Má pozornost vypracovává mnoho věcí (11 min) (Location Unknown)

19981225 – Má pozornost vypracovává mnoho věcí Čteme jako diví, nasloucháme lidem jako šílení, máme rádi ty, kteří dávají potravu našemu mentálnímu mozku. Jsou tak mentálně zaměření, tak plni argumentů, svoji inteligenci pokládají za to nejvyšší, že člověku nezbývá než říct: „Dobře tedy, poklona.“ S jejich mentálním postojem nelze bojovat. Proto lidé, kteří jsou tak strašně mentální, musí uctívat Krista. Tento mentální nesmysl vytváří v lidech silný pocit nadřazenosti: „Ať děláme cokoli, co je na tom špatného? Co má být?“ Nedokážou se napravit. Protože dokud nepřekročíte tuto hranici mentální bytosti, nedokážete sami sebe vidět. Nemůžete dělat introspekci, nevidíte sebe, vidíte jen ostatní: „Tihle sahadžajogíni jsou takoví, Sahadža jóga je taková a podobně.“ Ale sebe vidět nedokážete, protože je to celé na mentální úrovni. Tento mentální postoj by měl být zcela omezen díky pomoci našeho Pána Ježíše Krista. Jenže i Jeho vnímají mentálně. V mozku teď máte i Krista na mentální úrovni. Co teď s vámi? Toho, který prolomil mentální úroveň, máte také na úrovni mentálna, udělali jste si z Něj mentální pojem, jako by byl socha z kamene. V prvé řadě si tedy musíme říct: „Teď nepřemýšlej, nepřemýšlej, nepřemýšlej, nepřemýšlej!“ Čtyřikrát. Pak nad to můžete stoupat. A tohle je velmi důležité! V meditaci musíte jít nad mysl a díky Kristovi, který sedí v Ádžně, skoncovat s tím nesmyslem mentálnosti. Myslím, že by lidé možná také měli přestat číst. Dokonce i Mé projevy se stanou mentálními. Co s tím? Chci říci, že vše, co se jim dostane do hlavy, se nějak Read More …