O našich znalostech SJ (5 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19930624 – O našich znalostech SJ

Zadruhé bychom měli mít velmi dobré znalosti o čakrách a centrech a jak tato centra zlepšit. Pokud tyto znalosti nemáte, nemůžete se postavit před lidi. Není to tak, že by měli vše znát jen muži, ženy by o tom měly také vědět všechno. Jaké máme čakry, jak pracují, jaké jsou čeho následky, čím trpíme, když jsou naše čakry v nebezpečí. Všechny tyto znalosti jsou pro vás zdarma. Nemusíte za tyto znalosti platit. Jen vězte, že když v každodenním životě začnete vypracovávat Sahadža jógu, pak zjistíte, že vše, co říkám, je naprosto skutečné. Můžete si to ověřit. Je to tak. Není to cosi ve vzduchu. Je to skutečně zde. Můžeme prokázat vše, v co věříme, a můžeme také druhým ukázat, že toto je pravda, absolutní pravda. Nejsme tu proto, abychom šířili nějaký fanatizmus nebo rasizmus nebo něčeho takového, nýbrž jsme tu, abychom spojili celý svět dohromady jedním porozuměním, že patříme do jednoho světa a máme jedno celosvětové náboženství. Lidé se vás budou ptát: „Máme se vzdát svého náboženství?“ Nemusíte jim říkat, že se musí vzdát svého náboženství, to nemusíte říkat. Nemusíte na ně vůbec být tvrdí. Naopak. „Ne, ne, ne, nic není třeba dělat. Jen přijdete a začnete dělat Sahadža jógu a oddáte se svému Duchu.“ Postupně se to začne otevírat. Bylo to tak s vámi všemi, že nejprve, když jste přišli do Sahadža jógy, jste měli jinou podobu. Nyní jste se postupně začali otevírat, dozráváte a rozumíte Sahadža józe velmi dobře. Stejně tak musíte učit ostatní – stejným způsobem, se stejným porozuměním, soucítěním a láskou. Jinak lidé běžně považují za normální neustále někoho odsuzovat. Samozřejmě, že někteří lidé jsou pod špatným vlivem a nemůžete s nimi vyjít. Většina z vás by si však měla uvědomit, že musíme do Sahadža jógy přijmout mnohem víc lidí díky našemu soucitu, lásce a také velkému pochopení pro cítění ostatních. Zjistila jsem, že dokonce i v zemích, kde už je Sahadža jóga velmi dlouho, se najednou někdo objeví a začne dělat problémy a stane se něčím bhútickým, víte, a nechová se, jak má. Stane se to znenadání. Takového člověka, víte, když se to oznámí, můžeme vzít pryč ze Sahadža jógy. Můžeme ho očistit. Všichni však musíte najisto vědět jednu věc, že všichni máte tyto síly – vyléčit se, zlepšit se, pomoci ostatním. Můžete udělat všechno sami. Vy všichni máte tyto síly, jedinou věcí je, že musíte být upřímní a čestní. Pokud nejste upřímní a čestní, nikdy se to nevypracuje. Naopak, vymstí se vám to. V Sahadža józe je tedy velmi důležitá upřímnost záměru. Nejprve musíte mít naprosto upřímný cíl, že jste tu především proto, abyste dosáhli svého osvobození. A zadruhé jste tu, abyste pomohli ostatním. Lidé na celém světě teď potřebují pomoc. Je tu tolik problémů, tolik katastrof, tolik hrozných věcí, které víme, že se každý den dějí. Nyní tedy potřebujeme lidi, kteří jsou solidní, kteří jsou vyrovnaní, kteří jsou mírumilovní, kteří chápou, co je správně a co špatně. Kromě toho byste však měli vědět, že jste nyní vstoupili do Božího království. Mnoho lidí řekne: „Dobrá, byli jsme velmi zbožní, modlili jsme se ke Kristovi, modlili jsme se k tomuto, modlili jsme se k tamtomu. A co jsme získali?“ Nemohli jste nic získat, protože jste nebyli spojeni. Musíte být spojeni. Jakmile se jednou napojíte, zjistíte, že se věci začínají řešit. Velmi důležitá je však upřímnost a víra v sebe sama. Musíte mít víru v sebe, že jste plně způsobilá a schopná osoba a můžete dosáhnout velmi vysokého stupně vědomí, kterým dokážete vypracovat mnoho věcí. Nezáleží na tom, z jakého prostředí pocházíte. Nezáleží na tom, z jaké země pocházíte, z jaké rasy, na ničem takovém.