Získejte sílu z Ducha (11 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19940226 – Získejte sílu z Ducha

Doufám, že se vám dosud cestovalo pohodlně a že budete mít pohodlí i nadále. Zdrojem pohodlí je váš Duch. A čím více vyhledáváte pohodlí svého Ducha, problémy s vnějším pohodlím odpadají. Nestaráte se, kde žijete, kde spíte, co jíte, co děláte. Nechte tedy tyto hrubé přecitlivělosti odpadnout, aby vnitřní jemná citlivost mohla růst. Proto jste tady, abyste překonali svá načasování, podmíněnosti… Protože to je krysí závod. Krysí závod, který nějak musí už jednou provždy přestat, uvnitř vás i navenek. Tady to tedy můžeme vypracovávat zvenčí, a jakmile začnete meditovat, můžete toho dosáhnout i zevnitř, dosáhnout toho klidu, který by v sobě měli mít všichni lidé, pokud máme tento svět zachránit před naprostým zničením. Jistě jste si všimli, že Sahadža jóga nyní roste mnohem rychleji a nabírá dobrou rychlost. My všichni se musíme vybavit schopnostmi, díky nimž se budeme moci stát součástí tohoto evolučního a revolučního procesu, který vyvolá změnu v celém světě. K tomu je zapotřebí i to, abychom se vědomě vystavovali výzvám a nezabředávali do obyčejného života a do průměrného smýšlení. Jsme lidé s obrovským potenciálem, a nejen to, jsme požehnáni Boží silou samotného Boha. Zkoušejte tuto sílu v sobě používat a zkuste se s ní sjednotit. Musíte aspoň trošku vidět, že přemáháte své tělo, svou mysl a své ego a obrušujete své hrany do dokonalosti takovým způsobem, abyste rostli do podoby, pro kterou jste byli stvořeni. Pokud jde o další věci, jako Mé cesty po vašich zemích, myslím, že největší přínos pro vás bude, když přijedete do této země. Jako byste patřili do této země a byli vykořeněni a přesazeni do jiných zemí. Když sem přijedete, prospíváte tak dobře! Ve vaší zemi jsem se o to snažila marně, usilovně jsem pracovala, zkoušela vše možné. Všechen čas tam trávím s vámi a dělám vše, co jde, ve dne, v noci, pořád. Ale jako by tam nebylo možné ničeho dosáhnout, oproti tomu, jak se vám to daří tady. Jako byste zde dokonale vstřebávali Božskost tohoto místa, s naprostou lehkostí. Myslím, že tu vykořeněnost musíte překonat. Jako byste do vaší země emigrovali a teď se vrátili do své vlasti. Jen imigrační na vás ještě nepřišlo. Za těchto okolností musíme změnit naši taktiku a začít zde budovat naše ášramy a naše projekty, abyste vy mohli jezdit sem a získat více. Vydělávat na živobytí můžete tam, ale měli byste jezdit na nějaký čas sem, na dva, tři celé měsíce, upevnit se a růst. Nemyslím si totiž, že byste takových výsledků mohli dosáhnout tam, protože už jsme zkusili všechno. Tohle je tedy stěžejní výsledek našich výjezdů všude možně. I přes všechny ty nebezpečné cesty a zdejší nebezpečný život, děláme dobré pokroky a vidím, že prospíváte. Všichni jste na tom lépe, vše se zlepšuje. Jako, víte, když máte vyrobit odolné hodinky, musíte je vystavit náročným zkouškám, tím je zocelíte, stejně tak jste i vy teď imunní. Nechají je projít něčím, co s nimi pořádně zatřese, tak jako jste se včera natřásali v autobusech a pak se zkouší jejich odolnost vůči vodě pod rychle tekoucím proudem… Tohle všechno zkoušíme zde a myslím, že vaše imunita rychle sílí vůči vnějším věcem a stáváte se opravdu solidními „hodinkami“ s dlouhou životností, a to z vás dělá zdejší prostředí. Jsem velmi šťastná, když vidím, jak jste zde pokročili – to je to hlavní. Pozornost by tedy především neměla být na penězích, to je jedna z největších překážek. Nikdo vlastně nemůže uvěřit tomu, že lidé z bohatých zemí jsou neustále zaměřeni na peníze, více než Indové, ač jsou tak rozvinutí. Lidé z rozvinutých zemí jsou totiž mnohem víc na peníze než Indové. Je to velmi překvapující. Když je vidíte přepočítávat haléře, je nemožné věřit, že jsou to opravdu rozvinutí lidé, někdy jsou horší než žebráci. A tuhle záležitost, peníze, byste měli opustit. Peníze jsou něco příšerného, co lidé počítají, mnohem lepší je počítat Boží jména než přepočítávat si hloupé drobné. Pak máme další věci, například hrubou připoutanost k pohodlí, přitom si nemyslím, že byste tam měli nějak příjemný život. Tady můžete jít ven i v noci, kdykoli, a nikdo vám nevytrhne peněženku z ruky ani nesebere náramky. Můžete zde volně chodit a nikdo vás nebude obtěžovat. Nepotkáte dva, tři opilce, jak se perou… Nic takového. Tady se žije velmi čistě. To je úžasná vymoženost. A to pohodlí, které chcete, si můžete vybudovat později, když o ně budete stát, ale osobně si myslím, že přílišná modernizace k tomuto místu nepatří. Proto jim zde nedávejte žádné zbytečné návrhy, které zotročují vaše těla pohodlím, ani zotročující nápady. Každopádně, čistota, osobní čistota je zde velmi dobrá, ale o čistotě globálního rázu je zdejším lidem třeba říci. Celý tento proces dávání a přijímání se jistě velmi dobře vypracuje. A to, jak se uvnitř vás dávají věci do pohybu – pevně věřím, že opravdu na subtilní úrovni porostete mnohem rychleji, když přijedete do této země a nějakou dobu tu zůstanete a pak se vrátíte do své vlasti. To by bylo mnohem lepší než navštěvovat vaše země, které, jak někdy cítím, jsou prostě bombardované negativitami. Další věc, o které jsem vám chtěla říci, je, že se musíte naučit chápat, že jste sem přišli, abyste něco získali. Nikdo nebude mít žádný užitek z vás. Vy zde tedy musíte něco získat, jste studenti, musíte se něco naučit a snažit se vyvinout si smysl pro disciplínu, jako žák, který vstřebává vše, co je okolo – co je tohle a tamto, co to umí, to je pěkný dům… tak nějak. Ale když se budete zaměřovat na nepodstatné věci a uvolněné hovory o věcech, které pro vás nejsou důležité… Toho všeho musíte nechat. Na Západě máte příliš volného času, a tak se lidé posadí a klábosí, povídají si, uvolněně konverzují, stěžují si a neplodně řeční. To není vůbec třeba. Naopak, lepší je být tiší a vstřebávat více do sebe. Protože tady na to lidé nemají čas, nemohou klábosit, musí pracovat. Jenže vy máte volný čas i tady, a tak s tím začínáte, což je zcela špatně. Další řečnění pokračuje bez ustání ve vaší hlavě. Začnete analyzovat, kritizovat, hledáte chyby a stále posuzujete: „Ó, tohle mohlo být lepší, tady mi hrozně uškodili, stalo se mi tohle…“. A všechny tyhle věci vám víří v hlavě. Tento vnitřní monolog tedy také musíte zastavit. Kristus to nazval „reptající duše“. Řekl: „Střezte se reptajících duší!“ Jenže tyto reptající duše existují uvnitř nás! Tak si na ně dejte pozor, neposlouchejte všechny ty nesmyslné řeči a zkuste si to poctivě hlídat. Buďte bdělí, pomůže vám to. Celkově musím říci, že během této i minulé cesty jsem velmi šťastná z těch mnoha možností, které Mi to ukázalo, i z vašeho potenciálu. Mám velikou radost z toho, že se nám letos nějakým způsobem podařilo nastolit mezi vámi všemi nový druh atmosféry, která je pokorná, tichá, mírumilovná, která do sebe vstřebává Božské. A to je pro Mě opravdu ohromná, velmi radostná věc. Za to všechno vám moc děkuji a doufám, že svůj růst udržíte v tomto nastavení.