Navarátri púdža, 17/10/1999 Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Navarátri púdža, 17/10/1999, Cabella, Itálie
Dnes večer jsme se tu sešli, abychom udělali púdžu k Déví, kterou můžeme nazývat Mahákálí, nebo Durga. Vzala na sebe spoustu podob, aby zabila negativní síly, které se pokoušely obtěžovat nebo blokovat, nebo dokonce ovládnout lidi, kteří byli jemní a dobří. Její podoby mají mnoho různých tváří, které známe, protože zničila tolik rákšasů, zničila tolik zloduchů. Ani nevíme, že ve světových válkách, které jsme měli, chránila správný typ lidí. Takže tímto způsobem přežili ten nepřátelský, […]

Jak se vypořádat s negativitami (3 min) (Location Unknown)

19991017 – Jak se vypořádat s negativitami
Musíte dospět takovým způsobem, že budete vědět vše o všech těch zlých lidech. Musíte zjistit, co tito špatní lidé dělají, což je pro vás velmi snadné, protože jste osvícení a se svou osvícenou pozorností můžete rozhodně přijít na to, co je kde špatného v každé organizaci, na každém zlém člověku, na těch, kdo působí zlo. Nejlepší cestou je meditace. Nebýt ani trošku agresivní, prostě jen meditovat. A požádat Mahákálí o zničení: „Znič ho, […]