Získejte sílu z Ducha (11 min) (Location Unknown)

19940226 – Získejte sílu z Ducha Doufám, že se vám dosud cestovalo pohodlně a že budete mít pohodlí i nadále. Zdrojem pohodlí je váš Duch. A čím více vyhledáváte pohodlí svého Ducha, problémy s vnějším pohodlím odpadají. Nestaráte se, kde žijete, kde spíte, co jíte, co děláte. Nechte tedy tyto hrubé přecitlivělosti odpadnout, aby vnitřní jemná citlivost mohla růst. Proto jste tady, abyste překonali svá načasování, podmíněnosti… Protože to je krysí závod. Krysí závod, který nějak musí už jednou provždy přestat, uvnitř vás i navenek. Tady to tedy můžeme vypracovávat zvenčí, a jakmile začnete meditovat, můžete toho dosáhnout i zevnitř, dosáhnout toho klidu, který by v sobě měli mít všichni lidé, pokud máme tento svět zachránit před naprostým zničením. Jistě jste si všimli, že Sahadža jóga nyní roste mnohem rychleji a nabírá dobrou rychlost. My všichni se musíme vybavit schopnostmi, díky nimž se budeme moci stát součástí tohoto evolučního a revolučního procesu, který vyvolá změnu v celém světě. K tomu je zapotřebí i to, abychom se vědomě vystavovali výzvám a nezabředávali do obyčejného života a do průměrného smýšlení. Jsme lidé s obrovským potenciálem, a nejen to, jsme požehnáni Boží silou samotného Boha. Zkoušejte tuto sílu v sobě používat a zkuste se s ní sjednotit. Musíte aspoň trošku vidět, že přemáháte své tělo, svou mysl a své ego a obrušujete své hrany do dokonalosti takovým způsobem, abyste rostli do podoby, pro kterou jste byli stvořeni. Pokud jde o další věci, jako Mé cesty po vašich zemích, myslím, že největší přínos pro Read More …