Mahašivaratri púdža: Zkuste zvážit každý krok, který uděláte (nekontrolováno)

Pune (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Mahašivaratri púdža: Zkuste zvážit každý krok, který uděláte, 17/03/2002, (nekontrolováno), Pune, Indie

Dnešní večer jsme se tu sešli, abychom provedli Šrí Šiva púdžu. Pouze lidé, kteří mají čisté srdce, mohou provést Šiva púdžu. Ti, jejichž srdce není čisté, nemohou dělat Šiva púdžu. To je jednoduchý princip Šrí Šivaratri. Jak jste včera viděli, máme tu hady, anebo – jsou to hroziví hadi v pozadí Šiva Lingy. Má to tento význam: ti, kteří jsou v srdci čistí, kteří jsou plni lásky pro druhé, jsou vždy provázeni silou Šivy, kterou reprezentují hadi. Je to symbolická věc, říct to, velmi symbolická. Ale musím říct, že zvířata rozumějí božské síle mnohem lépe než lidské bytosti, mnohem lépe. Protože mají čisté srdce. Jakýkoliv je jejich způsob života vybudovaný přírodou, žijí ho. Ale není tu zloba, není tu závist, všechny tyto nízké věci nejsou v jejich srdci. Dělají to, protože to tak má být. Ale kvalita lidských bytostí je pouze jedna a to, jak moc milují a odpouštějí. Schopnost lidských bytostí milovat je taková, že přemůže všechny jejich negativní síly – jednoduše mohou vidět, že není dobré mít všechny tyto vlastnosti nebo možná rozumějí, že není charakterní holdovat všemu tomu nelidskému chování. Nemusí holdovat všem těmto věcem. Nikdo je o to nežádá, ale najednou jsou zvábeni takovými věcmi, které přinášejí nenávist, závist a chtivost. Podívejte se, jak žije Šiva. Žije v Himálájích. Podívejte se, co má na sobě, co jí. Nemá žádné požadavky, protože On je úplný, On je dokonalý. Taková je Jeho osobnost. A jestliže Ho uctíváte, musíte nalézt uvnitř svého srdce, jaký druh pocitů máte, jaký druh zloby si vyživujete. Nyní se v Indii stala chamtivost hlavním bodem. Jsou tak sobečtí a tak nízcí! Je nemožné uvěřit, že si myslí, že peníze jsou vše, což není v kultuře Indů, ne, ne. V žádném případě. Ale nějak k tomu přišli, možná v zahraničí a teď se to velmi rozšířilo, že peníze jsou tou nejdůležitější věcí. Pomyslete na Šivu. On nikdy nemyslel na peníze. Nikdy nechtěl žádné peníze, nikdy se nechtěl předvádět. Je tu takový rozdíl mezi Šivou a Šakti. V celém Jejich postoji. Protože Šiva je absolutně svobodná osobnost, není ničím obtěžován. Jestliže se lidé oddávají špatným věcem, zničí je – hotovo! On nechce léčit, On nechce zlepšovat, nic takového. Ale pro Šakti je to důležité, protože to je Její dítě, tento vesmír je Její dítě. Všechno toto je vytvořeno Jí, tak přirozeně má obavy a nemá ráda lidi, kteří se zkoušejí oddávat nízkým věcem a nesmyslům. První ze všeho si lidé začali libovat v moci. Táhli ze země do země, aby se stali mocnějšími. Kde je ta moc teď? Skončila. A poté, co se s nimi stalo, je, že opustili svůj způsob chování k druhým. A nyní se zdá běžné vidět lidi, jak jsou nestoudně chamtiví. Pro ně je řešením Šiva. Všichni takoví lidé budou zničeni. V první řadě budou odhaleni a potom budou zničeni, do posledního kousku. Další věcí je, že Šiva respektuje člověka, který má dobrou povahu, osobnost s dobrým charakterem. A pokud má někdo špatnou povahu nebo se oddává špatným věcem, Šiva je nebude šetřit. Takže Šakti tvoří, ochraňuje, stará se o ně, vychovává je, ale Šiva tu sedí, jen aby ničil! Velmi důležité! Toto ničení je velmi důležité. Šakti neukazuje tyto kvality. Ona možná ničí nějaké rakšasy, ale On může zničit národ za národem. V první řadě ego, které máte – kdo ho zničí? Takže také – Šiva. Šiva je ve vaší Sahasráře. On sedí v Sahasráře; pamatujte si to, na vrcholu všeho. Nedávno jsem viděla jednoho muže ve vysílání – novináře, který byl velmi hloupý a mluvil velmi krutě. A viděla jsem jeho Ékádéša Rudru. „Můj Bože,“ řekla jsem, „ten člověk bude mít problémy.“ Co je to Ékádéša? Nic jiného než jedenáct sil Šivy. Jsou vytvořeny zde (na čele) a dávají vám všechny druhy nemocí – nejhorší ze všeho je rakovina. A vím, že ten muž bude mít velmi těžké časy. Není sahadžajogín, jak mu to mám říct? Jak mu to má někdo říct? Ale přichází to z této Ékádéša Rudry. Nuže, je to jedenáct Šivových sil, velmi dobře popsaných. Tyto síly začínají v lidech pracovat, dokonce i v sahadžajogínech, jestliže nenásledují princip Sahadža jógy. On, měla bych říct, vidí všechno. Sleduje každou část vašeho života. Jak se chováte, co děláte, jaká je vaše dharma – všechno toto sleduje. A tolik svatých vás varovalo, tolik inkarnací vás varovalo, ale říkám vám, pokud jim nenasloucháte, potom nebude naslouchat Šiva. Neposlouchá nikoho. Jestliže je rozzlobený, je rozzlobený. Ať je to cokoliv, je velmi obtížné Ho přesvědčit, že: „Prosím, ušetři toho člověka, to je v pořádku. Odpusť.“ Ale Jeho základní kvalitou je odpuštění, můžete si to představit? Jeho základní kvalitou je odpuštění, ale pokud neodpustí, pak je s vámi konec. Do určitého bodu možná může odpustit, ale potom… Je to velmi, velmi obtížná situace. A zjistila jsem, že si lidé neuvědomují, kým Šiva je. Na jihu máme dva typy uctívačů. Jedni jsou šaivaites (uctívači Šivy) a druzí vaišnavaites (uctívači Višnua). Mají mezi sebou velký boj. Teď je to lepší, mnohem lepší. Prací Višnua je dát vám realizaci, dát emancipaci lidským bytostem, dát vývoj lidským bytostem. Ale pokud selžete ve své dobrotě, ve své dharmě, potom do vašeho života přichází Šiva. Musíme rozumět tomu, že jsme všichni obklopeni Jejich silami, jsme všichni stvořeni Jejich silami, je to Šakti, kdo vás ochraňuje, ale jen do určité míry. Nemůže jít nad Šivu, nemůže Ho překročit. V dnešní době je mnoho lidí, kteří se oddávají politice – je to všechno kvůli penězům. Všichni zkouší vydělávat peníze, to není žádná politika! Nedělají nic dobrého pro společnost, nikde – ani ze strachu, ani z oddanosti. Chovají se způsobem, který ukazuje, že se nebojí Boha, nebojí se Jeho pozornosti na nich. Možná neví, že jsou v pozornosti Šivy. Sleduje každého člověka, ať jste Australan, Angličan nebo Ind. Ať následujete jakékoliv náboženství, sleduje vás. Tomuto musíte porozumět. A jakmile tomu porozumíte, přijmete, že musíte být dobrými a dharmickými lidmi. Musíte být lidmi dobrého charakteru. Proč lidé mluví o dobrém charakteru? Zkuste to pochopit! Je hloupostí dnešní doby, že lidé v nic nevěří. Lidé dělají všemožné věci, pijí, zabývají se penězi. Dělají všechno možné bez jakéhokoliv strachu z hněvu Boha. A tento hněv přichází od Šivy. Chtěla bych vás všechny varovat, ačkoliv jste mé děti, buďte opatrní! Zkuste zvážit každý krok, který uděláte. Samozřejmě, jsem tady, abych vás podpořila, pomohla vám, ochránila vás. Ale ne před Šivou! Nemohu jít dál než On. Je to taková síla Šivy, taková moc Šivy! A uctívat Ho znamená uctívat dobrotu. Ta dobrota může být soucitem, láskou, odpuštěním, čímkoliv. Má rád jen dobré lidi a ochrání jen dobré lidi. Například někteří lidé jsou silně zaměřeni na moc – někteří na peníze a někteří na moc. A ti, kteří jsou zaměřeni na moc, to také někdy dělají pro peníze, to je jejich cíl. Nezůstanou v Sahadža józe. Budou odstraněni. Udělají to a pak přijdou a budou žádat o odpuštění: „Ó Matko, odpusť nám, udělali jsme to.“ Ale pokuste se nedělat nic takového. Já vám samozřejmě odpustím. Ale Šiva to neudělá, neudělá to. Vyčiní vám a pak přijdete ke mně: „Matko, musíš nás zachránit!“ Velmi obtížné. Z Jeho sevření je to velmi obtížné, ačkoliv On je velice odpouštějící osobou, odpouští vám mnoho věcí. Odpouští také kvůli mně. Ale po určité době, když se do toho vloží, není už žádné odvolání, žádná záchrana. Nechci vás strašit, ale chci vám říct pravdu, toto je pravda. Musíte se snažit být dobrými lidmi. Musíte se snažit být lidmi opravdu dobrého charakteru. Řekli mi, že se někteří lidé v Sahadža józe věnují ‚praní špinavých peněz‘. Někteří také mají velmi špatnou povahu, běhají za děvčaty, koukají po nic a všechny ty věci. Toto zničilo obzvláště Západ. Také naši Indové se tomu učí. Měli bychom si vážit sami sebe. Pokud si nevážíme sami sebe a zkoušíme se chovat špatně, mohu vám pomoct pouze s vaší Kundaliní. Ale pokud zacházíte příliš daleko, Ékádéša Rudra bude napadena, bezpochyby. Je to velmi velká překážka na vašem čele – Ékádéša Rudra. A je dnes tak účinná, tak velice aktivní. Všechny druhy nemocí, které se teď objevují, jsou všechny nevyléčitelné kvůli Ékádéša Rudrám. A také ti, kteří trpí posednutím. Nedávno jsem se potkala s někým, kdo byl velmi posedlý. A Ékádéša pracovala. Zjistila jsem, že je čímsi velmi fanaticky ovlivňován. Nechci říkat čím, ale tyto věci, které jsme zjistili, nejsou správné. V každém náboženství máme lidi, kteří rozšiřují nesmyslné představy. A pokud v tom nemáte rozlišování, nikdo vám nemůže pomoct. Měli byste mít úplné rozlišování toho, co je správné a co ne. Pak je Šiva s vámi. Ale když si budete libovat ve všech takových nesmyslných věcech, zničíte sami sebe, to musím říct, ale to, co ničí, je síla Šivy. To, co zde nazýváme Já, je síla Šivy. Ničí mnoha způsoby, mnoha způsoby. Můžete ztratit svou pověst, můžete onemocnět, můžete ztratit majetek, všechno se vám může stát, dokud nebudete úplně vyřízení a zničeni. Znala jsem lidi, kteří i na smrtelné posteli mluvili o penězích – jak ona dostane peníze, jak on dostane peníze a tak dále. Namísto mluvení o Bohu nebo o seberealizaci, mluví o tomto. Je to tak – obyčejná věc. Ale když se podíváte na Šivu, On nic nevlastní, nic nechce. Cokoliv Mu dáte, jako samarpana a podobně, nepřijímá to a přenechává to Šakti: „Dělej, co chceš.“ Ona je Tou, která vše vypracovává ve váš prospěch, abyste byli šťastni. On se nestará. V tomto případě vy musíte potěšit Šivu! On se vás nebude pokoušet potěšit. Vy musíte zkusit všechno, abyste Ho potěšili! Osobnost Šivy je velice složitá. V Koránu není psáno zvlášť o Alláhu nebo o Šivovi, není to rozlišeno. Protože lidé, se kterými musel jednat, byli všechno nevzdělaní, hloupí lidé. Tak nevyjmenovával všechny detaily, že Bůh je v různých formách. Tak oni pouze vědí, že existuje jeden Alláh. Ale neznají nic, co by poukazovalo na rozdíly v Jejich práci. Je to Šakti, která miluje, souhlasím. Ale i Ona se může velice moc rozzlobit. A jakmile se rozzlobí, nemá to konce. Nyní vám, jako sahadžajogínům, musím říct: „Rozvíjejte své kvality, abyste potěšili Šivu.“ Je tu příliš mnoho dychtění po něčem, příliš mnoho ‚chtění‘. Všechno toto není nutné. Samozřejmě, že chci, abyste žili dobře a krásně, ne hloupě – chodit do džungle nebo se chovat jako ‚hipíkové‘ – o to tady nejde. Jde o to, že z vašeho srdce musí zmizet všechna připoutanost k věcem. Člověk, který je Šivabhaktou, ten se nestará o peníze, neví o nich. Je velice štědrý, neobyčejně, je prostě štědrý. Lidé kvůli tomu, co dělá, řeknou, že je hloupý. Ale Já si to nemyslím. To vůbec není ten popis. Popis člověka, který je bhaktou Šivy, je, že se vůbec nezajímá o peníze, je velmi štědrý. O cokoliv ho požádáte, to vám dá. Mahavíra byl takový. Mahavíra šel meditovat do své vlastní zahrady a Višnu přišel jako Šrí Krišna a řekl mu: „Podívej se, nemám žádné šaty. Ty máš šaty, proč mi z nich půlku nedáš?“ On řekl: „Dobrá, vezmi si je. Vezmi si je celé.“ Neboť si řekl: „Můj dům je zde, prostě si obleču jiné šaty.“ To, co udělal, nemělo ukázat, že je nahota nějaká velmi skvělá věc. Ale když se podíváte na džinisty, co dělají? Dělají velké, velké sochy Mahavíry, které Ho ukazují úplně nahého. Chci říct, že toto je zvrhlost lidské mysli. Měli bychom vědět, proč to udělal. Byl tak odpoutaný, tak odpoutaný, že své šaty daroval – komu to ublíží? Nebylo to předvádění se nebo cokoliv jiného. Ale lidé štědrosti nerozumí. A džinisté jsou ti nejméně štědří! Takže kvality všech těchto velkých inkarnací také nejsou pochopeny. Protože je tu určitá iluze. Například, Šiva má vždy velmi málo šatů, velmi málo. A co jí? Nikdo neví. Jaká jsou Jeho přání a co chce? Nikdo neví. Bude před ním zpívat člověk s velkým hudebním vzděláním, On (Šiva) je v klidu. Nebo dokonce nějaký ztřeštěnec přijde a zpívá, On (Šiva) je v klidu. Nezáleží Mu na tom, není v tom puntičkářský – jaká je ta hudba a jaké jsou noty, jestli je to v pořádku nebo není, ne. Je nad všemi těmito věcmi. Je nad všemi formálnostmi, které u všeho máme, je nad tím. On Sám je duchovností, je nad všemi těmito věcmi. Jestli jste hudebníkem nebo umělcem, čímkoliv jste, On se bude radovat. On je Ten, který dává radost a bude se radovat – cokoliv je prosté, cokoliv je dáno ze srdce, z toho se bude radovat. Bude se radovat z čehokoliv, co je vyjádřeno srdcem. On není člověk s předsudky, že by to mělo být moderní, že by to mělo být takové a takové. On nemá předsudky. Nepřemýšlí tímto způsobem, jako lidské bytosti, které si sednou a dělají všechno puntičkářsky, přemýšlejí, jestli se to k sobě hodí nebo ne. Dokonce, dokonce v umění, dokonce ve všem, co někdo vytvořil srdcem, budou se pokoušet odradit tohoto člověka. Viděla jsem lidi, kteří mají takové předsudky. A jednou z kvalit Šivy je, že nemá předsudky vůbec o ničem, vůbec žádné! Proto se mu říká mast-maulaa – Ten, který je bez předsudků. Jestliže máte ve své mysli nějaké předsudky, potom nejste Šivabhaktou. Je v pořádku, že byste se měli pěkně oblékat a podobně, ale neměli byste mít předsudky, že – ‚Jestliže tamto neuděláte, tak jste mimo kastu, nejdete s módou.‘ Pro lidi je velmi obtížné to nepřijímat. V dnešní době se objevují všechny druhy módních trendů, všechny druhy. Říkám jim: „Co to je?“ – „Ó to je móda.“ Je snad Bůh zodpovědný za tuto módu? Nebo je to nějaké božstvo, které vám říká o této módě? Dnes přijde, zítra zmizí. Takže to, co se snažím říct, je, že jestliže máte uctívat Šivu, tak byste se měli zbavit všech předsudků. Žijete ve světě Sahasráry. Nyní, někdo není řádně oblečen – konec! Někdo je oblečen příliš moderně – konec! Lidské bytosti mají schopnost kritizovat každého. A kritizovat každého, to není nic hlubokého. Protože pokud to uděláte vibračně, pak můžou porozumět. Ale bez vibrací, jen proto, že ‚toto není módní, tamto není módní‘. Jaký je módní styl Šivy? Řekněte! Má nějaké módní styly? Cokoliv Mu dáte, je šťastný. Cokoliv Mu dáte, to sní. Je plný takového porozumění, protože On je ztělesněná radost. Je mírem a je radostí. Jestliže jste uctívači Šivy, potom byste neměli mít o ničem žádné předsudky. Chci říct, normálně také nosím jednoduché sárí, velmi jednoduché. A stává se, že si lidé myslí, že jsem velmi chudá žena. Jsem chudá, protože se nestarám o peníze, netrápím se kvůli nim. Takže bychom měli vědět, že Šiva je ten nejchudší člověk, nejčistší Bůh. Nenosí žádné alankary (ozdoby), nenosí nic, prostě jen žije se svým vlastním tělem. Protože On není nic jiného než ztělesnění radosti, nic než úplné ztělesnění radosti a štěstí. Takže další kvalitou Šivabhakty by měla být radost. Měli byste mít ze všeho radost. Cokoliv vidíte, kohokoliv vidíte. Takže jediný způsob, jakým toho můžete dosáhnout, je, že se zbavíte lidské vlastnosti kritizování – kritizování ostatních. Např. když vejdou Angličané do indického domu, řeknou: „Tohle se nám nelíbí.“ – „Ano, co, co se vám nelíbí?“ „Nelíbil se nám ten koberec.“ ‚Nelíbí se mi to‘ je samo o sobě proti Šiva Šakti. Pak jiný příklad, vejde-li Američan do anglického domu, řekne: „Tohle se mi nelíbí.“ Je to velice běžné. Všichni říkají: „Tohle se mi nelíbí, tohle se mi nelíbilo.“ Kdo jste, že říkáte: „Tohle se mi nelíbí,“ nebo „tohle se mi líbí“? Lidé si neuvědomují, že když říkají takovéhle věci, tak jen ukazují, že v sobě nemají Šiva princip. Chápu, že člověk, který nemůže chodit, dobře, takový člověk potřebuje jakousi hůl. Ale když začne říkat: „Nemám rád tohoto člověka, protože nepoužívá hůl,“ tak jen ukazuje, že je velice egoistický. Protože on používá hůl, tak chce, aby se to stalo jakýmsi zákonem, či co, v demokratické zemi, že lidé musí chodit s holí v ruce. To je opravdu těžké. Na Západě je to velice běžné, jak vidíte – mít takovýto druh klobouku, mít určitý druh šatů, mít oblečený tento druh čirút, pro všechny druhy věcí mají podmíněnosti. Nyní mají ženy velmi podivné účesy, protože si nedávají olej do vlasů. Nesnesou žádnou mastnotu ve svých vlasech. Když se s nimi má někdo setkat, tak si umyjí vlasy. Nemyslím si, že to vypadá velice hezky. Samozřejmě neříkám, že musíte mít spoustu oleje na tváři a na uších. Ale, co je tak důležité? V životě je také ještě jiná věc a to, že jsme velmi sebestřední. Chceme na lidi udělat dojem. Jestliže mám na sobě nějaké šaty, musí to udělat dojem. Chci říct, i když to udělá dojem, co na tom? Když se vám připlete do cesty had, uštkne vás, ať už máte na sobě cokoliv, ať už pocházíte odkudkoliv. Všechny takovéto druhy ztotožňování se nenáležejí Šivabhaktovi. Šivabhakta musí prostě být úplně ztracen v extázi radosti. Velice vybíraví, co se týče účesů, velice vybíraví, co se týče šatů; nechápu, kvůli čemu jsou tak vybíraví. Čeho tím vším dosáhnou? Ničeho. Stanou se oblíbenými? A tento druh oblíbenosti je tak povrchní, tak jaký to má smysl? Musíte mít úctu, úctu ke své bytosti, nejen jako k lidské bytosti, ale jako k sahadžajogínovi. Jsme sahadžajogíni. Jsme Šivovi bhaktové, nestaráme se, nic nás neobtěžuje, ať už je to cokoliv, Šiva existuje v nás a my záříme tou silou uvnitř nás, kterou je Kundaliní. Můžete být velice dobře oblečeni, můžete být kýmkoliv. Jestliže jsou vaše vibrace špatné, tak jaký to má smysl? Jestli nedokážete rozlišit lidi podle jejich vibrací, ale podle nesmyslných věcí, jako šaty či knírek, má to nějakou hodnotu? V Sahadža józe musí být váš žebříček hodnot sahadž. Viděla jsem mnoho lidí: „Nelíbí se mi jejich dům, nelíbilo se mi tohle…“ ‚Nemám rád‘, je ta věta, je to nišidha, sahadžajogíni se jí musí vzdát. Jestliže se ti něco nelíbí, pak nejsi sahadžajogín. Samozřejmě, že jsou lidé, kteří jsou antisahadž apod., ale stejně, tím, že budete říkat: „Nemám rád…“, co tím získáte? Je to plýtvání energií. Jen kvůli tomuto mi v Sahadža józe lidé vytvořili problémy, tolik problémů. Jenom proto, že jsou tak zaměření na své ego. „Tenhle muž je špatný, tahle žena je špatná, on je takový…“ Někdy jsem překvapená, protože, když ti lidé za mnou přijdou, jsem užaslá, že to jsou ve skutečnosti velice milí lidé. Ale lidé jsou také velmi sobečtí. Jako třeba ti, kteří se vůbec neobtěžují přijít na programy, na púdže. Protože mají práci. Dohromady je jedenáct púdží, ale oni nepřijdou. Protože oni jsou příliš zaneprázdnění. Alespoň na jednu púdžu byste měli přijet. Ale ti, co jsou Šivabhaktové, se netěší ničím jiným než púdžemi. Ničím jiným. Celá jejich bytost je úplně vibrovaná Šiva púdžou. Pro ně je to ta nejdůležitější věc. Také jsou v Sahadža józe lidé, kteří se snaží vydělávat peníze na Sahadža józe. Velice špatné, velice špatné, velice špatné! Sahadža jóga vám má dát zásluhy, požehnání, a pokud toto není ve vaší mysli, tak radši Sahadža jógy nechejte. Můžete se přidat k nějakému byznysu či k nějaké špatnosti, velice snadno, velice snadno. Dokud neskončíte někde ve vězení. Ale chcete-li se těšit svými duchovními silami, tak se musíte naučit určité věci. A jedna z nich je – zbavit se předsudků (podmíněností). „Nemám rád toto,“ nebo „líbí se mi toto…“ Tato věta musí úplně zmizet z vašeho jazyka. ‚Mám rád‘ či ‚nemám rád‘ je jen pro lidi s omezenou vizí. Měli byste se naučit oceňovat. Vaše síla oceňování ukáže, jak jste duchovně vybaveni. A vaše síla pozorování ukáže, co pozorujete. Např. nějací lidé ke mně přijdou a řeknou: „Nelíbila se mi ta paní, která měla na sobě divné sárí.“ Co to je? „Nelíbila se mi, protože si dávala ruku na hlavu.“ No a co? Děláte si své vlastní představy o ostatních a chcete, aby všichni byli takoví a jinak se vám nelíbí. Ať už se vám líbí, či nelíbí, tím se nikdo nezmění. Proč plýtvat svou energií? Někdy hudebníci nejsou tak dobří. Vzpomínám si, jak jsem jednou přišla domů a zeptala se svého otce: „Jak ten hudebník zpívá?“ Řekl: „Je velmi odvážný, velmi odvážný.“ Říkám: „Proč, co se stalo?“ Odpověděl: „Zpívá, aniž by si kvůli tomu dělal starosti, někdy zpívá falešně, někdy je mimo rytmus, nevadí, ale zpívá. Je velmi odvážný, ‚himmarvara‘.“ Takže takto dokázal být uznalý. Zažila jsem to. Když tento člověk začal zpívat, viděla jsem, že je to tak, ale můj otec uznale říkal: „Wa-wa, wa-wa“ a povzbuzoval ho. Víte, viděla jsem ve svém otci tyto božské kvality, jak býval tolerantní, jak býval – myslím, nebyla to také tolerance, jen ocenění. Jakýkoliv druh věci byl zvyklý ocenit. Toto je, když sahadžajogíni mají tento stav uznání, tak se budou těšit vším. Protože vy zabíjíte svou radost, víte to? Jste tu různí lidé, různě oblečení, různé rodiny a jste tu z tolika různých zemí. Pro mě nejste ničím jiným než sahadžajogíny, mými dětmi, to je vše. Nechci vás posuzovat podle oblečení nebo podle účesu, ne. Všechny moderní věci jsou extrémně podmiňující. A činí vás podmíněnými do té míry, že se stáváte nezodpovědnými. Jako sahadžajogíni se stáváte nezodpovědnými. Vaší první a nejpřednější odpovědností je Sahadža jóga. Protože byste měli vědět, co je to za práci. Je to tak ohromná práce, transformovat celý svět, taková je má vize. A v tomto pokročilém věku si myslím totéž. Nyní, jestliže toto je má vize, jaký by měl být váš postoj? Takový, že bychom měli všichni jít šířit Sahadža jógu. Toto je hlavní věcí. Svolávám vás na tyto púdže kvůli vaší regeneraci, měla bych říct, dát vám více energie a všeho toho. Ale pokud to berete jenom jako velké požehnání a sedíte doma, tak to nemá žádný význam. Musíte šířit Sahadža jógu! Byla jsem překvapená, když řekli, že v Lucknow je pouze 200 sahadžajogínů. Jak to?! Poprvé, když jsem přišla do Lucknow, bylo tam přinejmenším 3000 sahadžajogínů! A neměli jsme žádnou stálou halu, prostě nic. A představte si, náhle zjistím, že tak mnoho lidí odešlo. Jak tam může být jenom 200 sahadžajogínů? Buď říkáte lži, nebo jste k ničemu! Takže odpovědností všech sahadžajogínů, všech sahadžajogínů, první a nejdůležitější, je šířit Sahadža jógu! Kolika lidem jste dali seberealizaci? Kde jste hovořili o Sahadža józe? Vídám dokonce i v letadle, když cestuji, kdokoliv tam je, řekne mi: „Toto je můj guru, víte, takový velký guru.“ Otevřeně, nestydatě mluví o hrozných guruech! Zatímco vy jste velmi stydliví mluvit o Sahadža józe. Nikdy veřejně, dokud nemáte program, veřejný program a to všechno. Také nemáte čas pro Sahadža jógu, jste velmi zaneprázdnění lidé. Takže, jestliže máte následovat Šivu a Jeho neustálá požehnání, udržet si Jeho ochranu nad vámi, potom musíte být sahadžajogíny velmi vysoké kvality. To se ukáže, když se všichni vydáte šířit Sahadža jógu. To je ta věc, která vám chybí. Jsem moc šťastná, že se v Austrálii Sahadža jóga tolik rozšířila. Nevím, jak se to stalo. Na tak vzdáleném místě jako je Austrálie. Na počátku jsem tam měla nějaké překážky, ale nyní se rozšířila. Také v Rakousku se rozšířila a také v Itálii. Ale jinak se nerozšiřuje. Čím to je? Je to tím, že lídři nejdou s plným nasazením mezi lidi. Řekněme, v Anglii jsem cestovala ze severu na jih, z východu na západ, všemi směry. Máme tam velmi ubohé, velmi ubohé sahadžajogíny. Musíte jít na univerzity, k mladým lidem. Pokud se mohlo rozšířit hippies, proč ne Sahadža jóga? Rozšířilo se to jako požár, proč ne Sahadža jóga? Toto všechno jsou věci, před kterými vás chci varovat – buďte opatrní! Když máte realizaci, máte odpovědnost dát realizaci druhým, a šířit Sahadža jógu. Když to nemůžete dělat, potom Bůh vás ochraňuj! Nemám co říct. Musíte dělat introspekci: ‚Co jsem udělal pro Sahadža jógu?‘ ‚Co jsem dostal od Sahadža jógy?‘ A jsem si jistá, že po této Šiva púdže se odevzdáte Šiva principu uvnitř vás. Šiva princip vás nejenže sleduje, je velmi, velmi přísný, je velmi mocný! Musíte se mu zasvětit a musíte se mu oddat. Nad každou jinou prací, nad jakoukoliv jinou činností je toto tím nejvyšším. Takže tímto žádám Šivu, aby vám dal požehnání, úplné požehnání tak, abyste se transformovali do osobnosti Šivy. Nechť vám Bůh žehná!