Navarátri púdža: Síly Šrí Mahákálí

Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Navarátri púdža: Síly Šrí Mahákálí, 17/10/1999, Cabella, Itálie

Dnes večer jsme se tu sešli, abychom udělali púdžu k Déví, kterou můžeme nazývat Mahákálí, nebo Durga. Vzala na sebe spoustu podob, aby zabila negativní síly, které se pokoušely obtěžovat nebo blokovat, nebo dokonce ovládnout lidi, kteří byli jemní a dobří. Její podoby mají mnoho různých tváří, které známe, protože zničila tolik rákšasů, zničila tolik zloduchů. Ani nevíme, že ve světových válkách, které jsme měli, chránila správný typ lidí. Takže tímto způsobem přežili ten nepřátelský, ďábelský plán velmi krutých a zlých lidí. Zlí lidé mají schopnost nenávidět. A vyjadřovat svou nenávist všemožným způsobem. Opravdu se zrodili pro zlo a jsou také tací, kteří se zlými stanou. Pokud se zlými narodili, můžete je rozpoznat. Celý jejich styl je tak agresivní a tak pomstychtivý ve všem. Nenávist však nezná mezí, absolutně žádných mezí. Protože pokud nenávidí, pokud někoho nenávidí, pak budou říkat různé věci, aby svou nenávist ospravedlnili. Jen aby se ospravedlnili. Někdy se ale ani nechtějí ospravedlňovat. Jen cítí, že ‚nenávidí‘ a že jejich základním právem je nenávidět. Tyto síly se někdy sjednocují, aby vytvořily kolektivní osobnost zla, která se pokouší trýznit a trápit lidské bytosti. Mohou mít různá jména, mohou být nazýváni různě, ale jsou absolutním a stoprocentním zlem. S takovými lidmi nebude mít Bůh všemohoucí žádné slitování. Budou zničeni. A to je úkol bohyně – zničit je. bohyně, která je Matkou, plnou milosrdenství a lásky. Je to velmi paradoxní práce, kterou bohyně musí udělat, aby tyto lidi zabila, protože v širším zájmu je důležité, aby všichni tito zloduši byli zničeni navždy. Ale zatím nejsou. Například jdou na nějakou dobu do vězení. Nebo jdou na nějakou dobu do pekla, tam trpí a zase se vrátí, mnohem silnější, a znovu se pokoušejí trápit dobré, zbožné lidi. Je to běžné, že jsou po celém světě. Mohou přijít v podobě dobrotivého muže, velmi jemného muže nebo člověka, který ‚toho tolik zná o Bohu‘, nebo také mohou tvrdit, že vám umí dát realizaci.

Jsou schopni všech možných lží, protože mají sílu zla, sílu konat zlo. Neštítí se žádného podvodu a lži, prohlašují, že jsou tím či oním, že vám mohou dát to a ono. V podstatě přišli na zem jen proto, aby lidi zničili. Bylo tu mnoho falešných lidí a mnoho hlupáků je následovalo. Nikdy nemluví navzájem proti sobě. Kristus řekl: „Ďábel nebude mluvit proti svému vlastnímu domu.“ Jako by byli v jednom domě. A oni bydlí ve společném domě, takže nemohou říct, nemohou říct nic, co by narušilo jejich kolektivitu nebo bratrstvo. Jejich bratrstvo je tak velké, že kdekoli jsou, ‚vědí‘, že jsou spolu. Jen si to představte. Že se všichni zlí lidé spojili a chovají se takto, je velice překvapivé. V tomto jsou velmi kolektivní. Řekněme, že jeden zabere nějaký kousek půdy a panuje tam. Jiný zabere jinou půdu. Pak přijde třetí. Není tu žádné soupeření. Konečným cílem je jakýmkoli způsobem zničit veškeré stvoření Boha. Všechny dobré lidi světa, kteří nakonec získají svou seberealizaci a kteří budou mít poznání o skutečnosti. Tato atmosféra je nejhorší během Kali jugy. Je tu tolik hloupých, hloupých lidí, kteří jsou možná prostoduší, možná jsou i dobrosrdeční, ale nechají se stáhnout zlem těchto lidí. A dobří lidé je také někdy následují. Pokoušejí se je následovat. Je to velice překvapivé. Jak to, že dobří lidé nechápou, co je dobro a co zlo? Toto rozlišování však mnoha dobrým lidem také chybí, a proto se uchylují ke špatnostem. Pak se budou pořád ospravedlňovat. Všechno, co dělají, je v pořádku. Je to to nejlepší, mají pro to důkaz. Takže, jak víte, v Kali juze jich tu bylo mnoho a mnoho jich teď z této země zmizelo. A teď už nás nemohou trápit. Stále jsou tu však další, kteří jsou odhalováni. Lidé jich už odhalili tolik! A nikdo nemůže nikoho odhalit, aniž by pro to měl důkaz. Oni však mají tolik drzosti a jsou tak sebejistí v tom, že si mohou dělat, co se jim zlíbí, že pokud se je někdo pokusí odhalit, rozhodně toho člověka zničí.

Dělají několik triků. Především vám nasadí do hlavy nesprávné myšlenky. Říkají: „My jsme velmi skvělí lidé, jsme ten i onen. Poslal nás Bůh.“ Napovídají všechno možné. Neexistuje pro to však žádný důkaz. A lidské bytosti nikdy nepožadují důkaz, neptají se: „Jak to můžete říkat? Máte pro to důkaz?“ Takže řešením je Sahadža jóga. V Sahadža józe máte zkušenost. Máte důkaz. Pak do toho vyrostete, stanete se tím. Nemůžete být okamžitě velkým sahadžajogínem, to je fakt. Musíte dospět, dozrát. Některým lidem to trvá. Některým lidem to trvá déle. To nevadí. Ale zrajete. Pokud mezitím zkoušíte chodit k těm špatným lidem, pak neexistuje možnost, žádný způsob, jak vás znovu přivést nahoru. Myslím, že zejména ti, kteří v Sahadža józe vzestoupí vysoko, pokud spadnou, padnou hodně hluboko. Pak i obyčejný sahadžajogín může říct: „Matko, podívej se na něj – kam se to dostal?“ Takže když se dějí všechny tyto věci, naším úkolem je uctívat ve svém nitru Mahákálí. Co vlastně Ona dělá? Možná si to ani moc neuvědomujeme. Především nás ochraňuje. Ať jste kdekoli, ať děláte cokoli, ať jste v jakémkoli nebezpečí, ať je vaše pozice v životě jakkoli nebezpečná, Ona vás ochraňuje. To je to nejpřednější, ochraňuje vás. Mnoho lidí mi píše, jak byli ochráněni, uzdraveni a jaké se jim dostalo pomoci. Je to tak – měli by vědět, vše se děje díky síle Mahákálí ve vašem nitru. Ona existuje ve vašem nitru. Když uctíváte Mahákálí, uctíváte Mahákálí ve svém nitru. S patřičnou úctou musíte vědět, že tato Mahákálí je velmi citlivá osobnost. Je velmi citlivá. Jestliže se pokusíte někomu škodit, bude vás usměrňovat. Mnoha způsoby vám řekne, že to, co provádíte, je špatné. Proč chcete někomu ubližovat? Ale pokud se nezačnete kát a vrátíte se do stejné pozice, zřekne se vás. Jakmile se vás Mahákálí zřekne, jste odhaleni a budete náchylní ke všem špatnostem. Řekla bych… „Co se děje s tím dítětem?“ Když Ji tedy uctíváte, co od Ní chcete? Chcete, aby vás ochraňovala. Ve svém rozlišování a chybování můžete udělat něco špatného. Můžete udělat něco, co pro vás není dobré, co pro vás může být velice nebezpečné. Ona je však tou, která vás vede tak, abyste se všem nebezpečím vyhnuli. Ochraňuje tedy váš život, ochraňuje vaše tělo, všechny orgány vašeho těla. Ona vám dává pocit absolutního bezpečí v životě. V Její říši se cítíte naprosto bezpečně. Nikdy se ničeho neobáváte. Vy jste však Její říši opustili, vyšli jste z ní ven, a to je důvod, proč se bojíte. Pokud jste pod Jejím krásným vedením a Jejím požehnáním, nikdy se nebudete bát cokoli udělat. A také nikdy neuděláte nic špatného. Jakmile se pokusíte udělat něco špatného, chytí vás za ruku. Ona je opravdový průvodce. Ona je tou, která nám ve skutečnosti dává naši existenci. Bez Ní nemůžeme existovat. Protože Ona je silou Šrí Šivy. Dává nám tolik věcí. Například nám dává odpočinek, spánek. Dává nám pravdu. Říká nám, co je pravda a co ne. Někdy jsou lidé natolik v egu, že vždycky věří: „Pravda je to, co si myslím já.“ Pak je to Ona, kdo vás na to upozorní vytvořením Máje, jakýmsi zmatením, takže začnete přemýšlet: „Co to má znamenat?“ Říká se o Ní tedy, že je také tou, která nám dává Bhranti – iluze. Také vás do iluze uvádí, říká vám… uvádí vás do iluzí, ale nakonec vás z nich vyvede. Ona je tou, která vás dává do pohody, protože za vás přebírá všechny vaše zodpovědnosti. Přebírá všechny vaše problémy. Ona je tou, která všechny vaše problémy řeší. Jsme to my, kdo zapomínáme, že všechny problémy máme přenechat Jí. Když Jí své problémy prostě přenecháme, všechny se vyřeší. Nejen to, budete se cítit opravdu požehnaní. Není to jen fyzická, ale také duševní (rovina), protože Ona vaši mysl naprosto osvobodí od starostí. Nemá starosti a chce, abyste neměli starosti ani vy. Když máte starosti, snaží se vám ukázat, že tím, že si děláte starosti, Ji popíráte. Že Ji neuznáváte. Dělat si starosti je běžné a lidé velmi hrdě říkají: „Dělal jsem si starosti.“ Jak si můžete dělat starosti, když vaše Matka je Sákšát Mahákálí? Může zabít všechny vaše démony, můžete se všemi skoncovat. Ona ví, jak tohle zařídit. A když jste před Ní jako Její dítě, jak si s něčím můžete dělat starosti? Takže vaše starosti skončily.

Má o vás starost Ona, vy o sebe žádné starosti nemějte. V tom spočívá celý vtip. Její bezpečí je mimořádné. Je si svým bezpečím sama natolik jistá, že vám dá veškeré bezpečí, jaké potřebujete. Můžete se držet Jejích chodidel. Můžete se držet Jejího obrazu, čehokoli od Ní. Dokonce se k Ní můžete modlit. Mnoho lidí se vyléčí pouze tím, že se k Ní modlí. Protože Ona léčí. Umí vyléčit vaše choroby, které jsou velmi komplikované. Ona to umí vyléčit. A co má ráda? Mahákálí má ráda světlo. Je uctívána v noci, protože tehdy můžeme rozsvítit světlo. Má ráda osvícené lidi. Má ráda světlo. Má ráda slunce. Má ráda cokoli, co se úplně osvítí a rozzáří. Určitě jste slyšeli o lidech, kterým se říká…nevím, ale je to rozšířené hlavně na Západě. Mají velké zuby a… …někdo z publika vykřikne: „Upíři.“ Jsou to lidé, jen si to představte, kteří nemohou existovat na slunci. Jakmile začne svítat, chtějí zmizet a spát. Nemohou vidět slunce, protože nesnesou světlo. Co se zde stalo – Mahálakšmí odešla. Mahákálí od nich odešla. Když Mahákálí odešla, začali se bát. A takoví lidé jsou napadáni těmi, kteří o nich vědí, že se bojí. slunce samo o sobě je velice důležité, aby se tato věc Mahákálí vypracovala. Nicméně však, zejména na Západě jsou lidé velmi pracovití, velmi orientovaní na slunce, my uctíváme slunce. Děláme tohle všechno, uctíváme slunce a také se dostáváme příliš doprava. Pak je to Ona, kdo nám dává rovnováhu. Ona je tou, která nám dává rovnováhu tím, že nás dokonale zklidňuje a ochraňuje. Někdy jsme soupeřiví a opravdu ustaraní a chceme dělat něco, co dělat nemůžeme. Potom jsme rozrušení a nevíme, co si počít. Pak je to Ona, kdo nás uspává. Potom, když spíme, se o nás stará a konejší nás, snímá z nás naše problémy. Dělá tolik věcí.

Co však děláme my pro Ni? To by nás mělo zajímat. Tím nejpřednějším je, že Ji sami uctíváme. Má ráda, když Ji Její děti uctívají a Ona s nimi na této úrovni může být sjednocena. Může jim dát své milosrdenství, svoji lásku a ochranu před jakýmkoli zlem. Mělo by vám však být jasné, že ti, kteří ještě nejsou upevněni, ti, kteří ještě plně nepatří do té země jistoty a bezpečí Mahákálí, mohou být napadeni. Jakmile tuto oblast opustí, mohou být velmi těžce zraněni nebo zabiti, může se stát cokoli. Žijeme totiž v této Kali juze, ve velmi nebezpečné době, kdy se může stát cokoli. Musíme být tedy velice opatrní. Musíme hlídat svou mysl a pozorovat, jak funguje. Co vás učí? Co vám říká? Pokuste se porozumět, co má v plánu tato zlá bytost, které hrajete na ruku. Jak jí můžete hrát na ruku? Jak můžete dělat všechny ty špatnosti, které po vás chce? Zadruhé, také ego je proti Ní. Největším problémem dneška je ego. Ego ukazuje: „Ne, ne, já to můžu dělat.“ Ego řekne: „Já to vypracuju.“ Ego řekne: „Toto se udělá.“ A lidské bytosti se egu poddávají. Je pro ně velkým uspokojením, že jejich ego je tak silné. Nechtějí naslouchat silám Mahákálí. Vezměte Ánanda ven. Chce Mě, víte, děti jsou takové. Nenechají vás ani na… Musíte být jako děti. Opravdu, to je ten nejlepší způsob – být nevinní jako děti. Ona miluje nevinné lidi. Ona je ztělesněním nevinnosti. Miluje nevinné lidi. Stará se o vás tím více, protože jste nevinní. Nejste lstiví, prohnaní. Nejste příliš… nezkoušíte na druhé triky svého ega. Jestliže jste nevinní, pomůže vám. Rozhodně vám pomůže. Ego se ale musí dostat pod kontrolu, protože to je Její nejhorší nepřítel. Vaše ego se Jí nelíbí. Chce, abyste byli bez ega, nevinní. Jak víte, nejdříve přišla Ona a stvořila Šrí Ganéšu. Proto uctíváme Šrí Ganéšu. Musíme být nevinní, což znamená – neplánujeme, že uděláme něco zlého nebo dobrého, nic, nemáme žádné záměry. Jsme jen…je to činnost nezávislá na čase. Nestaráme se o to, co budeme dělat a co nebudeme dělat, co bychom měli udělat. Nic takového! Jen existujeme v úplné nevinnosti, radujeme se a staráme se o to, aby se těšili i ostatní.

Když je doma jediné dítě, dokáže roztancovat sto lidí. Je to tak. Protože děti mají sílu nevinnosti. A to Ona oceňuje. Někdy vnímáme, že lidé jsou velcí podvodníci. Že nás podvádějí. Že se dopouštějí nejrůznějších druhů agrese, řekla bych. Někdy se pokoušejí také lhát. Dělají různé věci. A totéž očekávají od vás. Ale to vše se děje… děje se to. Neměli byste se však těmito věcmi trápit. Držte se své nevinnosti a budete překvapeni, že budete mít dokonalou ochranu. Jak to? Protože Mahákálí bude stát kolem vás. Bude se o vás starat, pokud budete nevinní. Nevinný člověk se nezlobí, proč by se měl zlobit? Nevinnost má svou, řekla bych, svou sílu, svoji moc. Je neuvěřitelně mocná. Dokonce i krutý člověk, pokud spatří dítě, začne si uvědomovat ‚toto je dítě‘. Celý svět si uvědomuje, že děti by neměly být žádným způsobem mučeny či trápeny. Proč? Protože děti jsou tak nevinné. Takže ta kvalita nevinnosti vám opravdu hodně pomůže, protože Ona si vaší nevinnosti váží. Další věc, kterou na vás miluje, je vaše soucítění. Soucítění jednoho s druhým. Lásku jednoho k druhému. Také vaši péči o druhé. To je něco, co Ona miluje. Pokud jste sahadžajogín, pokud jste realizovaná duše, Ona je stále s vámi. Ale ptá se: „Co děláš se svým soucítěním? Kolika lidem dáte realizaci? Kolik lidí léčíte? Kolika lidem pomáháte?“ Je si plně vědoma všeho, co děláte. Měla bych říct, že síla Mahákálí je tak obrovská, že o vás ví vše. Vše. Zná vaši mysl. Zná vaše srdce. Zná vaše zdraví. Ví vše. V podstatě je Matkou v každém ohledu. Stará se o své malé dítě. Díky tomu ví, že dítě nedělá nic. Je velmi nevinné. Takže je to podobné, jako když jste velmi malí a vaše matka se o vás stará. Stejně tak se o vás stará Mahákálí.

Pak přijde síla Mahásarasvatí. A začne vás vychovávat a vzdělávat. Dá vám další myšlenky poznání a tak dále. Ale síla, která se stará o vaše vnitřní dítě, ta, která pečuje o vaši nevinnost a vaše soucítění, to je síla Mahákálí. Je tedy velmi citlivá, když jde o Její děti. Nikdo se neopováží sáhnout na Její děti! Pro Ni je každý jako dítě. Zejména o realizovaných duších si myslí, že to jsou děti a že by žádným způsobem neměly být zraňovány. Nic by se jim nemělo stát. Neustále je sleduje. Někdo může říct: „Když je to osoba, jak je může sledovat?“ Ona je všudypřítomná. Je přítomná všude. Je všude ve vašem životě. Zejména se sahadžajogíny. Sleduje je velmi bedlivě. Všude, ať děláte cokoli. Pokud máte nehodu, je s vámi, aby vás zachránila. Je za vámi jako váš anděl a nic se vám nemůže stát, pokud Ji opravdu uctíváte z celého srdce. Ne pro nějaký zisk nebo úspěch, nýbrž pro Její požehnání. Její požehnání jsou obrovská a opravdu lidské bytosti obohacují. Tato země je obohacena, všechno je obohaceno díky požehnáním Mahákálí. Samozřejmě, pak tu přichází Mahálakšmí. Jejím úkolem je, abyste se v Mahálakšmí principu stali ‚jaksi odpoutaní‘. Začínáte zjišťovat: „Co je vlastně tento svět?“ Přijde takový pocit odpoutanosti a začínáte si říkat, že musí existovat něco lepšího, že za tím vším musí existovat pravda. Zejména ti, kteří byli mučeni zlými lidmi, si vždycky říkají: „Musí existovat někdo, kdo nás z toho vytáhne.“ A tu přichází Mahálakšmí princip ve vás, což je princip bohyně vzestupu. Vloží vám do hlavy myšlenky: „Co dál? Co máme dělat? Je toto snad konec našeho života? Co je smyslem našeho života? Proč jsme přišli na tuto zem? Co je tak mimořádného na tom, že máme žít na této zemi?“ Všechny takové základní otázky začnou přicházet a pak se člověk stane hledačem. Přitom také musíte chápat, že Mahálakšmí princip je něco úplně jiného, než jak ho lidé chápou. Myslí si, že když hledáme, mělo by to být srozumitelné, mělo by to jít přes mysl, mohlo by to být racionální či vědecké. Takto postupují při hledání pravdy. Ale tak to není možné. Mahálakšmí princip znamená, že musíte mít horoucí touhu poznat pravdu, pravdu a nic než pravdu. Když smýšlíte takto, nezajímají vás jiné věci. Tolik lidí se dalo na drogy a myslí si, že tak dosáhnou seberealizace. To je špatná představa. Jak můžete uniknout svému vědomí? Lze toho dosáhnout?

Vědomí je ta nejdůležitější věc. Jestliže dokážete vstoupit do oblasti vědomí, pak musíte pochopit, že základní vědomí se nesmí ztratit. Pokud se vaše základní vědomí ztratí, protože pijete nebo berete drogy nebo děláte další věci, které lidé dělávají – myslí si, že hledají, a proto dělají tyto věci. Někdy se vymlouvají na hledání, aby mohli dělat špatnosti. Je to jako pomsta na sobě samém, řekla bych. Chcete se pomstít tím, že si myslíte, že teď ‚hledáte‘. To není skutečné hledání. Pokud skutečně hledáte, pak musíte jen meditovat a zjistit, co je ta správná cesta. Ale ne tím, že budete číst knihy nebo naslouchat falešným guruům. V podstatě probuzení Kundaliní je jediný způsob, kterým můžete poznat skutečnost. Není jiné cesty. Nikdo jim ale neřekne, že je to probuzení Kundaliní. Řeknou vám: „Půjdeme tam, pak onam a pak ještě jinam. Musí se udělat toto.“ A nakonec, kam se dostanete? Tam, kde jste začali! Je to přesně tak – jen přesouvání se z místa na místo. Z jedné nepravdy do druhé…a tak dále. Ke klamu. Nakonec se tolik hledačů ztratí. Tolik se jich ztratilo, protože si mysleli, že jistý typ…je velmi cenný. Že hledání je velmi ‚cenné‘, protože guruům můžete platit obrovské sumy. Chci říct, že gurua si můžete koupit. Takže všichni bohatí lidé mohou být osvíceni. Znamená to právě toto. Nemyslím si, že dobří lidé jsou jen ti bohatí. Lidé, kteří jsou dobří, jsou dobří. Nezáleží na tom, jestli jsou bohatí nebo ne, v tom to není. Takoví lidé se ale snaží shromaž- ďovat kolem nějaké osobnosti, protože díky svým penězům mají subtilní ego, které říká: „Mohu si to dovolit, mohu si to koupit.“ Jednou když jsem byla v Americe, přišla za mnou jedna žena a nevěděla, že jsem duchovní osobnost. Řekla Mi: „Do Ameriky přijel jeden úžasný guru.“ Řekla jsem: „Opravdu? A co dělá?“ Řekla, že teď je výprodej, a já na to: „Opravdu?“ „Můžeš zaplatit jen půlku sumy a on ti dá svá požehnání.“ Pak přišla další týden: „Nyní už je sleva 75 procent. Zaplatíš jen čtvrtinu částky a on ti předá ‚plné‘ poznání.“ „Jak to může být oboustranně vyrovnané? To je nepoměr,“ řekla jsem. „Ty jsi dala půlku, on dal půlku, když ty mu dáš čtvrtinu, on ti dá vše?“ – „To je právě to,“ řekla. „On je totiž velmi velkorysý, víš? V tom to je!“ Řekla jsem: „Takoví lidé, kteří si myslí, že pravdu lze koupit, jí nedosáhnou. Nelze si ji koupit.“

Nemůžete platit za probuzení své Kundaliní. Ne! Ani vy byste za to nikdy neměli brát peníze. Seberealizace je absolutní Boží milost. Za to si nemůžete brát peníze. Nemůžete to prodat. Není to tak ‚laciné‘, aby se to dalo prodávat. Pokud toto chápete, pak síla Mahálakšmí pracuje. A Mahálakšmí síla je tu skutečně pro ty, kteří jsou ryzími hledači. Pro ty, kdo opravdu upřímně hledají, pracuje a funguje tak dobře, že získají velmi spontánní realizaci. Tuto spontánní realizaci jste vy všichni dostali. Nemusíte chodit do Himalájí. Nemusíte dělat nic takového. Všechny tyto věci skončily. Už jste to zvládli. V předchozích životech jste to určitě dělali. Nyní nic takového není třeba. Můžete to získat – dostáváte to jen tím, že tu sedíte. Ať jste ve světě kdekoli, můžete to získat. Rychle se to rozšiřuje. Je také povinností sahadžajogínů šířit Sahadža jógu. Nuže, jedno je nutno chápat – že Mahálakšmí a Mahákálí jdou ruku v ruce. Když vás Mahákálí požehná, je s vámi a vy jste na Jejím území, pak vám Mahálakšmí vyjde vstříc a rozhodně vám pomůže získat realizaci. Také ulehčit vám v problémech, aby vám pomohla. Myslím tím, po finanční stránce i v jiných problémech. Největší problém, který vyřeší, je splnění vašeho nejvroucnějšího přání – dosáhnout seberealizace. Takže mezi nimi není žádné soupeření. Všechny tyto tři síly pracují společně. A vypracují vše, co je třeba. Ale je to Mahákálí, která vás vede tam, kde je třeba pomoci, proto se síla Mahákálí těší takové úctě. Zabila mnoho ďáblů a tolik rákšasů. Přesto je jich stále ještě mnoho, někteří z nich existují, ale jsem si jistá, že všichni skončí. Nikdo z těchto zloduchů už nikdy nebude existovat. Přesto musíme být velmi opatrní a bdělí a zkusit zjistit, co je s těmito lidmi v nepořádku. Co provádějí a co se snaží propagovat. Musíte uzrát takovým způsobem, že budete o všech těch darebácích vědět všechno. Musíte zjistit, co tito falešní lidé provádějí. Víte, je to velice snadné, protože jste osvícení. Se svou osvícenou pozorností můžete rozhodně zjistit, co je špatného na které organizaci i na každém darebákovi, zloduchovi. Bude to…nejlepší způsob je meditovat. V žádném případě nebýt agresívní. Jen meditujte a požádejte Mahákálí, aby je zničila. Aby zničila toho, kdo ničí tento svět. „Prosím, znič ho!“ Je to Její práce a ráda to udělá, ale někdo Jí to musí říct a musí Ji o to požádat.

Je to velmi dobré, protože je jich tolik, že dokud na ně nepoukážete, nebude možná schopná vložit na to svou pozornost. Takže nejlépe bude Ji vždy požádat o pomoc. Individuálně i v národním měřítku. Možná kolektivně, nebo možná i v globálním měřítku. Tak je to. Ona existuje všude. Je k dispozici globálně. Kdekoli. Nezáleží na barvě vaší pokožky, na rase, národnosti, na ničem takovém. Ona přebývá neustále ve vašem nitru. Uctívat Ji a probouzet Ji, je pouze vaše povinnost, kterou musíte plnit. Jestliže je ve vás probuzena, budete pokorným člověkem. Budete vidět, jaké chyby děláte a budete z toho mít špatný pocit. Nebudete se však obviňovat. Budete se cítit špatně a řeknete si, že to už nikdy neuděláte, že to byla velká špatnost. A pak se to pokusíte napravit. Toto vše se vypracovává velmi dobře, když je vaše srdce čisté. Vaše srdce by mělo být čisté. Jestliže vaše srdce není čisté, pokud děláte Sahadža jógu a soupeříte s ostatními nebo vám jde o nějaké materiální naplnění, nebude to fungovat. Musíte to udělat nevinným způsobem, tím, že uctíváte svou Matku tak, jako malé dítě uctívá a miluje svoji maminku. Je to velice prostý vztah, který jsme všichni pocítili. Jak bychom měli milovat Matku a být pod Jejím vedením a pod Její ochranou. Je to něco velice prostého, co jste poznali v dětství a to dětství se vám v nitru vrátí, pokud skutečně uctíváte Matku. Nechť vám Bůh žehná.