Šrí Krišna púdža: Prvotní tabu a sahadž dharma (nekontrolováno) Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Šrí Krišna púdža: Prvotní tabu a sahadž dharma, 23/08/1997, (nekontrolováno), Cabella, Itálie Dnes jsme zde, abychom slavili Krišna púdžu. Jela jsem do Ameriky a chtěli po mně, abychom měli Mahákálí púdžu. Ale řekla jsem: „Ne, nechte mě mluvit jen o Krišnovi, protože si nejdřív musíme uvědomit, jaká je síla této púdže.“ Jak uvnitř sebe upevníme Šrí Krišnu? On sám řekl, že pokaždé, když upadá dharma… Dharma neznamená to, co rozumíme pod hinduismem, křesťanstvím nebo islámskými nesmysly – to není ono. Dharma znamená naše prapůvodní tabu, která jsou součástí lidských bytostí. Myslím, že lépe než my, je znali domorodci. Ale co jsme udělali? Ovládli jsme je, a tak také oni museli změnit svůj životní styl. Prapůvodní tabu jsou pochopena pouze tehdy, když se lidé snaží porozumět sami sobě, anebo tomu, co k nim přišlo prostřednictvím tradice. Sahadž dharma je trošku odlišná ve smyslu, že je mnohem výše než sahadža myšlenky, o nichž mluvíme, ale je dokonce mnohem výš než to, co řekl Šrí Krišna nebo Šrí Ráma. Zaprvé si Šrí Ráma myslel, že nejlepší je dát jim disciplínu. Lidé by měli brát život vážně, mít úplnou představu o své vlastní bytosti, měli by si sami sebe vážit. Všechny tyto věci byly sepsány před dávnou dobou. Také pokud byli lidé v zásadě dobrými lidmi, tak chápali, že ‚cokoliv je pro nás špatné, to bychom neměli dělat‘. Toto jsou prapůvodní tabu. Tato prapůvodní tabu jsou zabudována uvnitř nás. Dejme tomu, že řeknu ‚nepijte‘ a vy budete pokračovat v pití alkoholu. Jestliže řeknu ‚nelžete‘, Read More …