Mysl, reakce, bezmyšlenkové vědomí… (13 min) (Location Unknown)

19960303 – Mysl, reakce, bezmyšlenkové vědomí přesměrováním pozornosti, stav svědka Nejprve vám musím říct, že mysl, o které mluvíme a na které závisíme, je mýtem. Nic takového jako mysl neexistuje. Mozek je skutečný, ale mysl ne. Mysl se vytváří našimi reakcemi na vnější svět. Buď reagujeme podle svých podmíněností, nebo egem. Tato mysl se pak vytváří jako bubliny na oceánu skutečnosti. Ale není to skutečnost. Když se o čemkoli rozhodujeme touto myslí, víme, že je to velmi omezené, iluzorní a někdy šokující. Mysl se vždy pohybuje lineárně, a protože v ní není nic skutečného, vrací se zpět, jako bumerang. Zdá se, že díky tomu se veškeré naše podnikání a naše dosavadní plánování obrací zpět proti nám. Cokoli vědci objevili, se k nám vrátilo s velkou destruktivní silou nebo jako veliký šok. Člověk se tedy musí rozhodnout, co s tím, jak se dostat z kolejí své mysli. Kundaliní je řešením. Když je probuzena, svým probuzením vás vyzdvihne nad mysl. Prvořadé tedy je dostat se nad mysl. S myslí toho zvládnete hodně, ale nebude to uspokojující, nebude to řešením, nepomůže vám to. A když začneme příliš záviset na své mysli, rozvineme si nejrůznější fyzické, duševní a emocionální problémy. Nejnovějším je stres. A říká se, že stres nemá řešení. Ale v Sahadža józe jsme řešení našli – být ve stavu nad myslí. Po realizaci si tedy musíte uvědomit, že Kundaliní vzala vaši pozornost nad mysl. Toto reagování na vnější svět přichází proto, že lidé mají mozek, nebo spíše lebku ve tvaru hranolu. A když Read More …

Mahášivaratri púdža: Motivujte svou pozornost Bundilla Scout Camp, Sydney (Australia)

Mahášivaratri púdža: Motivujte svou pozornost, 3/3/1996, Bundilla Scout Camp, Sydney (Australia) Dnes budeme dělat púdžu k Šivovi, ke Šrí Šivovi. Jak víte, Šrí Šiva je odrazem Sadášivy v nás. Už jsem vám o tom odrazu říkala. Sadášiva je Bůh Všemohoucí, ten, který se dívá na hru Ádi Šakti. On je ale Otec, který dává pozor na každé Své či Její stvoření. Jeho podpora Ádi Šakti je naprostá, zcela podporující. V Jeho mysli nejsou žádné pochybnosti o schopnosti Ádi Šakti. Zjistí-li však, že ve hře Ádi Šakti se Ji lidé světa, jakožto takoví, pokoušejí rušit nebo ničit Její práci, dostává se potom do Své rozhněvané nálady a všechny takové lidi zničí a možná zničí celý svět. Na jedné straně je nepochybně hněvivý, na druhé straně je oceánem odpuštění a radosti. Proto když se v nás zrcadlí, získáváme svoji seberealizaci. Získáme světlo svého Ducha a dostáváme se do oceánu radosti. On je také oceánem vědění. Takže ti, kteří se seberealizují, dostávají Božské vědění, které je velmi subtilní, které proniká do každého atomu a molekuly a je tam síla tohoto poznání. Jeho styl je takový, že ve svém milosrdenství odpouští dokonce velmi krutým rakšasům, pokud se Mu sami oddají, jelikož Jeho milosrdenství nemá žádné hranice. A někdy stejní lidé, kterým On požehnal, se pokoušejí soužit oddané Ádi Šakti. Ale to jen kvůli tomu, aby se vytvořilo drama, událost. Dokud a pokud nenastane nějaké drama, lidé to nepochopí. Museli jsme mít Rámajánu, museli jsme mít Mahábháratu, museli jsme mít ukřižovaného Krista, museli jsme mít Read More …