Pokud nemeditujete, nemáte spojení… (11 min) (Location Unknown)

19930606 – Pokud nemeditujete, nemáte spojení se Šrí Mátadží, meditujte kolektivně! Většinu věcí vím naprosto přesně. Ale některé z těchto věcí nevím tak jasně. A to z jediného důvodu. Vztah mezi vámi a Mnou je samozřejmě velmi blízký. Měli byste být v Mém těle. Ale, pokud nemeditujete… Je to velmi běžná, světská věc, musím říci – dhjána gamja. Pokud nemeditujete, nemám s vámi vůbec žádný vztah. Nejsme spolu nijak spříznění, nemáte na Mě žádný nárok, nemáte právo se ptát: „Proč se děje to nebo ono.“ Když tedy nemeditujete – Já vám stále říkám: „Meditujte, meditujte,“ pak s vámi nemám nic společného. Už tu pro Mě nejste. Nemám s vámi žádné spojení. Potom jste jako všichni ostatní lidé. Můžete být sahadžajogíni, možná máte nějaké ocenění, třeba od vašich lídrů, nevím. Možná vás považují za jakéhosi velikána. Ale pokud nemeditujete každý den – večer, ráno nebo večer, pak už opravdu nebudete v říši Šrí Mátadží. Protože to spojení je pouze skrze dhjánu – meditaci. Znám lidi, kteří nemeditují, pak trpí, jejich děti trpí, něco se přihodí, pak Mi o tom vykládají, ale Já jasně vidím, že ten člověk nemedituje. Nemám s ním nic společného. Nemá právo Mě o něco žádat. Zpočátku samozřejmě meditace vyžaduje nějaký čas. Jakmile však zjistíte, co je meditace, jak se radujete z Mé přítomnosti, jak jste se Mnou jedním, jaký spolu můžeme mít hluboký vztah, pak už není třeba mít něco dalšího, jako psaní dopisů nebo nějaké jiné, zvláštní spojení. Nic takového. Jediné, co je třeba, je meditace. Read More …