Má pozornost vypracovává mnoho věcí (11 min) (Location Unknown)

19981225 – Má pozornost vypracovává mnoho věcí
Čteme jako diví, nasloucháme lidem jako šílení, máme rádi ty, kteří dávají potravu našemu mentálnímu mozku. Jsou tak mentálně zaměření, tak plni argumentů, svoji inteligenci pokládají za to nejvyšší, že člověku nezbývá než říct: „Dobře tedy, poklona.“ S jejich mentálním postojem nelze bojovat. Proto lidé, kteří jsou tak strašně mentální, musí uctívat Krista. Tento mentální nesmysl vytváří v lidech silný pocit nadřazenosti: „Ať děláme cokoli, co je na tom špatného? […]