Audrey Hope – Skutečné ženy 1.& 2.část

Los Angeles (United States)

1993-10-11 Interview, Reel Woman, USA DP-RAW, 56' Download subtitles: CS,EN (2)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Audrey Hope – Skutečné ženy 1.& 2.část

Jaká je šance na stabilní společnost    1.část

V našem nitru vypuká velká revoluce… Šrí Mátadží Nirmala Déví, dnes nejdůležitější duchovní osobnost na světě. Sledujte nás, prosím, v našem zvláštním programu Audrey Hope – „Real Women“. Jmenuji se Audrey Hope a vítejte v „Real Women“. Je velkou ctí být v přítomnosti dnes nejdůležitější duchovní osobnosti světa, Šrí Mátadží Nirmaly Déví. Šrí Mátadží je světový lídr. Procestovala několikrát celý svět, aby dala seberealizaci tisícům lidí. Seberealizace je čisté spojení s naší duchovní podstatou a je to jediná naděje na stabilní společnost. Dnes nastala doba, kterou předpověděli světci. Nikdo už nepotřebuje cestovat do Himalájí a meditovat 20 let v horách. Nyní, se Šrí Mátadží, se naskýtá jednoduchý způsob, jak dosáhnout tohoto spojení, a to skrze Sahadža jógu. Šrí Mátadží založila Sahadža jógu jako metodu, díky níž lidské bytosti mohou zažít pravdu uvnitř sebe a stát se mistrem sebe sama. Šrí Mátadží je matkou a babičkou a skutečně ukázkovým vzorem pro všechny lidské bytosti. Šrí Mátadží byla duchovním guruem Mahátmy Gandhího. Nebere za seberealizaci peníze a říká, že za pravdu nelze platit. Spojila se námi po své čtvrté návštěvě OSN, před svou cestou do Washingtonu, D.C. Šrí Mátadží je známá po celém světě, nejméně známá je ve Spojených státech, je to však právě zde, v médiích s velkým vlivem, kde je Její přítomnost potřeba nejvíc. Šrí Mátadží, jsme hluboce poctěni, že jste zde. Děkujeme vám. Velice vám děkuji. Chtěla bych mluvit o seberealizaci a říci divákům, co vlastně seberealizace je. Uvnitř nás leží síla, která se v sanskrtu nazývá Kundaliní, která je v posvátné kosti, což znamená, že Řekové rozhodně věděli, že „sacred bone“ je místo, kde se nachází tato síla. Je to síla, která vás spojuje s všepronikající silou. Takže ve skutečnosti nejste toto tělo, tato mysl toto ego, tyto podmíněnosti, ale čistý Duch. Vy totiž říkáte: „Mé ego, mé tělo,“ jste však čistým Duchem, a to je jedna pravda o vás samých. Další pravdou je, že je zde všepronikající síla Boží lásky. Nazývá se různými jmény – jak vidíte tyto pěkné květiny – to je zázrak sám o sobě. A kdo pohání naše srdce? Nikdy se neptáme, nepátráme. A lékaři vám řeknou, že je to autonomní nervová soustava. Kdo však je ten „auto“? Takže tyto dvě věci si musíme uvědomit. Že jsme čistý Duch a že je zde všepronikající síla Boží lásky. Síla lásky, ne nenávisti. Jak člověk získá seberealizaci? Musí se vzdát osobního života nebo svých problémů, aby ji mohl získat? Je to velmi jednoduché. Uvnitř naší bytosti je díky evolučnímu vývoji zabudován dokonalý mechanizmus a máme sedm center, sedm hlavních center, umístěných v naší centrální nervové soustavě, kterou můžeme nazývat také parasympatikus, a tato síla nakonec vzestoupí, projde pouze těmito šesti centry, nakonec prostoupí fontanelní oblastí a spojí vás s všepronikající silou. Když prochází těmito čakrami nebo centry, energetickými centry, jak je můžeme nazvat, vyživuje je. Nejenom vyživuje, také je integruje a osvěcuje. Nejvíce problémů, globálních pro- blémů, vzniká díky lidským bytostem a nejvíce lidských problémů existuje díky těmto centrům, protože tato centra se starají o naše fyzické, mentální, emo- cionální a duchovní potřeby. Takže když tato centra nejsou čistá, máme všechny tyto problémy, ať už jsou individuální nebo kolektivní povahy. Když tedy dojde ke spojení s všepronikající silou, dosáhnete nového stavu vědomí. Tak dochází k průlomu ve vaší evoluci. Evoluční proces je spontánní, nezaplatili jsme za něj, nic jsme neudělali pro to, abychom se stali lidskými bytostmi, takže proč bychom za to měli platit nebo pro to něco dělat? Potřebuje člověk slepou víru nebo to lze chápat, jak říkáte, jako vědu? Je to prostě živoucí proces, zkuste tomu porozumět takto – je zde Matka Země. Co musíte udělat, je vložit do ní semínko a semínko vyraší – jak? V semínku je totiž zabudováno, aby vyklíčilo, a v Matce Zemi je zabudováno, aby ho přiměla vyklíčit. Tak je to jednoduché. My, Američané, jsme velice orientovaní na vědecké důkazy… Popsala jste Sahadža jógu jako esenci všech náboženství, ne jenom jedno náboženství. V čem se Sahadža jóga liší? Saha znamená „s“, dža… znamená „vrozená“, „vrozená ve vás“ znamená právo mít toto spojení, jógu. Tohle je Sahadža jóga. Díky tomuto spojení si uvědomíte, že všechna náboženství byly květy zrozené na jednom stromě duchovnosti. My jsme však tyto květy otrhali a teď bojujeme s mrtvými květy. Když je zde jediný Bůh, jak bychom mohli bojovat ve jménu Boha? Tohle je také filozofie Gándhího, filozofie všech svatých filozofů. A nejen to, tak jako my uctíváme všechny inkarnace a všechny proroky a všechny Mesiáše, stejně tak i on říkal, že je musíme uctívat! Není to jen, že ukazujete respekt, musíte je zároveň uctívat stejným způsobem! To je sahadža náboženství. Obsáhne všechna náboženství a také je respektuje, protože ve své podstatě jsou všechna stejná, a je-li ve všech těchto náboženstvích nějaké jednotné poselství, pak to, abyste hledali sebe sama, abyste se znovu narodili. Tento vzkaz je ve všech náboženstvích. V čem se tedy náboženství dopustila chyby? Například křesťanství… Křesťanství se vydalo špatným směrem velmi brzy, řekla bych, když se ho chopil Pavel. Když jsem poprvé viděla jeho jméno v Bibli, zeptala jsem se otce: „Kdo je ten pan Pavel?“ Řekl: „Je to samozvanec.“ Neměl nic společného s Kristem, nikdy se s Kristem nesetkal, v podstatě mnoho křesťanů zabil, zabil Kristova učedníka jménem Štěpán. Protože to však byl správní úředník, myslel si, že je to dobrá příležitost, jak se zmocnit platformy křesťanství. A musel mu pomáhat někdo z učedníků. Nejhorší z Kristových učedníků byl Petr. Proto sáhnul po Petrovi. A jak je psáno v Bibli, bez ohledu na všechno, co udělali, Kristus řekl Petrovi: „Zmocní se tě ďábel.“ Řekl to velmi zřetelně. Takže tento pan Petr a pan Pavel se spojili a snažili se překazit všechnu tu velkou práci našeho pána Ježíše Krista. Protože nejpřednější bylo udělat to nejhorší pro ženy. Pavel nenáviděl ženy z celého srdce. Dokonce i Kristovu matku nazýval „žena“. Pro nás je to Bohyně, pro sahadžajogíny je to Mahálakšmí, pro něj to však byla pouze žena. To, jak celou tu věc pojal, byla katastrofa pro všechny ženy na Západě. A i teď, až dodnes, se s ženami jedná, jako by byly duchovně na velmi nízké úrovni. V Indii je však žena šakti, je silou. A další velkou chybou, které se dopustili, je popis Trojice. Máme Boha-Otce, Boha-Syna a třetí je Duch svatý. To je holubice. Jak můžete mít otce, syna a žádnou matku? Je zde přece Prapůvodní Matka, kterou uznávala všechna náboženství. Dokonce i Židé Ji měli, Řekové Ji nazývají Athéna, Atha v sanskrtu znamená Prapůvodní, Athéna, v Indii jí říkají Ádi Šakti. Každé náboženství mělo tuto Matku, která byla Prapůvodní Matkou. On tím zrušil veškerou moc matek. Proto mají ženy v západním světě velký komplex méněcennosti, myslím, nebo malou sebedůvěru, protože si myslí, že se musíme stále dokola omlouvat, že bychom měly stále sloužit mužům, prodávat svá těla, měly bychom být velmi atraktivní, jinak tu pro nás není místo. A tak se ničí morálka žen. Ráda bych uvedla citát Pavla z Bible, – podle Sv. Tomáše 1- abych tento bod zdůraznila. V Bibli se říká: „Žena by se měla naučit být tichá a poslušná. Nenavrhuji, aby žena učila muže nebo nad ním měla autoritu. Musí být zticha, protože Adam byl stvořen dříve než Eva. A nebyl to Adam, kdo byl podveden, ale Eva, a ona se stala hříšnicí.“ To je další chyba, to o Adamovi a Evě, ale o tom později… Jedno je však jasné – byl to naprostý útok na ženství. A tak to ženy přijaly. Dokonce i v tak rozvinutých zemích, jako je Anglie, včera diskutovali, jestli by ženy měly kázat nebo ne. Vážně! Chci říci, že teď, po velkém dohadování, někteří lidé souhlasí s tím, aby ženy byly kazatelkami. Já to prostě nechápu. V Indii je žena velmi silná. Nedělá si starosti, když jí muž jde za jinou ženou. Řekne si: „Dobrá, je hříšný, ať jde do pekla. Co je mi do toho.“ Hledí si své vlastní hodnoty, vlastní cudnosti. Netrápí se tím. Celá ta koncepce je tak špatná, že se ženy musí neustále o něco snažit, víte. Také odhalovat tělo. Neviděla jsem ani jeden film, kde se odhaluje muž. Vždy se musí více odhalovat ženy. Jako by muži byli něco velesvatého. Mám pocit, že ženy jsou mnohem více zotročeny na Západě než v Indii. A co Korán? Mluvím o Íráncích. Vím, že jste měla tento týden program, velice důležitý program. Ráda bych mluvila o tom, jak Íránci dezinterpretovali Mohameda. A jaký to mělo účinek na společnost a jak je důležité, aby se to změnilo – i pro ženy. I Mohamed Sáhib velice respektoval ženy. Víte, měli tam války, byly tam kmeny, byli to kmenoví lidé. Jedině Mohamed Sáhib mohl přijít mezi ty hrozné Araby. A zjistil, že velmi mnoho mladých mužů bylo zabito. Řekl: „Dobrá, když tu nejsou mladí muži, ať se všichni muži ožení, i s mladými dívkami, nevadí to. Hlavně se ožeňte. I kdybyste se měli oženit pětkrát, ožeňte se. Aby se z nich nestaly prostitutky.“ Řekl tyto věci jen proto, aby se respektovala jejich cudnost, není však povinné ženit se pětkrát. Víte, v Indii máme hrozné věci, muž se oženil čtyřikrát a pokaždé měl osm dětí, protože oni věří, že díky této demokracii budou mocní. A za nějaký čas se se svými ženami rozvedou – tak, že třikrát řeknou: „Talak, talak, talak.“ A tyto ženy s tolika dětmi jsou prostě ponechány na ulici, a když je vidíte, pomyslíte si, že tohle je horší než Somálsko. On ženy respektoval, a nejen to, řekl dokonce své ženě: „Ty, Ajšo, si rozvineš něco, co je v rozporu s náboženstvím.“ A skutečně na ní zůstala pohana, protože jeho vlastní dcera, jmenovala se, jak víte, Fátima, povstala a řekla: „Tyhle věci Mohamed Sáhib nikdy neřekl.“ Avšak Abu Bakr byl člověk, který převzal platformu se vším všudy, řekla bych, místo Mohamedova vlastního zetě, Hazrata Aliho, který byl velkou realizovanou duší. A Abu Bakr prostě úplně změnil představu o ženách, se kterou Fátima chtěla přijít. Takže tam byly velké války nazývané Karbala, v nichž obě děti Fátimy byly zabity, Hazrat Ali byl také zabit a vytvořily se zde dvě skupiny – šíité a sunité. Ani šíité však nepochopili, že musí své ženy respektovat, protože samotná Fátima – nebyla jen svatá, byla to inkarnace – byla to Bohyně. Jak média ovlivnila náš současný pohled na ženy? V médiích na Západě, musím říci, jsou ženy zneužity jen k tomu, aby přitahovaly velmi nízký typ lidských bytostí, řekla bych. Nejsou však přece symbolem sexu – jsou Duchem! Na symbol sexu je degradoval Freud. A Freud byl kdysi něco jako Kristus. Nyní samozřejmě uběhlo mnoho let, řekla bych, že to bylo nejméně před dvaceti lety. Viděla jsem však, že se teď objevily nějaké knihy plné freudovské filozofie, samý Freud – vychází teď tolik knih. Už se napáchalo dost škody, lidské bytosti jsou dnes prostřednictvím médií redukovány jen na sex. A ženy, které jsou velmi laciné, které dokážou obnažovat těla a umí prodat svou cudnost, jsou považovány za velké hrdinky. Co to je? Tohle způsobila právě ta situace v médiích. Řekla jste, že Freud může prosperovat jen v Americe – Freud může prosperovat jen v Americe – to jste řekla… – Je to fakt! Narodil se v Rakousku, a když jsem mluvila proti Freudovi, všichni tleskali, byli velmi rádi, že to říkám, protože se za něj dost styděli. Ale i v Rakousku najdete v ulicích mnoho prostitutek. Postávají všude. Tam však alespoň ženy v domácnosti jsou ženy v domácnosti, tady se ale paní domu musí oblékat, jako by byla prostitutka. Proč byste to měly dělat? Musíte mít sebeúctu. Čím je dnešní doba tak mimořádná pro ženy? Pojmenovala jsem to čas rozkvětu, protože říkám, že je tu mnoho květin, spousta je jich teď na Zemi a nyní se z nich mají stát plody. V Koránu se to nazývá Al-Qiyamah, což znamená čas vzkříšení. I v indických Písmech máme tento čas vzkříšení a mnoho astrologů už před mnoha tisíci lety předpovědělo, že tento čas přijde. A také v Bibli je to jako Poslední soud. To je další hloupá představa, kterou nacházíme v Bibli a také v Koránu, velice hloupá. Myslím si také – nevím sice, jak je to v Toře, ale říká se, že i tam je tato představa. A sice, že v čase vzkříšení naše tělo vstane z hrobu. A pak vzestoupí. No řekněte mi, co zbude v hrobě z mrtvého těla? Je to tak absurdní, tak nelogické. Pokud jde o tohle, řekla bych, že indická Písma uvádějí správně, že v čase Kali jugy se všechny duše, všechny ztracené duše, všechny duše, které chtějí seberealizaci, všechny duše, které přemýšlejí o Bohu a hledají Boha na celém světě, narodí znovu. Proto máme populační problém, proto se rodí tolik všelijakých hrozných lidí, právě teď – před dvaceti lety bylo všechno mnohem lepší. Neukazovali takové hrozné scény, myslím tím, že musí ukazovat postelové scény! Je to zapotřebí? Koupelnové scény – když někdo přijde do vašeho domu, vezmete ho do ložnice, do koupelny nebo je držíte ve vhodných prostorách? Chci říci, je to soukromý život. Nemají respekt pro soukromí. Jak vidíte, tahle absurdní myšlenka, že vstaneme z hrobu a podobně, se stále drží v myslích mnoha ignorantů – křesťanů a také muslimů. Setkala jsem se s jedním mužem z Bosny. Byl to muslim. Ptala jsem se ho: „Proč zde umíráte, proč bylo třeba umírat?“ Řekl: „Když teď zemřeme ve jménu Boha, budeme vzkříšeni.“ Chci říci, že to přece nesouvisí s myšlenkou v Bibli! Takže to znamená, že tyto názory se musí uvést na pravou míru. Na Západě máme křesťanství a jiná náboženství, řekla bych však, že kořeny duchovního poznání jsou v Indii hlubší a mohly přejít do křesťanského náboženství. Ale kořeny, vysvětlení toho všeho, lze mnohem snáz objevit v Indii, protože je to starobylá země, kde se po celá tisíciletí hledalo. Tento systém Sahadža jógy, jak jste zmínila, není Můj, je to prastarý systém. Měli jsme však tento systém, nazýval se Náth pant, a oni byli ve středu. A jeden mistr měl jen jednoho žáka, to byla tradice. Takže tu bylo jenom pár lidi, kteří získali seberealizaci. Tchán Šrí Rámy, guru, byl Aštávok – ten psal o sahadž. On však popsal jen to, co se stane, když se dostanete do stavu Ducha. Tento tchán, Džanaka, dal – podle tradice – realizaci pouze jedné osobě, Načiketovi. Ve 20. století se však v Indii, v Maháraštře, narodil velký básník, Džanéšvara, který svého gurua, vlastního bratra, požádal: „Dovol, abych o tom také mohl promluvit.“ On řekl: „Dobře.“ A dal k tomu svolení. Takže v této knize Džanéšvarí, která je vlastně vysvětlení Gíty, v šesté kapitole jasně popsal Kundaliní, jak stoupá, jak vám dává realizaci a podobně. Avšak lidé, kteří řídili náboženství jako obvykle, nevěděli, jak to uskutečnit. Takže to provedli tak, že to zrušili a řekli: „Šestou kapitolu nečtěte.“ A tak šestou kapitolu nikdo nečetl. Prostě to odsunuli do pozadí. Řekla bych tedy, že poté mnoho velkých světců, například Guru Nanak, Kabír, Tukaráma, Ram Das, v šestnáctém století odvedlo ohledně Kundaliní skvělou práci. Je to i v Bibli: „Objevím se před vámi jako tančící plameny, strom života,“ popsali mnoho věcí. Jenže měli moc málo času, tak to nemohli tolik vysvětlit. Takže tito lidé hovořili o Kundaliní, mluvili o ní. Pokud jsem v tom něco udělala Já, pak toto. Studovala jsem lidské bytosti a poznala mnoho lidí, můj otec byl velice společenský a můj manžel byl v takovém posta- vení, že jsem potkala mnoho lidí – studovala jsem lidské bytosti a objevila jsem metodu, kterou můžete udělit masovou realizaci. V Rusku, Bulharsku, Rumunsku jsme měli vždy lidi na stadiónu – ne méně než 16 tisíc lidí. Všichni dostali realizaci, jsou velmi vnímaví k duchovnosti a drží se jí. Nikdo z těch falešných guruů tam nedokázal vydržet. – Psychomédia… A teď psychomédia. K problému médií – u nás je to tak populární a je to velmi nebezpečné. Můžete nám vysvětlit, co by se mohlo stát? Američané jsou velmi naivní lidé, musím říct. Poprvé jsem se setkala s parapsychologií – vzali Mě do doupěte parapsychologie – řekla jsem jim: „Zabýváte se mrtvými dušemi!“ Strašně se na Mě zlobili a řekli: „Přišla jste jako host, co nám to říkáte?“ Řekla jsem: „Musím vám říci pravdu, jsem vaše Matka. A nejsem váš host, nezaplatili jste za Mě, přišla jsem sama, přijela i odjela jsem svým vozem.“ Zatímco oni na Mně vydělali. Takže jim se to nelíbí. Když jsem sem přijela poprvé, když jsem jim řekla, že to všechno jsou duchové a spiritismus, ať to nedělají, nelíbilo se jim to. Jak poznáme falešného gurua? Především – za svou seberealizaci nemůžete platit. Za žádné poznání. Musíte ctít hodnotu svého života. Jestliže si nevážíte života, tak půjdete za všemi takovými hlupáky. A budete ztrácet čas. A když si vážíte svého života, když si vážíte například svých peněz, musíte si nejprve ujasnit, co vlastně chcete koupit. Nejprve musíte zjistit, co dělají jejich následovníci. Jaký je jejich styl, co získali, jaké jsou jejich znalosti. Nejprve následovníci. Většina z nich jsou vyvrženci. Mnoho věcí, které lidé chtějí dělat, je jenom móda. Mluvíte o individualitě, je to tak? Když jakýkoli návrhář řekne: „Mohou nosit 6 palců dlouhé sukně,“ každý bude mít 6 palců dlouhou sukni. Jinak nejste „in“ v tom smyslu, že nepatříte do tohohle blázince. Tak je to. Tito lidé umí dělat obrovskou reklamu, marketing, píšou knihy a všechno je to klam. A vy jim věříte. Protože oni vědí, jak na to. Reklama – to je ta nejdůležitější věc, která způsobila právě tohle. Američané skutečně hodně dají na reklamu. Když má něco reklamu, je to úžasné. Také jsem byla překvapena, když jsem sem přijela naposledy, vzpomínám si, že v Bostonu se Mě v TV zeptali: „Kolik máte Rolls-Royců?“ Řekla jsem: „Nemám žádné.“ Zeptali se: „Vy nevyděláváte peníze?“ „Ne, nevydělávám žádné peníze.“ „Takže to není byznys?“ „Ne,“ řekla jsem. – „Tak to nás nezajímá. Nechceme vás v televizi.“ Míním tím, že jste tak orientovaní na peníze, že si zítra budete kupovat, myslím, i Boha. Takže především – nemůžete za to platit. Za druhé, musíte si všímat žáků. Jaký druh žáků to je, co jsou zač, jak moc mluví o vědění. Musí mít poznání. Teď to víte velmi dobře a lidé to mohou zjistit, že sahadžajogíni, jen co získají realizaci, začnou ji dávat ostatním. Tak mnoho nemocí bylo vyléčeno. Je to fakt, je o tom kniha. Takže my jsme v nové fázi své lidské evoluce? – Samozřejmě, teď nastal čas, a když jej promeškáte, promeškáte jej navždy, protože jinak, víte, jak vidíte v Americe, lidé se ničí zevnitř. Všechny možné nemoci, ekologické problémy, to či ono. Stres a podobně, děje se všechno možné. Takže, abyste to zastavili, je lepší vzestoupit nad tohle všechno. Šrí Mátadží Nirmala Déví. Prosím, sledujte nás v druhé části našeho zvláštního programu, Audrey Hope – „Real Women“.

Jaká je šance na stabilní společnost  2.část

Jmenuji se Audrey Hope a vítejte v pořadu „Real Women“. Dnes pokračujeme druhou částí našeho speciálního programu s naším ctěným hostem, Šrí Mátadží Nirmalou Déví. Šrí Mátadží je dnes nejvýznamnější duchovní osobnost na světě, zakladatelka Sahadža jógy. Sahadža jóga je jednoduchá metoda, díky níž lidské bytosti, mohou pocítit pravdu ve svém nitru, stát se svým vlastním mistrem, dosáhnout vyrovnanosti a vnitřního klidu. Šrí Mátadží učí, že jsme ocitli v mimořádné době lidské evoluce, v čase, kdy se můžeme spojit se svou duchovní podstatou a nabýt kolektivního vědomí. Toho lze dosáhnout prostřednictvím seberealizace a Sahadža jógy. Vítejte Šrí Mátadží. Děkuji Vám. Co je lidská evoluce? Jaký je další krok v lidské evoluci? Další krok je stát se Duchem, kterým jste. Jste čistým Duchem. Nejste toto tělo, mysl, ego ani podmíněnosti, jste čistý Duch. A tím se musíte stát. V evolučním procesu jste se stali lidskou bytostí. V lidském vědomí jsme nebyli schopni dosáhnout absolutní pravdy. Kdybychom dosáhli absolutní pravdy, nebyly by žádné problémy, žádné spory, žádné hádky a žádné války. Všichni však stále považujeme za pravdu něco, co není absolutní pravda, a proto spolu bojujeme. Popsala jste seberealizaci jako živoucí proces Kundaliní, kterou člověk může cítit ve své centrální nervové soustavě. Můžete to vysvětlit? Ano. Dosud jsme se vyvíjeli prostřed- nictvím evolučního procesu, což je spontánní, živoucí proces. A když se odehraje tento evoluční proces, když se stanete Duchem, rozvinete si mnoho svých sil, které jsou vám zatím neznámé. Co je to ten chladný vánek, který cítíte, a jaký má vztah k Duchu svatému? Tohle se děje prostřednictvím síly, která se nazývá Kundaliní a je ve vaší posvátné kosti, je to „svatá kost“, a je to stejné, jako když potřebujete jakékoli jiné spojení. Například televize – když ji nezapojíte do zásuvky, vypadá jako pouhá krabice. Stejně tak i my můžeme být jako krabice. Jakmile se však napojíme, pak si uvědomíme, kolik je tu věcí, o nichž jsme nevěděli, že nám patří. Máme k tomu sílu. Nejprve je to tedy vaše vlastní síla. A když se projeví a připojí se ke zdroji, k všepronikající síle Boží lásky, pak první, co ucítíte, je chladný vánek Ducha svatého, vycházející z vaší hlavy. Je to odraz Ducha svatého, tato Kundaliní. Nebo Ji nazýváme Ádi Šakti. Když tedy prostoupí hlavou, můžete jasně cítit chladný vánek, vycházející z vaší hlavy. Také můžete cítit čakry na konečcích prstů. Když je cítíte na konečcích prstů, je to právě prostřednictvím vaší centrální nervové soustavy, že můžete cítit tato centra, jejichž odrazy jsou posledními body sympatické nervové soustavy. Takže na pravé straně cítíte fyzické a mentální problémy svých center a na levé straně můžete cítit emocionální problémy svých center. Když to správně dekódujete, pak můžete cítit svá vlastní centra. Takže první věc, kterou získáte, je sebepoznání. Vědění o vás samých. Mnoho lidí, kteří onemocní, neví, že onemocněli; absolvují diagnostikování a podobně. Vy nemusíte ničím takovým procházet. Prostě to ucítíte na konečcích prstů. Co je s vámi špatně fyzicky, mentálně, emocionálně nebo co je s vámi špatně duchovně. Protože jste možná šli za nějakým nesprávným člověkem a pak máte určitě nějaké duchovní problémy. Cokoli si můžeme ověřit na konečcích prstů. A Korán to popsal: „Když přijde čas vzkříšení, vaše ruce promluví. A vydají o vás svědectví.“ Je to popsáno velmi jasně. A my jsme v tom mimořádném čase? – Ano, samozřejmě, tohle je specifická doba pro vzkříšení, kdy to skutečně cítíte, a nejen to, když tato Kundaliní vzestoupí, všechna tato centra se začnou vyživovat, integrují se a osvítí a budete se cítit dobře fyzicky, mentálně, emocionálně i duchovně. Díky tomu budete mimořádně klidní, mírumilovní, zdraví. Neustále přemýšlíme o budoucnosti a minulosti. Jedna myšlenka vzejde a zapadne, druhá myšlenka vzejde, zapadne. Mezi těmito myšlenkami je malý prostor. Žijeme v minulosti nebo v budoucnosti. A ten malý prostor je přítomnost, my neumíme žít v přítomnosti. Když Kundaliní stoupá, rozprostře se do stran, ten malý prostor se rozšíří a vy se stanete bezmyšlenkově vědomými. V sanskrtu se to nazývá Nirvičára Samádhi. Když začnete být bezmyšlenkově vědomí, všechno vidíte a všechno víte, jste však bez myšlenek. Tak se ve vás usadí klid. Když neexistuje vnitřní mír, jaký má smysl mluvit o míru, mít konference o míru, organizace míru? Musí tu být vnitřní mír. Znám lidi, kteří dostali cenu míru, a jsou to jedni z nejprchlivějších lidí, tak jak mohli dostat cenu míru? To nechápu. Ale dostali ji, dobrá. To je jedno. Takže to je to první, čeho dosáhnete – že se cítíte bezmyšlenkově vědomí. Pak můžete v konečcích prstů cítit také centra ostatních, což znamená, že máte kolektivní vědomí. To je druhá dimenze ve vašem vědomí. A co přijde dál? Stanete se součástí celku, takže dokážete cítit čakry druhého člověka, a nejen to. Jen když tady takhle sedíte, můžete cítit čakry kohokoli, a když víte, jak napravit své čakry, můžete je napravit, a když víte, jak napravit čakry druhých, napravíte čakry druhých. Můžete tedy napravit všechny čakry, a tím vyřešit problémy. A další věc, která se vám přihodí je to, že vaše pozornost začne být velmi čistá. Ve vaší pozornosti nebude žádná žádostivost ani lačnost. Stane se nevinnou, budete se na věci dívat nevinně. V Sahadža józe teď máme spoustu lidí, nikdy jsem však neslyšela, že by někomu utekla žena s někým jiným, nic takového, žádné flirtování, všechno to skončilo. Jsou jako děti – velmi nevinní, jako Indové. Tato pozornost je také aktivní. Když na někoho soustředíte pozornost, začne jednat, pracuje. Léčí, pomáhá. Je to pozoruhodné, protože království Boží je to nejefektivnější království, jaké si lze představit. A působí na všech subtilních úrovních všech prvků, například na subtilní úrovni éteru, subtilní úrovni země. Všechny tyto věci řídí všepronikající síla. A jakmile jste s ní spojeni, tak víte, že všechno, po čem toužíte, co chcete, se stane. Člověk se stane mimořádně tvořivým. Poznala jsem mnoho umělců z Indie, kteří se stali světoznámými, a neměli nic jiného než seberealizaci. Byli to muslimové, hinduisté, nejrůznější lidé. Pak překročíte všechna omezení tohoto umělého života, překonáte omezení vnějšího náboženství a začne se projevovat vaše vnitřní, vrozené náboženství, díky němuž se stanete skutečně zbožným člověkem. Ne tak, že jste možná křesťan, hinduista, muslim, a přitom můžete spáchat jakýkoli hřích, kdokoli. Ne, vy nespácháte žádný hřích, stanete se prostě andělem, můžete říci světcem. Toto náboženství, které je uvnitř, je osvícené, a jestliže jste křesťan, stanete se pravým křesťanem, jste-li hinduista, stanete se skutečným hinduistou a celý tento systém, který je uvnitř, je osvícen takovým způsobem, že prostě nepácháte zlo. Poznala jsem například mnoho lidí, kteří za Mnou přišli a byli narkomani. A ze dne na den, po seberealizaci, jimi přestali být. Alkoholismus, všechny zlozvyky. Všechny možné nemoci se vyléčí, dokonce i rakovina, i AIDS, musím říci. To je však obtížnější, protože jejich mentalita je jiná. Bylo vyléčeno už mnoho nemocí. A když získáte realizaci, cítíte se dobře. Šrí Mátadží, co se stane těm, kteří neslyší toto volání, nevěnují pozornost této mimořádné době? Víte, je to soud a lidské bytosti mají svobodu posuzování. Když chtějí poznat realitu, mohou přijít, pokud nechtějí přijít, nemůžeme je nutit. Nemůžeme vyvíjet nátlak. Musíte respektovat svobodu jejich volby. Ve všem, co chtějí dělat. Avšak ti, kteří nepřijdou – nevím, co se s nimi stane, budou ovšem ve stejných problémech, jaké měli, a jak vidíte, tento svět je ničen zevnitř. Takže dostat se z toho je lepší nápad. A hraje Amerika hodně důležitou roli v této nové době jako komunikátor? Samozřejmě, toto je země komunikace. Jednoho dne se někdo zeptal, proč by mělo v Americe být tolik policistů. Skutečně jich musí být tolik, protože to je zdejší charakter, je to zde vrozené. Je to tohle centrum, to je Amerika, a protože Amerika není v pořádku, mám problém. Takže tohle je centrum pro všechny druhy komunikace a pro kolektivitu. Vždy vidíte, že Američané nesou kolektivní odpovědnost za světové problémy. Někdy udělají chybu, to je jiná věc, jejich přirozenost je však taková, že to musí dělat, nemohou si pomoci. Bylo řečeno, že jste Svatý duch… Je to pravda? Co se toho týče, musím říct, že koneckonců musím být někdo, viďte, když dávám realizaci tisícům lidí, musím něčím být. A někteří lidé určitě něco zjistili. Co se však lidí týká, řekla bych, že jsem se poučila, protože – Kristus, který byl syn Boží, byl ukřižován. Řekl, že je syn Boží. Mohamed Sáhib byl otráven. Všichni měli problémy. Takže Já nechci být ukřižovaná. Chci dělat svoji práci, dokud budu žít, chápete? A proto nechci nic říkat. Až dostanete seberealizaci, zjistíte, kdo jsem. Můžeme to tedy provést teď hned? Ano, proč ne? Nejdříve si musíte sundat boty, protože Matka Země nám hodně pomáhá. A teď nasměrujte obě ruce směrem ke Mně, takto. Levá ruka je směrem ke Mně ve velmi pohodlné pozici, položte ji na klín. Musíte se cítit příjemně, nemusíte jet do Himalájí, jak jsme řekli, musí to být pohodlné. A pravou rukou budete dávat realizaci takovým způsobem, že levá ruka je pro vaše přání a pravá ruka je pro vaše konání. A stejným způsobem musíte mít nohy od sebe, jestliže sedíte na židli, pokud sedíte na zemi, je to v pořádku. A teď, prosím, nasměrujte levou ruku ke Mně, takto – a pravou ruku na srdce. Musíme vyživit svá centra pouze na levé straně. V srdci sídlí Duch. Pokud se stanete Duchem, stanete se svým vlastním mistrem. Teď dejte pravou ruku na horní část břicha. Zde je centrum vašeho mistrovství, stvořené všemi světci a všemi inkarnacemi. Teď položte pravou ruku na spodní část břicha na levé straně a silně přitlačte. Toto je centrum čistého Božského vědění. Čisté Božské vědění. Tomuto porozumíte později, až přijdete do našich center; všechno vám vysvětlí a můžete zjistit všechno o tomto vědění, které je jako oceán. Nyní dejte pravou ruku opět na horní část břicha na levé straně. Teď ji posuňte na srdce. Nyní musíte položit pravou ruku na ohbí levého ramene a otočit hlavu doprava. Teď si dejte pravou ruku na čelo a skloňte hlavu. Toto je centrum, kde musíte všem odpustit. Teď položte ruku na zátylek a zakloňte hlavu. Zde bez počítání chyb nebo pocitů viny musíte všepronikající Boží sílu požádat o odpuštění. Nyní zvedněte ruku, a co nejvíc propněte dlaň a položte střed dlaně na oblast fontanely, kterou jste měli v dětství měkkou. Teď, prosím, skloňte hlavu, a nyní napněte prsty a pomalu pohybujte kůží na hlavě ve směru hodinových ručiček. Propněte prsty, ať je zde silný tlak, a pohybujte pomalu kůží ve směru hodinových ručiček. To je vše, co musíme udělat. Teď položte pravou ruku na srdce. Zde, ve svém srdci, si musíte položit tu nejzákladnější otázku o sobě samých. Zavřete oči a neotvírejte je, je dokud vám neřeknu. Nyní si, prosím, položte otázku – ve svém srdci Mě můžete nazývat Matkou nebo Šrí Mátadží: „Matko, jsem Duch?“ Takto se zeptejte třikrát. Když se stanete Duchem, stanete se svým mistrem, svým guruem. Teď dejte pravou ruku na horní část břicha, mějte zavřené oči a vyslovte další základní otázku o sobě samých: „Matko, jsem svým vlastním mistrem?“ Zeptejte se třikrát. Teď položte pravou ruku na spodní část břicha a silně přitlačte. V tomto místě musíte požádat šestkrát, protože toto centrum má šest okvětních lístků. Musím říci, že respektuji vaši svobodu a čisté Božské vědění vám nemůže být vnuceno násilím. Požádejte tedy ve svém srdci šestkrát: „Matko, prosím, dej mi čisté Božské vědění.“ Šestkrát. Teď zvedněte pravou ruku na horní část břicha na levé straně. Musíme otevřít tato horní centra s důvěrou v sebe sama. Takže zde musíte říct s plnou důvěrou v sebe sama: „Matko, já jsem svým vlastním mistrem.“ Řekněte to, prosím, desetkrát. „Matko, já jsem svým vlastním mistrem.“ Už jsem vám řekla, že nejste toto tělo, tato mysl, toto ego, tyto podmíněnosti, ale čistý Duch. Proto teď zvedněte ruku na srdce a řekněte s plnou důvěrou: „Matko, já jsem čistý Duch.“ Řekněte to dvanáctkrát, prosím. „Matko,“ – dvanáctkrát, dvanáctkrát: „Matko, já jsem čistý Duch.“ Tato všepronikající Boží síla je oceánem milosrdenství, oceánem vědomostí a oceánem požehnání a radosti, především je to však oceán odpuštění. A ať už jste se dopustili jakýchkoli chyb, tato síla vám je může jednoduše odpustit. Odpusťte proto sami sobě, zvedněte ruku na ohbí krku a otočte hlavu doprava. Tohle centrum je v Americe skutečně silně poškozeno. Zde musíte s důvěrou šestnáctkrát vyslovit: „Matko, nejsem vůbec vinen.“ Řekněte to prosím šestnáctkrát. Už jsem vám řekla, ať už odpustíte nebo neodpustíte, nic neděláte. Když však neodpustíte, pak celý život nahráváte do špatných rukou. Ti, kteří vás trápili, jsou šťastní, ale vy se trýzníte. Zvláště v tuto chvíli je důležité, abyste odpustili každému všeobecně, protože toto centrum je velmi úzké, a jestliže neodpustíte, neotevře se a vy promeškáte příležitost získat seberealizaci. Teď dejte pravou ruku na čelo a skloňte hlavu, jak nejvíc můžete. Zde musíte znovu, bez počítání, ze srdce říci: „Matko, odpouštím všeobecně všechno všem.“ Řekněte to ze srdce, nepočítejte. Nyní položte pravou ruku do týlu, a co nejvíc zakloňte hlavu. Zde musíte Boží sílu požádat o odpuštění pro své vlastní utvrzení, aniž byste se cítili vinni, aniž byste počítali své chyby. Takže prosím řekněte opět ze srdce a bez počítání: „Boží sílo, jestliže jsem vědomě či nevědomě udělal nějaké chyby, prosím, odpusť mi.“ Řekněte to, prosím, ze srdce. Ze srdce, nepočítejte to. „Boží sílo, prosím, odpusť mi, jestliže jsem vědomě či nevědomě udělal nějaké chyby.“ Toto poslední centrum je velmi důležité. Musíte propnout dlaň co nejvíc. Pak si dejte střed dlaně na oblast fontanely. Teď co nejvíce skloňte hlavu. Tady znovu – nemohu vám seberealizaci vnutit, musíte o ni požádat. Pohybujte tedy kůží – když propnete prsty, vyvinete pěkný tlak a pohybujte kůží sedmkrát ve směru hodinových ručiček se slovy: „Matko, prosím, dej mi seberealizaci.“ To je vše. Teď prosím otevřete oči, natáhněte ruce směrem ke Mně, nyní dejte pravou ruku směrem ke Mně, skloňte hlavu a levou rukou zkuste, jestli cítíte chladný nebo teplý vánek, vycházející z vaší fontanelní oblasti, z té měkké kosti vašeho dětství, zkuste to. Nepokládejte prosím ruku na vrchol hlavy, ale nad ni. Teď dejte obě ruce směrem ke Mně, takto, a přestaňte přemýšlet, dokážete to. Dokážete zastavit myšlení. Budete cítit v dlaních chladný nebo teplý vánek. A budete se cítit velmi uvolněně, velice uvolněně. A ti, kteří takto získali realizaci, musí vědět, že to je vyrašení semínka, ze kterého musí vyrůst strom. Musíte proto přijít do našich center, kde získáte všechny potřebné znalosti a veškerou pomoc, potřebnou k tomu, aby vaše spojení bylo dokonalé.