Šrí Mahákálí púdža: Ona je Duch svatý (nekontrolováno)

Salvador-Bahia (Brazil)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šrí Mahákálí púdža: Ona je Duch svatý, 14/10/1992, (nekontrolováno), Salvador, Brazílie

Je tak příjemné být tady v Brazílii, zejména v Salvadoru. Před časem jsem byla u jednoho pána z manželovy kanceláře z Brazílie a jeho žena trpěla strašnou černou magií. A opravdu se z těch potíží vyléčila. Tak mi řekl: „Musíš jet do Brazílie, protože je plná spousty negativních věcí, speciálně černé magie, takže tam musíš nějak jet.“ A tak to byla moje velká touha sem jet, a tak jsem se sem dostala, před několika lety. Také tu byl Duilio a myslím, že věci byly nějak zařízeny, tak nějak sahadž, takže jsem tu přijela. Problém této země je větší, je to ta černá magie, kterou sem přinesli lidé z Afriky. Tak mne napadlo, že dnes budeme mít Mahákálí púdžu. Mahákálí je silou levé strany v nás. Takže Ona je vlastně Ádi Šakti. Pouze když vstoupí do levé strany Viráty, říkáme jí Mahákálí, ale je to síla čistého přání Boha. Pak jako prvního upevňuje Šrí Ganéšu. Pak přechází na pravou stranu jako Mahásarasvatí. A pak vstupuje do středu, kde je Mahálakšmí. Takto na sebe Ádi Šakti bere tři podoby. Ale Mahákálí je čistá forma, protože ještě nepřevzala… míním tím, že Ádi Šakti, je síla Mahákálí. Takže první věc, kterou stvořila předtím, než stvořila tento vesmír nebo cokoli jiného, stvořila Šrí Ganéšu. A nejprve šířila, projevovala nejen svatost, ale také příznivost a čistotu. Takže než bylo cokoli stvořeno, byly stvořeny tyto duchovní síly, aby chránily stvoření, které mělo následovat. Takže tato síla Mahákálí byla speciální v nejčistší podobě, aby chránila lidi před negativní stránkou. Když do naší mysli vstoupí jakákoli myšlenka, jakákoli úvaha, která se objeví v naší mysli, je touto Mahákálí odhozena na levou stranu. „Vyhozena?“ „Takže jde na levou stranu. Do podvědomí.“ „Aha…“ Víte, jakákoli myšlenka nás napadne. Dnes je tu myšlenka, která právě teď směřuje na levou stranu, (nesrozumitelné). A tak se přítomnost stává minulostí, přechází do podvědomí. Podvědomí má také mnoho vrstev, které jsou na levé straně paralelně, ne horizontálně, ale paralelně. Těchto vrstev je tedy sedm a sedmá končí v kolektivním podvědomí. Takže cokoli, co je mrtvé, v minulosti bylo vyřazeno z evolučního procesu, je vrženo do kolektivního podvědomí. Když řekněme například životy, které byly vyřazeny z evoluce, mikroskopičtí živočichové, cokoliv, viry, pak také lidské bytosti, zvířata, všechno, co bylo vyřazeno, jako mamuti a podobně, tato zvířata byla vyřazena z evoluce, jsou [na levé straně]. Takže lidé, kteří žijí spíše v minulosti, pokud jsou nějakou nehodou nebo nějakou nešťastnou událostí v životě vrženi tímto směrem, chytí něco z toho kolektivního podvědomí. Takže také v tomto životě, jakékoliv podmíněnosti, které máme, také přecházejí do našeho, přecházejí do našeho podvědomí. Například člověk sedí sám ve tmě a najednou začne pociťovat strach. Pak je s tím strachem vržen směrem k levé straně a může chytit něco, co nazýváme jako ´bhúty´, Víte, co nazýváme bhúty. Je to jakýsi mrtvý duch a pak se z něj stane jiný člověk. Také někdo, kdo je příliš pravostranný, je stále aktivní, myslí příliš na budoucnost, jeho pozornost se přesouvá do extrému – řekněme na pravou stranu. Pak se náhle, když přijde nějaký šok, strach nebo cokoli jiného, může toto kyvadlo jakoby přesunout i na druhou stranu. Takže všichni lidé, kteří jsou velmi pravostranní, se mohou dostat do problémů s posednutím. Sahadžajogín: Z podvědomí? Šrí Mátadží: Z posednutí. Sahadžajogín: Ale z podvědomí? Šrí Mátadží: Podvědomí také. Také lidé, kteří jsou nesmírně pečliví, nesmírně futurističtí, mohou být také napadeni na pravé straně v kolektivním nadvědomí. Nadvědomí. Nadvědomí. Je to pravá strana. Futuristické. Nyní musíme pochopit síly Mahákálí. Nyní musíme pochopit schopnosti Mahákálí. Mahákálí má takové síly, že je Duchem svatým. Takže zaprvé může léčit všechny nemoci, které pocházejí z virů. Jako například u AIDS, můžete začít od Muládháry, všechny nemoci Muládháry, pak všechny nemoci Svádišthány, všechny tyto nemoci. Levá Višudhi je samozřejmě kombinací, protože když je člověk příliš pravostranný, aby vyrovnal své ego, dává si ho sem jako vinu. Může to být kombinace jak pravé, tak levé. Ale všechny ostatní nevyléčitelné nemoci jsou levostranné. Jako když máte rakovinu. Podívejte se na tohle centrum na levé straně a na pravé straně, vypadají takto. Takže tohle je levá strana, tohle je pravá strana a uprostřed je střed. Předpokládejme, že když příliš pracujete na pravé straně, energie je hnána na pravou stranu. Ale najednou se může něco stát, víte, nějaká nehoda, nějaké neštěstí, cokoliv, a ten kousek se může takhle zlomit, z levé strany. Takže virus může začít proudit i do pravé strany. Když se tento virus dostane do pravé strany, nemáte spojení s celkem, protože dojde k narušení. Takže tato pravá strana začne pracovat sama o sobě, a tak se vyvine tato rakovina, kdy se buňka sama stane egem dostane ego a začne se množit, množit. Takže tento virus vám může způsobit jakoukoli nemoc, kterou lékařská věda nemůže vyléčit, protože lékařská věda se zabývá fyzickou pravou stranou. Mentální stránkou se však zabývá síla Mahákálí, mentální stránkou. Takto jsme v Sahadža józe dokázali vyléčit mnoho nevyléčitelných nemocí. Tím, že jsme použili svíčky. Protože světlo, když se ukáže těmto virům nebo bhútům, tak oni zmizí. Takže za pomocí léčby třemi svíčkami můžete vyléčit jakoukoli z těchto nevyléčitelných nemocí, dokonce i AIDS. Ale když tyto potíže začnou nad čakrou Višudhi nebo od čakry Višudhi, pak se lidé stávají mentálně postiženými, například se stávají šílenými, dostávají epilepsii nebo to, čemu říkáte schizofrenie. Co dělají, když používají černou magii? Tomu bychom měli porozumět. V Indii tomu říkáme ´preta vidja´ nebo ´šmašana vidja´ ´Preta vidja´ znamená mrtvý, znalosti mrtvého a ´šmašana vidja´ je znalost hřbitova. Preta vidya? Šrí Mátadží: Si, Preta vidya. Preta. Sahadžajogín: Preta také v brazilštině znamená černá. V brazilštině je to černá. Šrí Mátadží: Ale ´preta´ znamená mrtvý. Sahadžajogín: Mrtvý, aha. A druhá je ´šmašana vidja´, což znamená hřbitov. Takže oni to dělají tak, že když je nějaký zlý génius mrtvý, vědí, že je někdo mrtvý, tak ti lidé tam jdou a snaží se počkat, až všichni odejdou. Víte, že v Indii se upaluje, ne? V Indii spálí tělo. Sahadžajogín: Ano. A když se mozek otevře, vydává to zvuk, hlavy. Potom lidé odcházejí. Takže oni (lidé preta vidya) tam stále jsou. A pak si s sebou vezmou lebku toho člověka nebo nějakou část těla, možná nějaké kosti, aby je Duch, který se tam vznáší, následoval. A pak dají těmto bhútům nějaká jména, kteří je následují, a pak je tak či onak spoutají, chápete, uvězní je. A pak tyto bhúty používají k tomu, aby někoho nalákali, aby někoho zhypnotizovali. A tito bhúti mohou získat další bhúty sebou, aby je nalákali ještě víc, pokud tito lidé chtějí, jen proto, že teď byli zajati a jsou to ďábelští géniové. To je to, co dělají falešní guruové, že na lidi nasazují tyto bhúty, aby je zhypnotizovali. Skrze jejich oči se tito bhúti dostanou dovnitř a ti lidé jim pak začnou dávat všechny své peníze, veškerý majetek, všechno, dokonce i ženy se vzdají své cudnosti. Kdekoliv. Sahadžajogín: Kdekoliv, ano, kdekoliv, řeknu. Takto se snaží hypnotizovat. Hypnotizovat. Také mohou tyto bhúty použít k tomu, aby někoho zabili nebo zmlátili, dostali někoho do potíží a podobně. Takže se také snaží do lidí tak nějak vpravit myšlenky, udělat z nich násilníky a udělat z nich velmi špatné lidi, špinavé lidi. Ty nepřirozené sexuální vztahy, jako je homosexualita a podobně, to je také od bhútů. To znamená, že dělají všechno, co je proti, dá se říct, Mahákálí. A tak mohou přinášet nepříznivost, nesvatost, násilí, všechny druhy problémů. Dejme tomu, že tito bhúti jsou, řekněme, opilci, pak nutí lidi příliš pít. Nebo jsou-li to, řekněme, podvodníci nebo lidé, kteří vydělávali peníze nesprávnými metodami, mohou také vstoupit do hlav lidí. Třeba tady si myslím, že politikům vstoupili do hlavy, takže jsou teď jako blázni. A tak už tam není dharma, není tam žádná dharma, žádné maryády, nic a dělají si, co chtějí. Takže těch sto osm jmen Bohyně nebo tisíc jmen Bohyně jsou většinou pro Mahákálí, na levé straně. Protože zabila tolik rakšasů. Dobře? Ona také ničí viry a všechny druhy věcí, které působí na lidské bytosti. Také léčí mnoho věcí, jako jsou podmíněnosti, řekněme například katolické církve, která dala lidským bytostem podmíněnost, že nemohou vzestoupit kvůli této podmíněnosti katolické církve. Takže i když v někoho věříte, dejme tomu, že existuje sahadžajogín a vy věříte, že tento sahadžajogín je Bůh, pak také můžete být napadeni. Pokud věříte v nějakého sahadžajogína, že je to Bůh, pak mohou být napadeni. Protože oni – pokud věříte v někoho, kdo nemá autoritu, je to nepovolená ´šraddha´ (víra), pak se dostanete do potíží. Takže v Sahadža józe by nikdo neměl považovat někoho za gurua, protože vám dal realizaci nebo něco podobného, není to váš guru. A nejlepší způsob, jak se toho zbavit, je prostřednictvím Matky Země, protože ona nasává, postupuje po levé straně. Matka Země nasává vaše problémy. Takže když jen položíte levou ruku směrem ke světlu a pravou ruku na Matku Zemi, uvidíte, jak ze světla negativita utíká a jde do Matky Země. Používají to samé jako citróny, víte, do citrónu dají bhúty, a ten citrón někomu dají, a ten se pak stane posednutým. My odtraňujeme citron, který bhúty nasává, a pak dáme citrón do vody. Pak další věc, to je světlo, víte. Dejme tomu, že použijete světlo, aniž bych tam byla – Moje fotografie tam není, pak začnou být bhúti více rozrušeni světlem. A to přitahuje další bhúty, aby se ochránili. Ale v přítomnosti Mé fotografie, tato fotografie vyzařuje vibrace, které ty bhúty donutí utéct. Protože i světlo, toto světlo, se před Mou fotografií probouzí. Takový je tedy kontrast, v němž můžeme dosáhnout výsledků, abychom se zbavili problémů. Ale navrhovala bych, aby sahadžajogíni tyto lidi přímo neléčili. Mohou je posadit před Mou fotografii a použít léčbu třemi svíčkami, ale nedotýkat se jich. Než něco začnou, měli by si také udělat bandhan. Kdykoli si tedy děláte bandhan, udělejte si bandhan k Mahákálí, protože Ona vás chrání. Po nějaké době, když dosáhnete určitého stupně vzestupu, bhúti utečou, když vás uvidí, utečou. Nebo se před vámi začnou třást. A požádejte takového člověka, aby položil ruce ke světlu s Mou fotografií. Světlo bude stoupat nahoru a dolů a vyjdou z něj černé saze. Takže levá strana se nazývá Tamo guna, pravá strana Radžo guna a střed Satva guna. Tamo guna tedy znamená levostrannou osobnost. Je to ten, kdo vždycky utíká do nějaké temnoty a je tajnůstkářský a lstivý. A vy nevíte, jak… co má za lubem. A když se na něj podíváte, vypadá velmi skromně a nikdy vám neodpoví, ale některé věci dělá za vašimi zády. Nemůžete odhalit jeho lumpárny, dokud vám neublíží. A pravostranný člověk je naopak nesmírně agresivní a tak trochu se snaží předvádět. Satva guna je však v rovnováze. Na základě svých vibrací však můžete poznat, jaké jsou problémy daného člověka. Například včera večer Mne pálila celá Svádišthána. Dokonce i děti se projeví tím, že si strčí palec do úst. Takže to je to, co je levá Svádišthána, a pro levou Svádišthánu je mantra Mahákálí. A další velmi důležitá mantra pro levou Svádišthanu je: „Matko, Ty jsi čisté vědění“. Ale pro křesťany je dokonce lepší říkat: „Matko, ty jsi Duch svatý“, jak to řekl Kristus. Je opravdu snadné se těchto věcí zbavit, když se prostě rozhodnete, že ´s tím nemám nic společného´. Tihle bhútové jsou tak hloupí! Kdyby někdo přišel ke Mně domů, sundal si kabát, oblékl si nějakou jinou šálu, a když odejde, tak ho bhúti nepoznají. Tak to je. Jsou tak hloupí. Sahadžajogín: „Bhúti, kteří jsou v šátku.“ Šrí Mátadží: „Ne, ne, ne. Někdo přijde, aby se se Mnou setkal.“ A já bhúta odstraním, víte, on někam odejde. Bhúti přicházejí také dovnitř domu. Pak přimějete člověka, aby si oblékl něco jiného. Takže ten člověk se převlékne. Oni se pak nemohou dostat ven. Jsou tak hloupí. Jen sem přijďte, protože je tu ´kana´ (jídlo). Oba dva. Toto je tedy velké dílo Mahákálí, a já jsem vám již řekla, jak to vypracovává. Dnes Ji budeme uctívat, jsem si jistá, že se zde stane velmi mocnou a postará se o to, aby všechna tato černá magie skončila. Tyto síly Mahákálí začnete vnímat, když se začne projevovat. Vaši politici se zlepší, všechno se zlepší, protože pod vlivem těchto špatných sil, jak víte, dělají tyto věci. Také všechny tyto špatné věci, jako je násilí a všechny druhy špatných věcí, které lidé dělají, jsou pouze pod vlivem negativity. I když vědí, že je to špatné, že by se to nemělo dělat, dělají to nutkavě, kompulzivně. Teď přišla nová nemoc, kdy lidé mají nutkavé návyky, jako je neustálé mytí rukou, nebo chci říct, že všechny tyto nutkavé návyky se dělají tak, že si někdo čistí zuby třistakrát, někdo si myje ruce, někdo je na všechno velmi puntičkářský, pořád uklízí, čistí. Některé ženy jsou takové, víte, že když jim něco upadne, musí běžet, uklízet a nemají čas si na pět minut sednout. Nemohou si pomoci, nemohou si pomoci. Nakonec se dostanou ze společnosti, protože jsou absolutně k ničemu. Pokusila jsem se vám tedy popsat různé věci, kterými se může projevit nepřítomnost Mahákálí. Projev Mahákálí je tak důležitý pro zemi, kde je tolik negativních jevů. A doufám, že až příště přijedu, bude to velmi zredukováno (nesrozumitelné). Budeme mít mnohem čistší místo. Nyní už také vy, lidé, víte, jak vyléčit levou Svádišthánu. Vždy si levou Svádišthánu zkontrolujte a snažte se ji vyléčit. Kéž vám Bůh žehná. Mohou přijít nějaké děti k omývání? Ano, Šrí Mátadží. Ganéša je pro Mahákálí velice důležitý.