Navarátri púdža: Síly Šrí Mahákálí Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Navarátri púdža: Síly Šrí Mahákálí, 17/10/1999, Cabella, Itálie Dnes večer jsme se tu sešli, abychom udělali púdžu k Déví, kterou můžeme nazývat Mahákálí, nebo Durga. Vzala na sebe spoustu podob, aby zabila negativní síly, které se pokoušely obtěžovat nebo blokovat, nebo dokonce ovládnout lidi, kteří byli jemní a dobří. Její podoby mají mnoho různých tváří, které známe, protože zničila tolik rákšasů, zničila tolik zloduchů. Ani nevíme, že ve světových válkách, které jsme měli, chránila správný typ lidí. Takže tímto způsobem přežili ten nepřátelský, ďábelský plán velmi krutých a zlých lidí. Zlí lidé mají schopnost nenávidět. A vyjadřovat svou nenávist všemožným způsobem. Opravdu se zrodili pro zlo a jsou také tací, kteří se zlými stanou. Pokud se zlými narodili, můžete je rozpoznat. Celý jejich styl je tak agresivní a tak pomstychtivý ve všem. Nenávist však nezná mezí, absolutně žádných mezí. Protože pokud nenávidí, pokud někoho nenávidí, pak budou říkat různé věci, aby svou nenávist ospravedlnili. Jen aby se ospravedlnili. Někdy se ale ani nechtějí ospravedlňovat. Jen cítí, že ‚nenávidí‘ a že jejich základním právem je nenávidět. Tyto síly se někdy sjednocují, aby vytvořily kolektivní osobnost zla, která se pokouší trýznit a trápit lidské bytosti. Mohou mít různá jména, mohou být nazýváni různě, ale jsou absolutním a stoprocentním zlem. S takovými lidmi nebude mít Bůh všemohoucí žádné slitování. Budou zničeni. A to je úkol bohyně – zničit je. bohyně, která je Matkou, plnou milosrdenství a lásky. Je to velmi paradoxní práce, kterou bohyně musí udělat, aby tyto lidi zabila, protože v širším Read More …

Jak se vypořádat s negativitami (3 min) (Location Unknown)

19991017 – Jak se vypořádat s negativitami Musíte dospět takovým způsobem, že budete vědět vše o všech těch zlých lidech. Musíte zjistit, co tito špatní lidé dělají, což je pro vás velmi snadné, protože jste osvícení a se svou osvícenou pozorností můžete rozhodně přijít na to, co je kde špatného v každé organizaci, na každém zlém člověku, na těch, kdo působí zlo. Nejlepší cestou je meditace. Nebýt ani trošku agresivní, prostě jen meditovat. A požádat Mahákálí o zničení: „Znič ho, protože on ničí svět, prosím zneškodni ho.“ Je to Její práce, Ona to ráda udělá. Ale někdo Jí o tom musí říct. A požádat Ji. Bylo by to moc dobré. Protože jich je tolik. A dokud na ně neupozorníte, Ona na ně možná nebude moci zaměřit svou pozornost. Nejlepší tedy je vždy Ji požádat o pomoc. Na individuální úrovni, na národní úrovni, možná na kolektivní úrovni nebo na globální úrovni. Jelikož je všudypřítomná, je k dispozici globálně. Kdekoli. Ať máte jakoukoli barvu, rasu nebo národnost, cokoli. Je neustále přítomná uvnitř vás a uctívat Ji a probudit Ji v sobě je vaše jediná povinnost.