Divali púdža 25/10/1992 (nekontrolováno), Rumunsko

Timisoara, Sala Olimpia (Romania)

Feedback
Share

Divali púdža 25/10/1992 (nekontrolováno), Temisoara, Rumunsko

Myslím, že všichni rozumí rusky.

Výborně. Dívali púdža. Slyšíte všichni? Zeptej se, jestli slyší. Řekni to znovu, znovu to přelož. Neslyšeli to. Řekni znovu: „Dnes oslavujeme…“ Dobře. Jen zjistěte, jestli vás slyší. Myslím, že byste se všichni měli pokusit naučit anglicky, což je velmi jednoduchý jazyk, to by bylo lepší. Posaď se, sedni si tady.

Ano. Sedni si čelem ke mně, čelem ke mně, čelem směrem ke mně. Haló, když si sedneš čelem ke mně, bude to lepší. Ne, to je v pořádku. Pojď, to je v pořádku. Čelem ke mně, ne k nim. Čelem ke mně. Jen se otoč. Ano, tady jsou místa. Chci jen říct, že všichni se můžete naučit anglicky, z mých pásek to není složité.

Z mých kazet. Můžou se zkusit naučit tento jazyk z mých kazet. Když si sedneš směrem ke mně, budeš… Jen se otoč ke mně, bude to lepší. Úplně se na mne otoč, neseď z boku. Ano, to je lepší. Můžeš to říct? Samozřejmě, jazyk lásky je univerzální, neexistuje pro něj žádné písmo a žádná slova. A žádná slova. Šrí Mátadží, omlouvám se, jsem tak… Unavená. Ne unavená.

Plná emocí. Přeplněná emocemi. Nedokážu zachytit Vaše slova. V hlavě se mi míchají všechny jazyky. Můžu požádat někoho, aby překládal? Mám pocit, že nedokážu zachytit slova. Ne, budeš v pořádku, no tak. Nevím, jak to vyjádřit, jsem také naplněna spoustou emocí. Máme tu tak nádherné setkání lidí z celého světa. Všichni jsme spojeni tak čistou láskou.

A Rusové také šťastně přijeli. Museli si projít jistým tapasja (pokáním). Význam Dívali se rozkládá do nějakých pěti dní. Šrí Mátadží, je tady Světlana z Leningradu. Je tady? Světlano, pojď sem. Jsi v pořádku? Nedělej si starosti. A nějak jsou všechny pohromadě, všech těchto pět dní je pohromadě. Mají různé aspekty, ale v každém aspektu je jeden společný bod a to, že hlavní roli hraje Bohyně.

První den je uctíváním hospodyně, kdy musíte koupit nějaké náčiní do kuchyně nebo pro potřeby manželky nebo to může být dárek pro manželku. Říká se, že ženy musí být respektovány, ale musí být respektu hodny. Pokud nejsou hodny respektu, jak mohou být respektovány? Nyní vás musím všechny varovat, abyste se měli na pozoru před západním vlivem. V západním vlivu se peníze staly vším. Matko, omlouvám se, ale on to nepřeložil do rumunštiny. Co? On to nepřeložil do rumunštiny. Co říkáš? On to nepřeložil do rumunštiny.

Překládám jen já. Omlouvám se. Omlouvám se. Protože na Západě se peníze staly vším. Morálka, charakter, celý hodnotový systém skončil, takže my jako sahadžajogíni to musíme zastavit. Hotovo? Přeložil to. Nech ho překládat první a pak ty. To je pro mne jednodušší. První věc, kterou musíme pochopit je, že společnost je zcela závislá na Gruha Lakšmí, což znamená, že hospodyně musí být žena velkého charakteru, váženosti a důstojnosti.

Společnost je její zodpovědností. Je zodpovědná za vytváření míru, porozumění a pochopení, co je to láska. Myslím, že její zodpovědnost je mnohem obtížnější, jemnější, než zodpovědnost mužů. Ona je šakti (silou) rodiny, takže by se neměla pokoušet chovat způsobem, který není důstojný nebo vyzrálý. Řekněme například, že každá žena chce být matkou, ale v západních zemích mnoho žen nechce. Zejména v Americe, protože si myslí, že si díky tomu zničí tělo nebo možná že jejich manželé k nim nebudou přitahováni. Takže po celý čas je tu bláznivý závod mezi manželem a manželkou. Manžel běhá za ženami a ženy zase běhají za muži nebo své muže ovládají. V tomto bláznivém závodě jsou opomíjeny děti, domácnost je opomíjena a stále mezi těmito dvěma dochází k hádkám. Takže ženy by neměly být tak podlézavé, co se týče tohoto druhu bláznivého závodu.

Měly by si udržovat svoji důstojnost, měly by si udržovat svůj charakter, měly by se starat o své děti, ne se trápit kvůli manželovi. Nyní, nejhorší věcí, která je velice přijímána, je rozvod. A tak se obávají, že se s nimi muži rozvedou a že je nechají na holičkách. Ale na Západě je vždycky opatření, když si manžel vezme jinou ženu, děti a matka dostávají dostatek peněz, aby o ně bylo postaráno. Za těchto okolností by se ženy měly pokusit opravit své muže a bojovat za to, ale když se nevzpamatují, měly by být naprosto odpoutané. Když chce jít manžel do pekla, nechte ho jít. Proč chcete udělat to stejné? Konec konců máte svoji dharmu, máte svůj vlastní život a měly byste si dělat starosti jen o sebe a jestliže vám nerozumí, zapomeňte na to. Takového nezodpovědného a hloupého chlapa by člověk měl jen litovat, ale člověk by neměl jít ve stopách manžela, protože vy máte mnohem větší zodpovědnost. Člověk by se neměl pokoušet vypadat mladší a jen celý čas dělat svůj život bídným tím, že se snažíte, aby k vám byl manžel připoutaný, protože tím ztratíte své síly, svoji šakti.

Pokud je ale váš manžel charakterním mužem, pak ho musíte respektovat a podporovat všemi způsoby. A tolerovat ho, jak je to jen možné. Včera jsem viděla, že si mnoho žen ostříhalo vlasy. Prosím nenahrávejte podnikatelům, vědí, jak vás oklamat. Viděla jsem, že se děly hrozné věci, protože se podnikatelé pokoušeli nalákat pomocí reklam. Nedávno v Paříži řekli, že by měli mít patnácticentimetrové sukně a nyní nikde neseženete dlouhou sukni. Představte si, ve všech těchto chladných zemích tolik jich má křečové žíly. Začali módní styly pro vlasy, tělo, tváře, začali všechny druhy nesmyslů, ale sahadžajogíni, sahadžajogínky by měli chápat, o co jim jde. Vůbec byste do jejich pastí neměly padat. Takže jste bohyněmi rodiny, máte šakti a musíte být velmi opatrné.

Navíc jste sahadžajogínkami, takže byste neměly dovolit, aby se kdokoliv dotýkal vaší Sahasráry. A vaše síla přichází z vaší cudnosti. Tisíce žen v Indii spáchaly sebevraždu, protože nechtěly, aby se nějaký muž dotkl jejich těla. Nyní jste v sahadža kultuře a v sahadža kultuře se musíme chovat velmi důstojným, vyzrálým způsobem. Když jste malými děvčátky, tak jste také bohyněmi, v té době jste nevinné. Pak se vdáte. Je to velká věc, že jste vdanou ženou, velmi příznivá. Po svatbě pak máte děti. To je pro vás dokonce ještě větší čest, protože jste matkami. Nejsme herečkami, jsme matkami a měly byste být hrdé na to, že jste matkou a měly byste být hrdé na své děti.

Pak se stanete babičkami. Myslím, že je to ohromný úspěch a měly byste se cítit velmi hrdé na svůj věk, že jste babičkou. Jestliže se budete neustále potýkat s tím, abyste vypadaly mladě, budete vypadat velmi staře. Podívejte, vaší Matce je sedmdesát let a říkají, že na svůj věk nevypadám. Nikdy jsem se nestarala o to, jak vypadám. Nemám čas, mám tolik dětí. Nemám čas, mám tolik dětí. A jsem také na svůj věk velmi hrdá. S věkem rostete, vyzráváte, jste moudřejší, pak máte všechny přednosti své osobnosti. Pokud si opravdu vážíte svého věku, lidé k vám budou chodit pro radu, pomoc a pak můžete šířit Sahadža jógu.

Existuje tolik komplikací s těmito podnikateli, ten způsob, jakým se pokoušejí zneužívat ženy. Na Dívali o tom nechci mluvit, tak se vám pokusím říct o Lakšmí, o symbolu Lakšmí. Šrí Lakšmí je symbol úplného ženství. Přináší hojnost, prosperitu, příznivost. Přináší porozumění, štědrost, mír a radost. Je dárkyní všech požehnání. Symbolem Lakšmí je, že stojí na lotosu růžové barvy. Růžová barva je vřelost mateřství. V Indii je dokonce i malá dívenka nazývána matkou. Takže v nejrůznějších aspektech Lakšmí je tento symbol: zaprvé je velmi vřelou osobou, v jedné ruce má lotos, který má také růžovou barvu, což svědčí o Její vřelosti.

Dokonce i podivný typ můry s nejrůznějšími ostny na svém těle vstupuje do lotosu a nachází tam místo, kde může odpočívat. Zve všechny hosty do svého domu a dává jim nejlepší postel a nejlepší jídlo. Normálně muž přivádí hosta a žena ho přijme a stará se o něj. Takže to nasvědčuje tomu, že se musíme starat o jakýkoliv typ hosta, který přijde do našeho domu a měly bychom se naprosto oddat péči o hosta, který přišel zvenku. Ona stojí na lotosu a také má na sobě růžové sárí. To znamená, že musíte mít rovnováhu, abyste stály na něčem takovém, jako je lotos, protože je obklopena vodou a okolo je mnoho živočichů; lidí podobných zvířatům, kteří se Ji snaží zlákat, takže musí mít naprostou rovnováhu. Také má ve dvou rukou lotos, další rukou dává a jinou žehná. Tato znamená, že musí být štědrá, vždy musí dávat druhým, ne sobě. Neměla by utratit všechny peníze pro sebe a nic dětem nebo hostům nebo ostatním. Takže Lakšmí musí dávat, musí být štědrá.

Viděla jsem, že lidé v Sahadža józe mohou být štědří, když však nejsou štědré jejich ženy, pak velmi trpí. Ale když je štědrá žena, je odměněna, celá rodina je stokrát odměněna. Štědrost je, jako když otevřete jedny dveře, skrz které všechno přichází dovnitř a otevřete druhé dveře pro dávání a je tam tedy velmi dobré proudění. Já si svoji štědrost užívám maximálně, je-li to štědrost a vy všichni byste se měli štědrostí těšit. Štědrost je tak uspokojující, tak uspokojující, že je neuvěřitelné, jak Božská síla pomáhá člověku, který je štědrý. Dám vám příklad. Měla jsem přítelkyni, která řekla, že by chtěla sárí ze zahraničí, sárí z dovozu. Měla jsem dvě taková a řekla jsem jiné ženě, která byla velmi lakomá, že bych přítelkyni chtěla dát tato dvě sárí. Ona řekla: „Zbyla ti teď pouze tato dvě, proč jí chceš tato sárí dát?“ Byla lakomá.

Povídaly jsme si v kuchyni, někdo zazvonil a já jsem otevřela dveře. Nějaký člověk přinesl dvě sárí z Afriky, protože jedna žena, která odjela do Afriky mi je poslala. Zeptala jsem se ho: „Proč mi poslala sárí?“ Odpověděl: „Protože vy jste jí dala sárí, když odjížděla, tak vám poslala tato.“ A když jsem ta sárí rozbalila, byla to přesně ta samá, která jsem měla u sebe. Tak jsem obě sárí vzala a ukázala jí: „Podívej, toto je příklad.“ Takto to je, vždycky. Vše se k vám vrátí, pokud jste ke druhým laskaví nebo když jste k nim štědří. Později to poznáte sami a mnoho z vás to již zjistilo, že peníze k vám prostě plynou. Nemůžete pochopit, odkud k vám ty peníze přicházejí.

Prostě to tak pracuje, že dostanete peníze, kdykoliv chcete. Neměli byste si ohledně peněz dělat starosti. Prostě na ně zapomeňte a ony k vám přijdou. Lidé, kteří úzkostlivě počítají peníze – – stále, každé ráno, nejsou nikdy spokojeni a také nemají žádná požehnání. Pokud ale necháte starost o peníze na Bohu, všechno se vypracuje. Takže chápeme, že je to vše v rukou Boha Všemocného. Po příchodu do Sahadža jógy byste si s ničím neměli dělat starosti, nechte to v rukou Božích a všechno se vyřeší. Vůbec není potřeba stále říkat lidem: „Och, tak moc se obávám, nemám žádné peníze, nemám žádné peníze.“ To ukazuje, že ještě nejste sahadžajogíni. Takže jestli máte zdokonalit své sousedy nebo přátele nebo svoji zemi, musíte být nejprve velmi vyspělými sahadžajogínkami.

Takže Lakšmí je ve vás již probuzena. Sídlí ve vaší Nábhí čakře. Takže proč byste si s probuzenou Lakšmí měli dělat starosti o peníze? Takže, tato Její poslední symbolická ruka říká: „O ty, kteří jsou pod vaší ochranou, se musíte starat.“ To znamená, že musíte požehnat všechny, kteří s vámi přijdou do kontaktu a musíte mít starost o všechny lidi, kteří jsou pod vaším vedením. Takže symbol Lakšmí není jen pro ženy, ale více pro muže. Muž, který je v práci, musí respektovat svoji ženu a jeho žena musí být respektu hodna. Pokud není, pak do rodiny nepřijde příznivost. Takže všechna ta požehnání Lakšmí dostanete, když je vaše hospodyně dobrý člověk. Symbol Lakšmí vyjadřuje druh osobnosti, který se očekává od ženy či muže, kteří jsou požehnáni penězi.

Takže to jsem vám řekla o prvním dni, o druhém dni, ale nejdůležitější je, že na Dívali musíme uctívat Lakšmí. Takže dnes, když uctíváme Lakšmí, musí také muži vědět, že musí mít v životě naprostou rovnováhu, že musí být štědří a starat se o lidi, kteří jsou pod jejich vedením. Takže, jak jsem řekla, existuje mnoho aspektů, ale jeden z nich, velmi důležitý, je ten, že podle tradice Šrí Ráma před deseti dny zabil Rávanu a byl korunován… dnes. Dnešní den byl korunován. Takže Jeho žena Síta byla také ustanovena královnou a v Jejich životě je vidět, jak Mu byla stále naprosto oddána. Takže v sahadža kultuře musíme být speciálními lidmi. Nemůžeme být jako ostatní lidé, kteří se jen honí za penězi a dělají všechno jen proto, aby se zničili. Takže v sahadža kultuře musíme meditovat, získat uvnitř sebe spokojenost a také musíme být jako děti Lakšmí, děti Lakšmí. Takže jsou tu dvě věci, kterým musíme porozumět : Lakšmí vyplňuje všechny naše finanční potřeby a k tomu nám dává veškerou rovnováhu, všechnu radost, všechno požehnání v rodině. Nyní je problém, že pokud nemeditujeme, dokud nedosáhneme stavu spokojenosti, nemůžeme vidět práci této božské síly.

Pokud by všichni lidé z východních zemí uctívali Lakšmí, nebo řekněme, uctívali svoji vlastní Kundaliní, pak by všechny peněžní problémy byly vyřešeny. A taková změna by přišla do zemí, které se dnes zdají být chudší než zbytek Evropy. Byly by značně bohaté díky požehnání Šrí Lakšmí. Nyní vás vezmu do velmi jemné stránky života a tato jemná stránka je ta, že s požehnáním Šrí Lakšmí nebo Mahálakšmí jste nyní získali svoji seberealizaci. Mahálakšmí princip vám dal tento vzestup a Mahálakšmí princip vás pozvedne mnohem výš nad váš všední život do sféry seberealizace. Takže díky Jejímu požehnání budete sami jako lotosy. Nyní se stáváte dalším aspektem Dívali, což znamená ´řady světel´. Korunovace Šrí Rámy nebo jakýkoliv jiný aspekt Šrí Lakšmí se nyní stává vaší vlastní korunovací. To znamená, že nyní jste vstoupili do království Božího a jakmile tam jednou jste, pak jste automaticky jakožto občané Božího království požehnáni. A jakmile se stanete lotosy, začnete šířit svoji vůni okolo.

Nenecháváte si tuto radost pro sebe, ale začnete být štědří a jdete ven, abyste to dali druhým. Štědrost na jiné úrovni, na nižší úrovni, je přeměněna na tuto univerzální lásku. Cokoliv získáte, jakoukoliv radost, uspokojení, vibrace, vědění, všechno to chcete dát ostatním. Chcete to šířit, protože nyní jste získali skutečnost a nechcete si ji nechat sami pro sebe, myslíte na to, že je velmi důležité, aby každý na světě věděl o skutečnosti. Je příznačné, že jste sem dali ta světla, protože nyní jste světla vy. Dnes je nejtemnější noc. Dnes je nejtemnější noc. Stejným způsobem jsou toto nejtemnější dny. Nejtemnější dny. Nejtemnější.

Toto je Kali juga a toto je ´ghor´ Kali juga, což znamená nejhorší čas, kdy se stávají ty nejhorší věci, lidské bytosti jdou na tu nejhorší úroveň. A v této době před ně musíme dát Sahadža jógu. Víte, co je to za tvrdou zkoušku, kterou člověk musí projít, aby rozlomil tvrdou skořápku lidského mozku. Ale pracuje to, už to cvaklo. Pracuje to. Už to cvaklo. Stalo se to. Nyní musíte rozsvítit mnoho světel. Říkáme tomu ´dípawali´. Dívali je ´dípawali´, což znamená ´řady světel´.

A oslavou tohoto Dívali s vámi všemi si jsem jistá, že budeme mít takovou pochodeň světla, která obejde kolem celého světa. Jen si pamatujte, nejste malou kapkou, nyní jste se stali oceánem a musíte se rozšířit. Nyní sedíte na svých trůnech a přijímáte své síly. Uvnitř máte všechny síly, musíte je jen projevit. Musíte se jen vnímat, porozumět si, co je vaší zodpovědností. Žádali jste o světlo, nyní jste světlo dostali. Stali jste se světlem, nyní dejte světlo ostatním. Takže dosáhněte stavu, kdy je světlo na vaší hlavě, na vaší Sahasráře a ve vašem srdci. Nejste obyčejnými lidmi. Takto nikdy nepřemýšlejte.

Ve skutečnosti do Sahadža jógy přijdou pouze takzvaní ´obyčejní´ lidé. Kristus řekl: „Pokorní v srdci zdědí zemi.“ Jste pokorní v srdci a vždy si myslíte, že jste obyčejnými lidmi, protože jste pokorní. Ale nyní se projevuje výjimečnost, tak ji přijměte a tato výjimečnost je, že máte všechny síly a jste naprosto pokornými lidmi. Oslavování Dívali by mělo být takové, že přineseme světlo do celého světa a osvítíme tolik lidí, kolik jen můžeme. Žádné naše osobní věci, žádné naše problémy nejsou důležité. Takto to je, musíme pochopit, že jsme získali jistou pozici, kterou nemá nikdo na tomto světě. Takže jakmile to pochopíte, vaše sebeúcta se zvýší a vy sami uvidíte, co máte dělat. Takže každý by se měl dnes rozhodnout a slavnostně slíbit, že budeme dělat vše, abychom šířili Sahadža jógu s pokorou. Takže nyní budeme mít púdžu a v této púdže byste si všichni měli slíbit, že vytvoříte „dípawali“ v každé domácnosti, v každé zemi, v celém světě.

Nechť vám Bůh žehná.