas. Viděla jsem, jak ženám dlouho trvá, než se vypraví, takže když i jen desetinu toho času budete meditovat, bude to stačit a nebudete potřebovat mnoho make-upu. Vaše pleť se zlepší, vaše vlasy i váš obličej se zlepší, vše se vypracuje. Nemusíte nic používat, nemusíte používat žádný parfém ani nic jiného. Vaše tělo samotné bude plné vůně. Vše bude dodáno. První věc, kterou tedy musíme udělat, je postarat se, abychom se odevzdali vůli Boha. To je pro sahadžajogíny velmi důležité. Jakmile jste odevzdaní, všechny vaše problémy se vyřeší. Odevzdejte taky své problémy. „Přenechávám to Tobě, Bože, Ty tento problém vyřešíš. Ty konáš.“ Toto je tak přesná a účinná, tak účinná síla. A především – miluje vás, stará se o vás a odpouští vám. I když děláte chyby, odpouští vám: „V Read More …

O chápání Boha, pokoře a disciplíně (Location Unknown)

19920927 – O chápání Boha, pokoře a disciplíně Takže nemůžete chápat, nemůžete pochopit Boha. Pochopte, prosím, jednu věc, porozumět Bohu je nemožné. Můžete být však ve spojení s Bohem, můžete být ve společnosti Boha, můžete být Bohem požehnáni, Bůh se o vás může starat, můžete o Bohu vědět spoustu věcí, ale nemůžete Mu rozumět. Toto je další věc, kterou musíte vědět, že nemůžete pochopit, proč Bůh dělá tyto věci, proč dělá to a ono. Nemůžete to pochopit, nemůžete to vysvětlit. Někdo třeba řekne: „Proč vytvořil svastiku?“ „Proč vytvořil Ómkaru?“ Tady jsou tak arogantní lidé, že se snad budou Boha ptát: „Proč jsi existoval?“ Neznají hranice, víte, žádné překvapení. Tato arogance, toto ego nás zaslepilo a oddělilo od Boha. Myslíme si o sobě bůhví co, jsme velmi samolibí a moc toho nevíme. Takže tato síla, tato Šakti je tou, která vám dala sebeuvědomění a dá vám i uvědomění si Boha. Přesto však Bohu nebudete rozumět. Musíte jít nad Boha, abyste Mu mohli rozumět. Jak byste Mu mohli rozumět? Řekněme, že je něco pod vámi, tomu rozumíte, jak ale můžete pochopit něco, co je nad vámi? Předpokládejme, že je někdo dole v Cabelle a chce pochopit Můj dům, pochopí ho? Musí jít nad Cabellu, aby Můj dům viděl. Takže zdroj, ze kterého jsme přišli, pochopit nemůžeme. Nemůžeme soudit, nemůžete říct proč, toto je přání Boha, touha Boha, ať udělá cokoli. Musíme tedy říct: „Ať je Jeho přání jakékoli, budeme spokojení.“ Síla, která je ve vás jako Amba, je silou přání samotného Boha. Read More …