Ádi Šakti púdža, 20/06/1999, Canajoharie, USA

(United States)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Je Mi velkým potěšením vidět vás všechny, kteří jste se zde sešli. Je to tak vzdálené místo, „daleko od hlučícího davu“. Je to tak krásné místo, které má vibrace. Oni vás neslyší. Teď Mě slyšíte? Dobře. Teď je to v pořádku. Toto místo Mě zaujalo na první pohled v jedněch obsáhlých amerických novinách. Vibrace prostě začaly vystřelovat vzhůru, řekla jsem: „Co je to, odkud to přichází?“ Byl tam krátký inzerát a Já jsem řekla: „Tohle je místo, kam musíme jít.“ Toto místo má tolik vibrací, dokonce jen podle inzerátu. Takže si můžete představit, jak přichází vedení. Přichází z vibrací, díky nim jsem se ocitla tady a toto místo bylo vybráno Boží silou. A to se stalo během jediného dne. Taková zázračná věc a stane se za jeden den! Trvalo jim tak dlouho, než tohle získali, že jsem jim bez okolků řekla: „Už byste to měli mít!“ Všechno se vypracovalo a my jsme teď tady v té nejkrásnější atmosféře. Samozřejmě víte, že původní indiáni byli vyhnáni a přišli sem, aby se tu schovali. Ukrývali se na tomto místě, aby nebyli rozdrceni a zničeni navždy. Ta éra je teď u konce, to období nadvlády – vstoupit do cizí země, zabrat ji a považovat to za velké povyražení – to vše je už teď u konce, lidské porozumění dospělo mnohem dál a chápou, že je to hříšné, že je to špatné. Vše, co jsme udělali, bylo špatné. Ale ti lidé už neexistují. A děti a vnoučata dětí těch lidí, kteří byli Božími dětmi, často říkaly, že se jim to všechno nelíbí. Protože nemáte právo zabrat takto něčí území a obsadit je jako by vám patřilo. Země samozřejmě nepatří nikomu, ale přesto, když se někde narodíte, je to vaše země. A tuto zemi musí mít v držení ti, kteří se zde narodili, kteří ji vlastní. Tento druh agrese však už probíhá celé věky. Nyní nastal čas s tím přestat, jednou provždy se vzdát takových dobrodružných výprav, že vstoupíte do něčí země nebo do něčího domu a zaberete je. Teď je tu však, jak vidím, další typ agrese, a sice to, že nyní vstupují do mysli lidí skrze svoje hovory, skrze nejrůznější agresivní postoje. A mysl samotná se stává otrokem. Myslím, že současná doba je taková, že lidé nemají žádnou svobodu myslet si, co je správné, co je špatné, ani dát se na správné věci. Musí přijmout vše, co se děje kolem, vše, co je nemorální, vše, co je destruktivní. Musí se to přijmout, protože, myslím, pořád ještě nemáme dostatečný počet sahadžajogínů, kteří by se dokázali postavit proti všem těm dobrodružným akcím moderní doby. Pak máme ještě další typ (agrese), kdy vidíme ty falešné guruy, kteří útočí, obzvlášť na Ameriku. Amerika je tímto skutečně prokletá, protože měla peníze, takže sem přišli všichni podvodníci světa, jen si představte! Mít peníze samo o sobě není požehnáním. Všichni přišli sem a obrali bohaté lidi a vydělali si pro sebe spoustu peněz. Tento druh vykořisťování je velmi nebezpečný, mnohem víc, protože to zničí mysl. Viděla jsem, jak bylo zničeno mnoho lidí, zejména mnoho hledačů bylo zcela zničeno. Doufám, že se narodili znovu a získají svou seberealizaci. Hledání tam nepochybně je, přicházejí však nejrůznější překážky, existují nejrůznější pokušení. A tak, vzdor všemu tomu hledání, opravdovému a upřímnému hledání, padli do pastí. Nemohu vysvětlit, proč se to muselo stát, ale stalo se to a je třeba to vidět. Člověk je z toho velmi deprimovaný a nešťastný. Ale přesto, je jich tu tolik! Vy jste teď tady, zachráněni. A při tomto Posledním soudu jste vyrostli z té úrovně na tuto novou úroveň, kde jsem si jistá, budete moci zachránit mnohem více dalších. Každý člověk může zachránit nejméně tisíc lidí a vás je tolik! Pokud se o to pokusíte, bude to naprosto velkolepé, velmi významné osvobození tohoto světa, který my všichni máme zachránit. Takže musíme vědět, že nejpřednější povinností každého sahadžajogína teď je zachránit ostatní, mluvit o Sahadža józe, vypracovat Sahadža jógu na různých místech. Například mě překvapilo, že nyní pracují na zneužívaných dětech. Jsou také v Indii, pracujeme na různých místech, jako jsou věznice, armáda. Můžete se tedy pustit do nejrůznějších aktivit, můžete jít na nejrůznější místa ohrožovaná agresí a zachránit lidi. Myslím však, že nejhorší ze všeho je, že se útočí na nevinnost v západních zemích, především v Americe. Nevinnost je terčem útoků, což je něco velmi nebezpečného, protože děti jsou takto zmrzačeny ve velmi útlém věku. A co se s nimi stane? Takže musíme myslet na všechny ty nevinné děti. Co pro ně můžeme udělat, jak je můžeme zachránit, jak to vyřešit. Od zájmu o sebe musíte nyní přejít k zájmu o druhé. Máte svou realizaci, v pořádku, napravili jste se, rozhodně se sami zdokonalujete. To všechno tam je. Teď ale, co je potřeba udělat? Co zde to světlo má osvítit? Je zde pro druhé. Takže sahadžajogíni teď musí žít pro druhé, ne pro sebe. Budou mít veškerou energii, budou mít veškerou podporu a budou mít všechna požehnání. Takže musíme žít pro druhé. A jak se žije pro druhé? Je to velmi jednoduché, znamená to mít zájem, starost o všechno. Máte starost o Matku Zemi, o své sousedy, starost o lidi, kteří na celém světě trpí. Pokud budete číst noviny, budete ohromeni tím, co se děje, jak lidé trpí. Je pro nás zásadní pochopit, že dokud neproběhne transformace, nemůžeme tento svět změnit. A vy všichni můžete transformovat druhé, je tedy vaší povinností, vaší úlohou transformovat ostatní lidi a říci jim, co je to Boží láska. Láska je jediný způsob, jak to teď dokážeme vyřešit. Je to něco jako velký průlom, který by měl vést do této temnoty násilí a který rozjasní mnoho míst, mnoho srdcí, mnoho lidí. Je to, dalo by se říct, oceán, oceán velkoleposti. Tato Boží láska je tak velkolepá a tak mocná a zároveň tak nesmírně jemná, že vidíte přírodu, vidíte, jak rostou stromy, každý list dostane slunce, každý strom má svou vlastní pozici. Musíme se toho od přírody tolik naučit, protože příroda je spojena s tou láskou. Příroda nemá žádnou agresivitu. Je prostě pod úplnou kontrolou Boží lásky. S tímto porozuměním byste také měli vědět, když přicházíte do styku se sahadžajogíny, jaký by měl být váš postoj, jak byste se měli pohybovat, jak byste s nimi měli mluvit, jak byste jim měli rozumět, jak byste jim měli projevit svou lásku. Teď je to dost dobře možné, není to těžké. Neměli byste se bát, stydět se. Ale můžete s nimi mluvit sladkým způsobem, můžete s nimi komunikovat, můžete jim to říct. Protože toto je ta doba, mělo se to stát, to je důvod, proč musela přijít Ádi Šakti. Bez Ní by to nebylo možné. Byly tu všechny ostatní Inkarnace, ale zaprvé byly jen na jedné čakře, zadruhé si musely vybudovat pozici mezi ostatními lidmi, lidmi v okolí. Oni se o to pokusili a vypracovali to, ale ve skutečném slova smyslu to v podstatě nefungovalo. Takže musela přijít Ádi Šakti, která je má všechny s sebou. Jsou všichni s námi, neustále touží pomoci vám udělat všechno, čeho chcete dosáhnout. Jsou tady, tyto svaté vibrace jsou s vámi pro každou dobrou práci, kterou chcete vykonat, jakoukoli sahadža práci, kterou chcete dělat, tyto vibrace tu rozhodně budou, aby vás vedly, aby vám pomáhaly, aby vás podporovaly a milovaly. Budete se divit, jak jsou lidé, jakmile začnou pracovat pro Sahadža jógu, v každém směru požehnáni. Musíte tedy ve své mysli sami udělat rozhodnutí, že všechny vaše sny se musí splnit. Takže to jediné, co musíte udělat, je pouze vědět, že smyslem vašeho života je šířit Sahadža jógu. Dokonce i teď Mi mnoho sahadžajogínů píše: „Matko, děje mi to a ono, má matka je taková a taková, můj otec je takový.“ Ale je jich jen málo. Prakticky to už skončilo. Kdysi psávali, řekla bych, všechny dopisy o tomto, teď se však, myslím, všichni zdokonalili, nevím, co se stalo. Je to zcela jedinečná doba, kdy je všude světlo, příroda je naprosto s vámi. Vidíte, jak příroda jedná, jak se vám snaží pomoct a podpořit vás. A jak chce pro vás všechno vyřešit. Jen je třeba to chápat a cítit, že jste někdo velice výjimečný a že máte veškerou pomoc, každý z vás. Nejen jedna osoba, dvě osoby, deset osob, které – ale všichni, jako kdyby tu celý oceán byl pro vás, aby vám pomohl, pomohl přeplavat, abyste zachránili spoustu lidí. Ještě jste neviděli takový oceán, kde je taková hloubka a všechny vlny se vás snaží zachránit, abyste se vznášeli v říši radosti. Všechno to se vám stalo, protože existuje záměr. Není to jen proto, že máte púrva púnjas (zásluhy) a podobně. Mnoho lidí říká: „Získali jsme to za předchozí život.“ To je pravda. Může to být příčinou, ale výsledkem je, že nyní jste schopni dát lidem realizaci, a to je to, co musíte dělat. Ušli jste celou tu cestu až sem, do této divočiny. Jedině z této divočiny povstanete a dáte požehnání všem lidem celého světa. Zvláště Americe by se mělo znovu a znovu dostávat požehnání. Protože je to Viráta, je to země Šrí Krišny. Protože vás se lidé vždy budou snažit následovat, kopírovat vás. Věci se zlepší, pokud dostanete požehnání, můžeme říci, z různých lotosů, které máte v sobě, bezpochyby. Ale co kdybyste vy něco dělali? Co abyste s tím něco dělali? To je něco, co je velmi důležité. To jediné, co musíte udělat ohledně sebe samých, je podívat se na své vlastní činnosti. Jaké aktivity děláte. Musíte zjistit, co jste udělali a co můžete udělat. Když meditujete, rozjímáte o sobě, nakolik jste vyrostli, co jste udělali, co jste dali druhým. Ať už jste získali cokoli, pokud to nerozdělíte, nevzroste to. To je základní zákon a funguje. Viděla jsem lidi, kteří jsou realizované duše, kteří jsou velmi dobří, kteří vědí všechno o Sahadža józe, ale ještě nejsou dost sebejistí, řekla bych, nebo tak hlubocí. To vše je možné pouze v případě, že se vy sami dáte do vytváření nových sahadžajogínů, více sahadžajogínů. Ne kvůli popularitě, ale pro jejich dobro a pro dobro celku. Byla jsem požádána, abych přijela a zůstala v Americe, aby se Amerika výrazně zlepšila. Takže teď jsem tady. Přijela jsem sem, zůstala jsem tady a rozhodně sem vkládám veškerou svou pozornost, protože Amerika je velmi důležitá, nesmírně důležitá čakra. A tato velmi důležitá země dělá někdy velmi hloupé věci. Neřekla bych, abyste vstupovali do politiky, ne. Neřekla bych, abyste se dostali do nějaké opozice a vytvořili nějakou skupinu, ne. Buďte si však také vědomi toho, že máte síly. Dokonce i vaše myšlenka, vaše touha má sílu. Zkoušejte s tím experimentovat. Jakmile budete experimentovat, zjistíte, že jen pouhá pozornost, kterou na tyto věci dáte, je vypracuje. Jsem si jista, že se to vypracuje. Je to země, která rozhodně může pomoci v osvobození všech lidských bytostí. Jenže se to naopak ubírá opačným směrem. Chci říct, že americké kultuře vůbec nerozumím, co je to americká kultura. Je to něco – něco řeknou a udělají něco jiného. Nemají žádný správný hodnotový systém, který by všichni přijali, který se tradicemi buduje dlouhou dobu. Hodnotový systém je tak překroucený, tak zvrácený že jedině sahadžajogín svou šlechetností, svou velikostí z toho může tyto lidi vyprostit. Mají podivné nápady a ty podivné nápady by vás neměly odradit, neměly by vás zastavit, protože víte, že jsou hloupí, jsou destruktivní a zničí všechny… všechny dobré vlastnosti. Měli byste vědět, že zodpovědnost Američanů je mnohem větší než zodpovědnost jakéhokoli jiného sahadžajogína, protože oni jsou Boží silou uznáváni a považováni za nej- schopnější a nejefektivnější lidi. Boží síla si myslí, že se do toho teď můžete pořádně pustit, můžete toho hodně udělat a uvidíme. Podobně jako když máme určitou sílu a strojní zařízení, jenže pokud to zařízení nepracuje, k čemu ta síla je? Je zbytečná. Stroje tedy musí pracovat. A pracují, šíří se to, musíme však zdvojnásobit své úsilí. Uvažovala jsem o tom, že zde udělám nějakou sociální práci, aby to působilo, aby si toho povšimlo mnoho lidí. Na jemnější úrovni jsme už pracovali, teď to však musíme vypracovat na povrchu. Subtilní úrovně jsme už dosáhli a můžeme dosáhnout mnohem více. Ale měli bychom z toho vyjít a přemýšlet, co můžeme udělat navenek, aby lidé viděli, co je Sahadža jóga a co může lidem přinést. Je to vaše osobní chování, vaše kolektivní chování, vaše národní chování, to vše změní atmosféru, kterou považujeme za povrchní, tak, aby se také stala subtilnější. Říkám to na mnoha místech, ale při této púdže je myslím důležité říct, že pokud skutečně stojíte tváří v tvář Ádi Šakti, pak musíte vědět, že vaše síly jsou neomezené. Jen ty síly musíte uplatnit. Není to statická síla. Je v ní pohyb a je to správný typ pohybu. Ví, kam vstoupit, jak to zvládnout. Teď se podívejte na toto místo. Dokážete si Mě představit, jak pomýšlím na takové místo? Jen jsem, to musím říct, samozřejmě myslela na to, že bychom zde měli mít nějaké místo, protože američtí sahadžajogíni neměli žádné místo k setkávání se, to je celé. A vidíte, jak jsem to získala! Ale touha to všechno udělat by měla být ve vaší subtilnější úrovni a pak to funguje. Funguje to, je to jako kouzlo, to vám říkám. Takže mějte víru v sebe a rozhodněte se k tomu. Jsem tak šťastná, že jsme to získali s takovou lehkostí, tak neuvěřitelně snadno. Nebylo to naprosto nic těžkého. Získali jsme to tak snadno, že prostě jiný sahadžajogín, člověk, který nám to měl prodat, přišel, velmi nadšený, a zkrátka nám to prodal, hotovo. Nemuseli jsme dělat nic – přesvědčovat ho nebo s ním mluvit nebo smlouvat o ceně, nic. A prodal nám to. Stejně tak, cokoli, co si na subtilnější úrovni přejete, se stává ohromnou silou, která se pohybuje sama, která ví kam jít, jak a do které oblasti vstoupit, a způsobí, že se to uskuteční. Je to něco, co bychom měli všichni zažít a vypracovat to s plnou důvěrou. Je to ta láska, kterou máme, ten zájem, který máme. A je to ta síla, která nám dala seberealizaci, a je to síla, která nám pomáhá snadněji dosahovat větších úspěchů. Jsem si jista, že všichni, kdo jste tady, si uvědomíte, jak to bylo uděláno – chci říct, tak rychle. To je zrovna jedna z věcí, která by vám měla říct, co jsme schopni udělat, čeho jsme schopni dosáhnout. A když pomyslíte, že tolik lidí je ztraceno v bahně nevědomosti, měli bychom v sobě skutečně cítit ten starostlivý zájem a tu touhu: „Jak mohu těmto lidem pomoci?“ A jakmile budete takhle přemýšlet, užasnete, jak se tato Boží moc, tato síla začne projevovat. Zapomeňte na malicherné věci a drobné problémy, to nic není. Máte za sebou tak mocnou sílu. Je pravda, že celý tento vesmír byl vytvořen, všechno bylo vytvořeno a pak jste byli stvořeni vy a vše, co je učiněno. Ale největší věc, kterou tato síla učinila, je, že vytvořila sahadžajogíny. To je ta nejúžasnější věc. Ty, kteří mají poznání, ty, kteří mají čisté vědění, a ty, kteří mají v srdci Boží lásku. Jak ohromné jsou to osobnosti! Stačí na to jen pomyslet a získáte veškeré příležitosti tu lásku vyjádřit. Nechť vám Bůh žehná!