Upevněte pozornost (12 min) (Location Unknown)

19950716 – Upevněte pozornost Měli bychom se opravdu pomocí introspekce pokusit zjistit: „Jsem svým vlastním guruem, nebo ne?“ Protože předtím byla vaše mysl na jedné straně a vaše srdce bylo na druhé straně a vaše pozornost byla v jiné dimenzi. Tyto tři věci ve vás tedy vyvolávaly zmatek. Když porozumíte lidským bytostem, překvapí vás zjištění, jak tyto tři věci v člověku pracují odděleně. Někdy mezi sebou dokonce bojují. V prvé řadě váš intelekt, vaše mysl. Zadruhé vaše srdce, vaše city, vaše emoce. A to třetí je vaše pozornost. V této moderní době dosahuje toto zmatení vrcholu, protože vaše pozornost je neustále vně. Může směřovat ke krásným věcem, krásným ženám nebo pohledným mužům, ke všem možným druhům nesmyslného plýtvání vaší energií. Taková pozornost se pak chová jako splašený kůň. Takovou pozornost nedokážete kontrolovat. A taková pozornost pak samovolně přeskakuje z jedné věci na druhou. Stalo se to módou. Je docela populární udržovat pozornost neustále v pohybu. Jenže ta pozornost, která má směřovat k Bohu, směřovat k Všemohoucímu, je prostě promrhávána. Pak si pozornost nevypěstuje vlastní kořeny. Nejprve tedy vysledujte, kam se vaše pozornost ubírá, co vám pomáhá chtít si hlídat pozornost, starat se o ni. Víte, taková pozornost pramení z mnoha problémů. Například z vaší výchovy, když nad vámi nebdí žádná kontrola, nebo to může být vaším vzděláváním, může to být kvůli atmosféře, ve které žijete, nebo kvůli vašemu vlastnímu egu a podmíněnostem. Vaše pozornost je tedy napadána všemi těmito vnějšími energiemi nebo negativními silami a ona se do toho zaplete. Read More …