O práci pro Sahadža jógu (3 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19980621 – O práci pro Sahadža jógu

Všude se stalo, že lidé, bez ohledu na to, co hlásá náboženství, udělali pravý opak. Například podle hinduismu, nebo hinduistické filozofie, v každém sídlí Duch. A pokud je v každém Duch, jak můžete mít systém různých kast a jak můžete mít někoho výš a někoho níž? Kristus naopak řekl, že musíte odpustit, odpustit každému a že se musíte stát pokornými. A člověk objevuje, že mezi křesťany pokora není, nemají o pokoře ani ponětí. Muži jsou takoví, ženy jsou takové a pak muži i ženy stále bojují. Vůbec nepřichází v úvahu, že by byl někdo pokorný, mírumilovný a podobně. Takže je to velmi umělé, jak se předvádějí, že jsou velcí lidumilové a podobně. V jejich srdcích však nevidím žádnou skutečnou lásku, žádné milosrdenství v pravém slova smyslu. Takže když máme co do činění s realitou, musíme vědět, že prostě nemůžeme pořád dál dělat věci, které jsou umělé, které ostatní klamou, ale musíme se tím opravdu stát. Jakmile se tím stanete, když jste takoví doopravdy, teprve pak jste udělali práci, kvůli které jste se narodili v této důležité chvíli časů rozkvětu. Jinak jste se mohli narodit dřív a mohli jste být někým jiným. Toto vaše zrození je však mimořádné, proto si uvědomte svoji hodnotu, uvědomte si, kým jste, a pokuste se pochopit, mít sebeúctu a pokuste se jako sahadžajogíni dělat věci, které jsou velmi důležité. Samozřejmě, že máte práci, děláte další věci, budete však překvapeni – když budete dělat práci pro Sahadža jógu, zjistíte, že máte na všechno více času. Jakmile začnete dělat Boží práci, Bůh bude dělat vaši. A takto budete překvapeni, kolik dostanete času dělat správnou věc. Teď je to tedy na vás, abyste šli do sebe a dělali introspekci, viděli sami sebe. Nyní přišla samotná Ádi Šakti. Jsem však velmi obyčejná, když se na Mě podíváte, jsem velmi obyčejná, ve svém chování jsem velice pokorná a lidé Mě berou jako samozřejmost. Já nic nedělám. Nechci vás trestat, nechci dělat nic podobného. Vy sami se však potrestáte, vy sami se stanete bezcennými, pokud na sebe nedohlédnete a nerozvinete se.