Mysl, reakce, bezmyšlenkové vědomí… (13 min) (Location Unknown)

19960303 – Mysl, reakce, bezmyšlenkové vědomí přesměrováním pozornosti, stav svědka
Nejprve vám musím říct, že mysl, o které mluvíme a na které závisíme, je mýtem. Nic takového jako mysl neexistuje. Mozek je skutečný, ale mysl ne. Mysl se vytváří našimi reakcemi na vnější svět. Buď reagujeme podle svých podmíněností, nebo egem. Tato mysl se pak vytváří jako bubliny na oceánu skutečnosti. Ale není to skutečnost. Když se o čemkoli rozhodujeme touto myslí, víme, že je to velmi omezené, […]

Mahášivaratri púdža 03/03/1996, (nekontrolováno) Sydney, Austrálie (Location Unknown)

Dnes budeme dělat púdžu k Šivovi, ke Šrí Šivovi. Jak víte, Šrí Šiva je odrazem Sadášivy v nás. Už jsem vám o tom odrazu říkala. Sadášiva je Bůh Všemohoucí, ten, který se dívá na hru Ádi Šakti. On je ale Otec, který dává pozor na každé Své či Její stvoření. Jeho podpora Ádi Šakti je naprostá, zcela podporující. V Jeho mysli nejsou žádné pochybnosti o schopnosti Ádi Šakti. Zjistí-li však, že ve hře Ádi Šakti se Ji lidé světa, […]