O sahadžajogínech a jejich postoji (4 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19980621 – O sahadžajogínech a jejich postoji

Takže začala Sahadža jóga. Jakmile začala Sahadža jóga, máme sahadžajogíny, kteří nyní dostávají požehnání přímo od Ádi Šakti. Stejně však musím říct, že ani mezi sahadžajogíny nemáme lidi, které bych nazvala skutečně vyzrálými. Někteří z nich jsou sahadžajogíni jen proto, že je to móda. Myslí si, že by to, podle jejich názoru nebo jejich sobeckého hlediska či čeho, mělo být lepší. To je naprosto nesprávné. Jste-li v Sahadža józe, musíte vědět, že jste nyní zodpovědní za celý svět. Jste jedinými lidmi, kteří se toho chopili, jste jedinými lidmi, kteří něčeho dosáhli. Proto byste se v tomto kritickém okamžiku měli chovat tak, jak se sluší na velkého světce či realizovanou duši. Čas od času však člověk zjistí, že se chovají tak, že je to někdy šokující. Nemají žádnou úctu sami k sobě ani k ostatním a celý jejich přístup je velmi podivný. Někteří z nich jsou orientovaní na peníze, někteří na moc. Myslím, že ti, kteří jsou orientovaní na moc, jsou mnohem nebezpečnější než ti, kteří jsou orientovaní na peníze. Protože ti, kteří jsou zaměření na moc, se snaží pošpinit pověst Sahadža jógy. Jsou to velmi urážející, panovační a hrozní lidé. Celý jejich postoj je zaměřený na to, aby získali v Sahadža józe moc. A zkoušejí všemožné lsti, aby tu moc získali. Po nějakou dobu vypadají v pořádku, po určité době však zjistíte, že z pole působnosti Sahadža jógy všichni zmizí. Probíhá zde velmi rozsáhlý očistný proces. Musíte pochopit, že jste vstoupili do sféry velmi vysokého vědomí, kde jste ve spojení s Božským. Pokud se zde chováte jako obyčejní lidé, kteří v sobě nemají žádnou božskost, jak dlouho budete takto pokračovat? Takže je velmi důležité, abyste se snažili meditovat a rozvinout se a stát se opravdu velmi dobrými sahadžajogíny. V některých místech máme velké štěstí. V některých zemích máme velké štěstí. Zjistila jsem však, že v někte- rých zemích jsou lidé prostě hluší a němí. Nedokážou porozumět Sahadža józe. Na Můj program přijdou, ale pak prostě zmizí. Myslím, že za toto také mohou sahadžajogíni. Způsob, jakým to provádějí, způsob, jakým chtějí dělat sahadža práci, není sahadž. Zcela jistě je s tím vším něco špatně, a proto se to nevypracovává tak, jak se to vypracovává na mnoha jiných místech. Musím vám tedy říci, že všechno je tady, Ádi Šakti je zde a všechno se děje prostřednictvím Ádi Šakti. Další práce se však teď musí dělat prostřednictvím vás, lidí, protože vy jste kanály, vy jste těmi, kteří musí lidi transformovat.