O hledání v Kali juze (6 min)

(Location Unknown)

19990711 – O hledání v Kali juze

Kali juga je tedy doba, kdy lidé mohou získat seberealizaci, kdy poznají své Já a poznají pravdu. Toto bylo řečeno před dávnými časy a vidíte, dnes se to děje. Takže toto byl čas, který byl k tomu naplánován, protože když jste v pohodě, jako například v Satja juze a podobně, nehledáte, jen to přijímáte, jste poslušní, dobří lidé a hotovo. Avšak v Kali juze začnete opravdově hledat absolutní pravdu, a proto tato světla zobrazují charakter nebo duši získávající osvícení. Takže vy všichni jste osvícené duše. Pro Mě je toto Divali. Jsou-li lidé osvíceni, to je Divali. Kdy lidé odstraní všechnu temnotu Kali jugy a vy všichni si užíváte krásy a radosti Kali jugy. Řekla bych, že je to velmi symbolické, že Divali už začalo. Máme mnoho světel a musíme získat více světel – ne proto, že bychom měli málo světla – proč chceme více světel, proč to chcete? Protože musí být spaseni všichni. Naší snahou je zachránit každého. Je to velice těžké. Dnes však vidíte, jak realizovaní lidé jako semínka jdou a usazují se v odlehlých místech, kde prosperují, rostou z nich krásné, voňavé stromy, které ostatním poskytují stín. Proto vidíte lidi z různých míst, jak se probouzejí a jak se z nich stávají realizované duše a pak probouzejí ostatní. Je to všechno proces. Je to velmi dobře vestavěno uvnitř, vypadá to tak a dobře se to vypracovává. Jediná věc je nejistá – kolik jich přijde do Sahadža jógy a kolik jich můžeme zachránit. Toto je jediný problém, a proto byste měli být připraveni na to, aby se každý z vás rozhodl: „Každý den zachráním alespoň jednu duši, každý den alespoň jednoho člověka.“ Nějací lidé se například topí v řece nebo v moři. Co uděláte? Pospícháte, abyste je zachránili. Všichni vyběhnete zachránit jim život. Stejně tak musíme chápat, že musíme zachránit život všem lidem, a proto musíme tvrdě pracovat. Při vzestupu z iluze do pravdy máme jisté problémy, jimž se musíme správně postavit. Jeden problém pochází z hladu. Může to být hlad po penězích, hlad po jídle, po čemkoli. Pokud je tu hlad po penězích, usadí se ve vás navždy, protože je neukojitelný, nikdy jej nemůžete uspokojit. V dnešní době lidé úplně šílí, úplně šílí po penězích. Je jim jedno, jestli ostatní peníze mají nebo ne, jestli ostatní mají tuto vymoženost nebo ne, prostě se musí ukázat, musí se pochlubit, jak jsou bohatí, jak jsou na tom dobře, a díky svému egu se prostě musí pochlubit: „Co je na tom špatného?“ Toto je jedna z největších překážek, kterou máte, že vám vaše mysl, což je ego, diktuje a vy se to pak pokoušíte dělat, aniž byste si ověřili, o co jde. Mysl je tedy pod vlivem bhranti, iluze, kdy můžete chápat mnoha způsoby. Takže jsem řekla, že pokud chtějí, v Sahadža józe mohou získat realizaci a také pokračovat dle vlastní volby, kdekoli budou chtít, zejména v den své realizace. Funguje to zázračně, protože v ten den se cítíte silnější a vyhýbáte se všem špatným věcem. Tolik vás už v Sahadža józe dospělo a prošlo úplnou proměnou. Jsem moc ráda, že to mohu vidět.