Navarátri púdža, 27/09/1992

Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Dnes je první den Navarátri. Když jsem zjistila, že prší a jsou tu různé problémy a že Višnumája naznačuje určité věci, jen jsem se podívala do kalendáře. A budete překvapeni – v kalendáři se píše, že doba do 17:45 není příznivá, je nepříznivá. Teprve po 17:45 začne ta správná doba. Tak si představte, jak správná byla ta kalkulace, že tato púdža má začít v 17:45, po 17:45. To znamená, že první den Navarátri v Itálii nebo v Evropě začíná po 17:45. Je to tedy něco, co je třeba pochopit, že Čaitanja vše vypracovává a dává všechna vodítka, protože jsem vůbec neviděla to, čemu se říká tithí – příznivá doba – jen jsem to cítila a řekla jsem, budeme to mít večer. A pak jsem řekla: „Podívejme se na to.“ A tam to bylo. Je tolik věcí, které musíme pochopit, že vše, co vám bylo odhaleno, si můžete ověřit. Například, kdysi jsem řekla, že Muládhára je vytvořena z uhlíku, z atomu uhlíku, a když se podíváte zprava doleva a naopak, nalevo uvidíte svastiku. Když se podíváte zleva doprava, uvidíte Ómkaru. Když se podíváte zespoda nahoru, uvidíte alfu a omegu. Víte, že Kristus řekl: „Já jsem alfa a omega.“ Tato svastika se tedy stane Ómkarou a také se stane Kristem. Je to vidět velice zřetelně. Máme o tom nádherný film, máme i nahrávku, chtěla jsem, abyste to všichni viděli, ale nevím, jak se nám to tady podaří. Ale přeji si, abyste to všichni viděli, je to tak jasně vidět. Takže alfa a omega – také tyto matematické věci k nám přišly z nitra, od Božského. Není to nic, co bychom vytvořili. Objevili to nějací matematikové, kteří byli realizované duše. A ti použili tuto alfu a omegu. Je překvapivé, jak jasně to ukazuje, že se svastika stává Ómkarou a Ómkara alfou a omegou. Takže v Sahadža józe je vše hmatatelné a lze to ověřit. Dnes tedy uctíváte Durgu, všech devět podob Bohyně. Přišla na tuto Zem devětkrát, aby bojovala se všemi lidmi, kteří ničili hledače, kteří se jim snažili znepříjemňovat život. Tito trýznění světci se modlili k Bohyni. Nikdo z Bohů totiž nemohl nic dělat a Sadášiva nikdy nezasahuje do konání Bohyně. Uctívali proto Bhagavatí. A ta se pak devětkrát inkarnovala podle potřeby doby. Vždy Ji tedy vidíte, jak čelí lidem, kteří jsou extrémně arogantní, samolibí, kteří si myslí, že na ně nikdo nemá. A tito samolibí, strašliví rákšasové mučí bhakty. V Indii, když někomu děláme horoskop, máme tři kategorie lidí, jedna jsou dévové, říká se jim dév, druhá skupina jsou manavové, to znamená lidské bytosti, a třetí rákšasové. Myslím, že vás všechny jsem získala z kategorie dévů, protože jinak byste se Sahadža jógou nezačali zabývat tak vážně, pokud byste tam nebyli. Konec konců, proč byste Mi také měli věřit, že tu byla Durga a že udělala to a ono? Není to tak, že jste přišli z jedné víry a skáčete do druhé – tak to není. Skutečně je to prokázáno – můžete to cítit.

Například, když zvedáte Kundaliní do středního srdce, můžete cítit, že pokud je ve středním srdci napadení, musíte použít jméno Džagadamba. Dokud neřeknete Její jméno, srdce se neotevře. Já také, pokud čistím vaše střední srdce, musím říct: „Ve skutečnosti jsem Džagadamba.“ Pak se Džagadamba ve vašem nitru probudí. Takže nyní jste to potvrdili mnohem více než vědci. Vědci jdou zvenčí a nejsou vůbec průkazní. Když máte nějaký problém, vypracují jej, další problém… Oni vypracovávají problémy, neznají však základy, neví, jaké jsou to problémy a v čem spočívá řešení. Zatímco vy můžete vidět, že jakmile Amba, Kundaliní, která je odrazem Ducha svatého, odrazem Ádi Šakti ve vašem nitru, začne stoupat různými čakrami, dává jim sílu, protože ona je silou, je Šakti. Je silou přání Sadášivy, je absolutní silou Sadášivy. Dává úplnou sílu každé čakře, čímž se všechny čakry osvítí a všechna božstva se probudí. Jestliže nemáme žádnou životní sílu, budeme jako mrtví lidé. Jakmile však čakry obdrží tuto sílu, tuto Šakti, probudí se. Viděli jste to, sami to můžete dělat. Je to vše hmatatelné, můžete si to ověřit. Řekla jsem vám, že sídlí v srdeční čakře. Podívejme se, jak je srdeční centrum umístěno, to je také velmi zajímavé. Je Džagadambou, ale Amba, což znamená čistá forma síly, sídlí v křížové kosti jako Kundaliní. Její forma v podobě Džagadamby, ve které je Matkou vesmíru, sídlí v srdeční čakře. Toto srdeční centrum je velice důležité. Než – už jsem vám to říkala – dosáhne dítě věku asi dvanácti let, toto centrum vytváří gany. Ganové jsou pracovníci levé strany. Jsou jako – lze říci, že Svatý Michael je jejich vůdcem, jejich králem je však Ganapatí, Ganéša. Takže první, co vytvořila, byla ghatasthapana, ghatasthapana znamená to, co jste tady připravili. Toto je ghatasthapana – nádoba s kokosem. Toto je kumbha. Tuto kumbhu vytvořila jako první – je to křížová kost. To je Její první práce, vybudovat vaši Muládháru. Takže Ona ve vás ustanovila nevinnost. Pro začátek ve vás vybuduje nevinnost. Vložila do vás tedy tuto ghatu, v níž nyní přebývá jako Kundaliní. První věcí tedy je ustanovit Kundaliní v křížové kosti a potom Šrí Ganéšu. Toto je první úkol, tímto způsobem pak vše, co nyní vytvoří, všechny vesmíry, Zemi, vše, co vytvoří, musí být naplněno nevinností. Když se podíváte na kameny, jsou nevinné. Jedině když bouchnete do kamene, uhodíte se, on sám nevstane, aby vás udeřil. Jsou nevinné. Když se podíváte na řeky, jsou nevinné. Vše, co bylo vytvořeno jako hmota, je nevinné. Není to vychytralé, není to manipulativní, není to agresivní – nic takového. Jsou nevinné, jsou pod úplným vedením Boha všemohoucího. Nemají svobodnou vůli dělat, co se jim zlíbí. Vše, co udělají, je zcela pod absolutním velením Boha všemohoucího. Takže lze říci, že jsou nevinní. Protože nemají svobodnou vůli dělat, co se jim zlíbí. Zvířata jsou tedy také, až na pár výjimek, nevinná. Většina z nich je nevinná, nevinná v tom smyslu, že se jim říká pašu, tedy naprosto pod kontrolou paša, Boha všemohoucího. Tygr se bude chovat jako tygr a had se bude chovat jako had. Avšak u lidí se někdo bude chovat jako tygr, zítra jako had a třetí den jako červ. Není tu žádná stálost. Nemůžete tedy říct, že když je tento chlapík dnes tygr, zítra z něho nebude had. Nemají svobodnou vůli měnit svou individualitu. Jsou ponechána sama sobě. Takže Šakti se tímto nezabývá. Už byla stvořena, jsou tu a existují. Mají svůj účel, proto tu jsou. A jejich účel je jediný, podporovat lidské bytosti. Protože vy jste ztělesněním vývoje.

Všechny tyto věci stvořila jen pro vás, abyste byli stvořeni a nakonec získali seberealizaci. Aby váš život měl smysl. Abyste byli spojeni s touto všepronikající silou, abyste vstoupili do království Boha. Vše je Její práce. Takže můžeme říct, že přišla devětkrát a podesáté přišla, aby vám všem dala realizaci. Při desátém příchodu jsou však všechny tyto tři síly spojeny – proto se říká Trigunátmika. Proto Buddha říkal „Maitréja“ – tři Matky dohromady. Když tedy tato síla začne jednat, má naprostou kontrolu nad všemi třemi kanály a sedmi centry ve vás, naprostou kontrolu. Bez povolení nebo bez použití jména této síly nemůžete dosáhnout ničeho. Je to tak. A tady lidské bytosti selhávají, protože mají svobodnou vůli. Neví, proč někoho poslouchat, proč někoho vyslechnout nebo přijmout. Proto – přestože máte získat seberealizaci, je tento úkol velice obtížný. Protože nejste zvyklí nepoužívat svou svobodnou vůli. Zejména v západních zemích mají lidé možnost volby i u cereálií. Řekli Mi, že v Americe existuje 126 typů cereálií. Jestliže provozujete tyto nesmysly, vaše ego se rozhodně nafoukne a pak si myslíte, že máte právo o sobě rozhodovat. A nemůžete přijmout někoho, kdo vám řekne, že toto nebo ono není správné. Takže tatáž síla byla nyní probuzena v Paramačaitanje. Toto probuzení do Paramačaitanji dělá zázračnou práci, kterou můžete sami jasně pozorovat. Zaprvé, viděli jste Mé fotografie. Vidíte Mé fotografie, jste ohromeni, jste překvapeni. Chci říct, Já sama nevím, čím se Paramačaitanja zabývá. Je tak aktivovaná, že neustále pracuje na tom, aby vás, lidi, přesvědčila o pravdě. Kdyby byla takto aktivní v době Krista, bylo by to mnohem lepší. Muselo to však tak být, protože zvládat lidské bytosti je nanejvýš obtížné. Dostaly svobodu, žasli byste, že svobodu dostali i Adam s Evou. Měli bychom však pochopit, jak toho bylo dosaženo. V gnostické Bibli se píše, co jsem vám říkala, že Adam i Eva, oba dva, byli jako pašus, pod úplnou kontrolou Boha, neměli svobodnou vůli. Žili by nazí v zahradě Eden a ani by je nenapadlo o něčem přemýšlet. Zajímala by je jenom potrava, žili by jako zvířata. Byli prostě jako zvířata. Pak ale samotná Šakti na sebe vzala podobu hada, aby jim řekla: „Musíte získat ovoce poznání.“ Chtěla vývoj. Nebyl to nápad Boha všemohoucího, protože to byl docela bolehlav udělat takovou věc. Myslel si: „Na co je třeba mít takové bolehlavy?“ Šakti však měla svůj vlastní styl. Věděla, že je schopna mnoha zázraků, že zařídí, aby lidské bytosti pochopily vědění, že Ona opravdu zařídí, aby měly poznání. Proto řekla: „Musíte sníst toto ovoce a musíte zkusit získat poznání.“ Tak vznikla nová lidská rasa, která chtěla získat poznání. Viděli jste, že jsme měli různé primitivní národy. Pak se začaly vyvíjet. Musím říci, že první tvoření, které se odehrálo před tímto, se týkalo jiných, vyšších stvoření, která naplánovala Ádi Šakti, aby bylo všechno rozvrženo. Vytvořila tedy Brahmu, Višnua, Mahéšu a jejich lóky, jejich atmosféry nebo můžeme říci jejich sféry. Bylo naplánováno vše, jak přimět tato zvířata, aby z nich byly realizované duše, jak proměnit zvířata v lidské bytosti a lidské bytosti v realizované duše. Byl to obrovský problém.

Tak stvořili, jak víte – Višnu měl svou lóku, Mahéša měl svou lóku a Brahmadéva měl svou lóku. A dohodli se mezi sebou, jak to co nejlépe udělat. Protože tyto tři kanály byly později vytvořeny v lidských bytostech. Z těchto tří kanálů povstaly tři Šakti: Mahákálí, Mahálakšmí, Mahásarasvatí, vytvořily dvě děti – jednu šakti a jednoho bratra. A pak došlo v dané skupině k uzavření manželství, manželství ne v lidském slova smyslu, ne v lidském smyslu, ale tak, že energie byla dána potenciálnímu muži. Takže žena, která představovala energii, byla dána muži. Všechny tyto věci se staly a oni se rozhodli, že to v lidských bytostech vypracují. Stalo se, že první práce byla jistým způsobem velmi účinná v Indii. Nebo si možná vybrali Indii kvůli indickému klimatu, které je tak dobré. Určitě víte, že je tam šest ročních období. Není to jako dnes, že kdykoli přijde tento absurdní déšť; jako v Londýně, kde musíte hrát fotbal s deštníkem nad hlavou. Takže v Indii je přesně šest ročních období, která jsou velmi dobře vyvážená. Proto se Paramačaitanja v Indii také nazývá Ritambara pragja. V Indii, tady ne, tady to nemůžeme říct. Ritambara pragja znamená ta, která je poznáním – pragja, znamená osvícené poznání té, která vytváří roční období. Protože tady Ritambara pragja stagnuje. Nemá žádné porozumění kvůli tomu, jaké jsou lidské bytosti. Jsou to takoví zmatkaři, měla bych říct, že i příroda tady zmatkuje a nechápe, jak s takovými lidmi jednat. To je fakt. V Indii však máme šest ročních období, která jsou dokonale známa. Člověk nemusí studovat indickou astrologii, lidé však mají svou vlastní astrologii – Já jí samozřejmě nevěřím. Avšak na lidské úrovni můžete vidět, jak popisují a jak dokážou přesně předpovědět, kdy bude pršet, kdy nebude pršet, co se stane. Dokonce i o hvězdách, že přijde taková a taková hvězda. To se dělá už tisíce let. Dokážou přesně říci, kdy se přiblíží nějaká hvězda, která hvězda dnes vládne, která hvězda bude vidět zítra. Za starých časů se všechny tyto věci studovaly. Nevím, jaká byla tehdy situace v západních zemích. Jestli tam byly lidské bytosti, nebo ne, nevím, z historického hlediska to však vypadá, že to nebylo tak vyspělé místo. Toto vše se tedy zařídilo a zajistilo se, aby lidské bytosti pochopily, že existuje Bůh. Svatí byli v úctě – povídám vám o Indii, opravdoví světci byli respektováni a přicházeli na různé vhledy. A nyní, když si čtu, řekněme, Ádi Šankaračárju, žasnu, jak o Mně mohl vědět tolik věcí. Ví, jak vypadá Mé koleno, ví, kolik mám vrásek na zádech, víte, je to úžasné, jak toho o Mně tento muž mohl tolik vědět. To znamená, že skrze své meditativní síly si Mě dokázal představit, ačkoli Mě nikdy neviděl. Jeho popis a vše je tak jasné. Když říkáte tisíc jmen Bohyně, tisíc jmen Bohyně je tak přesných. Můžete si je na Mně ověřit, jsem přesně taková. Vše, co tam je, dobré i špatné, vše, co je o Mně řečeno, tam je, to je fakt. Poznání těchto lidí je tak pozoruhodné. Jak mohli vědět, že Bohyně je právě taková? O pár věcech jsem ani nevěděla, ale jsou tam tak, jak je popsali. Je to velice překvapivé. Takže jejich meditativní síla v Indii byla ohromná. Důvodem byla naše ukázněná roční období, díky nimž jsou i lidé ukáznění.

V Indii většina lidí vstává brzy ráno, udělají púdžu a všechno, okoupou se, jdou do práce, přijdou domů, jsou s rodinou, dají si jídlo a pak zpívají písně a bhadžány a pak jdou spát – tak je to normální. Jsou velmi ukáznění. Nejezdí na dovolené. Neopíjejí se, ani nic podobného. Když někdo pije, jeho rodina ho obvykle bez debat vyhodí z domu. Je zavržen, jako by měl lepru. Říkají mu daruda – opilec. I dnes někteří lidé pijí, svoje pití však skrývají. Nikdo nepije v přítomnosti druhých lidí. Nevím, jejich vliv se může zvýšit a lidé možná začnou pít veřejně, ale běžně to nedělají. Díky těmto šesti naprosto ukázněným ročním obdobím jsme tedy věděli, co, kdy a jak dělat. Lidé mohli žít v džungli. V Anglii, když potřebujete jít ven, zabere vám to 15-20 minut – musíte si obout boty, ponožky, kabát a pod tím – to a ono. Jinak nemůžete jít ven. Jdete z jednoho místa, dojdete na jiné, zjistíte, že hustě prší, nic nemáte, úplně promoknete. V Indii to tak ale není. Je to v takové rovnováze, že když přijedete – všichni přijíždíte v zimě; viděli jste to. Neprší z ničeho nic, to se neděje, aby pršelo ve špatnou dobu. Můžete být venku, jak dlouho chcete. Takže tito lidé mohli žít v džungli, v tom smyslu, že jsme neměli moc nároků na pohodlí. Mohli žít v obyčejné malé chýši. Nějaká ochrana před sluncem a ochrana před deštěm v období dešťů, to je vše. Měli minimální životní potřeby. Nepoužívali jsme plasty – chci říct, žádné plasty v té době neexistovaly, a dokonce ani nyní je nepoužíváme. Mívali jsme pár thálí – talíře, mísy – a pár věcí. V malé rodině mívali jen thálí, které se v rodině předávaly. Nyní shledávám, jak velké jsou tu rozdíly. Když bydlíte prostě, neberete si všechno bohatství Matky Země. Není tu žádný ekologický problém. Když ale máte, jak říkáte, tolik sklenic na tohle, tolik na tamto, všechny tyto věci, které produkujete, nemají žádnou estetickou hodnotu ani trvanlivost. Pak máte ty obrovské hory plastů, které se nedají spálit, ani zahodit, když je zahodíte do moře, tak plavou – proto máme tyto problémy. Takže tato Šakti, která tehdy pracovala, v nich způsobila, aby začali hledat, protože nemuseli dělat nic jiného. Je to v pořádku, máte co jíst, máte kde spát, hotovo, nic dalšího na práci. Máte šťastný život. Se vším tím komfortem, který zabral tak málo času, měli hodně času, spoustu času. A co s tímto časem dělali? Nešli si zaplavat, ani zatančit si do společnosti, nic takového. Využili ten čas k meditacím. A když tehdy začali meditovat, začali si uvědomovat, co je Boží síla, co je Božské, co je Bůh. Například vám řeknu, že tady lidé dokonce diskutují o soukromém životě Krista a povídají různé věci. To by v Indii nebylo možné, to nikdo nedělá. Nikdy by je nenapadlo přemýšlet o tom, jak měl Krišna 16000 manželek. Musel k tomu být nějaký důvod, je to konec konců Bůh. Bůh je Bůh, vy jste lidské bytosti – co můžete vědět o Bohu, když jste tu jen díky Němu? Nediskutují o takových hloupostech. Musí to tak být. Když jsem jim řekla, že to jsou Jeho síly, 16000, řekli: „Ano.“ Pět manželek bylo pět elementů, ano? Jsou Bohem! Nikdo o těchto věcech nedebatuje. Jak můžete porozumět Bohu? Rozumíte snad Mně? Nemůžete. Zkuste to – nemůžete Mě pochopit. Velmi obtížné. Takže nemůžete chápat, nemůžete pochopit Boha. Pochopte, prosím, jednu věc, porozumět Bohu je nemožné. Můžete být však ve spojení s Bohem, můžete být ve společnosti Boha, můžete být Bohem požehnáni, Bůh se o vás může starat, můžete o Bohu vědět spoustu věcí, ale nemůžete Mu rozumět. Toto je další věc, kterou musíte vědět, že nemůžete pochopit, proč Bůh dělá tyto věci, proč dělá to a ono. Nemůžete to pochopit, nemůžete to vysvětlit. Někdo třeba řekne: „Proč vytvořil svastiku?“ „Proč vytvořil Ómkaru?“ Tady jsou tak arogantní lidé, že se snad budou Boha ptát: „Proč jsi existoval?“

Neznají hranice, víte, žádné překvapení. Tato arogance, toto ego nás zaslepilo a oddělilo od Boha. Myslíme si o sobě bůhví co, jsme velmi samolibí a moc toho nevíme. Takže tato síla, tato Šakti je tou, která vám dala sebeuvědomění a dá vám i uvědomění si Boha. Přesto však Bohu nebudete rozumět. Musíte jít nad Boha, abyste Mu mohli rozumět. Jak byste Mu mohli rozumět? Řekněme, že je něco pod vámi, tomu rozumíte, jak ale můžete pochopit něco, co je nad vámi? Předpokládejme, že je někdo dole v Cabelle a chce pochopit Můj dům, pochopí ho? Musí jít nad Cabellu, aby Můj dům viděl. Takže zdroj, ze kterého jsme přišli, pochopit nemůžeme. Nemůžeme soudit, nemůžete říct proč, toto je přání Boha, touha Boha, ať udělá cokoli. Musíme tedy říct: „Ať je Jeho přání jakékoli, budeme spokojení.“ Síla, která je ve vás jako Amba, je silou přání samotného Boha. Ať už tedy máte jakékoli přání, znamená to, že Jeho přání je, abyste vstoupili do Jeho království. Nyní vstupujete do Jeho království a Šakti zařídí, abyste seděli na různých nádherných postech, někteří sedí v srdci Boha, jiní sedí v Sahasráře Boha, v Božím království. Měli byste převzít svoji sílu. Nyní během Navarátri byste měli pochopit, že byl teď překročen limit a jsme na desáté pozici, kde musíte převzít svou sílu. Řekla jsem vám už mnohokrát, abyste věřili, že jste teď sahadžajogíni. Věřte, že jste vstoupili do království Boha. Nemůžete soudit Boha, nemůžete říct: „Proč Ona dělá to, proč On dělá to?“ To nemůžete říct – to je něco jiného. Když tu však sedíte, není to shromáždění, není to žádný politický boj, znamená to, že jste vstoupili do království Boha. Jste Bohem požehnáni, stará se o vás, chrání a vyživuje vás a dává vám vědění. Přesto tato arogance ještě musí ustoupit. Abychom dokázali pochopit, proč se to děje. Pokora je pro nás velice důležitá. Jinak vás tato síla nemůže vzít dál. Nyní překročila Sahasráru, tato síla musí jít výš a výš. Zaprvé byste měli být pokorní. Pokorní neznamená, že byste měli být falešně pokorní jako obchodníci nebo politikové. Je to pokora ve vašem srdci. „Ó Bože, nechceme Ti porozumět, jsi příliš velký. Nechť však poznáme sami sebe.“ Pak užasnete, jak zařídí, abyste byli Jeho obrazem. To znamená, že vám dal všechny své síly. Stvořil vás. On stvořil vás, vy Ho stvořit nemůžete. On je zdrojem, vy Ho nemůžete stvořit. On vás stvořil podle svého obrazu. Vy však můžete podle Jeho obrazu stvořit ostatní. Tyto síly jsou s vámi. Především však v sobě musíme mít kázeň, ta stále chybí. Lidé se nedokážou ukáznit. Pokud nedokážou ovládnout sami sebe, jak mohou ovládat druhé? Nulová disciplína znamená nulovou kontrolu sebe sama. Takže kázeň by měla být taková, že se nejprve musíte postarat o to, byste ovládli sami sebe, protože nyní jste v království Božím. Viděli jste film Mr. Bean? Ukazují tam hlupáka. Co se tedy stane, když teď jdete ke dvoru Bohyně a vstoupíte do království Božího a jste důstojně usazeni na trůn? Začnete se chovat jako Mr. Bean, víte? Nevíte, jak sedět na trůně, chcete sedět po stranách, chcete sedět na stěně a dělat různé věci. Není tu kázeň. Musíte mít kázeň. Kde sedíte? Sedíte v království Boha.

Měli byste mít patřičnou důstojnost, vřelost, soucit, lásku a oddanost. Pokud to nemáte, pak je tato síla zbytečná, protože vy jste nositeli této síly. Dejme tomu, že si chci dát vodu. Musím mít sklenici, která je prázdná. Jestliže už je naplněná egem, co se tam ještě dá dát? Nebo kámen, z něj také nemůžete pít, budete muset vyvrtat místo pro nalití vody. Pokud už jste tedy naplněni vlastními myšlenkami, pohodlím a pokrokem, čímkoli takovým a ničím jiným, pak nemůžete příliš stoupat. Musíte se tedy plně odevzdat, říct: „Matko, ať je Tvé přání jakékoli, my už nechceme mít žádná individuální přání.“ Pak bude pracovat přání Boha. Chcete, aby pro vás pracovala Kundaliní, která je přáním Boha, nikoli vaším přáním. Je na vašich přáních nezávislá. Je však tou, která naplní všechna vaše akzvaná přání, dokonce aniž byste o tom věděli. Bude se odehrávat jeden zázrak za druhým. Tolik zázraků, že ani nevíme, jak teď sestavit knihu o zázracích. Tyto zázraky se vám dějí, protože jste realizované duše. Vaše pozornost by měla být v pořádku, musíte se postarat o to, abyste dělali introspekci: „Sedím v Božím království, jaká je nyní moje situace? Stojí to za to, jsem toho hoden, chovám se vhodným způsobem nebo tomu pořád ještě nevěřím?“ Pokud nevěříte, jak chcete stoupat? Věřit znamená, že jste něco viděli, poznali jste něco hmatatelného a máte svoji zkušenost. Přesto stále nejste odevzdaní. Pokud se odevzdáte vůli Boha, pak je o vše postaráno. Nikdy vás nezklame, to je bez debat, všechny věci, které vypadají, jako hory problémů překážek překonáte, jako byste nad nimi letěli letadlem. Nebudete mít vůbec žádné problémy. Proto jsem ráda, že tuto púdžu konají lidé ze země, kde je kázeň velice důležitá – ze Švýcarska. Mají ovšem disciplínu pro špatné věci, ne pro dobré. Například mají armádu. Kdo se chystá zaútočit na takové odlehlé místo? Nikdo. Proč mají armádu? A povinnou vojenskou službu. Víte to? Protože druhým lidem uloupili peníze a nechali si je jako zločinci. Všechny peníze v jejich bankách jim způsobují starosti, protože někdo může přijít a požadovat ty peníze a může začít používat sílu, aby nás zničil. Takže armádu mají proto, že konají zlo. Ze strachu, jenom ze strachu. Žádná armáda tu není třeba. Všichni však musí na vojnu a přidat se k armádě, protože to jsou zloději nejhoršího typu. Zadruhé jsou příliš velkými otroky hodinek, které vyrábějí lidé, ne Bůh. Takže hodinky jsou důležité, protože je vyrábějí. Jestliže vyrábějí hodinky, nejsou však otroky hodin, kdo si jejich hodinky bude kupovat? Řeknou: „Na co máte všichni hodinky, když jste, jací jste?“ Takže jsou velice ukáznění. A nejen to, jsou také extrémně – jak včera ukázali – mají v sobě příliš mnoho čistotnosti. Některá vdaná děvčata, nerada to říkám, ale je to fakt, některé dívky ze Švýcarska se vdaly a přišly zprávy: „Matko, ony snad musely být pokojské nebo barmanky.“ „Jak to?“ ptala jsem se. „Když něco spadne, okamžitě to zvedají a ukládají. Dokonce, i když mají hosty, víte, hosté sedí a ony nemají čas si povídat. Nepřipadá v úvahu popovídat si, ne, pořád se bojí, že se ušpiní toto a tamto, jako pokojské.“ Umíte si to představit? Má to svůj původ v téže hrozné ukázněnosti, kterou mají. Tato ukázněnost není božská. Příroda taková není. Když se podíváte na přírodu, vidíte, jak je krásná, nikde nenajdete žádný pach. Jakmile tam však začnou bydlet lidé, začnou pachy. Jinak tam pach není. Příroda se o sebe stará, čistí se, dělá vše. Na všechno je čas, vše se musí dělat trochu odpočinkově. Když musíte uklidit dům, ukliďte dům. Pokud je však vaše pozornost pořád na uklízení, že uklidíte toto, toto spravíte, pak nejste k ničemu, jste jako vysavač! Kdo může milovat takovou ženu, která je pořád jako vysavač? Avšak Déví, jak víte, má všechny extrémy, takže toto je jeden z nich. Další extrém je být úplně nejšpinavějším člověkem – jako v Anglii – strašně špinaví. Dokážou žít v nejrůznější špíně, to už je příliš. Takže člověk musí být někde mezi.

Čistota je tu pro nás, ne my pro ni. Nejsme za to placeni, nejsme žádné pokojské. Takže čistota tu být musí. Máme ji rádi, proto uklízíme, ale nemělo by to být tak, že z toho lidé panikaří, abychom neměli čas si popovídat, být k ostatním milí, nebo dokonce neměli čas ani na meditaci. I při meditaci se budou rozhlížet kolem, když něco spadne: „Panebože!“ – a upraví to. Nepřekvapilo by mě, kdyby to dělali i v kostele! Nemají žádnou kázeň, pokud jde o meditaci, kázeň, pokud jde o meditaci, o Boží práci, kázeň následovat vůli Boha, to nemají. Dokud nepřijde tato kázeň, děláte věci, které jsou velmi světské a hloupé. Je to zbytečné plýtvání životem bez důstojnosti pro sebe sama. Jako sahadžajogíni musíme mít tu kázeň – pokud jde o meditaci. Ta síla, Amba, vás dobře zná, zná vaši minulost, ví, jaký jste člověk. Jakmile začnete dělat introspekci a vidět uvnitř: „Co je se mnou v nepořádku?“, budete se snažit dosáhnout naprosté rovnováhy: „Co mám udělat?“ Především musíte meditovat. Není jiné cesty, musím vám to říct, jiné cesty není. Někdo řekl: „Matko, přestal jsem jíst toto, přestal jsem jíst tamto“ – a nic. „Matko, dělám toto a stojím na hlavě“ – nic. Musíte meditovat a mělo by to být trošku ráno a trošku večer. A nedívejte se při meditaci na hodinky. Pro meditaci musí být vyhrazený čas, jakýkoli. Nezabere to téměř žádný čas. Viděla jsem, jak ženám dlouho trvá, než se vypraví, takže když i jen desetinu toho času budete meditovat, bude to stačit a nebudete potřebovat mnoho make-upu. Vaše pleť se zlepší, vaše vlasy i váš obličej se zlepší, vše se vypracuje. Nemusíte nic používat, nemusíte používat žádný parfém ani nic jiného. Vaše tělo samotné bude plné vůně. Vše bude dodáno. První věc, kterou tedy musíme udělat, je postarat se, abychom se odevzdali vůli Boha. To je pro sahadžajogíny velmi důležité. Jakmile jste odevzdaní, všechny vaše problémy se vyřeší. Odevzdejte taky své problémy. „Přenechávám to Tobě, Bože, Ty tento problém vyřešíš. Ty konáš.“ Toto je tak přesná a účinná, tak účinná síla. A především – miluje vás, stará se o vás a odpouští vám. I když děláte chyby, odpouští vám: „V pořádku, to bude v pořádku.“ Chce, abyste všichni byli správně usazeni na svých trůnech a těšili se svou silou. Takže vše, co je třeba, je uděláno s velkou péčí. Nyní je tedy desátý den Navarátri, který je pro vás všechny ten nejdůležitější, kdy se tato Paramačaitanja stala aktivní. Podle Její aktivity byste měli vidět, že se stala velice mocnou a pokud se vás někdo bude pokoušet trápit, dělat vám problémy: „Nemusím si dělat vůbec žádné starosti. Postará se o to.“ Za vše špatné, co jste udělali, za všechny špatné karmy, které jste udělali, zaplatíte, o tom není pochyb. Jste-li však realizovaná duše, konec. Už nejste na této úrovni. Obyčejní lidé, můžeme říci, mohou být obviněni ze zločinu, pokud jste však vzestoupili na vyšší úroveň krále, nikdo vás nemůže obvinit. Jste nad zákonem. Stejně tak se to stalo i vám, nikdo se vás nemůže dotknout, nikdo vás nemůže zničit a nikdo nemůže brzdit váš pokrok. Jste to pouze vy, kdo to může udělat. A nikdo nemůže ublížit Mně, žádný rákšasa Mi nemůže ublížit a nikdy Mi neublížil, ale jste to však vy, kdo Mi může ublížit.

Protože v tomto životě jsem vás přijala do svého těla, vypracovávám to ve svém těle, vše, vaše čištění, vše. Což je obtížné. Ovšem na samém počátku šla tato síla za Adamem a Evou a řekla jim: „Musíte získat poznání.“ A tak tento slib musel být naplněn. Musel být vykonán, ačkoli to byl velmi riskantní úkol. Zejména na Západě je velice riskantní přimět lidi k tomu, aby pochopili, že jsou nedílnou součástí celku. Je to velice obtížný úkol. Mluví o závažných věcech. Viděla jsem, že lidé dnes píší články o tom, že nic není podstatné, že věda je tak omezená, že tento problém nevyřešila. Píšou o tom obšírné knihy. Když jim ale napíšete, že jsme něco našli, nechtějí vás vidět. Nechtějí se s vámi setkat. Nezajímá je to. Takže nevím, co je to za hledače, když mají vpředu tak velký balón ega, a přitom jsou to hledači. Co hledají? Řekněme, že máte velký balón a spadnete do vody. Co se stane? Balón vás potáhne sem a tam, nemáte žádný cíl. Stejně tak jsou i oni bez cíle, říkají, že hledají, že dělají to a ono, nemají však žádný cíl. Nemají žádné porozumění, jejich život nemá žádný smysl, jsou to naprosto zbyteční lidé. Nemají žádnou hodnotu. Musíme se jich pokusit zachránit co nejvíce. Avšak ti, kdo nechtějí přijít, těch není třeba, nepotřebujeme je. Musí o to požádat, musí se sklonit a říct: „Chtěli bychom se k vám přidat.“ Jen pak je vezmeme. Nikdy nikomu nepíšu žádné dopisy: „Prosím, přijďte na Můj program.“ Všichni ti guruové psali hercům, hudebníkům a tak dále – Já nikdy nepíšu. Já dělám reklamu jen sama sebou, jestli chcete přijít, přijďte. Ani inzeráty jsem nechtěla. Takže si představte, že tento slib nyní nese ovoce, slib z dávné doby, že získáte poznání. A vy to poznání máte. Nicméně byste s tímto poznáním měli být ztotožněni. Měli byste vědět, že toto poznání máte a že je můžete předávat dál. Tento svět můžeme proměnit v nádherný svět a naplnit vizi Ádi Šakti. Pro tento účel vás stvořila. Vynesla vás z lidské úrovně do nadlidské za tímto účelem a vy to musíte vykonat. Jestliže Mě dnes uctíváte jako Džagadambu, musíte vědět, že samotná Džagadamba není nic jiného než Ádi Šakti. A dokud se nepozvednete do této úrovně vnitřní božské kázně – někteří lidé stále kouří: „Ó, to je v pořádku, víte, jsme obyčejní lidé, nemůžeme toho nechat,“ dobře, tak odejděte. Nedělejte si s takovými lidmi starosti. Zůstanou pozadu, zbyteční lidé, kam půjdou? Budou, myslím, viset v předpeklí, protože ani v pekle už nezbývá dost místa, takže co s nimi bude? Toto vše je vám však k dispozici. Musíte znát jedinou věc – jak se ovládat, jak ovládat své smysly. Nedokážeme se ovládnout ani v maličkostech. Jestliže nezvládáme své vlastní koně, jak chcete dosáhnout stavu, kterého máme dosáhnout? Neplýtvejte proto svou energií na tyto malicherné věci. Myslete jen na to, že musíte meditovat, musíte stoupat a musíte to předat ostatním. Toto je naprosto možné, pokud se máte opravdu rádi. Pokud se máte rádi, pak musíte pochopit: „Hle, moje tělo, má mysl, vše jsem dostal od Boha. Jaká krása. Je to tak krásné a bude to Bohem použito pro velký účel.“ Jste tak vytvarováni, takto vytvořeni, nyní však máte svobodnou vůli a s touto svobodnou vůlí musíte stoupat. S touto svobodnou vůlí musíte pochopit, co se má udělat a jak toho stavu dosáhnout. Je to reakce přírody na dění. Příroda vždy reaguje na lidské bytosti. Příroda nemá svobodnou vůli – reaguje Bůh. A když přichází reakce Boha, shledáváme, že se odehrávají všechny tyto věci. Přála bych si, abyste si poslechli Moji nahrávku o Višnumáje, kde je velmi dobře vysvětleno, proč se dějí všechny ty pohromy a proč v nich lidé umírají. Je to velmi dobrá přednáška, doufám, že si ji všichni poslechnete a budete ji poslouchat znovu a znovu. Moje přednášky by neměly být jen pro jeden pěkný večer, mělo by to být něco, co byste se měli snažit pochopit. Vše, co říkám, je pravda, je to absolutní pravda a subtilní záležitost, kterou zatím nikdo z nich neřekl. Protože máte realizaci, protože jste sahadžajogíni, mohu vám to říct. Nechť vám Bůh žehná.