Upevněte pozornost (12 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19950716 – Upevněte pozornost

Měli bychom se opravdu pomocí introspekce pokusit zjistit: „Jsem svým vlastním guruem, nebo ne?“ Protože předtím byla vaše mysl na jedné straně a vaše srdce bylo na druhé straně a vaše pozornost byla v jiné dimenzi. Tyto tři věci ve vás tedy vyvolávaly zmatek. Když porozumíte lidským bytostem, překvapí vás zjištění, jak tyto tři věci v člověku pracují odděleně. Někdy mezi sebou dokonce bojují. V prvé řadě váš intelekt, vaše mysl. Zadruhé vaše srdce, vaše city, vaše emoce. A to třetí je vaše pozornost. V této moderní době dosahuje toto zmatení vrcholu, protože vaše pozornost je neustále vně. Může směřovat ke krásným věcem, krásným ženám nebo pohledným mužům, ke všem možným druhům nesmyslného plýtvání vaší energií. Taková pozornost se pak chová jako splašený kůň. Takovou pozornost nedokážete kontrolovat. A taková pozornost pak samovolně přeskakuje z jedné věci na druhou. Stalo se to módou. Je docela populární udržovat pozornost neustále v pohybu. Jenže ta pozornost, která má směřovat k Bohu, směřovat k Všemohoucímu, je prostě promrhávána. Pak si pozornost nevypěstuje vlastní kořeny. Nejprve tedy vysledujte, kam se vaše pozornost ubírá, co vám pomáhá chtít si hlídat pozornost, starat se o ni. Víte, taková pozornost pramení z mnoha problémů. Například z vaší výchovy, když nad vámi nebdí žádná kontrola, nebo to může být vaším vzděláváním, může to být kvůli atmosféře, ve které žijete, nebo kvůli vašemu vlastnímu egu a podmíněnostem. Vaše pozornost je tedy napadána všemi těmito vnějšími energiemi nebo negativními silami a ona se do toho zaplete. Tak jako se řeka, jejíž tok vede přímo do oceánu, může ztratit ve vyprahlé pustině. Stejným způsobem se tato pozornost, která má směřovat k Bohu, promrhá a ztrácí se. Tato chabá pozornost vás nemůže přivést k Bohu. Nakonec zjistíte, že veškerou takovou pozornost úplně pohlcují nebo rozptylují všechny ty nesmysly kolem vás. Naneštěstí nebo naštěstí jste se narodili v této moderní době, ve které, jak víte, vládnou velmi chaotické podmínky. V těchto chaotických podmínkách nevíte, co je správné a co špatné. Nabízí se tu tolik lákadel, které mohou vaši pozornost pohltit, a zredukovat tak energii vaší pozornosti. Děje se to víc lidem, kteří jsou velmi pravostranní. Levostranní lidé však také mohou být velmi zasaženi. Pravostranní lidé, jak víte, se v určitém bodě změní v extrémní suchary, kteří mají na všechno svůj názor a jsou agresivní. Celá jejich pozornost směřuje k agresi. Zatímco lidé, kteří jsou na levé straně, příliš zabředávají do svých rozmarů a tužeb a do toho, co je svádí. Obě strany mohou promarnit svoji pozornost, která je tou nejdůležitější věcí. Tou nejcennější věcí je vaše pozornost. Pozornost ale nemůže ovládat člověk, který má slabou mysl nebo slabé srdce. Vezměme si například člověka, který je velmi inteligentní. Inteligentní člověk věnuje veškerou svou pozornost k upoutávání pozornosti druhých. Nevím proč, ale je to určitý druh paradoxu, že člověk, který má v sobě sám tolik agresivity a podobně, se snaží být k lidem velmi příjemný a velmi milý, jen aby si udržel dobré vztahy nebo řekněme dobré chování k lidem, jen aby mu věnovali pozornost. Je to velmi subtilní. Oni si toho ani nejsou vědomi, že něco takového dělají, jen aby na sebe upoutali pozornost druhých. A proto v této moderní době vidíme, že lidé dělají tolik hloupostí, jen aby na sebe přitáhli pozornost druhých. Většina módních výstřelků, které se v moderní době rozbujely, vznikla jen proto, aby se dalo dělat něco hloupého, aby jim lidé museli věnovat pozornost. Samozřejmě, že sahadžajogíni takoví nejsou. Ale jen upozorňuji na to, že v moderní době musíte být velmi opatrní, abyste se nepokoušeli upoutávat pozornost druhých. Namísto toho byste naopak vy měli věnovat pozornost druhým, velmi subtilním způsobem. Bez jakéhokoli očekávání, že když někomu věnujete pozornost, on by měl věnovat pozornost vám. Člověk, který je v opravdovém spojení s Božským, naprosto neřeší, jestli se mu lidé věnují, ale automaticky má pozornost na druhých. Je to velmi, velmi jemné, velice subtilní. Nedokážete poznat, že pozornost takového člověka směřuje na vás. Ale pracuje a funguje tak krásně. Dostáváme se tedy k srdci, v němž sídlí náš Duch, jak dobře víte. Když je to tedy srdce, co musí mít navrch nad vaším mozkem a co má pracovat, stane se z vás zdroj lásky a milosrdenství. Říkám „zdroj“. Od nikoho se ničeho nedožadujete. Neříkáte: „Tolik jsem toho pro tebe udělal, a jak se chováš ty ke mně? Kolika způsoby jsem se ti rozdal a ty jsi takový, že na mě zapomínáš, vůbec nic pro mě neuděláš.“ Když je tam tedy očekávání nějaké návratnosti, pak musíte vědět, že za to může vaše mysl, která vám dává tu představu a ponouká vás, abyste měli pozornost na množství lásky, kterým vám druhý oplatil tu vaši, kterou jste mu věnovali. Je to velmi subtilní. V Sahadža józe byste tedy sami sebe měli vnímat jen jako zdroj lásky, která prostě proudí. Pak neříkáte, že musíte mít tohle nebo tamto, ani že musíte dosáhnout tohoto cíle nebo že se musíte něčím stát. To přestane. Jakmile se jednou stanete zdrojem, jak byste se chtěli stát ještě něčím jiným? Je to tak, že ti, kteří čerpají ze zdroje, chtějí dostat něco na oplátku nebo být nějak rozpoznáni. Když se chováte tímto subtilním způsobem, máte velmi vychytralou mysl. V Sahadža józe máme velmi chytré, inteligentní lidi. Ale s takovou myslí musíte být velmi opatrní, protože tahle mysl vás dokáže podvádět. Zeptejte se tedy své mysli: „Proč jsi v Sahadža józe? Z jakého důvodu děláš Sahadža jógu?“ Mysl postupně ztichne. A pak se musíte zeptat sami sebe: „Co si přeju teď dál? Co chci? Čeho chci dosáhnout? Proč jsem v Sahadža józe?“ Když si položíte tyto otázky, uvidíte, že se prostě rozpustíte, budete bez myšlenek.