O chápání Boha, pokoře a disciplíně

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19920927 – O chápání Boha, pokoře a disciplíně

Takže nemůžete chápat, nemůžete pochopit Boha. Pochopte, prosím, jednu věc, porozumět Bohu je nemožné. Můžete být však ve spojení s Bohem, můžete být ve společnosti Boha, můžete být Bohem požehnáni, Bůh se o vás může starat, můžete o Bohu vědět spoustu věcí, ale nemůžete Mu rozumět. Toto je další věc, kterou musíte vědět, že nemůžete pochopit, proč Bůh dělá tyto věci, proč dělá to a ono. Nemůžete to pochopit, nemůžete to vysvětlit. Někdo třeba řekne: „Proč vytvořil svastiku?“ „Proč vytvořil Ómkaru?“ Tady jsou tak arogantní lidé, že se snad budou Boha ptát: „Proč jsi existoval?“ Neznají hranice, víte, žádné překvapení. Tato arogance, toto ego nás zaslepilo a oddělilo od Boha. Myslíme si o sobě bůhví co, jsme velmi samolibí a moc toho nevíme. Takže tato síla, tato Šakti je tou, která vám dala sebeuvědomění a dá vám i uvědomění si Boha. Přesto však Bohu nebudete rozumět. Musíte jít nad Boha, abyste Mu mohli rozumět. Jak byste Mu mohli rozumět? Řekněme, že je něco pod vámi, tomu rozumíte, jak ale můžete pochopit něco, co je nad vámi? Předpokládejme, že je někdo dole v Cabelle a chce pochopit Můj dům, pochopí ho? Musí jít nad Cabellu, aby Můj dům viděl. Takže zdroj, ze kterého jsme přišli, pochopit nemůžeme. Nemůžeme soudit, nemůžete říct proč, toto je přání Boha, touha Boha, ať udělá cokoli. Musíme tedy říct: „Ať je Jeho přání jakékoli, budeme spokojení.“ Síla, která je ve vás jako Amba, je silou přání samotného Boha. Ať už tedy máte jakékoli přání, znamená to, že Jeho přání je, abyste vstoupili do Jeho království. Nyní vstupujete do Jeho království a Šakti zařídí, abyste seděli na různých nádherných postech, někteří sedí v srdci Boha, jiní sedí v Sahasráře Boha, v Božím království. Měli byste převzít svoji sílu. Nyní během Navarátri byste měli pochopit, že byl teď překročen limit a jsme na desáté pozici, kde musíte převzít svou sílu. Řekla jsem vám už mnohokrát, abyste věřili, že jste teď sahadžajogíni. Věřte, že jste vstoupili do království Boha. Nemůžete soudit Boha, nemůžete říct: „Proč Ona dělá to, proč On dělá to?“ To nemůžete říct – to je něco jiného. Když tu však sedíte, není to shromáždění, není to žádný politický boj, znamená to, že jste vstoupili do království Boha. Jste Bohem požehnáni, stará se o vás, chrání a vyživuje vás a dává vám vědění. Přesto tato arogance ještě musí ustoupit. Abychom dokázali pochopit, proč se to děje. Pokora je pro nás velice důležitá. Jinak vás tato síla nemůže vzít dál. Nyní překročila Sahasráru, tato síla musí jít výš a výš. Zaprvé byste měli být pokorní. Pokorní neznamená, že byste měli být falešně pokorní jako obchodníci nebo politikové. Je to pokora ve vašem srdci. „Ó Bože, nechceme Ti porozumět, jsi příliš velký. Nechť však poznáme sami sebe.“ Pak užasnete, jak zařídí, abyste byli Jeho obrazem. To znamená, že vám dal všechny své síly. Stvořil vás. On stvořil vás, vy Ho stvořit nemůžete. On je zdrojem, vy Ho nemůžete stvořit. On vás stvořil podle svého obrazu. Vy však můžete podle Jeho obrazu stvořit ostatní. Tyto síly jsou s vámi. Především však v sobě musíme mít kázeň, ta stále chybí. Lidé se nedokážou ukáznit. Pokud nedokážou ovládnout sami sebe, jak mohou ovládat druhé? Nulová disciplína znamená nulovou kontrolu sebe sama. Takže kázeň by měla být taková, že se nejprve musíte postarat o to, byste ovládli sami sebe, protože nyní jste v království Božím.