Jak se vypořádat s negativitami (3 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

19991017 – Jak se vypořádat s negativitami

Musíte dospět takovým způsobem, že budete vědět vše o všech těch zlých lidech. Musíte zjistit, co tito špatní lidé dělají, což je pro vás velmi snadné, protože jste osvícení a se svou osvícenou pozorností můžete rozhodně přijít na to, co je kde špatného v každé organizaci, na každém zlém člověku, na těch, kdo působí zlo. Nejlepší cestou je meditace. Nebýt ani trošku agresivní, prostě jen meditovat. A požádat Mahákálí o zničení: „Znič ho, protože on ničí svět, prosím zneškodni ho.“ Je to Její práce, Ona to ráda udělá. Ale někdo Jí o tom musí říct. A požádat Ji. Bylo by to moc dobré. Protože jich je tolik. A dokud na ně neupozorníte, Ona na ně možná nebude moci zaměřit svou pozornost. Nejlepší tedy je vždy Ji požádat o pomoc. Na individuální úrovni, na národní úrovni, možná na kolektivní úrovni nebo na globální úrovni. Jelikož je všudypřítomná, je k dispozici globálně. Kdekoli. Ať máte jakoukoli barvu, rasu nebo národnost, cokoli. Je neustále přítomná uvnitř vás a uctívat Ji a probudit Ji v sobě je vaše jediná povinnost.