Má pozornost vypracovává mnoho věcí (11 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19981225 – Má pozornost vypracovává mnoho věcí

Čteme jako diví, nasloucháme lidem jako šílení, máme rádi ty, kteří dávají potravu našemu mentálnímu mozku. Jsou tak mentálně zaměření, tak plni argumentů, svoji inteligenci pokládají za to nejvyšší, že člověku nezbývá než říct: „Dobře tedy, poklona.“ S jejich mentálním postojem nelze bojovat. Proto lidé, kteří jsou tak strašně mentální, musí uctívat Krista. Tento mentální nesmysl vytváří v lidech silný pocit nadřazenosti: „Ať děláme cokoli, co je na tom špatného? Co má být?“ Nedokážou se napravit. Protože dokud nepřekročíte tuto hranici mentální bytosti, nedokážete sami sebe vidět. Nemůžete dělat introspekci, nevidíte sebe, vidíte jen ostatní: „Tihle sahadžajogíni jsou takoví, Sahadža jóga je taková a podobně.“ Ale sebe vidět nedokážete, protože je to celé na mentální úrovni. Tento mentální postoj by měl být zcela omezen díky pomoci našeho Pána Ježíše Krista. Jenže i Jeho vnímají mentálně. V mozku teď máte i Krista na mentální úrovni. Co teď s vámi? Toho, který prolomil mentální úroveň, máte také na úrovni mentálna, udělali jste si z Něj mentální pojem, jako by byl socha z kamene. V prvé řadě si tedy musíme říct: „Teď nepřemýšlej, nepřemýšlej, nepřemýšlej, nepřemýšlej!“ Čtyřikrát. Pak nad to můžete stoupat. A tohle je velmi důležité! V meditaci musíte jít nad mysl a díky Kristovi, který sedí v Ádžně, skoncovat s tím nesmyslem mentálnosti. Myslím, že by lidé možná také měli přestat číst. Dokonce i Mé projevy se stanou mentálními. Co s tím? Chci říci, že vše, co se jim dostane do hlavy, se nějak stane mentálním. A pak Mi kladou otázky: „Matko, řekla jsi to takhle?…“ Já na to: „Řekla jsem to, abych vás přivedla do stavu bez myšlenek, jen abych vás ohromila. Neřekla jsem to proto, abyste se posadili a začali to analyzovat… To ne. Řekla jsem to proto, abyste byli naprosto šokovaní a omráčení. Tím nejlepším pro vás všechny totiž je být stále bez myšlenek. To je Kristovo požehnání. To je to, co pro vás vypracoval. A jsem si jistá, že to vypracujete tímhle: „Neměj pozornost na druhých! Nereaguj! Prostě nereaguj.“ Ať vidí cokoli, hned reagují. Je to snad potřeba? K čemu to je? Jak jim to reagování pomůže? Tohle reagování jen vytváří vlny myšlenek ve vaší mysli, jak už jsem vám stokrát říkala. Vy se teď ale musíte stát zcela bezmyšlenkovými, po této púdže. Pokud se to stane, podaří se nám něco ohromného. To je to největší požehnání, které vám Kristus dal, kterým byste se opravdu měli těšit. Jen pak ve vás začne pracovat tato Akáš tatva. A jak pracuje? Skrze vaši pozornost. Jak to funguje u Mě, to víte. Svou pozorností vypracovávám mnoho. Jak? Tím že se má pozornost stala bezmyšlenkovou. Zcela bez myšlenek. Pohybuje se a kamkoli jde, tam pracuje. Když ale svou pozornost stále zaměřujete na myšlenky, na přemýšlení, pak nedělá práci, pro kterou byla určena. Pozornost funguje skvěle, pokud jste bez myšlenek. Jinak nefunguje. Musí se tedy povznést od vás samotných a pak od ostatních na vyšší úroveň lidstva, kde jste v kontaktu s oblohou, můžeme to nazvat „tanmátra“ nebo podstata éteru. Díky éteru můžete mít televizi, telefony. Je to vlastně zázrak. S touto „tanmátrou“ však můžete, tak jak tady sedíte, vykonat tu práci. Tak to pracuje. Jen ta pozornost pracuje, to vím. Vy to také dobře víte. Nemusíte žádat Mě, abych na něco zaměřila pozornost. Vy sami zaměříte pozornost a bude to fungovat. Tak důležitou věc jste dostali. Myslím, že jakmile získáte tohle, nebudou žádné problémy. Ale my se začínáme projevovat od elementu země, pak od elementu ohně, pak od elementu džala a pak se dostaneme k tédžas, kdy obličej začíná zářit. Nakonec dostaneme to bezmyšlenkové vědomí, díky němuž je naše pozornost zcela svobodná dělat speciální práci. Ale pokud neustále přemýšlíte, pak chudák pozornost je tak zaneprázdněná, tak přetížená. Nemusíte Mi říkat: „Matko, měj prosím v pozornosti…“ Vy to můžete mít v pozornosti a můžete to vypracovat. S touto pozorností nevnímáte, co máte, jak si stojíte, co máte na sobě, co dělají ostatní… Ne, nic takového. Jste zajedno se sebou samým. A je to život plný humoru, tak vtipný, plný radosti, tak šťastný, že vás nezajímá nic z toho, o co se lidé normálně zajímají. Sahadža jóga se v tuto chvíli ujala v tolika zemích. Jsem na vás tak hrdá, tolik hrdá. A teď půjde i do zemí Afriky, což Mě naplňuje velkou spokojeností. A vy všichni to můžete dělat. Vy všichni to můžete vypracovat. Je jen potřeba být v bezmyšlenkovém vědomí, což je Kristovo požehnání. Když to tak bude, budete se dokonale těšit svým Já. Bůh vám žehnej.