O úloze žen v šíření Sahadža jógy (2 min) (Location Unknown)

19980621 – O úloze žen v šíření Sahadža jógy Dostali jste realizaci, samozřejmě jste hledali, vše je v pořádku, všichni z vás se však musí snažit dávat realizaci ostatním. Musím říct, že muži jsou jaksi dynamičtější a vypracovávají to. Ženy v Sahadža józe ještě nedosáhly takové úrovně, jaké by měly. Musí k tomu přistoupit s větší moudrostí a musí to vypracovat. Jsou toho schopné, myslím však, že jediný zádrhel jsou jisté bezvýznamné problémy, kvůli kterým si dělají starosti. Stále dostávám od žen dopisy, že to či ono je špatné, neustále si stěžují, až jsem z jejich dopisů znechucená a myslím si, že je zbytečné je číst. Takže vám všem musím říct, že i když jsou muži dynamičtí, je velmi důležité, aby ženy byly mnohem více, protože jsou šakti a Já jsem žena. Zjistila jsem, že muži jsou jaksi aktivnější a dynamičtější, pokud jde o Sahadža jógu, a nevím, z jakého důvodu ženy nejsou. Ony mohou transformovat tolik lidí, mohou prokazovat ostatním tolik dobra, mohou přinést tolik lásky a soucítění, protože tato láska a milosrdenství jsou kvalitami matky, ženy. A pokud ženy tuto vlastnost nemají, je zbytečné být ženou. Jestliže jste po celou dobu zane- prázdněny zbytečnými věcmi, jako je móda nebo vzhled a podobně, všechen čas je promarněný. Nyní nemáte času nazbyt, získaly jste realizaci a musíte posoudit, co jste dosud udělaly, čeho jste zatím dosáhly.

O práci pro Sahadža jógu (3 min) (Location Unknown)

19980621 – O práci pro Sahadža jógu Všude se stalo, že lidé, bez ohledu na to, co hlásá náboženství, udělali pravý opak. Například podle hinduismu, nebo hinduistické filozofie, v každém sídlí Duch. A pokud je v každém Duch, jak můžete mít systém různých kast a jak můžete mít někoho výš a někoho níž? Kristus naopak řekl, že musíte odpustit, odpustit každému a že se musíte stát pokornými. A člověk objevuje, že mezi křesťany pokora není, nemají o pokoře ani ponětí. Muži jsou takoví, ženy jsou takové a pak muži i ženy stále bojují. Vůbec nepřichází v úvahu, že by byl někdo pokorný, mírumilovný a podobně. Takže je to velmi umělé, jak se předvádějí, že jsou velcí lidumilové a podobně. V jejich srdcích však nevidím žádnou skutečnou lásku, žádné milosrdenství v pravém slova smyslu. Takže když máme co do činění s realitou, musíme vědět, že prostě nemůžeme pořád dál dělat věci, které jsou umělé, které ostatní klamou, ale musíme se tím opravdu stát. Jakmile se tím stanete, když jste takoví doopravdy, teprve pak jste udělali práci, kvůli které jste se narodili v této důležité chvíli časů rozkvětu. Jinak jste se mohli narodit dřív a mohli jste být někým jiným. Toto vaše zrození je však mimořádné, proto si uvědomte svoji hodnotu, uvědomte si, kým jste, a pokuste se pochopit, mít sebeúctu a pokuste se jako sahadžajogíni dělat věci, které jsou velmi důležité. Samozřejmě, že máte práci, děláte další věci, budete však překvapeni – když budete dělat práci pro Sahadža jógu, zjistíte, že Read More …

O sahadžajogínech a jejich postoji (4 min) (Location Unknown)

19980621 – O sahadžajogínech a jejich postoji Takže začala Sahadža jóga. Jakmile začala Sahadža jóga, máme sahadžajogíny, kteří nyní dostávají požehnání přímo od Ádi Šakti. Stejně však musím říct, že ani mezi sahadžajogíny nemáme lidi, které bych nazvala skutečně vyzrálými. Někteří z nich jsou sahadžajogíni jen proto, že je to móda. Myslí si, že by to, podle jejich názoru nebo jejich sobeckého hlediska či čeho, mělo být lepší. To je naprosto nesprávné. Jste-li v Sahadža józe, musíte vědět, že jste nyní zodpovědní za celý svět. Jste jedinými lidmi, kteří se toho chopili, jste jedinými lidmi, kteří něčeho dosáhli. Proto byste se v tomto kritickém okamžiku měli chovat tak, jak se sluší na velkého světce či realizovanou duši. Čas od času však člověk zjistí, že se chovají tak, že je to někdy šokující. Nemají žádnou úctu sami k sobě ani k ostatním a celý jejich přístup je velmi podivný. Někteří z nich jsou orientovaní na peníze, někteří na moc. Myslím, že ti, kteří jsou orientovaní na moc, jsou mnohem nebezpečnější než ti, kteří jsou orientovaní na peníze. Protože ti, kteří jsou zaměření na moc, se snaží pošpinit pověst Sahadža jógy. Jsou to velmi urážející, panovační a hrozní lidé. Celý jejich postoj je zaměřený na to, aby získali v Sahadža józe moc. A zkoušejí všemožné lsti, aby tu moc získali. Po nějakou dobu vypadají v pořádku, po určité době však zjistíte, že z pole působnosti Sahadža jógy všichni zmizí. Probíhá zde velmi rozsáhlý očistný proces. Musíte pochopit, že jste vstoupili do sféry Read More …

Šrí Ádi Šakti púdža, 21/06/1998, Itálie (Location Unknown)

19980621 – Šrí Ádi Šakti púdža, Cabella, Itálie Šrí Mátadží mě požádala, abych se s vámi podělil o poslední zážitky z Její Božské návštěvy Ruska. Musím říct, že to byl opravdu dramatický průlom, protože vědecké konference, kterou měla v Moskvě, se zúčastnil velmi slavný vědec, fyzik. Jeho jméno je Anatolij Akimov, je velmi známý po celém Rusku a také po celém světě. Přišel s teorií, kterou několik let studoval a která je založena na vakuu. Studoval něco jako torzní pole a uměl velmi srozumitelně, vědeckým způsobem objasnit vibrace, které Šrí Mátadží vyzařuje. Zpočátku zkoumal jisté jogíny, kteří meditovali, a všiml si, že vyzařují vibrace, měli kolem sebe auru. Ale poté, co přišel ke Šrí Mátadží, když uviděl Její fotografie, zázračné fotografie, tehdy v plném rozsahu odhalil, o co šlo, a řekl, že v Jejím případě je to něco nekonečného, neomezeného. Také bylo velmi pěkné, že v jednom momentě řekl: „Jako vědec musím připustit, že všichni vědci, kteří až dosud učinili nějaký mimořádný, jedinečný objev, musím přiznat, že žádný z nich k tomu nedošel prostřednictvím nějakého vědeckého procesu, prostřednictvím mozku, dá se říci – učinili tak pouze prostřednictvím nějakého božského vnuknutí. Můžeme zmínit Newtona, Einsteina a další.“ Dále řekl: „Také v mém případě, když jsem studoval tuto teorii a pracoval na ní, ve chvíli, kdy jsem uviděl fotku Šrí Mátadží, jsem dostal vnuknutí.“ No a pak ho Šrí Mátadží pozvala, aby v září přijel. Napsal už v Rusku knihu, která bude přeložena do angličtiny, a připravuje novou knihu, jejímž hlavním tématem Read More …

O vědeckém uznání vibrací (4 min) (Location Unknown)

19980621 – O vědeckém uznání vibrací Šrí Mátadží mě požádala, abych se s vámi podělil o poslední zážitky z Její Božské návštěvy Ruska. Musím říct, že to byl opravdu dramatický průlom, protože vědecké konference, kterou měla v Moskvě, se zúčastnil velmi slavný vědec, fyzik. Jeho jméno je Anatolij Akimov, je velmi známý po celém Rusku a také po celém světě. Přišel s teorií, kterou několik let studoval a která je založena na vakuu. Studoval něco jako torzní pole a uměl velmi srozumitelně, vědeckým způsobem objasnit vibrace, které Šrí Mátadží vyzařuje. Zpočátku zkoumal jisté jogíny, kteří meditovali, a všiml si, že vyzařují vibrace, měli kolem sebe auru. Ale poté, co přišel ke Šrí Mátadží, když uviděl Její fotografie, zázračné fotografie, tehdy v plném rozsahu odhalil, o co šlo, a řekl, že v Jejím případě je to něco nekonečného, neomezeného. Také bylo velmi pěkné, že v jednom momentě řekl: „Jako vědec musím připustit, že všichni vědci, kteří až dosud učinili nějaký mimořádný, jedinečný objev, musím přiznat, že žádný z nich k tomu nedošel prostřednictvím nějakého vědeckého procesu, prostřednictvím mozku, dá se říci – učinili tak pouze prostřednictvím nějakého božského vnuknutí. Můžeme zmínit Newtona, Einsteina a další.“ Dále řekl: „Také v mém případě, když jsem studoval tuto teorii a pracoval na ní, ve chvíli, kdy jsem uviděl fotku Šrí Mátadží, jsem dostal vnuknutí.“ No a pak ho Šrí Mátadží pozvala, aby v září přijel. Napsal už v Rusku knihu, která bude přeložena do angličtiny, a připravuje novou knihu, jejímž hlavním tématem bude samozřejmě Read More …

Šrí Ádi Šakti púdža 21/06/1998, Itálie Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Šrí Ádi Šakti púdža 21/06/1998, Cabella Ligure, Itálie Šrí Mátadží mě požádala, abych se s vámi podělil o poslední zážitky z Její božské návštěvy Ruska. Musím říct, že to byl opravdu dramatický průlom, protože vědecké konference, kterou měla v Moskvě, se zúčastnil velmi slavný vědec, fyzik. Jeho jméno je Anatolij Akimov, je velmi známý po celém Rusku a také po celém světě. Přišel s teorií, kterou několik let studoval a která je založena na vakuu. Studoval něco jako torzní pole a může objasnit velmi srozumitelně vědeckým způsobem vibrace, které Šrí Mátadží vyzařuje. Zpočátku zkoumal jisté jogíny, kteří meditovali a všiml si, že vyzařují vibrace, byla kolem nich aura. Ale poté, co přišel ke Šrí Mátadží, když uviděl Její fotografii, zázračnou fotografii, tehdy v plném rozsahu odhalil, o co šlo a řekl, že v Jejím případě je to něco nekonečného, neomezeného. Také to bylo velmi pěkné, protože na jednu stranu řekl: „Jako vědec musím připustit, že všichni vědci, kteří až dosud učinili nějaký mimořádný, jedinečný objev – musím přiznat, že žádný z nich k tomu nedošel prostřednictvím nějakého vědeckého procesu, prostřednictvím mozku, dá se říci – učinili tak pouze prostřednictvím nějakého božského vnuknutí. Můžeme zmínit Newtona, Einsteina a další.“ Dále řekl: „Také v mém případě, když jsem studoval tuto teorii a pracoval na ní, ve chvíli, kdy jsem uviděl fotku Šrí Mátadží, jsem dostal vnuknutí.“ No a pak ho Šrí Mátadží pozvala, aby v září přijel. Napsal už v Rusku knihu, která bude přeložena do angličtiny, a připravuje novou knihu, jejímž Read More …