Kolektivita 1 (4 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19930426 – Kolektivita 1

Zaprvé byste měli chodit do kolektivu. Je to velmi důležité. Vy všichni byste měli chodit do kolektivu… Dejte… prosím, mějte pozornost na Mě, ne na nich, ano? Dejte prosím pozornost na Mě, neodvracejte příliš pozornost. Musíte udržovat pozornost v pořádku. Je to velmi důležité. Musíte tedy dělat jednu věc – chodit do kolektivu a hlídat si pozornost. Na čem máte pozornost? Kam se díváte? Otáčíte se na všechny strany nebo máte pozornost zaměřenou přímo? Je velmi důležité, abyste udržovali pozornost naprosto uzavřenou do sebe a nasměrovanou na setkávání s kolektivem. Tímto způsobem, když máte pozornost upevněnou, shledáte, že zcela určitě vystoupíte do bezmyšlenkového vědomí, do stavu, ve kterém duchovně rostete. Musíte vzestoupit do tohoto stavu bezmyšlenkového vědomí, kde rostete duchovně. Pokud nejste v bezmyšlenkovém vědomí, nemůžete růst ve své duchovnosti. Je tedy velmi důležité sledovat, kde je vaše pozornost. Kam zaměřujete pozornost? Pokud svou pozornost dokážete ovládat, pak se věci dají do pořádku. Ona pláče, to dítě pláče, řekla bych, trošku moc. Možná ji můžete vzít trochu na vzduch, myslím, že je jí horko. Teď už je to dobré, u maminky. Prvořadé tedy je být v kolektivu. Velmi neblahé jsou také představy některých lidí neustále narušovat kolektivitu, vytvářet problémy, ignorovat lídry. Výsledkem je, že lídry to tak znechutí, že to vzdají, víte? Přestane se jim chtít cokoli dělat. Oni tedy přicházejí s vlastními nápady, zkouší obtěžovat lídry, způsobují jim problémy, jen se všude snaží předvádět, jako kdyby všechno znali. Všichni takoví lidé také vytváří skupinky. Těm se tedy vyhněte. Měli byste se vždy držet kolektivu, a ne někoho, kdo se snaží vytvářet nějaké skupinky nebo kdo přidělává potíže či věci ztěžuje. Musíte pochopit, že jen ti, kteří jsou kolektivní, budou růst, ti, kteří nejsou, růst nebudou. Pro- tože když například nehet praskne, už neroste. Stejným způsobem, pokud se nějak držíte stranou, jestliže máte jakékoli problémy s lídry, můžete Mi vždy napsat, můžete Mi to říct, mohu to vypracovat. Neustále v tom však pokračovat a takto se skupinkovat, to kolektiv rozbije a bude tam někdo, kdo to dělá. Bude tam nějaká negativní osoba, která se o to bude pokoušet. Musíte být tedy velmi opatrní, abyste se nedostali mimo kolektiv. Vždy musíte kolektiv podporovat, musíte kolektivu pomáhat a vyživovat jej.