Veřejný program: Musíte zažít pocit, že Kundaliní vychází z vaší fontanelové kosti

Kongresové centrum Praha, Prague (Czech Republic)

1994-09-04 You have to have the experience of feeling the kundalini coming out of your fontanel bone, 83' Chapters: Arrival, Talk, Self-Realization
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Veřejný program: Musíte zažít pocit, že Kundaliní vychází z vaší fontanelové kosti, 04/09/1994 Palác kultury, Praha, Česká republika

Klaním se všem těm, kteří hledají pravdu. Na samém počátku musíme vědět, že pravda je tím, čím je. Nemůžeme ji změnit. Nemůžeme ji popsat. Je tím, co byla, bude, tím čím je. A tak musíme chápat, jestliže chceme poznat pravdu, musíme jít o něco výše než je lidské vědomí. U lidského vědomí nemůžete znát pravdu, bohužel je to tak. Lidé mluvili o pravdě, psali knihy, ale zatím ještě nebyli schopni dát pravdu lidem. Možná v těch dobách nebyli lidé připraveni toto získat, toto přijmout. V sanskrtu máme dvě slova, jedno je „woth“, což znamená znát pravdu na konečcích svých prstů ve vašem centrálním nervovém systému. Dalším slovíčkem je vidja, což znamená, že by se to mělo poznat na vašem centrálním nervovém systému. To znamená, že to není mentální, duševní. Je to tak, jak víte, že lidská mysl je limitována, je omezená na úrovni lidského vědomí. A tak musíme mít osvícenou mysl, musíte dostat vaše druhé narození, abyste byli schopni cítit pravdu. Pro to už je připravený systém uvnitř nás, tak jak je tady ukázáno na obrázku. Ale i když někdo mluví o centrech, o čakrách, o šaktích, je to jenom stále mluvení a mluvení.

Nejdůležitější věcí, je získat zkušenost seberealizace. Navíc, cokoliv vám dnes večer budu říkat, nemusíte mi slepě věřit. Jestliže budete mít jen slepou víru, stanete se jen dalším fanatikem. Musíte získat zkušenost takovou, že budete cítit Kundaliní, jak stoupá z vaší fontanelní kosti, což je vlastně uskutečnění této zkušenosti. Jinak byste mi neměli věřit. Musíte mít svoji mysl otevřenou jako vědci, protože já vám nabízím tuto hypotézu. Jestliže se osvědčí, pak jako poctiví lidé tomu musíte uvěřit, protože je to pro vaše dobro. Je to pro dobro vaší země. Je to pro dobro celého světa. A tedy ti, kteří chtějí získat dobro, by měli získat svoji seberealizaci, to je logické. Je to tak, že ve jménu Boha nyní pracuje spousta negativních, zlých sil a stále mluví, mluví a mluví. Je tu hodně lidí, kteří zavádějí lidi a kteří přicházejí z celého světa, převážně z Indie. A vydělávají spoustu peněz tím, že podvádějí lidi. Tedy jedna věc, kterou musíte znát je, že nemůžete platit za svoji seberealizaci, protože je to poslední průlom vašeho vývoje. A copak jsme platili za náš vývoj? Takže musíme vědět, že Bůh nerozumí penězům. Člověk musí jasně vědět. Co je to pravda. Pravda je, že vy nejste tímto tělem, touto myslí. Nejste ani ego, ani mysl ani emoce, intelekt ani podmíněnosti a předsudky, ale jste čistým duchem. Protože říkáte, toto je mé tělo, toto je má mysl, toto jsou mé city, mé, mé, mé, ale kdo je to mé? Ale kdo je to já? A to je to, čím se musíte stát.

Druhou pravdou je to, že existuje všepronikající božská láska Boha, která dělá celou práci. Tak jako vidíte tyto nádherné květiny, bereme to za samozřejmé a nepovažujeme to za zázrak. Když se zeptáte doktorů, kdo řídí vaše srdce, tak vám řeknou, že je to autonomní nervový systém. Ale kdo je tento auto? Věda nemůže zodpovědět tuto otázku, věda nemůže odpovědět na mnohé otázky. Věda nemůže říct, proč jste na této zemi, co je účelem vašeho života. Je spousta lidí, kteří se narodili, aby hledali v těchto moderních dobách pravdu, ale neměli byste se nechat zmást lidmi, kteří jen mluví a mluví. Už před tím jsme měli dosti řečí. Většina problémů světa pochází od lidských bytostí a překvapivě, všechny problémy lidí pocházejí z center, které mají uvnitř. Všechny vaše tělesné, duševní a citové problémy pocházejí ze subtilních center, které máte uvnitř. Jestliže tak či onak budete schopni pochopit tato centra, anebo váš centrální nervový systém, můžete je opravit. A tak musíte získat sebepoznání. A tak když tato síla, která se nazývá Kundaliní, která je umístění v křížové kosti, se zvedne, tak osvítí vaše centra, spojí je a vyživí je. Ta kost se nazývá sacrum, díky Řekům, protože oni věděli, že je to posvátná kost. Když mluvíme o božskosti o svatosti, tak jsou to jen slova a ztratíme se v síti těchto slov. A tak také tím, že příliš čteme, také se můžeme ztratit.

Když Kundaliní stoupá vašimi centry, první věc, kterou dělá je, že vyléčí vaše centra. Vyřeší problémy, které jsou tělesné, duševní, citové a také duchovní. A musím vám říct, že sahadža jóga vyléčila lidi z nemocí, které byli neléčitelné, o tom není pochyb. Na Rusy to udělalo takový dojem, že patriarchát Petrohradu mě pozval, abych přijela. Pozval mě, abych oslovila konferenci asi 300 vědců, z nichž polovina jsou doktoři, protože za to nemusíte platit, můžete udělat diagnózu na konečcích prstů. Nemusíte jít přes všechny cesty diagnóz, víte to okamžitě, spontánně a léčba je také velmi jednoduchá. Protože, když víte o samotných základech, nepotřebujete věci, jako jsou testy a tak podobně. Vyřeší se to tak zázračnou cestou, že doktoři jsou překvapeni. Další věc, ke které dojde je ta, že lidé, kteří byly mentálně postiženi, se stanou úplně klidní. Také je tu spousta lidí, kteří trpí zlostí nebo chamtivostí anebo jen odpadnou. Ježíš řekl, v 5. Kapitole Matyáše, jestliže vaše oko dělá něco špatného, tak ho vyjměte, jestliže vaše pravá ruka dělá něco špatného, tak ji odřízněte. Je to velmi složité, myslím si, kolik asi křesťanů by zůstalo s oběma rukama a s očima. Ježíš byl příliš čistý, že věděl o lidských slabostech. Mohamed si později uvědomil, že Ježíš byl příliš přísný jen na muže, a také si řekl, že bychom měli také něco udělat s ženami. Oba myslím nevěděli, jakým lidským bytostem stojí tváří v tvář. A teď musíme pochopit, že díky naší seberealizaci se musíme stát čistými následovateli těchto dvou inkarnací, těchto velkých inkarnací. Jako lidé nemůžeme následovat tyto velké ideály. Můžete být křesťanem, můžete být hindem, ale přesto můžete spáchat jakýkoliv hřích. Ale jednou, když už jste osvíceni, nemůžete udělat nic špatného, nic, co není správné. Jen se prostě stanete velmi dobrým, myslím tím skutečným křesťanem, skutečným hindem a skutečným muslimem. Jste až na tolik změněni, že nejste schopni rozpoznat svoji minulost. Vyvine se u vás síla, kterou nazýváme kolektivní vědomí, díky níž jste schopni cítit centra ostatních lidí, skrze vaše konečky prstů. Nebudete se dívat na oblečení lidí, na jejich tváře, ale budete mluvit jen o jejich centrech, o jejich čakrách. V dnešní době se rodí tolik nádherných dětí, které už jsou osvícené. A existují také zlé síly, které se je snaží zničit. Jestliže rodiče jsou osvícení, pak budou chápat své děti mnohem lépe. Také vaše pozornost se stane osvícenou. Ať se vaše pozornost zaměří na cokoliv, okamžitě víte, co je špatného s tím člověkem nebo s tím místem. Jestliže víte, jak dát do pořádku centra a jak dát do pořádku problémy, tak jenom tím, že tady sedíte, jenom v této pozici můžete vyléčit celý svět. Vaše pozornost se stane úplně nevinou a poctivou. Bude poctivá, protože víte nejvyšší pravdu.

Zatímco my žijeme v relativním světě. Někteří lidí přináleží té které organizaci nebo některé ideologii a myslí si, že mají pravdu a bojují mezi s sebou a hádají se a také vedou války. Ale jestliže máte absolutní pravdu, víte o absolutní pravdě, pak není o čem mluvit, protože každý zná tu stejnou pravdu, tak k čemu je jaké válčení a hádání. Vaše Kundaliní vás pozvedne v osobnost, která se stane úplně klidnou, protože se stanete svědkem, už nejste více zahrnuti do různých halucinací, ale stanete se svědkem. Dejme tomu, že stojíte ve vodě a máte strach z vln a jestliže se můžete dostat do lodi, pak se jen díváte a těšíte se jimi. A jestliže víte, jak plavat, tak můžete skočit do vody a vzít všechny lidi z vody na palubu. Můžete je takto zachránit. A to je přesně to, co se děje, když dostanete svoje osvícení. Ve dvou stádiích. Nejdříve se stanete vědomými, bez myšlenek. Jste vědomí, ale jste v přítomnosti, jste při vědomí, ale ne v minulosti ani v budoucnosti, ale jste v přítomnosti, protože skutečnost existuje v přítomnosti. Realita skutečnosti je tak nádherná. Tím se všechny vaše síly, které jsou potencionální, se začnou projevovat. Znám lidi, kteří byli celí pryč do ekonomiky a najednou se z nich stali básníci. Někteří hudebníci se stali známí na celém světě. Jen se podívejte na lidi z vaší země, kteří jsou schopni zpívat takové indické písně, které jsou tak obtížné. Dokonce i v Indii to lidem trvá tolik let, aby byli schopni toto zpívat. Ale oni tady dokonce zpívají i písničky v sanskrtu, které jsou velmi obtížné. Kromě toho se také stanete univerzální vesmírnou bytostí. Překročíte všechny tyto myšlenky a nápady o rasách, o ideologii a skočíte do pravdy. To vše se stává, protože jste k tomu předurčeni. Jste vybraní. Je to vaše vlastní síla, která toto dělá. Samozřejmě to není pro idioty, nebo pro lidi, kteří jsou hloupí, nebo pro lidi, kteří jsou frivolní (lehkovážní a mravně kleslí). Ale jsem překvapena, že v dnešní době je tolik lidí na celém světě, kteří hledají. Je tolik věcí, které se vám stanou, že v této krátké přednášce nejsem schopna všechny vám je říci. Ale stanete se velmi dynamičtí a zároveň také velmi milosrdní a vaše milosrdenství funguje, pracuje. Můžete zvedat Kundaliní lidem a můžete je léčit, ale toto nejsou všechny vaše síly, existuje spousta dalších sil, které se začnou postupně projevovat. Budete úplně v rovnováze a také neobyčejně inteligentní.

V Polsku měli takový případ, kdy manžel byl opilec a bil svoji ženu a jeho manželka byla sahadža jogínka a měla tři děti, které byly všechny narozené už seberealizované. A když tento muž přišel k soudu, tak říkal, že jeho žena dělá sahadža jógu, že je to kult a pro to se s ní chce rozvést. Toto je velmi jednoduché říct. A tak jim položili pár otázek, a řekli, podívejte, vaše žena je tak krásně důstojná a je tak v rovnováze, zatímco vy se jenom tady třepete a nadáváte a tak raději začněte dělat to, co dělá ona, jinak jestli nechcete, tak se s ní rozveďte.

Další stadium, kterého dosáhnete, nazýváme vědomí bez pochybností. Tím se stanete úplně zralí a moudří. A vyvinete si takové síly, že ať už si přejete cokoliv, všechno se vyřeší. Žádná zlá síla se vás nemůže dotknout a stanete se zdrojem klidu pro mnohé lidi. Za prvé, nemusíte opouštět svůj dům, svoji rodinu, nic takového. Nemusíte stát na svých hlavách, ani nemusíte jít do Himalájí. Jenom tak, jak tady sedíte, dostanete svoji seberealizaci. Toto je zvláštní doba, která byla popsána v našich písmech před tisíci lety. Dokonce i velký básník William Blake, který byl před sto lety v Anglii, řekl, že lidé Boha, že Božští lidé budou žít v těchto dobách a stanou se Božskými a budou mít sílu, která udělá ostatní Božské. Jediná věc je, že si musíte přát dostat vaši seberealizaci. Vážím si vaší svobody a nemohu vám seberealizaci vnutit. Tato Kundaliní je silou čistého přání. Všechna naše přání nejsou čistá, protože žádáme jednu věc, pak chceme mít další věc a takhle to stále pokračuje. Ať už o tom víme, či ne, toto je čisté přání být zajedno s touto všepronikající silou. Toto je vědění kořenů. A po osvícení se stanete sami velmi znalými a nade vše skočíte do oceánu radosti. Radost je jenom jedna, není to jako štěstí a neštěstí. Jestliže vaše ego je hýčkáno, pak se cítíte šťastni, jestliže toto ego je propíchnuto, pak se cítíte nešťastní. Ale radost je zkušenost nad mysl. Já doufám, že vy všichni dnes dostanete svoji seberealizaci. Je to, jako když dáte semínko do Matky Země, tak samo vyklíčí, protože je to vestavěná kvalita Matky Země, aby semínko vyklíčilo a také vestavěná kvalita semínka, aby mohlo vyklíčit. A nemáme žádné závazky. Kolik platíme Matce Zemi za toto? A tak neexistují žádné závazky. Je to vaše právo získat tuto jógu, toto spojení s Božským. Musím vám říct jedno, ti, kteří nechtějí získat seberealizaci, by měli opustit sál. Bude to trvat stěží 10, 15 minut, ale vy byste neměli rušit ostatní lidi tím, že budete odcházet v době, kdy si budou zvedat svoji Kundaliní. Myslím, že by bylo lepší, kdybyste všichni přišli trošku víc dopředu, trošku více tady na pravé straně do středu. Musíte vědět, že vaše nevinnost není v žádném případě poškozená, je nedotknutá. Je samozřejmě překrytá nějakými mraky, ale nikdy není možné ji zničit. To je vaše základní, věčná povaha.

Ta první podmínka je, že musíte prominout každému v tomto okamžiku. Také nemusíte přemýšlet o těch, kterým musíte odpustit. Někteří lidé říkají, že je to velmi obtížné. Ale logicky, jestliže prominete nebo neprominete, nic s tím neděláte. Ale jestliže neprominete, pak nahráváte do špatných rukou a trápíte se. Ale nejhorší věc, ke které dochází je, že vaše centrum při křížení očních nervů je zavřené a jestliže neprominete, tak se vůbec neotevře. Ale jestliže prominete, pak se otevře a dovolí Kundaliní vzestoupit. Je to tak, že celý život jste se mučili, a tak v tomto okamžiku byste měli prominout, což je nejdůležitější věc, abyste získali seberealizaci.

Další věc je, že tady na levé straně toto centrum (levá višuddhi) je na západě ve zmatku, protože lidé se cítí vinni. To znamená, že vůbec byste se neměli cítit vinni, měli byste prominout sami sobě. Koneckonců jste lidé, a jestliže jste udělali chyby, tak to není nic tak velkého, protože nejste Bohem. A tak musíte prominout sobě. Cokoliv se stalo, stalo se, tehdy jste se tomu měli postavit tváří v tvář. Ale teď nemá už cenu dávat si to jako vinu. Lidé, nemusíte se zpovídat, protože tato Kundaliní, která je vaší individuální matkou o vás ví všechno. Ví, jak napravovat věci a je to ona, která vás bude soudit. Ona vás napravuje, ona přebírá veškeré obtíže na sebe. Když jste se narodili, tak všechnu bolest snášela vaše matka a vy jste žádnou bolest matky necítili. Funguje to stejným způsobem. Ale jestliže máte tento problém na levé straně, pak dostanete tělesný problém jako spondylózu, problémy jako je angína a také letargické orgány. A tak proč bychom my všichni měli následovat tento mýtus? Toto je druhá podmínka a třetí podmínkou je abyste si prosím sundali své boty, protože Matka Země nám velmi pomáhá.

Jak víte, jsou tu dvě síly, pravá a levá, tak prosím mějte stále obě svá chodidla od sebe. Seďte pohodlně, ale napřímeně. Jestliže sedíte na zemi, je to v pořádku, nemusíte roztahovat své nohy, jestliže sedíte na zemi, je to v pořádku. Musíme použít tyto dvě síly dvěma různými způsoby. Ta levá strana je pro přání, pro světská přání. Přání je to, že chcete mít svoji seberealizaci a tak symbolicky dáte svoji ruku takto (směrem ke Šrí Mátadží dlaní nahoru). A pravá strana představuje sílu akce, sílu činnosti a tak využíváme pravé ruky k výživě našich center. Nejdříve symbolicky, dáme levou ruku takto (na koleno dlaní nahoru směrem ke Šrí Mátadží) a pravou ruku na naše srdce. V srdci přebývá Duch. Jestliže se stanete Duchem, pak se stanete svým vlastním pánem. A teď dáte svoji pravou ruku na horní část břicha na levé straně. Toto je centrum vašeho mistrovství, které je vytvořeno velkými proroky. Teď dáte svoji pravou ruku na dolní část břicha a silně stlačíte toto centrum. Toto je centrum čistého Božského Vědění. Později se o tom dovíte všechno. Pak opět zvednete svoji pravou ruku na levou stranu horní části břicha. Pak opět na své srdce. Pak na rozhraní vašeho krku a ramene a dáte svoji hlavu trošičku doprava, a pak dáte svoji pravou ruku dlaní doprostřed čela a skloníte hlavu, jak nejvíc je to možné. Prosím chápejte, že toto je centrum prominutí, prominutí každému bez toho, že byste o nich přemýšleli. Prosím, dejte svoji pravou ruku na zadní část hlavy a zakloňte hlavu. Toto je centrum, kde bez toho, že byste se cítili vinní, bez toho, že byste počítali své chyby, se musíte jen pro své vlastní uspokojení, zeptat všepronikající Božské síly, musíte ji požádat o prominutí. A teď poslední centrum. Propněte plně pravou ruku a dejte střed vaší dlaně na fontanelní kost, na místo, které bylo měkké, když jste byli děti. Teď prosím skloňte hlavu a vypněte s prsty dozadu, tak aby na vaší pokožce, byl dobrý tlak. Teď pohybujte pokožkou na hlavě, pohybujte pokožkou, ne rukou, 7x ve směru hodinových ručiček, pomalu. A tak to je tedy vše, co musíme udělat.

Teď musíme zavřít oči a neotvírat je do té doby, než vám řeknu. Nezapomeňte, že musíte mít obě chodidla od sebe, levou ruku na vašem klíně směrem ke mně a teď položte pravou ruku na své srdce. Tady sídlí Duch a tak se mě musíte zeptat základní otázkou o sobě 3x. Můžete mi říkat Matko, nebo Šrí Mátadží, tak se prosím 3x zeptejte: „Matko, jsem Duch?“ Řekla jsem vám, že když se stanete Duchem, stanete se svým vlastním vůdcem, svým vlastním mistrem. Tak prosím položte pravou ruku na horní část břicha na levé straně. Tady se musíte zeptat další otázkou, prosím 3x se zeptejte:

„Matko, jsem svým vlastním pánem?“ Řekla jsem vám, že si vážím vaší svobody a nemohu vám vnutit čisté Božské přání, musíte si o něj žádat. A tak prosím položte pravou ruku na spodní část břicha na levé straně. Zde musíte žádat 6x, protože toto centrum má 6 okvětních lístků. Prosím žádejte 6x: „Matko, prosím, dej mi čisté Božské vědění.“ Když poprosíte o čisté Božské vědění, pak Kundaliní začíná stoupat vzhůru a tak musíme vyživit vyšší centra svojí sebedůvěrou. Prosím pozvedněte svou pravou ruku na horní část břicha na levé straně. Zde musíte říct 10x se sebedůvěrou: „Matko, jsem svým vlastním pánem.“ Už na samém počátku jsem vám řekla, že nejste ani toto tělo, ani tato mysl, ani tyto emoce, ani ego, ani předsudky, ale jste čistých Duchem. Teď pozvedněte pravou ruku na srdce, zde musíte říct 12x se sebedůvěrou: „Matko, já jsem Duch.“ Všepronikající Božská síla je oceánem vědění, je oceánem požehnání, je oceánem radosti, ale nade vše je oceánem prominutí a ať jste spáchali jakékoliv hříchy, úplně se rozpustí v tomto oceánu odpuštění. Ale musíte si odpustit. A teď tedy dejte pravou ruku na rozhraní krku a ramene a pootočte hlavu doprava. Zde musíte 16x říct s úplnou sebedůvěrou: „Matko, já vůbec nejsem vinen.“ Už jsem vám řekla, ať už odpustíte nebo neodpustíte, nic neděláte, ale když neodpustíte, tak nahráváte do špatných rukou. A tak v tomto bodě, jestliže neodpustíte, tak šesté centrum, které je uzavřené, centrum nazývané adžňa, se neotevře a kundaliní neprojde. Je to tak, že jste se mučili celý život a tak tedy v tomto momentě si promiňte, ať můžete dostat toto velké požehnání seberealizace. Bez toho, že byste se cítili vinni, bez toho, že byste počítali své chyby, jen pro své vlastní uspokojení, musíte poprosit tuto všepronikající sílu o odpuštění. Promiňte každému ze srdce, nezáleží na tom kolikrát. A teď tedy prosím položte svoji pravou ruku na zadní část hlavy a hlavu zakloňte, zde musíte říct ze srdce: „ Ó Božská Sílo, jestliže jsem se dopustil nějakých chyb, ať už jsem o tom věděl, či nevěděl, prosím, odpusť mi.“ Pro to poslední centrum prosím roztáhněte plně svojí ruku a dejte střed své dlaně do oblasti fontanelní kosti, do místa, které bylo měkké ve vašem dětství. Zde opět, nemohu vám vnutit seberealizaci a tak o ni musíte žádat. Prosím zatlačte na pokožku své hlavy tím, že vypnete prsty dozadu a prosím skloňte hlavu a teď musíte pohybovat svojí pokožkou 7x pomalu a budete žádat: „Matko, prosím, dej mi moji seberealizaci.“ Prosím položte ruku opět na klín a prosím pomalu otevřete oči, pomalu. Prosím vztáhněte obě své ruce směrem ke mně, takto. Vztáhněte pravou ruku směrem ke mně, takto. A skloňte hlavu a levou ruku zkuste vnímat, jestli vychází z vaší fontanelní kosti chladný nebo teplý vánek, proud jako vibrace. Nepochybujte, prosím nepochybujte. Prosím vztáhněte levou ruku směrem ke mně. Opět skloňte hlavu a zkuste pravou rukou, jestli vychází chladný nebo teplý vánek jako vibrace. Jestliže je to teplé, znamená to, že jste ještě neodpustili, tak prosím teď všichni odpusťte. Vztáhněte pravou ruku směrem ke mně a znovu skloňte hlavu a levou rukou zkuste vnímat, někdy to může být výše někdy níže. Skloňte hlavu, skloňte hlavu. Dejte obě ruce nahoru a zakloňte hlavu a položte si jednu z těchto otázek.

První: „Matko, je toto chladný vánek Ducha svatého?“

Druhá: „Matko, je toto všepronikající síla Božské lásky?“

Třetí: „ Matko, je toto Paramačaitanja?“

Položte si jednu z těchto otázek 3x. Teď prosím dejte obě ruce zpátky. Prosím vztáhněte obě ruce směrem ke mně, takto, trošinku více. Sledujte mě bez toho, že byste přemýšleli. Všichni ti, kteří cítili chladný vánek vycházející z konečků prstů nebo z dlaní nebo z fontanelní kosti, prosím zvedněte obě ruce. Dejte ruce dolů, klaním se vám, nyní začal váš Svatý život. Je to poprvé, co jste cítili tuto jemnou sílu Božské Lásky. Jediné, čemu musíme rozumět, co musíme chápat, že v moderní době jóga není individuální, je to kolektivní věc. Musíme se stát kolektivními.

A tak abychom pokročili dále, abychom mohli růst, vyrůst ve strom sahadža jógy, musíte přicházet do kolektivu. Možná, že se teď cítíte mnohem lépe, více uvolnění, ale musíte znát svoji zodpovědnost, protože toto musíte dát ostatním, musíte to rozšířit mezi ostatní. Takže nejdříve přijďte do kolektivu a staňte se mistry, trvá to zběžně jeden měsíc, jak jsem to viděla. Někteří lidé se stanou mistry okamžitě. Musíte mít dokonalou znalost o centrech, o Kundaliní a o Božských zákonech. Přednesla jsem více jak čtyři tisíce přednášek v angličtině, jsou velmi subtilní a tak musíte být ve stavu, kde můžete chápat, kde můžete absorbovat. A tak prosím vy všichni přijďte do kolektivu. Viděla jsem, že přichází mnoho lidí, ale vytratí se do té doby, než opět přijdu a tak zůstanou na stejné úrovni. Jak pak můžete pomoci sobě, své zemi a celému světu? Musím říct jednu věc, Rusové jsou velmi ohromní, nikdy jsem, nevěděla, že jsou tak hlubocí. Samozřejmě, musí to být tak, že 30-40% Rusů není dobrých, ale ti, kteří jsou, jsou výborní. Češi jsou velmi umělečtí a hodně trpěli, ale vy si teď musíte vyvinout toto umění duchovnosti, Božskosti. Jste všichni hledající, ale když se nebudete vyvíjet, pokračovat, pak nebudete ochráněni a můžete spadnout do nějakého typu negativity. Nemusíte za nic platit, nemusíte ani platit, když přijdete do kolektivu, nemusíte nic platit. Prosím, pokuste se přivést toto poznání do dokonalosti. Nebereme si žádné peníze, proto nemáme žádná vznešená místa pro vás, ale ať už je to jakékoliv místo, prosím, berte to s pokorou. Toto pomůže vám, ne mně, je to pro vás, ne pro mě. A tak si prosím važte své seberealizace. Mnohokrát vám děkuji. Ať vám Bůh žehná! Chtěla bych vám zazpívat ještě jednu písničku a pak doufám, že vás všechny uvidím příští rok. Určitě přijďte příští rok a vím, že z vás všech se stanou velké stromy sahadža jógy. Mnohokrát vám děkuji.