Audrey Hope – Skutečné ženy 3.část

Los Angeles (United States)

1994-09-29 Shri Mataji, 'Reel Women' Interview, P3, Los Angeles, USA, 29' Download subtitles: CS (1)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: View on Youku: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Upload transcript or translation for this talk

Audrey Hope – Skutečné ženy 3.část

Metamoderní éra

Nejrevolučnější průlomová událost dnešní doby je kolektivní vnitřní transformace lidské bytosti. Toto je další stupeň v našem vývoji, čtvrtá dimenze, která nás probudí, abychom se mohli stát vysoce vyvinutými lidskými bytostmi, které jsou schopné být ušlechtilými osobnostmi, které mohou spasit sami sebe i náš svět. Jsem Audrey Hope a je mi ctí představit vám Šrí Mátadží Nirmalu Déví, duchovní učitelku celosvětového rozměru a zakladatelku Sahadža jógy. Sledujte prosím náš pořad „Real Women – Vstup do čtvrté dimenze evoluce.“ V našem vývoji teď nastal čas, abychom hlubokou introspekcí nahlédli do problémů lidí dnešní doby a našli odpovědi a řešení k nastolení vnitřního i globálního míru. Máme-li se vyhnout sebezničení v tomto chaotickém světě, musíme si připustit, že věda, racionalita, náboženství, moc a peníze nás nechaly všechny neuspokojené – bohaté, chudé, černé nebo bílé. Hledali jsme pravdu na nejrůznějších nesprávných místech, nyní však žijeme v mimořádné době, v čase rozkvětu, který byl předpovězen ve všech pradávných textech. Je to čas posledního soudu, věk Vodnáře, a hluboká příležitost vstoupit do čtvrté dimenze, ve které se můžeme stát vysoce vyspělými duchovními bytostmi a vnímat Boha ve své nervové soustavě, čímž můžeme existenci Boha dokázat vědecky. Jmenuji se Audrey Hope a sledujete pořad „Real Women“. Je mi velikou ctí představit vám Šrí Mátadží Nirmalu Déví, která je duchovní učitelkou světové úrovně a procestovala celý svět, aby mohla tisícům lidí udělit hromadnou seberealizaci. Je zde, aby pohovořila o své nové, dlouho očekávané knize – Metamoderní éra. Šrí Mátadží, vítejte, je báječné být ve Vaší přítomnosti. Metamoderní éra se těžko vyslovuje, co to vlastně znamená? Meta moderní éra. Moderní éra je současná doba a meta znamená mimo. To, co přesahuje. Co přesahuje mysl. Ne, mysl ne. To, co přesahuje tuto dobu. Očekáváme to, co přesahuje tuto dobu. S jakým cílem jste psala tu knihu? Čeho jste jí chtěla dosáhnout? Co jste chtěla vyjádřit? Chtěla jsem jim říct o síle, kterou všichni máte, vy všichni, ať už patříte k jakémukoli náboženství, ať jste bílí, rudí, žlutí, jakékoli pleti, nemáme to pod povrchem pokožky, je to v nás velmi hluboko, v křížové kosti, nazývané sacrum, což znamená, že i Řekové tuto posvátnou kost znali. V ní je síla, kterou máte vy všichni, všichni máte tu sílu, a je-li probuzena, dosáhnete čtvrtého rozměru své osobnosti. Nicméně, problémem dnešního světa je naše dědictví, které má původ ve zvířecí říši, a my jsme mnoho věcí převzali od zvířat. Nejhorší je, že máme také schopnost přemýšlet a racionalitu, takže si zdůvodníme i všechno špatné, čeho se dopustíme. To je někdy horší než zvířecí úroveň. Je racionalita prokletím dnešního člověka? Samozřejmě. Ano. Racionalita dokáže vysvětlit vše. Můžete spáchat jakékoli zlo a ona vám vysvětlí, že je to v pořádku. Velmi nebezpečné. Pak se dostáváme k lidem, jako je Freud. Ti mají rozumové vysvětlení pro všechno. A není to ani emocionální záležitost. To čisté bytí, které přijde, bude duchovní bytí. To se stane, když ve vás ta síla začne stoupat, prostoupí šesti centry, pronikne fontanelní kostí a spojí vás s všepronikající silou Boží lásky. Ta byla některými lidmi nazývána Ruah, v Bibli se hovoří o chladném vánku Ducha svatého a v dalších Písmech je také velmi přesně popsána, zvláště v indických spisech, kde se nazývá Paramčaitanja. Problém s lidskými bytostmi je však ten, že jsou schopné zkazit cokoli. Když půjdete do lesa, bude to čistý, pěkně zachovalý les, dokud tam nevstoupí člověk, pak to tam začne zapáchat. Říkáte, že my, Američané, jsme za 200 let své krátké historie stihli udělat pěkný zmatek. – To je pravda. Nazýváte to kulturou Coca Coly. Proč jste to tak nazvala, Matko? Víte, tady je kultura více orientovaná na peníze, nějak prostě musíte vydělat peníze. Chci říci, že to jde do takových extrémů, že lidé si myslí, že zabíjet za peníze a udělat cokoli pro peníze, je v pořádku. Peníze mají svůj účel, kterým však není destrukce, mají být lidským bytostem ku prospěchu. A nejsou pro nás tak důležité. Víte, jde o to, že vám nedají spokojenost. Dnes si chcete koupit auto, dobře, tak na ně dřete, šetříte, pak si je koupíte, zase však nejste spokojení. Pak zase chcete stavět dům, tak začnete stavět, jdete od jedné věci k druhé a nikdy si to, čeho jste dosáhli, neužijete. Není to otroctví, Matko? – Ne. Otročení reklamě? Ne, je to chtivost. Chtivost v lidských bytostech. Tato chtivost je v nás z dávných věcí, například, řekla bych, zděděná. Jenže zvířata jsou spokojená, zvířata jsou v tomto bodě spokojená, ale my ne. Jsme velmi chtiví a honíme se kvůli této chtivosti, která nemá konce. Způsobuje to také, že jsme poněkud, řekla bych, soupeřiví a pácháme všechno možné, všechny možné krutosti. Bohatí lidé si myslí, že jsou něco víc než druzí, tak to však není. Nedalo jim to totiž spokojenost. Ať mají cokoli, nejsou spokojeni. To je to nejhorší. Ukazuje to, že ve svém vědomí nejsou o nic výš. Když tato síla vzestoupí, projde těmi šesti centry. Těch šest center zodpovídá za naše tělesné, duševní, citové a duchovní bytí, všechna. Takže když stoupá vaše síla, což je Kundaliní, vaše individuální Matka, která o vás všechno ví, zná vaši minulost, vaše touhy, vaše cíle, zná vše, zaznamenala to, a když se rozvine a projde těmi šesti centry, pak se ta centra osvítí a pak se integrují. A když projde oblastí fontanelní kosti, sjednotí se s všepronikající silou. Vidíme zde všechny ty krásné květiny, bereme je však za samozřejmost, nechápeme prostě, jak mohou různé květiny růst různým způsobem ze stejné zeminy. Jak může naše Matka Země dělat takové zázraky? Nebo si vezměte tlukot srdce – můžete se zeptat lékařů, kdo pohání naše srdce. Řeknou vám, že je to autonomní nervová soustava. Když se však zeptáte, kdo je za tím „auto“, neumí odpovědět. Ano, my tu máme kulturu vědy, na všechno potřebujeme důkazy. To nevadí, můžeme je předložit. – Můžeme? Ano, můžeme, můžeme dokázat pravdivost všeho, co říkám. Ovšem, víte, vy také musíte otevřít oči pravdě, zjistit, co je skutečně pravda. Upřímným přístupem to můžete zjistit. Například samotný Einstein řekl, že nad naší myslí existuje torzní pole. Zcela mimo racionalitu – torzní pole. A že pokud dokážete dosáhnout tohoto torzního pole, dosáhnete pravdy, což můžete vědecky dokázat. Sám už byl tak unavený ze zkoumání teorie relativity, kdy v laboratoři jen hledal a hledal, a byl tak unavený, že šel do zahrady a hrál si s mýdlovými bublinami. A tam, jak řekl: „Tam mi to najednou došlo, tam mě ta teorie napadla.“ To se stává všem vědcům, jen neznají ten prostor. Nazval to přesně „torzním polem“. Vám se to také stalo, Matko? Nestalo se vám to u stromu v meditaci, když jste objevila masové dávání seberealizace? – Já jsem se takto narodila. Takže nic takového se nestalo. Více jsem si přála něco jiného. Řekla jsem si, že ten stav, sebepoznání a seberealizace musí dosáhnout všichni lidé na tomto světě. To bylo moje hledání nebo, měla bych říci, má největší touha. Takže jsem se snažila studovat lidské bytosti subtilním způsobem, jaké mají problémy. Protože dříve mohl získat seberealizaci vždy jen jeden člověk z tisíce. Taková byla tradice, dát to jen jedné osobě. Tak jsem si říkala: „A proč ne všichni?“ Protože dokud to nedostane každý, nebude to fungovat ani tomu jednomu, který to získá. Víte, že všichni světci byli týráni, mučeni, ukřižováni, protože ostatní nevěděli, o čem mluví, a mysleli si, že to jsou hlouposti. Proto se to musí odehrát kolektivně. Takže jsem se snažila zkoumat lidské bytosti a naštěstí můj otec i můj manžel byli velice společenští a výsledkem bylo, že jsem v roce 1970 objevila metodu, pomocí které můžeme dávat seberealizaci hromadně. A pro tuhle hromadnou realizaci jsem pak začala zpočátku pracovat jen na jedné paní a postupně to začalo růst a teď Mi říkali, že je to už v 72 zemích. Překvapuje vás, že tolik lidí praktikuje Sahadža jógu? Čekala jste to? Myslela jsem si, že je-li to funkční, bude to fungovat, nyní však čekám, že přijde více lidí. Žijeme ve velmi výjimečné době. Ano, ve velmi výjimečné době. Říkám tomu čas rozkvětu. Je to čas Krita jugy? Co znamená cyklus Krita jugy? Nejdříve byla Kali juga, nejhorší doba ze všech, která je popsána i v šástrách, ve kterých však nepopsali vše, jejich autoři se nedostali tak daleko, nebyli v Americe, aby viděli, co je to Kali juga. Nanejvýše se v nich píše, že lidé hodně kradou a podobně, což podle Mě není ten nejhorší zločin, ale že však děti budou odmlouvat rodičům – to vše tam napsáno je. Když ale přijdete do Ameriky, uvědomíte si, že to je velmi zkažený a nebezpečný obraz Kali jugy. Po Kali juze přichází Krita juga. Tehdy tato všepronikající síla začne pracovat skrze lidské bytosti. To už začalo. A pak přijde Satja juga, myslím, že ta už také začala, doba, kdy vše bude odhaleno. Faleš, všechno. Šrí Mátadží, nevím, jestli to víte, ale lidé v Americe blázní kvůli roku 2000. Myslí si, že je to konec světa. Myslí si, že jakmile přijde rok 2000, všechny počítače zkolabují – vynulují se, bude to konec. Lidé v Coloradu, hlavně v Arizoně a v Sedoně se už připravují, staví zdi a zásobují se vodou. Víte, že se to děje? Ne, nic neskončí. – Co na to říkáte? Víte, náš Stvořitel, který nás stvořil, nedovolí toto zničení. Samozřejmě, že probíhá Poslední soud. Ti, kteří nezvýší své lidské vědomí, mohou být ztraceni. Ne však lidé, kteří dosahují vyššího vědomí, ti ztraceni nebudou. Z toho důvodu do nás sám Stvořitel vložil tu velkou sílu, abychom mohli vejít do čtvrté dimenze. Takže je už dnes možný světový mír? – Samozřejmě. Když se ve vás odehraje toto, budete absolutně naplnění mírem. Podívejte se nyní na naše myšlenky – buď přicházejí z budoucnosti, někdy, nebo z minulosti a my tancujeme na shlucích myšlenek, pořád tancujeme, nemůžeme přestat myslet. Když začne tato síla stoupat, rozšiřuje prostor mezi myšlenkami, mezi myšlenkami je prostor, přítomnost, kde se ztišíte. Vše pozorujete, na nic nereagujete, jen absorbujete, absorbujete. Například tady, řekněme, vidím krásný koberec. Tak se na něj dívám, jak krásně je udělaný, užívám si všechnu radost umělce, který jej vyrobil. Nepřemýšlím o tom, kolik musel stát, kde ho mohu sehnat, jestli by se měl pojistit – žádné tyhle nesmyslné představy nepřicházejí. Začnete krásu jen pozorovat, pozorovat ji jako dílo, dávající velkou radost. Stejně, lidská bytost, která na všechno příliš reaguje, se jednou zblázní, když musí na vše reagovat. Takže se musíte ztišit, a když jste tiší, je ve vás mír. Dokud nebude mír ve vás… Bombami přece vyrobit mír nemůžete, že? To ne. Takže potřebujeme transformovat lidi a politické síly. V tom je naděje. Ano, to je naše předurčení. Každá lidská bytost má právo to získat. Sahadža znamená „narozený s tím“. Šrí Mátadží, když jsem se poprvé setkala s jogíny, velmi na mě zapůsobily jejich oči. Chtěla jsem být jako oni. Chtěla jsem milovat jako oni, to je to, co mě k Sahadža józe přitahovalo. Říkala jsem si, jaké to jsou čisté duše! Prosím? – Čistý duch, čistá duše… – Jen podle pohledu do jejich očí! Ano, jejich oči září. Nehádají se, milují jeden druhého. Není to nic umělého. Je to úplně přirozené. I když jsou z jiných zemí, viděla jsem, jak jsou krásně propojeni, těší se společností druhých, milují jeden druhého, v druhých našli opravdu své bratry a sestry. V Sahadža józe došlo k mnoha zázrakům, můžete nám o nich říct? Zejména v Americe to lidé zbožňují. Mají pocit, že pokud umíte léčit rakovinu… V Indii už máme jednu nemocnici a další budeme mít u Bombaje a další budeme mít v Dillí. V těchto nemocnicích je léčba zdarma, protože to je jejich vlastní síla, za to nemohu brát peníze, ale platí se za jídlo a pobyt. Je to opravdu pozoruhodné, že většina nemocí se dá vyléčit probuzením Kundaliní. Nemoci pocházejí z nerovnováhy ve vašich centrech a jejich vyčerpáním. Pokud ale začne Kundaliní stoupat, začne je vyživovat, a nejen to, i je integruje. Rakovinu jsme vyléčili u mnoha lidí. Je to podloženo vědeckým výzkumem? Samozřejmě, naši lékaři to zdokumentovali. Dokonce i geny, chromozomy můžeme změnit… Ve své knize jsem to popsala. – Ano, je to fascinující… Také jsem ve své knize psala o fosforu, když je v těle příliš mnoho fosforu, v genech – kvůli suchému temperamentu, takový člověk je velmi vznětlivý, také ho můžete velice snadno podráždit, je přehnaně aktivní, takový typ člověka. Avšak pokud získáte seberealizaci, jste nesmírně vyrovnaní. Můžeme mluvit o ženách, Matko? Ve vaší knize mluvíte o promiskuitě. Když je to tak přirozené, proč se proti tomu tak rázně stavíme? V naší společnosti si žena vezme jednoho muže, dítě máme s jiným a flirtujeme s dalším, pak tu máme tolik promiskuity. Náš hodnotový systém není dobrý. Víte, Já nechápu, proč lidé nerozumí tomu, že takové věci vytváří strašlivé choroby, což je vědecky ověřeno, a stejně se tomu oddávají, protože si myslí, že mají v životě svobodu, takže co chcete dělat? Mají takový postoj a pak v tom pokračují a Já prostě nevím, jak jim říct, že je to úplně špatně. Snažit se žít morálně je jednou z vlastností centra, které je pod Kundaliní, a je centrem samotné morálky. Toto centrum musí být v pořádku. Je to centrum, které vám dává stabilitu. Zjistila jsem, že některé lidi s AIDS jsme k nám nevzali, protože problém byl v tom, že Já jsem s nimi měla velký soucit, dokonce jsem pro ně chtěla otevřít nemocnici, ale oni jsou tak arogantní! Vědí, že zemřou, a tak si myslí, že si mohou dělat, co chtějí. Jsou arogantní, křičí, ječí, a dokonce vytvořili skupinu, aby nás mohli napadnout. Je nemožné přimět je k tomu, aby pochopili, že jsou nemocní, že mohou být spaseni, pokud se pokusí následovat Sahadža jógu. Jsou to ti nejobtížnější pacienti, jaké jsem kdy viděla. Jiní pacienti jsou bez problémů a tolik nemocí, například rakovinu, nemoci svalů, tolik nemocí jsme už v Sahadža józe vyléčili. Dříve chodívali za sahadžajogíny, tak jsem si řekla, že lepší bude nemocnice. Teď tedy máme nemocnici v Bombaji, u Bombaje, kde už je 175 pacientů, a další nemocnici otevíráme v Dillí. Úžasné. Jak můžeme zastavit brutalitu vůči ženám, Matko? Nelidskost vůči ženám, jak to můžeme zastavit? Muži jsou vůči ženám někdy nelidští a někdy ženy vůči mužům. Myslím si, že je toho tady docela hodně. Jasně jste se vyhranila proti médiím, Matko. Média jsou jednoznačně příčinou úpadku našeho hodnotového systému. Tato média Mě nezajímají, protože nechápou, jakou mají zodpovědnost. Protože vše špatné se dá dát za vinu jim. Nechápou to. Pro média je velmi důležité, aby byla odpovědná a pochopila, co mají dělat. Protože vydělávat peníze, to je jejich cíl, a jestli je to to jediné, čeho máme dosáhnout, o čem s nimi chcete mluvit? Měli by však pochopit, že mají velkou zodpovědnost a budou hnáni k zodpovědnosti za veškerou destrukci, která nastala. Jinými slovy, je to jako zákon polarity, mluvila jste o něm ve své knize, zákon polarity, který znamená… Ano, vše reaguje, vše reaguje. Když zajdete do extrému, zareaguje druhý extrém. Takže člověk by neměl zacházet v ničem do krajnosti. Měli byste být ve středu. Mnoho zemí dnes trpí díky zákonu polarity, dalo by se říct. Ano, víte, každá země, která zajde do přílišných extrémů. Řekla bych, že například v Americe jste v pohodě, prosperujete a všechno, zjistila jsem však, že každý je zadlužený. Každý je zadlužený. Žasla jsem, z Indie sem přišlo tolik vzdělaných lidí a většina je jich zadlužených, mají dluhy. Ptala jsem se: „Proč máte dluhy? Proč byste měli mít dluhy?“ „Takový je tu prostě životní styl.“ Takže musí pokračovat tímto životním stylem a módními výstřelky, to je Západ. Dneska si koupíme nábytek a starý vyhodíme. Říkají tomu styl, životní styl. – Výběr, je moc věcí na výběr… O volbě jsem se s nimi už bavila. Vybírají si věci, které nemají žádný smysl. Pořád něco měníte, na co? Je to jen stavění se na odiv, že máte peníze a dokážete se zadlužit. Obojí. Je to reakce, působení polarity, víte. Také se příliš honíme za penězi, zanedbáváme děti a rodinu a pak začnou všechny ty problémy. Pokud nedbáme na děti, mohou jít do jakéhokoli extrému, jak jste viděli, mohou se dát na stranu násilí, čehokoli. Děti jsou však velmi důležité, jsou to budoucí občané. Chránit je a uchovat je v pořádku je nanejvýš důležité. V Indii jsme založili jednu neziskovou organizaci, která se stará o děti žen bez prostředků. Také už pro ně máme školu. Také máme školu, velmi dobrou školu, pro děti ze zahraničí, protože lidé chtějí posílat své děti za vzděláním do Indie. Ukázalo se, že jsou to velmi krásné, hodné, chytré a inteligentní děti. V Indii jsou děti z naší školy vždy na prvních místech. Báječné. Děti jsou velmi důležité. Myslím, že Hitler začal s dětmi, aby získal kontrolu nad Německem, protože na děti je snadné udělat dojem. Takže je velmi důležité naučit je správným hodnotám. Ano, správné hodnoty je učí také rodiče, víte. Když se rodiče pořád hádají a není mezi nimi mír, děti si začnou dělat svoje a sejdou z cesty. Nemohu prostě pochopit, proč nemůžeme mít krásné rodiny a proč nemůžeme mít lidi, kteří se vzájemně respektují a pak mají děti, které mají také úctu k rodičům. Úcta plodí úctu. Pokud v rodině otec říká všechno možné své ženě a ona jemu, děti to pochytí. Je to velmi subtilní. Nesmírně subtilní. Neuvědomujeme si, kolik by to napáchalo škody. Pokud si to uvědomíte, pokusíte se tomu vyhýbat; není důvod mít takovou atmosféru. Další problém přináší takzvaný blahobyt. A sice, že lidé zešílí, myslím, že někdy skutečné šílí, protože díky blahobytu se dají na strašné věci – například drogy, alkoholismus, různé věci. A pak se zblázní. Zakládám také centrum pro drogově závislé, v místě, které se jmenuje Canajoharie, na severu Ameriky, zamýšlím tam otevřít velké centrum pro drogově závislé. Drogové závislosti se můžete zbavit přes noc. Přes noc, skutečně, stává se to. A nemusíte za to nic platit, protože je to vaše vlastní síla. Takže se snažím získat to místo, kam bychom mohli umístit tyto lidi. Už jsem o tom mluvila s místními lidmi, ale řekli Mi: „Dobrá, vláda bude ráda, ale veřejnost bude proti.“ – „Proč?“ „Protože, víte, musíte získat spoustu povolení.“ Řekla jsem: „Ale proč?“ Odpověděli: „Víte, oni začnou šílet, budou rozbíjet domy a tak dále.“ Tak jsem řekla, že Canajoharie je tak odlehlé místo, odtud je těžké i odejít a nemůžete odjet ani na koni, takže kdo by odtud chodil obtěžovat veřejnost? Je to velmi odlehlé místo, takže nic takového se nestane. Jsou zvyklí zbytečně jít proti všemu, co by mohlo být prospěšné, tak co pak můžete dělat? Vaše děti budou úplně zachráněny. Rozhodně. Měli jsme jich tolik, když jsem poprvé přijela do Anglie, byli drogově závislí. Když přišli, viděli světla a všechno možné, teď jsou to však skvělí sahadža- jogíni, kteří odvádějí dobrou práci. Jsou velmi vzdělaní a… Chci říci, že ten prostor, do něhož vstupujete, je velice odlišný. Drogy berete, abyste se vyhnuli problémům, tady však problémy zmizí. Šrí Mátadží, Sahadža jóga je naděje pro svět. Samozřejmě, bezpochyby. Je to o tom to zažít. – To rozhodně. Naneštěstí v Americe není tak populární. Hodně lidí mi volalo a ptalo se, kolik se platí za vstup? Ne, bylo Mi řečeno: „Protože za to neberete peníze, lidé nemají zájem.“ Nemohu za to brát peníze, ať mají zájem nebo ne. Není však pravda, že změna i u jediného procenta populace může vyvolat vlnu účinku na celém světě? Ano, potíž je však v tom, že lidé mají své konkrétní představy a všichni ti fikaní a na rozdíl ode Mě vychytralí lidé přicházejí a vykořisťují je a lidem se to líbí, líbí se jim to vykořisťování. Náš čas se naplnil. Velice vám děkuji, vím, že jste dnes musela velmi brzo vstávat, abyste to sem stihla, a je úžasné… – Ne, Já tak vstávám vždycky. Děkuji, Šrí Mátadží. – Nechť vám Bůh žehná. Tolik Audrey Hope a „Real Women“, pořad, který se věnuje perspektivám, jež mohou změnit svět. Moc vám děkuji, že jste byli s námi.