Pokud nemeditujete, nemáte spojení… (11 min)

(Location Unknown)

19930606 – Pokud nemeditujete, nemáte spojení se Šrí Mátadží, meditujte kolektivně!

Většinu věcí vím naprosto přesně. Ale některé z těchto věcí nevím tak jasně. A to z jediného důvodu. Vztah mezi vámi a Mnou je samozřejmě velmi blízký. Měli byste být v Mém těle. Ale, pokud nemeditujete… Je to velmi běžná, světská věc, musím říci – dhjána gamja. Pokud nemeditujete, nemám s vámi vůbec žádný vztah. Nejsme spolu nijak spříznění, nemáte na Mě žádný nárok, nemáte právo se ptát: „Proč se děje to nebo ono.“ Když tedy nemeditujete – Já vám stále říkám: „Meditujte, meditujte,“ pak s vámi nemám nic společného. Už tu pro Mě nejste. Nemám s vámi žádné spojení. Potom jste jako všichni ostatní lidé. Můžete být sahadžajogíni, možná máte nějaké ocenění, třeba od vašich lídrů, nevím. Možná vás považují za jakéhosi velikána. Ale pokud nemeditujete každý den – večer, ráno nebo večer, pak už opravdu nebudete v říši Šrí Mátadží. Protože to spojení je pouze skrze dhjánu – meditaci. Znám lidi, kteří nemeditují, pak trpí, jejich děti trpí, něco se přihodí, pak Mi o tom vykládají, ale Já jasně vidím, že ten člověk nemedituje. Nemám s ním nic společného. Nemá právo Mě o něco žádat. Zpočátku samozřejmě meditace vyžaduje nějaký čas. Jakmile však zjistíte, co je meditace, jak se radujete z Mé přítomnosti, jak jste se Mnou jedním, jaký spolu můžeme mít hluboký vztah, pak už není třeba mít něco dalšího, jako psaní dopisů nebo nějaké jiné, zvláštní spojení. Nic takového. Jediné, co je třeba, je meditace. V meditaci rostete, v ní se dostáváte duchovně výš. A když se to stane, začnete – určitým způsobem – řekla bych, když dosáhnete stavu, řekněme, vyspělosti v Sahadža józe, pak už se meditace nechcete vzdát, protože tehdy jste se Mnou plně sjednoceni. To neznamená, že byste měli meditovat tři nebo čtyři hodiny. Důležité je, jak intenzívně jste se Mnou, ne kolik času. Pak mám za vás zodpovědnost, za vaše děti, za každého. Mám zodpovědnost za váš vzestup, za vaši ochranu, za to, abych vás zbavila všech vašich negativit. Není to tedy jako s otcem, který vás rovnou potrestá, to ne. Je to jako: „Dobrá, nejsi se Mnou spřízněný, dávám ruce pryč.“ Tohle jediné se může stát. Jestliže nemedituješ, dobře, nemohu tě nutit. Ale už s tebou nemám nic společného. Můžete mít jiné, vnější vztahy, avšak tento vnitřní vztah, který vám dává požehnání, ten nemůžete mít bez meditování. Říkám to každému z vás: „Prosím, medituj, medituj každý den.“ Myslím však, že lidé stále nechápou důležitost toho, co říkám. Protože oni Mi řeknou: „Matko, my nemeditujeme.“ „Proč?“ – „Už jsme realizované duše, tak proč meditovat?“ Například tento přístroj je kompletní, ale pokud není neustále připojen ke zdroji, k čemu bych ho měla? V takové meditaci budete vnímat lásku, lásku Boha, krásu té Boží lásky. Tím se celá perspektiva změní. Meditativní člověk má úplně jiný přístup, úplně jiné povahové rysy, úplně jiný život a žije stále v naprosté spokojenosti sám se sebou. Takže dnes, protože je první den Adventu, jak říkáte, lze říci, že je to první den Adventu, neboť ho dnes slavíme. Samozřejmě to nebylo dnes, ale přesto můžeme říci, že jestliže to tak je, jestliže se to událo a pomáhá vám to, je to pro vás nesmírným požehnáním, pak musíte vědět, jak si to uchovat, musíte vědět, jak to umocnit, musíte vědět, jak se tím těšit. Neměli byste se spokojit, řekněme, s jedním hezkým zážitkem nebo s trochou něčeho jiného. Měli byste mít úplnou jednotu s Božským, úplnou jednotu. A to je možné pouze tehdy, když opravdu meditujete, což je vlastně docela snadná věc – meditovat. Někteří lidé říkají: „Matko, nedokážeme na to najít čas,“ „Pořád o něčem přemýšlíme,“ nebo „Máme při tom nutkání dívat se na hodinky.“ Zpočátku můžete mít trochu problémy, neříkám, že nemůžete. Ale to je jen na začátku. S postupem času vám to půjde. Postupně to zvládnete, postupně to budete tak dobře ovládat, že už nebudete chtít nic jiného, nic menšího vás už nebude zajímat. Abyste se tedy dostali ke své kráse, ke své velikosti, ke své úchvatné osobnosti, která je nyní odkryta, musíte pro to udělat jediné – opravdu svědomitě meditovat. Ale ne stylem: „Dnes jsem přišel dost pozdě, tak už meditovat nebudu, zítra, víte, musím do práce, takže nemůžu meditovat.“ Nikoho nezajímají vaše výmluvy, je to jen mezi vámi a vaším Já. Je to váš zisk, nikoho jiného. Všechno se děje pro vaše dobro. Musíme pochopit, že jsme dosáhli určitého stádia evoluce, odkud byste mohli jít až sem, pak sem a sem. Neříkám, že to není možné, především však, ať už jste kdokoli, koho třeba považují za prvotřídního jogína, co se týče meditace, musíte být pokorní. Tato meditativní kvalita… i když k vám teď hovořím, tak se do ní prostě dostávám. Dává totiž tolik radosti, skočíte zkrátka do oceánu radosti. Zpočátku to bude obtížné, ale po určité době zjistíte, že toto spojení, které máte se Šrí Mátadží, je to jediné spojení, které hledáte. A ještě v jednom bodě se lidé ztrácejí, což jsem viděla velmi často u lidí, kteří se ztratili. Meditují individuálně, velmi často, což je naprosto správné. Individuálně meditovat budou. Posadí se, zameditují si, udělají si púdžu, ale kolektivně meditovat nebudou. Tohle je tedy další bod, který by si každý měl pamatovat, že musíte meditovat kolektivně, protože Já jsem kolektivní bytostí vás všech, a když meditujete kolektivně, jste Mi opravdu velmi blízko. I když máte tedy nějaký program nebo cokoli, musíte si udělat i meditaci. Vždy mějte meditaci jako prioritu každého setkání. Dozpíváte písničky, vše je hotové, pak meditujte. Když na něčem tolik trvám, musíte poznat, že to, co vám říkám, musí být pravda, ta naprosto nejzákladnější. I když to vypadá jako obyčejná věc. Je to však velmi důležité.