Šrí Krišna púdža: Svoboda bez moudrosti je nebezpečná (nekontrolováno) New York City (United States)

Šrí Krišna púdža: Svoboda bez moudrosti je nebezpečná, 08/06/1997, (nekontrolováno), New York, USA Dnes jsme se rozhodli udělat Šrí Krišna púdžu v zemi Šrí Krišny. Přestože je toto země Šrí Krišny, lidé se mě ptají, proč zde nejsou lidé duchovní. Jak to, že se zaplétají do různých druhů hledání, která nevedou k pravdě? Proč nejsou lidé v Americe dost bdělí, aby rozpoznali, co je pravda a co mají nalézt? Jak víte, doba Šrí Krišny byla nejméně 2000 let po Šrí Rámovi. Šrí Ráma vytvořil pro lidské bytosti mnoho pravidel, která mají následovat na cestě svého vzestupu. Tyto pravidla v dané době dobře fungovala. Lidé se ale stali nesmírně přísnými, ukázněnými, a stalo se, že ztratili spojení s pravdou. Opouštěli své ženy, špatně s nimi zacházeli, dělali nejrůznější věci ve jménu Šrí Rámy. Protože lidské bytosti vždy přijmou to, co není správné. Nikdy neviděli tu druhou stranu, jak Šrí Ráma usiloval, aby našel Sítu a jak bojoval s hrozným ďáblem Rávanou, aby získal svoji ženu zpět. Druhou stranu lidé nikdy nevidí. Viděli jen to, že Ráma byl na svoji ženu velmi přísný. A tak se stalo, že když se žena zdržela na večeři, u přátel a jiné, muž se rozčílil, křičel na ni, vyhodil ji z domu a podobně. A pak přišel na scénu Šrí Krišna. Inkarnace vždy přicházejí jedna za druhou, jen aby se vzájemně opravily. Když Šrí Krišna zjistil, že se to dostalo na opačnou stranu ega, že si muži mysleli, že jsou velmi mocní a mohou dělat, co Read More …