Šrí Ádi Šakti púdža: Musíte si rozvinout pokoru

Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šrí Ádi Šakti púdža: Musíte si rozvinout pokoru, 21/06/1998, Cabella Ligure, Itálie

Šrí Mátadží mě požádala, abych se s vámi podělil o poslední zážitky z Její božské návštěvy Ruska. Musím říct, že to byl opravdu dramatický průlom, protože vědecké konference, kterou měla v Moskvě, se zúčastnil velmi slavný vědec, fyzik. Jeho jméno je Anatolij Akimov, je velmi známý po celém Rusku a také po celém světě. Přišel s teorií, kterou několik let studoval a která je založena na vakuu. Studoval něco jako torzní pole a může objasnit velmi srozumitelně vědeckým způsobem vibrace, které Šrí Mátadží vyzařuje. Zpočátku zkoumal jisté jogíny, kteří meditovali a všiml si, že vyzařují vibrace, byla kolem nich aura. Ale poté, co přišel ke Šrí Mátadží, když uviděl Její fotografii, zázračnou fotografii, tehdy v plném rozsahu odhalil, o co šlo a řekl, že v Jejím případě je to něco nekonečného, neomezeného. Také to bylo velmi pěkné, protože na jednu stranu řekl: „Jako vědec musím připustit, že všichni vědci, kteří až dosud učinili nějaký mimořádný, jedinečný objev – musím přiznat, že žádný z nich k tomu nedošel prostřednictvím nějakého vědeckého procesu, prostřednictvím mozku, dá se říci – učinili tak pouze prostřednictvím nějakého božského vnuknutí. Můžeme zmínit Newtona, Einsteina a další.“ Dále řekl: „Také v mém případě, když jsem studoval tuto teorii a pracoval na ní, ve chvíli, kdy jsem uviděl fotku Šrí Mátadží, jsem dostal vnuknutí.“

No a pak ho Šrí Mátadží pozvala, aby v září přijel. Napsal už v Rusku knihu, která bude přeložena do angličtiny, a připravuje novou knihu, jejímž hlavním tématem bude samozřejmě tento jedinečný objev. Takže nyní máme někoho, kdo vědecky dokázal, kým Šrí Mátadží je. V Rusku jsou lidé značně svobodomyslní. Nejen to, zejména vědci jsou velmi objektivní. Dříve byli hodně omezováni, takže se pokoušeli odhalit jemnější věci. Nejen objevovat chemické či nějaké fyzikální vlastnosti světla, ale chtěli jít do jeho subtilní stránky. A vypátrali už velkou část vědění o aurách, aurách okolo ruky, aurách okolo těla, provedli mnoho výzkumů a tyto jejich objevy byly přijaty po celém světě. Nuže myslím, že tento pán je odborníkem, protože je velmi známou, velmi slavnou osobou, a zastává velmi vysoké postavení. Říkal, že musí řídit 150 organizací.

Velmi pokorný a velmi milý člověk. A když publikoval tento objev, byla jsem svým způsobem velmi šťastná, protože jestliže je to vědecky dokázáno, tak to už nikdo nemůže zpochybnit. Již napsal knihu o všech algebraických složitostech, které chtěl dokázat. A řekl, že existuje vakuum, za vědomím existuje prázdno a pouze v této prázdnotě můžete poznat skutečnost. A jakmile se to vše stane realitou, je to věda, a takto je to zapracováno do vědy. Ukázal množství mých fotografií, zejména jednu, kde vystupuje spousta energie z mé Sahasráry, když jsme byli na lodi. Tak řekl: „Ona je Zdrojem vší vesmírné energie.“ A to je to, co je Ádi Šakti: Ona je tou, která tvoří vše. To, co víme o celé atmosféře, je velmi vykonstruované, ale když porozumíte, co Ona udělala… První věc, kterou udělala, je – napsala jsem o tom také v mé knize, ale ráda bych vám to řekla – že Její první, měli bychom říct, projev je na levé straně. Jde o projev Mahákálí.

Takže přišla v Mahákálí, na levou stranu, a tam vytvořila Ganéšu. Šrí Ganéša byl vytvořen, protože Jeho čistota, Jeho nevinnost a příznivost musely být vytvořeny předtím, než vytvořila vesmír. Takže jako první vytvořila Šrí Ganéšu a On se usadil a pustil se do práce. Pak šla výš, samozřejmě v těle Viráty a pak se šířila a vzestoupila na pravé straně, na opačné straně a tady vytvořila všechny vesmíry – – říkáte jim bhúvány. Jeden vesmír – existuje čtrnáct bhúván – což znamená, že mnoho a mnoho vesmírů vytváří jednu bhúvánu. Vytvořila všechny tyto věci na pravé straně. Pak šla nahoru a pak sestoupila dolů vytvářejíc všechny čakry, Ádi Čakry neboli píthy. Sestoupila dolů, vytvořila všechny tyto píthy a pak se usadila jako Kundaliní. Ale Ádi Šakti není plně Kundaliní, můžeme říct, Kundaliní je Její částí. Zbytek práce je mnohem víc než toto.

Takže všechna energie- nazýváme ji zbytková- což znamená že po projítí celé této cesty se vrátila a stala se z Ní Kundaliní. Kvůli této Kundaliní a Čakrám vytváří oblast, kterou nazýváme v těle čakrami. Nuže, nejprve vytváří tyto čakry v hlavě: nazýváme je píthami čaker. A pak sestoupí dolů a vytváří tyto čakry, které jsou v těle Viráty. Jakmile se to stalo, začala vytvářet lidské bytosti, ale ne přímo: prochází evolučním procesem, a takto začíná evoluce. A pak se to začíná vyvíjet z drobných, maličkých mikroskopických organismů ve vodě a ty se začínají rozvíjet. Takže když vytváří vodu a všechny vesmíry, vybere tuto Matku Zemi jako nejlepší místo k rozehrání svého evolučního procesu, a tady vytváří tyto malé mikroskopické věci. Samozřejmě jsem o tom všechno napsala a až bude moje kniha vydána, uvidíte, jak nejprve vodík, uhlík a kyslík a všechny tyto věci byly smíchány a jak do hry vstoupil dusík a jak začal živoucí proces. Všechno to popíši v mojí další knize, kterou se chystám psát nyní. Chci říct, že jsem téměř hotová, ale je ještě několik dalších čaker, kterými se musím zabývat.

S touto událostí, víte, je tu jedna věc, že cokoliv píšu, nebudou to lidé nyní zpochybňovat. Budou vědět, že se jedná o vědecký fakt a že cokoliv říkám, je pravda. Věřit v… dokonce v Matku, v Ádi Šakti, bylo nemožné. Zejména budete překvapeni, že křesťanství se jaksi vyhýbá zmínkám o Matce. Pak Islám, ten se také vyhýbá zmínkám o Matce. Je tu naprosté popření Matky. Ale pouze indická filozofie má Matku a Indové jsou ve skutečnosti uctívači Šakti. Takže takto se to udrželo a vyvinulo do současné situace, kdy mají lidé kompletní představu, že to vše vypracoval mateřský princip. Na základě principu Matky v Indii lidé vědí s jistotou, že je to Matka, která dělá vše, a proto máme v Indii mnoho, měli bychom říct, mnoho svajambú, což jsou útvary, které jsou vytvořeny Matkou Zemí. Víte například, že v Maháráštře máme místo Mahákálí, Mahásaraswatí, Mahálakšmí a také tam máme místo pro Ádi Šakti.

Někteří lidé, kteří byli v Násiku, určitě viděli Čaturšringi. Kolik z vás bylo v Čaturšringi? To je dobře. Tedy, toto Čaturšringi ztělesňuje Ádi Šakti: Ádi Šakti, která je čtvrtou dimenzí této Síly, která vám dává vzestup. Konec konců pouze prostřednictvím kanálu Mahálakšmí dostáváte svoji realizaci. Celé je to proces, který byl celý vytvořený silou Ádi Šakti. Je to ohromný úkol. Předcházející úkoly nebyly tak obtížné, protože pro přírodu bylo tvoření velmi snadné. Matka Země je zajedno s Ádi Šakti, celá atmosféra je zajedno s Ádi Šakti, všechny elementy jsou zajedno s Ádi Šakti, takže to všechno mohla vytvořit bez jakýchkoliv obtíží. Když ale přišly lidské bytosti, dostaly svoji svobodu.

Je to ten jediný, dá se říci, druh, který upadl do máje (iluze) přemýšlení a který má v sobě ego. S tímto egem na nich mája pracuje, měla bych říci, a oni zapomněli na Princip, který vytvořil tento vesmír, berou to za samozřejmé. Mají pocit, že je to jejich vlastní právo, že tu jsou, že je to jejich vlastní úspěch a že jsou vlastníky všeho. Začalo to v jejich myslích pracovat do takové míry, že vtrhli do ostatních zemí, zničili tolik lidí a nikdy se kvůli tomu necítili špatně. Po celé svoje životy přemýšleli o tom, jak druhé napadnout, jak druhé ovládat a dělat všechny druhy zhoubných věcí. Nikdy se ale nezamysleli nebo nikdy nedělali žádnou introspekci, aby viděli, že to co dělají, je velmi, velmi špatné a nemělo by se to dělat. Kvůli svobodě, kterou mají, je v tomto světě takové dopuštění. A lidé, kteří byli zodpovědni za aféry, byli velmi neobyčejně krutí a neměli žádné cítění vůči druhým lidem. A toto se na této Zemi stalo mnohokrát. Takže začala Sahadža jóga.

Jakmile Sahadža jóga začala, máme sahadža jogíny, kteří nyní dostávají požehnání přímo od Ádi Šakti. Stejně ale musím říct, že ani mezi sahadža jogíny nemáme lidi, které bych nazvala velmi vyzrálými. Jsou sahadža jogíny, někteří z nich jsou jimi jen proto, že je to móda. Možná by to mělo být z jejich úhlu pohledu lepší, nebo z jejich sobeckého hlediska či čeho. Je to velmi špatná věc. Jste-li v Sahadža józe, musíte vědět, že jste nyní zodpovědní za celý svět. Jste jedinými lidmi, kteří se přihlásili, jste jedinými lidmi, kteří něčeho dosáhli. A pak v tomto kritickém okamžiku byste se měli chovat způsobem, jaký se sluší na velkého světce či realizovanou duši. Někdy ale zjistíte, že se chovají takovým způsobem, že je to někdy šokující. Nemají žádnou úctu sami k sobě ani k ostatním a celý jejich přístup je velmi podivný.

Někteří z nich jsou orientovaní na peníze, někteří jsou zaměřeni na moc. Myslím, že ti, kteří jsou orientovaní na moc, jsou mnohem nebezpečnější než ti, co jsou orientovaní na peníze. Protože ti, co jsou zaměření na moc, se snaží přivést Sahadža józe špatné jméno. Jsou to velmi urážející, panovační a hrozní lidé. Celý jejich postoj je zaměřený na to, aby získali v Sahadža józe moc, a zkoušejí všechny lsti, aby tuto moc získali. Po nějakou dobu vypadají v pořádku, po nějaké době zjistíte, že všichni z oblasti Sahadža jógy zmizí. Probíhá zde velmi rozsáhlý očistný proces. Musíte pochopit, že jste vstoupili na pole velmi vysokého vědomí, kde jste ve spojení s Božským. Pokud se zde chováte jako obyčejní lidé, kteří v sobě nemají žádnou božskost, jak dlouho budete takto pokračovat? Takže je velmi důležité, abyste se snažili meditovat a rozvinout se a stali se opravdu velmi dobrými sahadža jogíny.

V některých místech máme velké štěstí. V některých zemích máme velké štěstí. Ale zjistila jsem, že v některých zemích jsou lidé prostě hluchoněmí. Nedokážou porozumět Sahadža józe. Na můj program přijdou, ale následně se prostě vypaří. Myslím, že za toto jsou sahadža jogíni také zodpovědní. Způsob, jakým to provádějí, způsob, jakým chtějí dělat sahadža práci, není sahadža. Zcela jistě s tím musí být něco špatného, a proto se to nevypracovává stejně, jako se to vypracovává na mnoha místech. Takže vám musím říct, že všechno je to tady, Ádi Šakti je zde a všechno se to děje prostřednictvím Ádi Šakti. Ale nyní se musí další práce uskutečňovat prostřednictvím vás lidí, protože vy jste kanály, vy jste těmi, kteří musí transformovat lidi.

Každý by měl znát a vědět, kolika lidem jsme dali realizaci. Musíme o tom přemýšlet: Co jsme udělali pro Sahadža jógu? Jednou jsem cestovala letadlem a potkala jsem ženu. Seděla vedle mne a byla tak horká, že jsem to nechápala. Pak mi řekla, že je stoupencem jednoho gurua a byla na to velmi hrdá a začala mi všechno o něm i o tom povídat. Byla jsem překvapená, pohleďte na tuto ženu, nezískala od něj nic a jen říkala: „Dala jsem mu tolik peněz, dala jsem mu ono,“ a podobně. Ale ona neměla nic a přesto mi – cizí osobě – povídala o tomto guruovi. Ale v Sahadža józe jsem viděla, že lidé jsou poměrně ostýchaví. Nechtějí se o Sahadža józe otevřeně bavit s ostatními, což je velmi špatná věc, protože vy jste za tuto práci zodpovědní. Dostali jste realizaci, samozřejmě jste hledali, vše je v pořádku, všichni z vás se ale musí pokoušet dát realizaci ostatním.

Musím říct, že muži jaksi byli dynamičtější a vypracovávají to. Ženy v Sahadža józe ještě nedosáhly takové úrovně, jaké by měly. Musí v tom být praktičtější a musí to vypracovat. Mohou to dělat, ale jediný problém myslím je, že mají jisté bezvýznamné problémy, kvůli kterým si dělají starosti. Stále dostávám od žen dopisy, ve kterých říkají,že toto je špatné, tamto je špatné, neustále si stěžují, až jsem z jejich dopisů znechucená a myslím si, že je zbytečné je číst. Takže vám všem musím říct, že i když jsou muži dynamickou silou, je velmi důležité, aby ženy byly mnohem více, protože jsou šakti a já jsem žena. Zjistila jsem, že muži jsou jaksi aktivnější a dynamičtější ohledně Sahadža jógy a nevím, jaký je důvod, proč ženy nejsou. Ony mohou transformovat tolik lidí, mohou prokazovat ostatním tolik dobra, mohou přinést tolik lásky a soucitu, protože tato láska a milosrdenství jsou kvalitami matky, ženy. A pokud ženy tuto vlastnost nemají, je zbytečné být ženou. Jestliže jste po celou dobu zaneprázdněny zbytečnými věcmi jako móda nebo vzhled a podobně, tak všechen čas je promarněný.

Nyní máte krátký čas, získaly jste svoji realizaci a musíte se rozhodnout, co jste až doposud udělaly, čeho jste až dodnes dosáhly. Ale řekla bych, že jsem v Sahadža józe také objevila, že zde narůstají všemožné divné představy. Například začnou dělat jisté rituály. Pak jisté rituály doporučí, budou o nich mluvit, je tu jistý druh orientace na moc. Chtějí druhé utlačovat, chtějí získat převahu a nahnat lidem strach a chovat se způsobem, jako by byli velmi dobří. Někteří z nich začínají říkat: „Mátadží to řekla. Toto jsou myšlenky Mátadží.“ Díky svému zaměření na moc věci uměle vykonstruují a takto mluví… Zeptejte se jich ale: „Kolik jsi dal realizací?“ První věcí, kterou musíte stanovit, je pozitivní postoj: Kolik jste dali realizací? Jen mluvit o druhých, kritizovat druhé, mluvit o nedostatcích Sahadža jógy a odhalovat je v sahadža jogínech, je, řekla bych, stále velmi začátečnickou chybou, která se stávala dříve a nyní by měla skončit.

Nuže jakmile tato kniha vyjde, bude naše práce známá po celém světě, nebudeme už více zpochybňováni. Přesto musíme pro sebe pochopit, že jestliže jsme dosáhli tohoto rozlišování, pak bychom v tom měli být dobří, měli bychom mít úplnou kompetenci. Neměli bychom zaostávat. Například, když se zeptáte nějakých sahadža jogínů, zejména sahadža jogínek, nevědí mnoho o Sahadža józe, nevědí o čakrách, nevědí nic o božstvech, nic nevědí. Tak jak mohou být sahadža jogíny? Musíte o tom vědět všechno. Jediná věc, kterou jste si neuvědomili, je to, že být sahadža jogínem, není nic vnějšího, ale je to uvnitř. Uvnitř musíte mít ten druh porozumění čakrám a Sahadža józe, jak funguje, jak vám pomáhá. Nuže, dejme tomu, že jsem-li Zdrojem této energie, což velmi dobře víte, že jsem, pak vy také získáte určitý druh dokonalosti v jednání s lidmi a v přivádění je do Sahadža jógy. Velice důležitá práce, kterou musíte dělat, je přivést sahadža jogíny do Sahadža jógy.

Zjistila jsem, že někteří lidé stále velmi zaostávají a je velmi překvapivé, že žijí v této zemi, jsou nedílnou součástí této země a nestarají se o to. Za těchto okolností budou obviněni: „Proč jsi to neudělal? Proč jsi nenašel způsob, jak přesvědčit aspoň svoje krajany?“ Takže Sahadža jóga se na pokraji růstu nemůže rozvíjet jen v jedné nebo ve dvou zemích. Všechny země musí být přivedeny do Sahadža jógy. Čím více lidí můžeme přivolat do Sahadža jógy, tím to bude lepší. Pak máme knihy, abychom lidi přesvědčili, musíme jim o nich říct. O sahadža jogínech jsem ale zjistila, že jakmile začnou šířit Sahadža jógu, tak se také objeví jejich ego a to, že jsou velmi „skvělými“ sahadža jogíny, velkými lídry, všechny druhy hloupých myšlenek vejdou do jejich hlav, což je špatné. Musíte jednoduše přemýšlet velmi pokorným způsobem. Čím více máte, tím budete pokornější, jako strom, když je obtížený ovocem, se sklání dolů.

Stejným způsobem musíte být velmi pokorní. Ale tato pokora je někdy velmi obtížná, protože kultura na západě není pokornou kulturou, je to kultura agresivity, kultura nadvlády. Doposud si myslí, že díky nadvládě mohou jít do celého světa, mohou dosáhnout tolika věcí. Co dokázali? Nic. Když se podíváte do jejich vlastních zemí, je tam drogová závislost. Proč by se lidé měli tolik oddávat drogám? Pak dělají všechny druhy hříšných věcí, které nechci zmiňovat – ale vy víte, co dělají – na které v Indii, která je chudší zemí, člověk nemůže ani pomyslet. Takové věci se kolem vás dějí, takže zjistěte, co je kde špatného a jak můžete tyto věci napravit, jestli těm lidem můžete pomoci. Ve skutečnosti nyní, jak jsem vám řekla, se chystám uvést do chodu nějaké organizace, které budou prospívat lidským bytostem.

Vy všichni se ale také můžete přidat. Můžete ve svých zemích také začít něco podobného. Nejprve se ale musíte zbavit svého ega. Podívejte, až se vám to stane, pouze pak bude vaše pozornost pevná. A toto ego je pro vás velmi srozumitelné, protože uctíváte Krista a Kristus je tím, kdo sídlí v Ádžňa čakře. Všichni uctíváte Krista, ale Kristova pokora tam není, je to její přesný opak. Všude se stalo, že cokoliv je zvěstováno v nějakém náboženství, lidé udělali přesný opak. Například v hinduismu měla bych říct, filozofií je, že v každém sídlí duch. Nuže, pokud je v každém duch, tak jak můžete mít systém různých kast a jak můžete mít někoho výš a někoho níž? Naopak Kristus řekl, že musíte odpustit, odpustit každému a musíte se stát pokornými.

A člověk objevuje, že mezi křesťany pokora není, nemají ani ponětí o pokoře. Muži jsou takoví, ženy jsou takové a pak muži i ženy stále bojují. Vůbec nepřichází v úvahu, že by byl někdo pokorný, mírumilovný a podobně. Takže je to velmi umělé, jak se předvádějí, že jsou velcí lidumilové a podobně, ale uvnitř v jejich srdci jsem neobjevila, že by tam byla nějaká láska, není tam žádné milosrdenství ve skutečném smyslu slova. Takže když máme co do činění s realitou, musíme vědět, že nemůžeme jen pokračovat s věcmi, které jsou umělé, které klamou ostatní, ale musíme se tím opravdu stát. Jakmile se tím stanete, když takoví jste doopravdy, teprve pak jste udělali práci, kvůli které jste se narodili v této důležité chvíli časů rozkvětu. Jinak jste se mohli narodit dřív a mohli jste být někým jiným. Ale narodili jste se speciálně, takže si uvědomte svoji hodnotu, uvědomte si, kým jste, a pokuste se pochopit, mít sebeúctu a pokuste se jako sahadža jogíni dělat věci, které jsou velmi důležité. Samozřejmě, že máte práci, děláte další věci, ale budete překvapeni, když budete dělat práci pro Sahadža jógu, zjistíte, že máte na všechno více času. Jakmile začnete dělat Boží práci, Bůh bude dělat vaši.

A takto budete překvapeni, kolik dostanete času dělat správnou věc. Nuže, je to teď na vás, abyste šli zpátky a dělali introspekci, viděli sami sebe. Nyní přišla samotná Ádi Šakti. Ale jsem velmi obyčejná, když se na mě podíváte, jsem velmi obyčejná, ve svém chování jsem velice pokorná a lidé mě berou jako samozřejmost. Já nic nedělám. Nechci vás trestat, nechci dělat nic podobného. Ale vy sami se potrestáte, vy sami se stanete bezcennými, pokud na sebe nedohlédnete a nevypěstujete se. Tento objev je tak významný a tento muž mne nikdy předtím neznal. Je velmi vzdělaný ale velmi pokorný, a řekl mi: „Jen si představte, právě sedím před Stvořitelem tohoto světa a pořád jsem velmi normální.“ Tak jsem řekla: „Co by se ti mělo stát, co myslíš?“

Tak řekl: „Matko, je to ohromná věc, uvědomit si, že před Vámi sedím a že jste tady.“ Řekla jsem: „Je dobře, že nevnímáš moji přítomnost jako despotickou nebo panovačnou. Jsem velmi šťastná.“ „Ne,“ řekl, „cítím jen lásku, cítím jen milosrdenství. Takové je to.“ Musíme vědět, že bychom měli mít jen lásku a milosrdenství, milosrdenství a lásku pro sebe sama v tom smyslu, že bychom neměli zranit ničí srdce. Říct něco, abychom někoho zranili, je velmi špatné. Někteří lidé se tím ale velmi těší, myslí si, že jsou velmi moudří, není tomu tak. Když k někomu hovoříte, musíte říkat něco, co je velmi konejšivé a příjemné. Další věcí je lidská vznětlivost, prudká povaha, že při banální věci tu a tam se rozzuří.

Nuže, tomuto hněvu musí být řečeno: „Buď zticha. Nemám s tebou nic společného.“ To je jedna věc. Pak jsou tu lidé, kteří, měla bych říct, jsou velice lstivě zaměření na moc, velmi mazaní. Mají finty a čachry, díky kterým vědí, jak ovládat druhé. Co tím získáte? Jaký je váš zisk? Co se stane tím, že děláte všechny tyto věci? V těchto pozemských věcech můžete být trošku populární, mít trošku nějakou pozici nebo něco, ale co je to konec konců? Nepomůže vám to.

To, co vám nejvíc pomůže, je vytvořit ze sebe dokonalý kanál pro Sahadža jógu, být dokonalým kanálem. Budete překvapeni, jak vám v tom bude pomoženo. Takže bych řekla pro vás, lidi na Západě, řekla bych, že musíte rozvinout pokoru. To je velmi důležité. Byla jsem překvapena, že v samotném Rusku lidé jsou nejen pokorní, ale tak oddaní, taková oddanost – neuvěřitelné! Dokonce ani ke mně nezvednou oči. Nevím, jak je to napadlo. Není to po tom objevu, ale dokonce před ním. Byli tak milí, tak pokorní a tak plní lásky. A dokonce i děti mi přinesly maličké dárečky, víte, jen aby mi je daly, tak sladké.

Je to něco překvapivého, jak lidé v Rusku dosáhli této schopnosti stát se pokornými. A myslím, že na Západě je Rusko zemí, která dosáhne v duchovnosti velmi velké výše a to znamená, že budou těmi nejmocnějšími lidmi. Podívejme se, co děláte ve své vlastní zemi a jak se to chystáte vypracovat. Pochopte, existuje tolik věcí, které můžete velmi snadno dělat, pokud se přesvědčíte, že jste nástrojem Božského. A pak se vaše povaha změní, charakter se změní, stanete se velmi, velmi sladkou osobou, milou osobou a každý si bude myslet, že kolem prošel světec. Takže to je vše, co k tomu musím říct. Jakýkoliv je to objev, není to objev pro mne, ale objev pro celý svět. Jsem si jistá, že jakmile se to vžije a vystaví celému světu, věci se pro vás změní a pro mne také. Nechť vám Bůh žehná.