Šrí Pallas Athéna púdža, 26/04/1993, Řecko

Athens, Sahaja Yoga Center in Athens (Greece)

Feedback
Share

Šrí Pallas Athéna púdža 26/04/1993, Atény Řecko

Je to pro Mě velmi krásný den vidět zde tolik sahadžajogínů, kteří jsou z této země, Řecka. Když jsem poprvé přijela do Řecka, řekla jsem svému manželovi, že tato země je plná vibrací a že v této zemi bylo mnoho vyspělých duší, lidé však své dědictví zřejmě ztratili. Nicméně, vibrace jsou v atmosféře a jednoho dne zde bude Sahadža jóga velmi dobře prosperovat. A pak se stalo, že jsme se setkali s několika byrokraty, Řeky, a neudělali jsme s nimi dobrou zkušenost. A manžel řekl: „Když tvrdíš, že Řekové jsou skutečně zbožní lidé, pak se podívej na tyto lidi – co mi způsobují!“ Řekla jsem:„Mohou to být byrokraté od hlavy až k patě, nemůžeš však říct, jací jsou to lidé.“ Celkově však byly vibrace velmi dobré, velmi dobré, to bezpochyby, navštívila jsem zde všechna místa, například jsem byla v Delfách, kde jsem se byla podívat v chrámu Athény a podobně. Vzali Mě na všechna zajímavá místa, hlavně Mě, protože on byl zaneprázdněn na své konferenci, a tak Mě provedli po okolí. A všude jsem cítila, i moře jsem vnímala, že je překrásné. To bylo asi, myslím, že jsem tu byla minimálně před patnácti, možná čtrnácti lety. A dnes vidím, že vibrace se nyní vrací zpět skrze vás, lidi, a celé místo znovu vibruje. Měli byste porozumět tomu, že vy, lidé, máte obrovskou zodpovědnost, protože jste strategicky umístěni v Řecku, víte? Řecko a Itálie, chci říci, Turecko, obojí je velmi důležité. Především jste mostem mezi Východem a Západem a všichni mají zájem tak či onak tato dvě území řídit, aby mohli ovládat Východ a Západ. Tedy, obzvlášť západní země. Největším nebezpečím, které vám teď hrozí, je, že tato západní kultura se vás může pokusit uchvátit, což je velmi nebezpečné. Abyste tomu porozuměli, musíte vědět, že jste lidé, kteří pocházejí z velmi významné tradice, starověký, pradávný národ, jako Indové. A je toho tolik, co byste mohli udělat pro zlepšení evropské kultury svým vlastním chováním. Například tihle lidé, kteří sem přijíždějí, turisté, vidí chování Řeků, vidí, že mohou velmi snadno ovlivňovat. Evropané si myslí, že Řekové mohou být velmi snadno ovlivněni jejich kulturou, jejich laciným životem. Takže pro vás, tak tradiční národ, stojící nohama na zemi a s opravdu mnoha dobrými životními zkušenostmi, je především velmi důležité porozumět historickému pozadí vaší země. Pro sahadžajogíny je velmi důležité, aby byli v tomto směru vzdělaní, protože zítra budete mluvit k druhým lidem a budete jim muset říci o Athéně, o vašich tradicích, o vašem původu a jak to souvisí se Sahadža jógou, s Matkou Marií, s Ježíšem a vším ostatním. K tomu je nezbytné, abychom se všichni pokusili porozumět historickému pozadí této země a vzdělali se takovým způsobem, aby- ste dokázali hovořit o Sahadža józe. Athéna tedy drží v ruce Kundaliní a vy můžete jasně vidět, že Ona byla Ádi Šakti. V sanskrtu vlastně „atha“ znamená „prapůvodní“. Byla tedy Prapůvodní Matkou. Protože mezi Řeky a Indy nezůstalo žádné spojení, toto, chci říci, ten překlad, zde nebyl a oni nevěděli, co Athéna znamená. Ale Indové vědí, co to je, že to je místo projevení se Ádi Šakti. Protože v Déví Mahátmjam, když ho čtete, zjistíte, že popsali Řecko jako Manipúr dvíp. To znamená ostrov v Manipúře. Manipúra je tato Nábhí čakra. V Nábhí je tedy ostrov, kde je vaše Řecko, kde sídlí Bohyně. Sídlí v Manipúra čakře. Tak tedy, tato Athéna byla popsána, a když jsem vešla do Jejího chrámu, zjistila jsem, že je tam malý chrám pro Boží dítě – což byl Šrí Ganéša. A pak, když jsem také přijela do Delf, byla jsem překvapena – ukázali Mi pahorek a řekli: „To je Nábhí, pupek celého vesmíru.“ Řekla jsem: „To je pravda.“ A když jsem se ohlédla, bylo tam mnoho vibrací a našla jsem tam sochu Ganéši! Pak sem přijel Gregoire, udělal fotky a viděl to sám. Nyní jste tedy v Nábhí. Sedíte zde v Nábhí celého vesmíru. Jak důležité je tedy Nábhí, to víte velmi dobře. Když se Nábhí poškodí, celý život se pro lidskou bytost stává utrpením. Tedy, na pravé straně Nábhí, jak víte, jsou játra. A protože jsme, samozřejmě, měli mnoho filozofů, hodně přemýšleli a vytvořili mnoho tragédií, například známou Řeckou tragédii, ve které byl poněkud zpochybněn systém manželství. Hráli v ní, řekněme, dva muži a jedna žena nebo možná dvě ženy, jeden muž a nikdy se v manželství necítili šťastní. Levé Nábhí tedy bylo napadáno neustále. Aby měli tu tragédii, napsali spoustu, řekla bych, spoustu dramat a hráli je zde a ve spoustě her ukazovali vztah dvou mužů a jedné ženy nebo dvou žen a jednoho muže, kde neexistoval vztah mezi manželem a manželkou, který by byl čistý. A v tom spočívala ta tragédie. Všude je známa jako Řecká tragédie. Je to všechno imaginární, ale lidé, víte, začali být velmi levostranní. Začali si myslet: „Ach, ten život je ale utrpení. Je to tragédie. Co máme dělat? Proč se snažit? Proč bychom měli zkoušet ukazovat, že jsme šťastní? Jsme velmi nešťastní lidé.“ Takže tohle všechno začalo tady. Pak přišla ta vaše pravoslavná církev. Tato pravoslavná církev je další, která, samozřejmě, nezachází se ženami nijak dobře a jedná s nimi, jako by byly neustále nečisté. V určitou dobu nemohou chodit do kostela a nemohou se dotknout lidí. Měli nejrůznější nesmyslné představy. To také udělalo ženy velmi levostranné. Pak, kromě toho, co všechno se dělo v rámci těch tragédií a toho všeho, náhle vyvstaly ekonomické problémy a lidé se cítili svým způsobem velmi znechuceni z těchto věcí. Tehdy se zde levá strana stala velmi, velmi výraznou, a proto zde, jak se domnívám, vznikla spousta těch levostranných, bhútických organizací a přišlo mnoho guruů, kteří vás přiměli cítit se nešťastně. Avšak to nejhorší, co způsobila řecká církev, je, že vás přiměla cítit se tak provinile. Začali jste tedy být velmi levostranní. Později byla tato levostrannost vyvážena lidmi, kteří začali být nadmíru aktivní, přespříliš přemýšlet, příliš těžce pracovat a tak podobně. Přesto však, podle Mě, nepracují tak pilně, jak by měli. Mají sklony k lenosti, ti Řekové. Mají sklony k lenosti. Samozřejmě, ne sahadžajogíni. Sahadžajogíni pracovali velmi tvrdě, to vidím zcela jasně, ne však jiní. Abychom tedy uvedli Sahadža jógu v Řecku, zaprvé je důležité znát naše historické pozadí. Zadruhé bychom měli mít velmi dobré znalosti o čakrách a centrech a jak tato centra zlepšit. Pokud tyto znalosti nemáte, nemůžete se postavit před lidi. Není to tak, že by měli vše znát jen muži, ženy by o tom měly také vědět všechno. Jaké máme čakry, jak pracují, jaké jsou čeho následky, čím trpíme, když jsou naše čakry v nebezpečí. Všechny tyto znalosti jsou pro vás zdarma. Nemusíte za tyto znalosti platit. Jen vězte, že když v každodenním životě začnete vypracovávat Sahadža jógu, pak zjistíte, že vše, co říkám, je naprosto skutečné. Můžete si to ověřit. Je to tak. Není to cosi ve vzduchu. Je to skutečně zde. Můžeme prokázat vše, v co věříme, a můžeme také druhým ukázat, že toto je pravda, absolutní pravda. Nejsme tu proto, abychom šířili nějaký fanatizmus nebo rasizmus nebo něčeho takového, nýbrž jsme tu, abychom spojili celý svět dohromady jedním porozuměním, že patříme do jednoho světa a máme jedno celosvětové náboženství. Lidé se vás budou ptát: „Máme se vzdát svého náboženství?“ Nemusíte jim říkat, že se musí vzdát svého náboženství, to nemusíte říkat. Nemusíte na ně vůbec být tvrdí. Naopak. „Ne, ne, ne, nic není třeba dělat. Jen přijdete a začnete dělat Sahadža jógu a oddáte se svému Duchu.“ Postupně se to začne otevírat. Bylo to tak s vámi všemi, že nejprve, když jste přišli do Sahadža jógy, jste měli jinou podobu. Nyní jste se postupně začali otevírat, dozráváte a rozumíte Sahadža józe velmi dobře. Stejně tak musíte učit ostatní – stejným způsobem, se stejným porozuměním, soucítěním a láskou. Jinak lidé běžně považují za normální neustále někoho odsuzovat. Samozřejmě, že někteří lidé jsou pod špatným vlivem a nemůžete s nimi vyjít. Většina z vás by si však měla uvědomit, že musíme do Sahadža jógy přijmout mnohem víc lidí díky našemu soucitu, lásce a také velkému pochopení pro cítění ostatních. Zjistila jsem, že dokonce i v zemích, kde už je Sahadža jóga velmi dlouho, se najednou někdo objeví a začne dělat problémy a stane se něčím bhútickým, víte, a nechová se, jak má. Stane se to znenadání. Takového člověka, víte, když se to oznámí, můžeme vzít pryč ze Sahadža jógy. Můžeme ho očistit. Všichni však musíte najisto vědět jednu věc, že všichni máte tyto síly – vyléčit se, zlepšit se, pomoci ostatním. Můžete udělat všechno sami. Vy všichni máte tyto síly, jedinou věcí je, že musíte být upřímní a čestní. Pokud nejste upřímní a čestní, nikdy se to nevypracuje. Naopak, vymstí se vám to. V Sahadža józe je tedy velmi důležitá upřímnost záměru. Nejprve musíte mít naprosto upřímný cíl, že jste tu především proto, abyste dosáhli svého osvobození. A zadruhé jste tu, abyste pomohli ostatním. Lidé na celém světě teď potřebují pomoc. Je tu tolik problémů, tolik katastrof, tolik hrozných věcí, které víme, že se každý den dějí. Nyní tedy potřebujeme lidi, kteří jsou solidní, kteří jsou vyrovnaní, kteří jsou mírumilovní, kteří chápou, co je správně a co špatně. Kromě toho byste však měli vědět, že jste nyní vstoupili do Božího království. Mnoho lidí řekne: „Dobrá, byli jsme velmi zbožní, modlili jsme se ke Kristovi, modlili jsme se k tomuto, modlili jsme se k tamtomu. A co jsme získali?“ Nemohli jste nic získat, protože jste nebyli spojeni. Musíte být spojeni. Jakmile se jednou napojíte, zjistíte, že se věci začínají řešit. Velmi důležitá je však upřímnost a víra v sebe sama. Musíte mít víru v sebe, že jste plně způsobilá a schopná osoba a můžete dosáhnout velmi vysokého stupně vědomí, kterým dokážete vypracovat mnoho věcí. Nezáleží na tom, z jakého prostředí pocházíte. Nezáleží na tom, z jaké země pocházíte, z jaké rasy, na ničem takovém. Můžete si všichni vést velmi dobře, to jsme viděli již v tolika zemích, kde jsme neměli vůbec žádnou naději. Například země jako Rusko, představte si, oni nikdy neuctívali žádného Boha. Nevěděli o Bohu. Nebylo jim dovoleno vědět něco o nějakém náboženství, vůbec nic. Jakmile jsem tam však přijela, nevím, najednou Mě rozpoznali. Prostě Mě rozpoznali a našla jsem je tam jen s Mou fotkou. Byla jsem ohromená, že když jsem poprvé přijela do Leningradu, bylo tam v hale dva tisíce sedadel, spousta lidí však stála venku. Zeptala jsem se: „Proč stojí venku?“ Řekli: „Všechna ta sedadla jsou už plná, Matko, a tito lidé jsou navíc. Venku je více než dva tisíce lidí.“ Řekla jsem: „To je příliš mnoho.“ A oni na to: „Matko, a co my?“ Řekla jsem: „Dobrá, nechte Mě dokončit program.“ Šla jsem dovnitř, měla program, vše proběhlo a budete se divit, zatímco jsme měli program, ti lidé venku stále čekali. Dala jsem lidem realizaci a oni stále čekali, čekali a čekali. Když jsem vyšla ven, věnovala jsem se jim. Zeptala jsem se: „Tak, co teď? Právě teď vám realizaci dát nemohu.“ A tak se ptali: „Dobrá, co tedy můžeme dělat?“ Zeptala jsem se: „Můžete přijít zítra ráno?“ – „Ano, můžeme.“ A tak všichni ti, kdo byli uvnitř, i kdo byli venku, všichni přišli a posadili se na otevřeném prostranství a Já jim dala realizaci. To bylo na samém začátku, nyní však v Moskvě nebo i jinde musíme rezervovat obrovský, veliký stadión. Bývá tam čtrnáct až šestnáct tisíc lidí, kteří dostanou realizaci. A velmi rychle přijímají Sahadža jógu, velmi rychle přijímají Mě, velmi rychle chápou Sahadža jógu. Nemohu prostě pochopit, jak tito Rusové získali takovou kapacitu. Nepřipadá v úvahu, že by se vrátili zpět, nelze pochybovat o jejich upřímnosti. V žádném případě o sobě nepochybují, nic takového. Jsou prostě tam a natolik, tak silně, až si někdy říkám, že nám demokracie jen ublížila. Demokracie nám umožnila praktikovat Sahadža jógu, v pořádku, ale jak na tom jsou lidé? Někdy jsou vyloženě stupidní. Například v Americe, zjišťuji, že tam žije spousta velmi hloupých lidí, kteří se stále zabývají vybíráním svých koupelen, závěsů a mýdel a stále si jen vybírají a zabývají se všemi těmito nesmyslnými věcmi. Jsou úplně stupidní, zatímco lidé v Rusku jsou tak rozumní, tak hlubocí, tak introspektivní, dokonce i umělci a vědci. Měla jsem konferenci s vědci. Bylo jich tam asi tři sta a začala jsem jim přednášet o vědě. Myslela jsem si, že je lepší začít o vědě. Řekli: „Matko, už nic vědeckého, už žádná věda. Řekni nám o vědě Boha.“ Lidé s tak otevřenou myslí! V Rusku máme dvě stě lékařů, kteří praktikují Sahadža jógu. A rozšířila se až na Sibiř. K čemu je tedy tato demokracie, která nás nepřivádí k Bohu. Nedává nám to pocit, že bychom měli hledat Boha a že bychom vůči Bohu měli být pokorní. Jaký má tedy smysl mít takovou demokracii a takovou svobodu, která z nás dělá blázny a idioty? A tohle platí o každé demokratické zemi, protože, jak jistě víte, demokracie je orientovaná na peníze. A Řekové, víte, jsou také velmi orientovaní na peníze. Samozřejmě, nejsou na tom tak špatně, jako Američané, ale jsou dost orientovaní na peníze. Také Italové jsou velmi zaměřeni na peníze, nejhorší je však korupce. V Itálii se to teď začíná odhalovat. Jsem si jistá, že vaše země bude také odhalena. Všechny tyto země budou odhaleny. Prvořadé však je, že sahadža jogíni musí být skálopevní. Musí být velmi, velmi pevní a měli by vědět, že Sahadža jóga je orientovaná pouze na Ducha, na nic jiného než na Ducha, že musíte mít svého Ducha osvíceného, že váš Duch musí vše vypracovat, že nejste tímto tělem, těmito penězi, touto pozicí, těmito silami, ničím takovým. Jste Duchem. To je to, co si musíme uvědomit. Bylo mi řečeno, že je pro vás velmi těžké dostat se na púdže do Cabelly a že se všichni nemůžete zúčastnit. Myslím však, že týden, řekněme, během Guru púdže, zvládnete. Můžete připlout lodí či nějak podobně. Pro vás by bylo snazší přijet lodí do Janova, odkud pak můžeme zorganizovat váš příjezd. Měli byste všichni přijet na Guru púdžu. Víte, Sahasrára púdža a Guru púdža jsou velmi důležité. A kdybyste mohli přijet na Guru púdžu, byl by to velmi dobrý nápad. Myslím, že by se dalo zařídit a zorganizovat, abyste mohli přijet na Guru púdžu. Vím, že bývá tam, kde jsem Já. Dejme tomu, že bych ji měla zde, pak pro všechny ostatní to bude daleko. Napadlo mě tedy Miláno – je docela v centru, tak by to bylo blíž pro Anglii, blíž pro ostatní evropské země. Víte, Američanům a Jihoameričanům to připadá velmi obtížné, takže jsme tentokrát museli zajistit všechny letenky, všechno, aby Jihoameričané mohli přijet. Jsou to však nesmírně hlubocí lidé. V Kolumbii Mě překvapilo, jak dobří jsou tam sahadžajogíni, velmi krásní sahadžajogíni. Velmi prostého srdce, velmi dobří, velmi vzdělaní. Tři nebo čtyři měli svatbu v Indii a jsou velmi šťastní. K tomuto je tedy třeba udělat dvě věci. Zaprvé byste měli chodit do kolektivu. Je to velmi důležité. Vy všichni byste měli chodit do kolektivu… Dejte… prosím, mějte pozornost na Mě, ne na nich, ano? Dejte prosím pozornost na Mě, neodvracejte příliš pozornost. Musíte udržovat pozornost v pořádku. Je to velmi důležité. Musíte tedy dělat jednu věc – chodit do kolektivu a hlídat si pozornost. Na čem máte pozornost? Kam se díváte? Otáčíte se na všechny strany nebo máte pozornost zaměřenou přímo? Je velmi důležité, abyste udržovali pozornost naprosto uzavřenou do sebe a nasměrovanou na setkávání s kolektivem. Tímto způsobem, když máte pozornost upevněnou, shledáte, že zcela určitě vystoupíte do bezmyšlenkového vědomí, do stavu, ve kterém duchovně rostete. Musíte vzestoupit do tohoto stavu bezmyšlenkového vědomí, kde rostete duchovně. Pokud nejste v bezmyšlenkovém vědomí, nemůžete růst ve své duchovnosti. Je tedy velmi důležité sledovat, kde je vaše pozornost. Kam zaměřujete pozornost? Pokud svou pozornost dokážete ovládat, pak se věci dají do pořádku. Ona pláče, to dítě pláče, řekla bych, trošku moc. Možná ji můžete vzít trochu na vzduch, myslím, že je jí horko. Teď už je to dobré, u maminky. Prvořadé tedy je být v kolektivu. Velmi neblahé jsou také představy některých lidí neustále narušovat kolektivitu, vytvářet problémy, ignorovat lídry. Výsledkem je, že lídry to tak znechutí, že to vzdají, víte? Přestane se jim chtít cokoli dělat. Oni tedy přicházejí s vlastními nápady, zkouší obtěžovat lídry, způsobují jim problémy, jen se všude snaží předvádět, jako kdyby všechno znali. Všichni takoví lidé také vytváří skupinky. Těm se tedy vyhněte. Měli byste se vždy držet kolektivu, a ne někoho, kdo se snaží vytvářet nějaké skupinky nebo kdo přidělává potíže či věci ztěžuje. Musíte pochopit, že jen ti kteří jsou kolektivní, budou růst, ti, kteří nejsou, růst nebudou. Pro- tože když například nehet praskne, už neroste. Stejným způsobem, pokud se nějak držíte stranou, jestliže máte jakékoli problémy s lídry, můžete Mi vždy napsat, můžete Mi to říct, mohu to vypracovat. Neustále v tom však pokračovat a takto se skupinkovat, to kolektiv rozbije a bude tam někdo, kdo to dělá. Bude tam nějaká negativní osoba, která se o to bude pokoušet. Musíte být tedy velmi opatrní, abyste se nedostali mimo kolektiv. Vždy musíte kolektiv podporovat, musíte kolektivu pomáhat a vyživovat jej. Jak všichni víte, říkala jsem mu, že jestli má problémy s penězi, můžeme dát peníze z Cabelly, protože dříve jsem cestovala na vlastní náklady. I do Řecka jsem přijela sama a za vše platila. Uvědomte si také, že i Stomatis musel za něco platit, což se Mi moc nelíbilo. Platil tolik, protože jsme měli tak malou skupinku. Teď však, když jste už velká skupina, cítíte zodpovědnost, cítíte potřebu za to platit. V pořádku, to nevadí. Neplatíte však za Sahadža jógu, za svou seberealizaci, za znalosti o Sahadža józe. Ty jsou zde k dispozici. Takže lidé vám začnou vkládat do hlavy myšlenky jako: „Proč tohle? Proč tamto?“ a podobně. Takové lidi byste měli držet stranou, protože vy jste zde proto, abyste si rozvinuli svou duchovnost, a ne proto, abyste naslouchali těmto hloupým lidem, kteří jsou potížisté. Nejlepší tedy je hledět si svého vývoje a své vlastní výživy. To je velmi důležité. Je to tedy svým způsobem kolektivní, ale také individuální, protože co získáváte z kolektivu, to byste měli sledovat, sami se přesvědčit, co získáváte z kolektivu. Zadruhé, doma musíte každý den, každý den, každý den, znovu to opakuji, nepromeškejte to, večer před spaním musíte meditovat. Můžete se umýt, dát si, jak tomu říkáte – footsoak – a podobně, a pak si na deset minut sednout k meditaci. Musíte si věnovat patnáct minut a pak jít spát. Dejme tomu, že to jeden večer nemůžete udělat, nevadí, pokuste se to však dělat každý večer. Pokud to nejde, pokud jeden večer nemůžete, můžete to udělat ráno. Je to však velmi důležité. Dokážu snadno rozeznat, který člověk medituje a který nemedituje. Je to rozdíl, takový rozdíl. Okamžitě poznám člověka, který každý den medituje, podle jeho zdraví, jeho obličeje, jeho chování, podle všeho, je úplně jiný. A u těch, kteří vůbec nemeditují, zjistíte, že jsou divní, a nejen oni, ale i jejich děti jsou divné, jejich vztahy jsou zvláštní, vše je podivné. Meditace je pro vás tedy velmi důležitým úkolem. Protože když ani ženy, které jsou těhotné, nemeditují, jejich děti začnou být velmi problémové a velmi podivné. Je to prostě tak. Má to dopad na vše. Avšak vaše meditativní povaha, vaše sahadžajogínská povaha pomůže každému, vašim dětem, vaší rodině, společnosti, každému. A každý může poznat, z jaké jste rodiny, co jste za lidi, jaký druh osobnosti jste. A díky vám se dají na Sahadža jógu. V individuálním životě je tedy také důležité jen meditovat, nic víc. Musíte se dostat do stavu bezmyšlenkového vědomí. Mantrou tedy je, jak víte, Nirvičára. Měli byste používat mantru Nirvičára, abyste se dostali do bezmyšlenkového stavu. A zkuste tuto oblast rozšířit, tento prostor bezmyšlenkového vědomí. A takto pak zjistíte, že velice porostete. No a tím, že získáte mnoho sil, že dáte realizaci mnoha lidem, že je vyléčíte, se někdy může stát, že to zasáhne vaše ego. Můžete se dostat do ega. Takovým lidem musím říct, aby byli velmi introspektivní a sledovali sami sebe. Stoupněte si před zrcadlo a zeptejte se, kolik máte ega. Smějte se sami sobě. Jakmile se začnete smát sami sobě, vaše ego odpadne a vy pochopíte, že bylo špatné mít v sobě takové ego. Je tolik způsobů a metod, jak o sobě zjistit pravdu. Dejte si bandhan a nasměrujte ruce k obrázku, ihned ucítíte, které čakry jsou napadené, a víte, jak je vyčistit. Někdy to také cítíte uvnitř. Když máte napadené čakry, můžete to cítit uvnitř a cítíte ta různá centra, která o vás vypovídají, na konečcích svých prstů. Takto se tedy dozvíte o sobě. U druhých, víte, byste měli mluvit jen o čakrách. Neměli byste říkat, že má bhúty nebo ego, nic takového. Měli byste však říct, že má napadenou Ádžňu, což znamená, že má ego. Můžete říci, že má špatné Nábhí nebo něco jiného. Naše vyjadřování by se tedy teď mělo změnit. Musíme mluvit jazykem Sahadža jógy. Je třeba pochopit, že nyní jsme sahadžajogíni. Máme síly, síly vibrací. Pokud však tyto síly nepoužíváte, co se stane? Musíme je používat, to je to hlavní. Stále na ně zapomínáme. Onehdy jsem viděla, že nemohli něco otevřít. Řekla jsem: „Dejte bandhan.“ Dali bandhan a okamžitě to fungovalo, chápete? Malé, malinké věci, že budete až překvapeni, když něco nefunguje, stačí jen dát bandhan a ono se to vypracuje. Je důležité si pamatovat, že jste sahadžajogíni, že jste světci a že dokážete dělat spoustu věcí. A neměli byste na to zapomínat. Neměli byste zapomínat, že jste sahadžajogíni. Už nejste obyčejní lidé. Nyní jste světci a můžete toho hodně udělat. Když se toto všechno vypracuje, sami užasnete, jak. Jak jste dosáhli všech těchto věcí. A řeknu vám, lidé Mi říkají: „Vypadají jako růže, září jim celý obličej, vypadají tak krásně,“ a dokážou rozpoznat, že jste sahadžajogíni. Viděla jsem to na letišti, kde také mnoho lidí říkalo: „Kdo jsou ti lidé, že vypadají tak sladce a krásně, zářivě. Kdo to je?“ Když jim řeknu, že to jsou světci, neuvěří, že by zde mohlo být tolik světců, ale ono je. A dosáhli jsme toho na celém světě. Na celém světě je nyní tolik sahadžajogínů, že ani nedokážu říct kolik, tisíce a tisíce. Znovu vám tedy říkám, že Řecko je místo, kde toho můžete hodně udělat. Nejprve se musíte upevnit v Sahadža józe a musíte vědět, kdo jste, neustále musíte mít na paměti, kým jste. Jste sahadžajogíni. I dětem musíte říkat: „Jsi sahadžajogín,“ aby si také rozvinuly takovou osobnost, že se budou chovat řádně a tak, jak by se měl chovat sahadžajogín. Všechny tyto věci jsou tedy pouze úvodem do Sahadža jógy, jsem si však jistá, že určitě dostáváte nahrávky Mých projevů z Cabelly a že určitě víte o všech těch hlubších věcech o vás samotných a o Sahadža józe. Je to nový věk, který začal. Onehdy jsem řekla, že Satja juga nyní začala. Začne odhalovat vše, co je a-satja, což je vše, co je falešné. Všichni ti, kteří jsou falešní, budou odhaleni a budete překvapeni, jakými způsoby se věci budou vypracovávat. Je to tak úžasná doba, do níž jste se narodili, a tak velká věc, že jste přišli do Sahadža jógy a získali svou seberealizaci a že jste jedni z těch, kteří mají pozvednout celý tento vesmír do vyššího vědomí. Samozřejmě, nemůžeme říci, kolik jich bude zachráněno, to je jiná věc, protože pokud vím, v evolučním procesu, řekněme, že jsme vzešli ze šimpanzů, se jich mnoho někde mezitím ztratilo, víte, a nyní zde mnoho šimpanzů zůstává a během evoluce se takto ztratili i lidé. Stejným způsobem se může ztratit mnoho lidských bytostí kvůli své hlouposti, kvůli svým sebedestruktivním zvykům, které si vytvořili. Vaše zodpovědnost je však obrovská. Nemyslete si: „Jsem jen průměrný. Nejsem k ničemu dobrý.“ Nikdy. Nikdy takto neuvažujte. Všichni jste světci a jste schopni velkých věcí. Bůh vám žehnej. Chtějí tedy udělat púdžu k Athéně. Budete překvapeni, jména Athény jsou téměř stejná jako jména Bohyně, Ádi Šakti. Je velmi překvapující, že mají tak krásná jména. My však dnes můžeme mít sto osm jmen a vy můžete číst jména a jejich významy a oni mohou říkat mantry. Nejprve však děti musí umýt Má chodidla při Ganéša stuti, můžete zpívat Ganéša stuti. Máte nějaké hudební nástroje nebo ne? Ano, ano. – Máte.