Šrí Ádi Šakti púdža, 21/06/1998, Itálie

(Location Unknown)


19980621 – Šrí Ádi Šakti púdža, Cabella, Itálie

Šrí Mátadží mě požádala, abych se s vámi podělil o poslední zážitky z Její Božské návštěvy Ruska. Musím říct, že to byl opravdu dramatický průlom, protože vědecké konference, kterou měla v Moskvě, se zúčastnil velmi slavný vědec, fyzik. Jeho jméno je Anatolij Akimov, je velmi známý po celém Rusku a také po celém světě. Přišel s teorií, kterou několik let studoval a která je založena na vakuu. Studoval něco jako torzní pole a uměl velmi srozumitelně, vědeckým způsobem objasnit vibrace, které Šrí Mátadží vyzařuje. Zpočátku zkoumal jisté jogíny, kteří meditovali, a všiml si, že vyzařují vibrace, měli kolem sebe auru. Ale poté, co přišel ke Šrí Mátadží, když uviděl Její fotografie, zázračné fotografie, tehdy v plném rozsahu odhalil, o co šlo, a řekl, že v Jejím případě je to něco nekonečného, neomezeného. Také bylo velmi pěkné, že v jednom momentě řekl: „Jako vědec musím připustit, že všichni vědci, kteří až dosud učinili nějaký mimořádný, jedinečný objev, musím přiznat, že žádný z nich k tomu nedošel prostřednictvím nějakého vědeckého procesu, prostřednictvím mozku, dá se říci – učinili tak pouze prostřednictvím nějakého božského vnuknutí. Můžeme zmínit Newtona, Einsteina a další.“ Dále řekl: „Také v mém případě, když jsem studoval tuto teorii a pracoval na ní, ve chvíli, kdy jsem uviděl fotku Šrí Mátadží, jsem dostal vnuknutí.“ No a pak ho Šrí Mátadží pozvala, aby v září přijel. Napsal už v Rusku knihu, která bude přeložena do angličtiny, a připravuje novou knihu, jejímž hlavním tématem bude samozřejmě tento jedinečný objev. Takže nyní máme někoho, kdo vědecky dokázal, kým Šrí Mátadží je. V Rusku jsou lidé značně přístupní novému. A nejen to, zejména vědci jsou velmi otevření. Dříve byli hodně omezováni, takže se pokoušeli odhalit jemnější věci. Nejen objevovat chemické či fyzikální vlastnosti světla, ale chtěli proniknout i do subtilní stránky. A vypátrali už velkou část vědění o aurách, aurách kolem ruky, aurách kolem těla, provedli mnoho výzkumů a tyto jejich objevy byly přijaty na celém světě. Myslím tedy, že tento pán je odborníkem, protože je to velmi známá, velice slavná osoba a zastává velmi vysoké postavení. Říkal, že má na starost 150 organizací. Velmi pokorný a velmi milý člověk. A když publikoval tento objev, byla jsem svým způsobem velmi šťastná, protože jestliže je to vědecky dokázáno, tak už to nikdo nemůže zpochybnit. Již napsal knihu o všech algebraických složitostech, které chtěl dokázat. A řekl, že existuje vakuum, že za vědomím existuje prázdno. A pouze v této prázdnotě můžete poznat skutečnost. A jakmile se to vše stane realitou, je to věda a takto se to stane vědou. Ukázal množství Mých fotografií, zejména jednu, kde vystupuje spousta energie z Mé Sahasráry, když jsme byli na lodi. Řekl: „Ona je zdrojem veškeré vesmírné energie.“ A to je to, co je Ádi Šakti. Ona je tou, která tvoří vše. To, co víme o celé atmosféře, je velmi vykonstruované, když ale pochopíte, co udělala Ona… První věc, kterou udělala, je … napsala jsem o tom také ve své knize. Ale ráda bych vám to řekla. Že Její první, řekla bych, projevení se je na levé straně. Je to projev Mahákálí. Přišla tedy v systému Mahákálí, na levé straně, a tam vytvořila Ganéšu. Šrí Ganéša byl vytvořen, protože Jeho čistotu, Jeho nevinnost a příznivost bylo třeba vytvořit dříve, než stvořila vesmír. Takže jako prvního stvořila Šrí Ganéšu a On zaujal své místo. Pak šla výš – samozřejmě v těle Viráty – a pak přešla napravo a vzestoupila na pravé straně, na opačné straně, a tady vytvořila všechny vesmíry – říkáte jim bhúvány. Jeden vesmír – existuje čtrnáct bhúvánů – což znamená, že mnoho vesmírů vytváří jeden bhúván. To všechno vytvořila na pravé straně. Pak šla nahoru a pak sestoupila dolů a vytvořila při tom všechny čakry, Ádi Čakry neboli píthy. Sestoupila dolů, vytvořila všechny tyto píthy a pak se usadila jako Kundaliní. Ádi Šakti však není zcela Kundaliní, můžeme říct, že Kundaliní je Její částí. Ostatní práce, kterou dělá, je mnohem rozsáhlejší. Takže všechna energie – nazýváme ji zbytková – což znamená, že po projití celé této cesty se vrátí a stane se z ní Kundaliní. Díky této Kundaliní a čakrám vytváří oblast, kterou nazýváme v těle čakrami. Nejprve tedy vytváří tyto čakry v hlavě; nazýváme je píthami čaker. A pak sestoupí dolů a vytváří tyto čakry, které jsou v těle Viráty. Jakmile se to stane, začne vytvářet lidské bytosti; ne přímo, ale evolučním procesem. A takto začíná evoluce. A pak se to začíná vyvíjet z drobných, maličkých, mikroskopických organismů ve vodě a ty se začínají vyvíjet. Takže když vytváří vodu a všechny vesmíry, vybere tuto Matku Zemi jako nejlepší místo k rozehrání svého evolučního procesu a tady vytváří tyto malé, mikroskopické věci. Samozřejmě jsem o tom všechno napsala, a až Moje kniha vyjde, uvidíte, jak se nejprve zkombinovaly vodík, uhlík, kyslík a všechny tyto věci a jak do hry vstoupil dusík a začal živoucí proces. Všechno jsem to popsala ve své další knize, v jejímž psaní teď budu pokračovat. Chci říci, že jsem téměř hotová, jen je ještě několik dalších čaker, kterými se musím zabývat. S touto událostí – víte, je tu jedna věc – že ať napíšu cokoli, lidé to nyní nebudou zpochybňovat. Budou vědět, že jde o vědecký fakt a že vše, co říkám, je pravda. Věřit v… v Matku, v Ádi Šakti, bylo nemožné. Zejména je překvapivé, že křesťanství se zmínkám o Matce jaksi vyhýbá. Pak islám, ten se také vyhýbá zmínkám o Matce. Je tu naprosté popření Matky. Pouze indická filozofie má Matku a Indové jsou v podstatě uctívači Šakti. Takže takto se to udrželo a vyvinulo do současné situace, kdy lidé plně chápou, lidé plně chápou, že to vše vypracoval mateřský princip. Díky tomuto principu Matky lidé v Indii vědí s jistotou, že je to Matka, která dělá vše, a proto máme v Indii mnoho takzvaných, mnoho svajambu, což jsou útvary vytvořené Matkou Zemí. Víte například, že v Maháráštře máme místo Mahákálí, Mahásarasvatí, Mahálakšmí a také tam máme místo pro Ádi Šakti. Někteří lidé, kteří byli v Násiku, určitě viděli Čaturšringi. Kolik z vás bylo v Čaturšringi? To je dobře. Toto Čaturšringi tedy představuje Ádi Šakti. Ádi Šakti, která je čtvrtou dimenzí této síly, která vám dává vzestup. A nakonec, pouze prostřednictvím dráhy Mahálakšmí, dostáváte realizaci. Celé je to proces, který byl celý vytvořený silou Ádi Šakti. Je to ohromný úkol. Předcházející úkoly nebyly tak obtížné, protože pro přírodu bylo tvoření velmi snadné. Matka Země je zajedno s Ádi Šakti, celá atmosféra je zajedno s Ádi Šakti, všechny elementy jsou zajedno s Ádi Šakti, takže to všechno mohla vytvořit bez jakýchkoli obtíží. Když však přišly lidské bytosti, dostaly svoji svobodu. Je to ten jediný, dá se říci, druh, který upadl do máje – iluze – přemýšlení a který má v sobě ego. Kvůli tomuto egu na nich, řekla bych, mája pracuje, takže zapomněli na princip, který vytvořil tento vesmír, berou to jako samozřejmost. Mají pocit, že je to jejich vlastní právo, že tu jsou, že je to jejich vlastním přičiněním a že jsou vlastníky všeho. Začalo to v jejich myslích pracovat do takové míry, že vtrhli do jiných zemí, zničili mnoho lidí a nikdy se kvůli tomu necítili špatně. Celý život přemýšleli o tom, jak druhé napadnout, jak druhé ovládat a dělat všechny možné zhoubné věci. Nikdy se ale ani nezamysleli nebo nedělali žádnou introspekci, aby viděli, že to, co dělají, je velice špatné a nemělo by se to dělat. Kvůli svobodě, kterou mají, je v tomto světě takové dopuštění. A lidé, kteří zodpovídali za řízení svých zemí, byli neobyčejně krutí a nebrali na druhé žádné ohledy. A toto se na této zemi stalo mnohokrát. Takže začala Sahadža jóga. Jakmile začala Sahadža jóga, máme sahadžajogíny, kteří nyní dostávají požehnání přímo od Ádi Šakti. Stejně však musím říct, že ani mezi sahadžajogíny nemáme lidi, které bych nazvala skutečně vyzrálými. Někteří z nich jsou sahadžajogíni jen proto, že je to móda. Myslí si, že by to, podle jejich názoru nebo jejich sobeckého hlediska či čeho, mělo být lepší. To je naprosto nesprávné. Jste-li v Sahadža józe, musíte vědět, že jste nyní zodpovědní za celý svět. Jste jedinými lidmi, kteří se toho chopili, jste jedinými lidmi, kteří něčeho dosáhli. Proto byste se v tomto kritickém okamžiku měli chovat tak, jak se sluší na velkého světce či realizovanou duši. Čas od času však člověk zjistí, že se chovají tak, že je to někdy šokující. Nemají žádnou úctu sami k sobě ani k ostatním a celý jejich přístup je velmi podivný. Někteří z nich jsou orientovaní na peníze, někteří na moc. Myslím, že ti, kteří jsou orientovaní na moc, jsou mnohem nebezpečnější než ti, kteří jsou orientovaní na peníze. Protože ti, kteří jsou zaměření na moc, se snaží pošpinit pověst Sahadža jógy. Jsou to velmi urážející, panovační a hrozní lidé. Celý jejich postoj je zaměřený na to, aby získali v Sahadža józe moc. A zkoušejí všemožné lsti, aby tu moc získali. Po nějakou dobu vypadají v pořádku, po určité době však zjistíte, že z pole působnosti Sahadža jógy všichni zmizí. Probíhá zde velmi rozsáhlý očistný proces. Musíte pochopit, že jste vstoupili do sféry velmi vysokého vědomí, kde jste ve spojení s Božským. Pokud se zde chováte jako obyčejní lidé, kteří v sobě nemají žádnou božskost, jak dlouho budete takto pokračovat? Takže je velmi důležité, abyste se snažili meditovat a rozvinout se a stát se opravdu velmi dobrými sahadžajogíny. V některých místech máme velké štěstí. V některých zemích máme velké štěstí. Zjistila jsem však, že v někte- rých zemích jsou lidé prostě hluší a němí. Nedokážou porozumět Sahadža józe. Na Můj program přijdou, ale pak prostě zmizí. Myslím, že za toto také mohou sahadžajogíni. Způsob, jakým to provádějí, způsob, jakým chtějí dělat sahadža práci, není sahadž. Zcela jistě je s tím vším něco špatně, a proto se to nevypracovává tak, jak se to vypracovává na mnoha jiných místech. Musím vám tedy říci, že všechno je tady, Ádi Šakti je zde a všechno se děje prostřednictvím Ádi Šakti. Další práce se však teď musí dělat prostřednictvím vás, lidí, protože vy jste kanály, vy jste těmi, kteří musí lidi transformovat. Každý by měl znát a vědět, kolika lidem jsme dali realizaci. Musíme o tom přemýšlet. „Co jsme udělali pro Sahadža jógu?“ Jednou jsem cestovala letadlem a setkala jsem se s jednou ženou. Seděla vedle Mne a byla tak horká, že jsem to nechápala. Pak Mi řekla, že je žákyní jednoho gurua, a byla na to velmi hrdá a začala Mi o něm a tom všem všechno vykládat. Byla jsem překvapená, hleďme, tato žena, od něj nezískala nic a jen opakovala: „Dala jsem mu tolik peněz, dala jsem mu to a ono,“ a podobně. Ona však neměla nic, a přesto Mně, cizí osobě, vyprávěla o tom guruovi. V Sahadža józe jsem ale viděla, že lidé jsou poměrně ostýchaví. Nechtějí se o Sahadža józe otevřeně bavit s ostatními, což je velmi špatná věc, protože vy jste za tuto práci zodpovědní. Dostali jste realizaci, samozřejmě jste hledali, vše je v pořádku, všichni z vás se však musí snažit dávat realizaci ostatním. Musím říct, že muži jsou jaksi dynamičtější a vypracovávají to. Ženy v Sahadža józe ještě nedosáhly takové úrovně, jaké by měly. Musí k tomu přistoupit s větší moudrostí a musí to vypracovat. Jsou toho schopné, myslím však, že jediný zádrhel jsou jisté bezvýznamné problémy, kvůli kterým si dělají starosti. Stále dostávám od žen dopisy, že to či ono je špatné, neustále si stěžují, až jsem z jejich dopisů znechucená a myslím si, že je zbytečné je číst. Takže vám všem musím říct, že i když jsou muži dynamičtí, je velmi důležité, aby ženy byly mnohem více, protože jsou šakti a Já jsem žena. Zjistila jsem, že muži jsou jaksi aktivnější a dynamičtější, pokud jde o Sahadža jógu, a nevím, z jakého důvodu ženy nejsou. Ony mohou transformovat tolik lidí, mohou prokazovat ostatním tolik dobra, mohou přinést tolik lásky a soucítění, protože tato láska a milosrdenství jsou kvalitami matky, ženy. A pokud ženy tuto vlastnost nemají, je zbytečné být ženou. Jestliže jste po celou dobu zane- prázdněny zbytečnými věcmi, jako je móda nebo vzhled a podobně, všechen čas je promarněný. Nyní nemáte času nazbyt, získaly jste realizaci a musíte posoudit, co jste dosud udělaly, čeho jste zatím dosáhly. Řekla bych však, že jsem také zjistila, že se v Sahadža józe rozrůstají různé podivné představy. Například začnou dělat nějaké rituály. Pak nějaké rituály doporučí, budou o nich mluvit. Je tu určitá orientace na moc. Chtějí druhé utlačovat, získat nad nimi převahu a nahnat jim strach a chovají se, jako by byli velmi dobří. Někteří začnou říkat: „Mátadží to řekla. Toto jsou myšlenky Mátadží.“ Díky svému zaměření na moc věci uměle vykonstruují a mluví takto… Zeptejte se jich ale: „Kolik jsi dal realizací?“ První věcí, kterou musíte prověřit, je, jak jsou na tom s tímto. „Kolik jste dali realizací?“ Jen mluvit o druhých, kritizovat druhé, mluvit o nedostatcích Sahadža jógy a odhalovat je v sahadžajogínech je, řekla bych, stále velmi začátečnickou chybou, která se stávala dříve a nyní by měla skončit. Jakmile tedy tato kniha vyjde, bude naše práce známá po celém světě, nebudeme už více zpochybňováni. Přesto se musíme postarat o to, abychom – jestliže jsme dosáhli tohoto rozlišování – v tom byli dobří, měli bychom k tomu být způsobilí. Neměli bychom zaostávat. Když se například zeptáte nějakých sahadžajogínů, zejména sahadžajogínek, nevědí o Sahadža józe mnoho, nevědí o čakrách, nevědí nic o Božstvech, nic nevědí. Tak jak mohou být sahadžajogíny? Musíte o tom vědět všechno. Jediná věc, kterou si neuvědomujete, je to, že být sahadžajogínem není nic vnějšího, ale je to uvnitř. Uvnitř musíte mít to konkrétní porozumění čakrám a Sahadža józe, jak funguje, jak vám pomáhá. Řekněme, že jsem-li zdrojem této energie, což velmi dobře víte, že jsem, pak i vy získáte určitou dokonalost v jednání s lidmi a v přivádění lidí do Sahadža jógy. Velice důležitá práce, kterou musíte dělat, je přivést sahadžajogíny do Sahadža jógy. Zjistila jsem, že někteří lidé stále velmi zaostávají, a je velmi překvapivé, že žijí v určité zemi, jsou nedílnou součástí té země a nestarají se o to. Za těchto okolností budou obviněni: „Proč jsi to neudělal? Proč jsi nenašel způsob, jak přesvědčit alespoň své krajany?“ Takže Sahadža jóga se na pokraji růstu nemůže rozvíjet jen v jedné nebo ve dvou zemích. Všechny země musí být přivedeny do Sahadža jógy. Čím více lidí můžeme přivolat do Sahadža jógy, tím lépe. Pak máme knihy, abychom lidi přesvědčili, musíme jim o nich říct. O sahadžajogínech jsem však zjistila, že jakmile začnou šířit Sahadža jógu, tak se také objeví jejich ego a to, že jsou „skvělými sahadža- jogíny, velkými lídry“, v hlavě začnou mít všelijaké hloupé myšlenky, což je špatné. Musíte jednoduše přemýšlet velmi pokorným způsobem. Čím více máte, tím budete pokornější, tak jako se strom, když je obtížen ovocem, sklání dolů. Stejně tak i vy musíte být velmi pokorní. Tato pokora je však někdy velmi obtížná, protože západní kultura není pokornou kulturou, je to kultura agresivity, kultura nadvlády. Dosud si myslí, že díky nadvládě mohou jít do celého světa, mohou dosáhnout mnoha věcí. Co dokázali? Nic. Když se podíváte do jejich vlastních zemí, je tam drogová závislost. Proč by se lidé měli tolik oddávat drogám? Pak dělají všechny možné hříšné věci, které nechci zmiňovat, ale vy víte, co dělají. V Indii, která je chudší zemí, na ně člověk nemůže ani pomyslet. Takové věci se kolem vás dějí, takže zjistěte, co je kde špatného a jak můžete tyto věci napravit. Jestli těm lidem můžete pomoci. Vlastně se nyní, jak jsem vám řekla, chystám uvést do chodu jisté organizace, která bude prospívat lidským bytostem. Vy všichni se ale také můžete přidat. Můžete ve svých zemích také začít něco podobného. Nejprve se však musíte zbavit svého ega. Podívejte, jedině až se vám tohle stane, bude vaše pozornost upevněná. A toto ego je pro vás velmi snadná záležitost, protože uctíváte Krista. A Kristus je ten, kdo sídlí v Ádžňá čakře. Všichni uctíváte Krista, Kristova pokora zde však není, je to pravý opak. Všude se stalo, že lidé, bez ohledu na to, co hlásá náboženství, udělali pravý opak. Například podle hinduismu, nebo hinduistické filozofie, v každém sídlí Duch. A pokud je v každém Duch, jak můžete mít systém různých kast a jak můžete mít někoho výš a někoho níž? Kristus naopak řekl, že musíte odpustit, odpustit každému a že se musíte stát pokornými. A člověk objevuje, že mezi křesťany pokora není, nemají o pokoře ani ponětí. Muži jsou takoví, ženy jsou takové a pak muži i ženy stále bojují. Vůbec nepřichází v úvahu, že by byl někdo pokorný, mírumilovný a podobně. Takže je to velmi umělé, jak se předvádějí, že jsou velcí lidumilové a podobně. V jejich srdcích však nevidím žádnou skutečnou lásku, žádné milosrdenství v pravém slova smyslu. Takže když máme co do činění s realitou, musíme vědět, že prostě nemůžeme pořád dál dělat věci, které jsou umělé, které ostatní klamou, ale musíme se tím opravdu stát. Jakmile se tím stanete, když jste takoví doopravdy, teprve pak jste udělali práci, kvůli které jste se narodili v této důležité chvíli časů rozkvětu. Jinak jste se mohli narodit dřív a mohli jste být někým jiným. Toto vaše zrození je však mimořádné, proto si uvědomte svoji hodnotu, uvědomte si, kým jste, a pokuste se pochopit, mít sebeúctu a pokuste se jako sahadžajogíni dělat věci, které jsou velmi důležité. Samozřejmě, že máte práci, děláte další věci, budete však překvapeni – když budete dělat práci pro Sahadža jógu, zjistíte, že máte na všechno více času. Jakmile začnete dělat Boží práci, Bůh bude dělat vaši. A takto budete překvapeni, kolik dostanete času dělat správnou věc. Teď je to tedy na vás, abyste šli do sebe a dělali introspekci, viděli sami sebe. Nyní přišla samotná Ádi Šakti. Jsem však velmi obyčejná, když se na Mě podíváte, jsem velmi obyčejná, ve svém chování jsem velice pokorná a lidé Mě berou jako samozřejmost. Já nic nedělám. Nechci vás trestat, nechci dělat nic podobného. Vy sami se však potrestáte, vy sami se stanete bezcennými, pokud na sebe nedohlédnete a nerozvinete se. Tento objev je tak významný a tento muž Mne nikdy předtím neznal. Je velmi vzdělaný, ale velmi pokorný, a řekl Mi: „Jen si představte, právě sedím před Stvořitelem tohoto světa a pořád jsem velmi normální.“ „Co by se ti mělo stát, co myslíš?“ řekla jsem. Řekl: „Matko, je to ohromná věc uvědomit si, že sedím před Vámi a že jste tady.“ Řekla jsem: „Je dobře, že se v Mé přítomnosti necítíš svázán nebo ovládán. Jsem velmi šťastná.“ „Ne,“ řekl, „cítím jen lásku, cítím jen milosrdenství.“ A to je ono. Musíme vědět, že bychom měli mít jen lásku a milosrdenství. Milosrdenství a lásku pro sebe v tom smyslu, že bychom neměli zranit ničí srdce. Říct něco, abychom někoho zranili, je velmi špatné. Někteří lidé se tím však velmi těší, myslí si, že jsou velmi chytří, ale není tomu tak. Když k někomu hovoříte, musíte říkat věci, které jsou velmi konejšivé a příjemné. Další věcí je lidská vznětlivost, prudká povaha, že se kvůli banální věci občas rozzuří. Nuže, tomuto hněvu musíte říct: „Buď zticha. Nemám s tebou nic společného.“ To je jedna věc. Pak jsou tu lidé, kteří jsou, řekla bych, velmi prohnaně zaměření na moc, velmi mazaně. Znají finty a triky, díky kterým vědí, jak ovládat druhé. Co tím získáte? Co z toho máte? Čeho docílíte prováděním všech těchto věcí? V těchto pozemských věcech můžete být trošku populární, můžete mít určitou pozici nebo něco, ale co to konec konců je? Nepomůže vám to. To, co vám pomůže nejvíc, je vytvořit ze sebe dokonalý kanál pro Sahadža jógu, být dokonalým kanálem. Budete překvapeni, jak vám v tom bude pomoženo. Takže bych řekla, že vy, lidé na Západě, si musíte vyvinout pokoru. To je velmi důležité. Byla jsem překvapena, že v samotném Rusku jsou lidé nejen pokorní, ale tak oddaní, taková oddanost – neuvěřitelné! Dokonce ke Mně ani nezvednou oči. Nevím, jak je to napadlo. Není to až po tom objevu, ale už před ním. Byli tak milí, tak pokorní a tak plní lásky. A dokonce i děti Mi přinesly maličké dárečky, víte, jen aby Mi je daly, tak sladké. Je to něco překvapivého, jak lidé v Rusku dosáhli té schopnosti být pokorní. A myslím, že na Západě je Rusko zemí, která dosáhne v duchovnosti závratné výše, a to znamená, že budou nejmocnějšími lidmi. Podívejme se, co děláte ve své vlastní zemi a jak se to chystáte vypracovat. Pochopte, existuje tolik věcí, které můžete velmi snadno dělat, pokud se postaráte, abyste byli nástrojem Božského. A pak se vaše povaha změní, charakter se změní, stanete se velmi, velmi sladkou osobou, milou osobou a každý si bude myslet, že kolem prochází světec. To je vše, co jsem k tomu chtěla říct. Ať už je ten objev jakýkoli, není to objev pro Mne, ale pro celý svět. Jsem si jistá, že jakmile se to vžije a předloží celému světu, věci se pro vás změní a pro Mne také. Nechť vám Bůh žehná.