Konference s lékaři

Jawaharlal Auditorium, New Delhi (India)

2002-04-02 Talk on psychosomatic diseases at doctors' conference, New Delhi, 38' Download subtitles: CS,EN,PT,TR (4)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: View on Youku: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

2002-04-02 Psychosomatic Diseases Can Be Cured In Sahaja Yoga, Delhi NITL-RAW, 150' Download subtitles: CS,EN,PT,TR (4)View subtitles:
Download video - mkv format (standard quality): Download video - mpg format (full quality): Watch on Youtube: Watch and download video - mp4 format on Vimeo: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribeUpload subtitles

Feedback
Share

Konference s lékaři, 2/4/2002, Nové Dillí, Indie

Klaním se všem hledačům pravdy. To, že teď hovořím k lékařům, Mi připomíná Moje studium na vysoké škole, kde jsem také studovala medicínu. Naštěstí nebo možná naneštěstí naši školu v Lahore zavřeli a Já jsem svého studia musela zanechat. Ne že bych k tomu západnímu typu vzdělání v medicíně neměla důvěru, byla to však dobrá příležitost porovnat jedno s druhým a uvědomit si, co studium západní medicíny postrádá. Mýlí se v tom, že lékařská věda pohlíží na lidské bytosti jako na něco velmi individuálního, co není spojeno s celkem. My všichni jsme spojeni s celkem. Jak však lidi přesvědčit, že jste všichni spojeni s celkem a že z něj nejste vyčleněni? Protože jsme spojeni s celkem, i všechny naše problémy jsou spojeny s celkem. Nelze někoho považovat za pacienta, který má jeden konkrétní problém, a dalšího za pacienta, který má jiný problém. Je možné, že člověk, který má jeden problém, může mít spoustu dalších potíží v souvislosti s mnoha dalšími faktory, po kterých v západní medicíně nepátráme. Když například někoho považujeme z lékařského hlediska za velmi nemocného fyzicky, může to tak být, nevíte však, jaký je jeho duševní stav. Jak je na tom psychicky? Je psychicky v pořádku? Nebo je na tom špatně jen po fyzické stránce?

My máme nyní velké znalosti o mnoha věcech, například, řekněme, v medicíně pro to máme přesné názvy. Říkáme, že jde o psychosomatický problém nebo o somatický problém, nevíme však, jak spolu ty dvě oblasti souvisí. Budete se divit, naše nemoci jsou většinou psychosomatické, například rakovina, a vesměs nevyléčitelné – rakovina a můžeme říci, AIDS. Všechny ty, které se považují za naprosto nevyléčitelné a vážné, ty všechny přicházejí z našeho spojení, z našeho spojení, kterého si ani nejsme vědomi, s levou stranou. Jak jsme viděli tady na obrázku. Nevím. V medicíně známe jen pravou stranu, a navíc do takových podrobností, že to ani není nutné. Musíte znát také levou stranu lidské bytosti, o které se neví vůbec nic. Například člověk, který blázní, je v psychiatrické léčebně. Netrpí na žádné srdeční problémy. Proč? Jak to, že se zbláznil? Jak to souvisí s námi? Uveďme si jako příklad pacienta, který má, řekněme, rakovinu. O rakovině víme hodně, bezpochyby, jak propuknou onkoviry a to všechno – to víme. Co však rakovinu spouští, to neví nikdo. A jaký typ lidí ji dostane, to nevíte. Jak víte, máme v sobě dva kanály, jeden se stará o pravou stranu, druhý o levou. A když máte problém na levé straně, propukne psychosomatická choroba. Když si například zlomíte ruku nebo máte nějaký fyzický problém, pak je to snadné. Když však jde o složité psychosomatické potíže, musím bohužel říci, že ty lékaři vyléčit nedokážou. Protože vy neznáte tu druhou stranu problému. Co způsobí, že pacient dostane rakovinu, to nevíte. V Sahadža józe vás potěší zpráva – rakovinu lze vyléčit. Je snadno léčitelná, pokud se podchytí v rané fázi, ale když ne, jde to také. Především rakovina krve je zcela vyléčitelná. Budete překvapeni zjištěním, že je to určitá kombinace těch dvou stran ve vašem životě, která způsobí, že zabředneme do těchto nevyléčitelných nemocí. Existuje dlouhý seznam těch neléčitelných nemocí, které nechci jmenovat, o kterých dobře víte. U každé z nich tedy existuje komplikace na levé straně.

Vy toho samozřejmě hodně víte o pravé straně – Grayova anatomie a po ní všechno, co víte. Nevíte však, jak vás může zasáhnout levá strana. V této přednášce bych vám proto ráda řekla něco o levé straně, co jste možná dosud neslyšeli a čemu nevěříte. Levá strana se týká naší minulosti. Naší minulosti v tom smyslu, že… ty, kteří jsou orientovaní na budoucnost, levá strana neovlivní. Avšak ti, kdo prodlévají na levé straně, trápí se kvůli levostranným problémům, kvůli všemu se litují – to jsou ti, kteří bývají napadeni. Budete šokovaní, když vám řeknu, že levostranná osoba je ve skutečnosti posedlá. Posedlá nějakými mrtvými dušemi, o čemž musíte vědět. Možná tomu nebudete věřit, ale je to tak. Může se to stát každému, kdo začne být smutný nebo se dostane do levostranného rozpoložení. A je tu také spousta jiných věcí, například falešní guruové, kteří hypnotizují. Zhypnotizují vás pomocí těch mrtvých duší, které potřebují ovládat. Tuto stránku nikoli medicíny – řekla bych, ne medicíny – by lékaři, bez ohledu na to, jak to nazveme, měli znát. Jinak nemůžete léčit. Možná můžete dělat diagnózy. Nedokážete však vyléčit lidi, kteří trpí psychosomatickými problémy. Problém dnešního lékařství je, že neumí vyléčit psychosomatické nemoci. Na to nepotřebujete studovat tak dlouho jako k dosažení lékařského titulu. Na tohle, chcete-li to zkusit, stačí velmi krátký kurz. Nejprve byste se měli spojit s Boží silou, to je velmi důležité a není to vůbec nic těžkého. Pak byste si však své duchovní schopnosti měli udržovat. Jednou z duchovních kvalit je nevinnost. První čakra, kterou vidíte, je nevinnost. Jestliže jste nevinná osoba, můžete snadno vyléčit všechny lidi, kteří mají nevyléčitelné nemoci. Řekla bych, že člověk by se měl především pokusit získat seberealizaci, to je důležité. Když Kundaliní stoupá, prostoupí vaší fontanelní kostí a vy se spojíte s Boží silou, která je všude kolem nás. Nemusíte Mi věřit, a přesto svou seberealizaci dostanete. Jakmile budete mít seberealizaci, budete schopni porozumět, jakou kombinací problémů váš pacient trpí. Má jen fyzické potíže nebo je to spojeno s problémy levé strany? Onehdy Mě překvapilo – přišlo za Mnou dítě, chlapec, který měl meningitídu. Vyléčil se a jeho rodiče nemohli pochopit, jak se to stalo. Až se uzdravil, zeptala jsem se ho: „S kým kamarádíš?“ Řekl, že s jedním chlapcem, který má svého gurua. Jasné? A že chodí k němu domů a pořád vidí toho gurua, neustále, chápete? Také mnoho lékařů je ve styku s podobnými falešnými guruy. Musíte vědět, že dokud nebudete realizovaní, nepoznáte, kdo je skutečný a pravý. Nevinný chlapec, který měl meningitídu, se takřka ze dne na den uzdravil. Budete ohromeni, jaká úžasná zkušenost je Sahadža jóga. A je to příliš překvapující, proto to lidé nepřijímají. Měli jsme však řadu případů, na kterých můžeme ukázat, že lidé s údajně nevyléčitelnými problémy se vyléčili.

Spousta lidí, zejména s vážnými chorobami, například rakovinou. Zatímco při léčbě rakoviny západní medicínou budou zkoušet a ono – dokud vás neořežou až na kost. Ne však v Sahadža józe. Tam okamžitě poznáte, že ten člověk je posedlý. A tento faktor v lékařské vědě naprosto chybí. V naší zemi jsme na to však vždycky věřili. Co se týče mrtvých, dodržujeme určitá pravidla a pokyny. Jak se chovat, jak jít na smašán (místo, kde se zpopelňuje) a tak dále. Existuje určitý konkrétní druh vědění ohledně všech těch mrtvol. Jak se chovají, kam jdou. A myslím, že je to velmi rozsáhlá součást vašeho vědění, velmi důležitá. Spoustu nemocí, nevyléčitelných nemocí, nedokážete vyléčit. A většina z nich přichází z levé strany. Lékařská věda dokáže vyléčit pravou stranu. Vím, že tohle udělat dokážou. Rakovinu však budou předávat jeden druhému. Budou operovat, ona se pak rozšíří tím víc, pak udělají to, pak ono… Operace není způsob, jak léčit, není. Pokud dobře ovládáte Sahadža jógu, nemusíte operovat. Dokážete vyléčit přes noc, ze dne na den dokážete vyléčit onkologického pacienta, věřte Mi. Jste naprosto způsobilí k tomu to dokázat. Zejména Indové, protože Indové mají specifické schopnosti, řekla bych, mimořádné požehnání této země. My si ani neuvědomujeme, jak je tato země úžasná, a zajímáme se jen o západní typ vzdělání, o to, čeho lidé na Západě dosáhli svými experimenty. Já to prostě nechápu. Jejich děti se uchylují k drogám, jejich rodiny jsou narušené, všechno je tam tak zmatené. Ne že bych jejich vzdělání odsuzovala, to v žádném případě. Není však úplné a neměla by vám chybět i ta druhá strana. Jinak nemějte onkologické kliniky. Zabývejte se jen léčbou fyzických nemocí, kterou je dokážete vyléčit. Pokud však chcete mít pacienty s různými problémy, pak musíte znát i tu druhou stranu. Není to nic, čeho byste se měli bát nebo se kvůli tomu znepokojovat. Jsou to však znalosti, které byste jako lékaři měli mít. Protože se domnívám, že lékařská věda dosud není úplná, jak řekl sám doktor Aggraval. Chybí v ní znalosti o naší levé straně. Musím říci, že Já jsem se o tom nedočetla v žádné knize, nedozvěděla jsem se to z nějaké knihy, ale jen při své práci v rámci Sahadža jógy, s lidmi, jsem zjistila, že ve srovnání s Indy jsou lidé na Západě mnohem více postiženi z levé strany. Mnohem více. A nechápou, proč jsou nemocní, co se jim stalo. I když vezmeme v úvahu jen velmi úzkou oblast péče o blaho a pohodu lidí, velmi důležitou roli tam hraje levá strana. Když dejme tomu nějaká paní stále pláče, naříká a je nešťastná, může dostat rakovinu.

Existují dva typy nemocí – jednak pravostranné choroby, jednak samozřejmě levostranné. Pravostranní lidé, kteří jsou extrémně, abych tak řekla, agresivní, extrémně dominantní a ovládající, mají samozřejmě, musím říci, velmi špatná játra. Mají velmi špatná játra, a když se chovají tímto způsobem, překročí únosnou míru. A když překročí únosnou míru, dostanou nemoci, které nedokážete objevit, nedokážete léčit. Jednou z nich je rakovina jater. Myslím, že lékaři nedokážou vyléčit játra. Mohou se o to snažit, nedokážou však vyléčit játra tak, jak to dokáže Sahadža jóga. A člověk s takovou náturou, který je tak prchlivý a tak agresívní a všechno možné, má problémy s těmi příšernými játry a způsobí si nejrůznější komplikace. Na pravé straně je také spousta jiných nemocí, spousta. Hlavně je to ale onemocnění jater. Játra potřebujeme k životu. A když se zničí, alopatická medicína nemá řešení. Možná částečné, tu a tam, jenže navíc, díky problémům s játry člověk chřadne a může i zemřít. Na Západě jsou problémy s játry zcela běžná věc a nemají na to řešení. Žijí v tom stavu stále dál a lékaři je jen přijmou do nemocnice. Tohle však není nevyléčitelné, dá se to bez problémů vyléčit. My jsme však neměli ty znalosti, proto to považujeme za nevyléčitelné. Ale není to tak. Nechci tady svalovat vinu na další nemoci, ale je jich tolik, které se nedají ani diagnostikovat a které medicína nedokáže léčit. A tohle musíme ze všeho nejdřív přijmout, že taková je situace. Můžeme stále zkoušet všechno možné, nedokážeme však léčit. Objeví se mnoho různých léků, avšak vyléčit s nimi nedokážeme. Proto se vám zde snažím říci, že se bere v úvahu jen polovina vaší bytosti. A i tam spousta věcí chybí. Uveďme si jako příklad astma, astma lékaři vyléčit nedokážou, to je fakt. Sahadža jóga však astma dokáže vyléčit úplně. Alergii umíme vyléčit také. Protože pokud znáte kořeny všech problémů, pokud znáte kořeny, ne z farmaceutického hlediska a podobně, ale opravdové kořeny, potom dokážete zvládat situaci a můžete léčit. V Sahadža józe zatím nemáme žádnou univerzitu nebo něco podobného. Přála bych si, abychom měli. Máme však nemocnici. Máme nemocnici v Belapúru, říkají tomu New Bombay, kde léčí lidi. Platí se jen za pobyt a je to myslím sotva 300 rupií denně, pro nemajetné. Nepotřebujete tam však žádné léky, nemusíte platit za nic. Nemyslíte, že pro naši zemi, která je tak chudá, je to velice významné? Jinak jdete na rentgen, pak jdete na další test, pak zase na další a nic to nepřinese. Stačí, aby člověk věděl, jak to uchopit. Když si někdo například zlomí nohu – hotovo, uříznou mu ji, nasadí jinou. To není třeba, ujišťuji vás, že to není třeba.

V Sahadža józe máme celkem dost lékařů, velmi dobrých. Někteří z nich jsou v Americe, jiní v Itálii a někteří v Rusku. Ruští lékaři jsou vynikající. Sama nevím, jak přišli na to, že za studiem medicíny existuje něco hlubšího, a snaží se to naučit. Jestli dokážete sehnat nějaké zařízení, budu velmi šťastná, každopádně však uvažuju o tom založit ve vaší zemi sahadža- jogínskou nemocnici, především v Dillí, v Greater Noida. A pokud se k nám někteří z vašich lékařů budou moci přidat, bude to pro nás velká pomoc. V Greater Noida hodlám založit akademii nebo můžeme říci školu, kde budeme mít studenty i lékaře, kteří mohou léčit lidi. A léčba bude bezplatná. Samozřejmě, když zůstanou, když přijedou a zůstanou, pak asi budou muset zaplatit za stravu, ale za nic jiného. Taková je alespoň Moje představa a služby každého, kdo se bude chtít podílet jako lékař, velmi uvítáme. Jaký budou mít plat, nevím, řekla bych, že ne moc vysoký, lékaři budeme platit asi 6000 až 7000 rupií měsíčně. Musí to však být sahadžajogín a měl by ovládat metodu Sahadža jógy. Myslím, že je to velmi velkorysý postoj. Vždyť v naší zemi spousta lidí umírá, protože nemohou jít do nemocnice, nemohou být léčeni. Jestliže tomuto Mému projektu dáte nějaký čas, jsem si jistá, že dokážu založit dobrou nemocnici pro takové lidi. Budeme tam mít pacienty se somatickými a rovněž s psychosomatickými problémy, budeme mít všechny druhy pacientů. A vy se tam hodně naučíte, protože to jsou velmi subtilní a hluboké znalosti. Jenom se prostě nedají naučit z učebnice, musíte experimentovat s pacientem. Budete ohromeni, jak budete léčit lidi. Není to nějaká učebnice, je to velmi praktické vědění a ti, kteří mají tu lidumilnou povahu, si mohou vést skvěle a hodně se naučit. Jedno vám však musím říci – Sahadža jóga má jednu špatnou stránku – nemůžete na ní vydělávat, nemůžete. Pokud se na ní pokusíte vydělávat, neuspějete. Co se týče peněz, tahle záležitost je na sahadžajogíny příliš, to zrovna moc nezvládají. Můžete však poskytovat službu. V nemocnici v Belapúru jsme měli výborného lékaře; byl v důchodu, a vedl si tam skvěle, už nežije. Pracoval velmi pilně a teď se tam o to stará jeho snacha. Jestli chcete, pokud jste v důchodu a nepotřebujete nutně peníze, moc peněz, pak je to velmi dobrá příležitost. Poskytujeme také, řekněme, bydlení, stravu, všechno se dá zařídit, není to tak těžké, jenom to není příliš zaměřené na peníze. Musím říci, že od dob Mých studií medicíny začala být lékařská dráha velmi zaměřená na peníze. Jsem překvapena, mrzí Mě, že to musím říct, ale začali být velmi zaměření na peníze. A někteří z vašich lékařů odešli do Ameriky a obalamutili tam lidi do takové míry a vydělali tam tolik peněz, že se stydím za to, že jsem Indka. Je to tak. Nevyděláte si tedy moc peněz, nicméně, jste-li důchodci, můžete se k nám přidat a pomoci nám. A někteří z vás se mohou přijít učit Sahadža józe. Neuplyne víc než pár měsíců, a budou z vás odborníci. Dokážete diagnostikovat problém okamžitě. Nebudete k tomu potřebovat žádnou laboratoř ani cokoli jiného. Hned budete vědět, v čem je problém. A budete se moci pokusit vyléčit různé neléčitelné nemoci. Sama jsem překvapená, jak to u lidí funguje. Všechny ty ceny a to vše jsem dostala za to, že jsem vyléčila lidi a udělala tyhle věci.

Nemám tam nemocnici. První nemocnici chci mít v Dillí a tady to chci připravit. Odhodlejme se uskutečnit to sami. Bude to charitativní typ nemocnice, což je velice rozumné. Já už mám peníze na její stavbu, jediné, co potřebuji, jsou nějací lékaři, kteří by Mi pomohli. Sahadža jóga je ohromující záležitost, a pokud se k nám přidáte, užasnete, jak funguje. Vím, že jsme nikdy dřív nebyli, nikdy jsme nebyli spojeni s Božským. Nikdy jsme nepoužívali ty síly Božského. Jakmile tyto síly začnete používat, budete sami sebou ohromeni. Říká se, že člověk by měl zjistit, kdo je, což není možné, dokud nedostanete seberealizaci. Dnes v naší zemi potřebujeme seberealizované lidi. Pak bude možné vyřešit nejrůznější problémy. Jakýkoli typ problému, protože, abych tak řekla, stále pokračují hádky. Pak se totiž stanete kolektivní bytostí. Stanete se kolektivně založenou osobou a přestanou boje, už nejsou potřeba. Mám spoustu muslimů z islámských zemí, kteří dostali realizaci. Turecko, Benin a další – Pobřeží slonoviny. Máme sedm islámských zemí, jsou to všichni muslimové, převrácení, nebo spíš transformovaní, v sahadžajogíny. V Sahadža józe nastává integrace všech náboženství, přichází pochopení lidských schopností, osobnosti člověka a respekt. Myslím tím, že atmosféra, do které se tam dostanete, je hodně jiná. Velmi odlišná úroveň vědomí, jak jste říkali, kde začnete být velice mírumilovní, tiší, a přece nesmírně příjemní. Nevím tedy, kolik vám toho v této krátké přednášce dokážu říct o Sahadža józe. Každopádně je to však vyslovený zázrak. A pokuste se prosím získat seberealizaci. Požádal Mě – myslím, že zkusím, zda to budu moci udělat. Je tu jen jedna maličkost – musíte si vyzout boty. Když jsem v Anglii poprvé požádala, aby se vyzuli, odešli. Angličané bez svých bot zřejmě nedokážou existovat. Prosím, vyzujte si boty. Ti, kteří nechtějí dostat realizaci, mohou odejít. Nikoho nenutíme. Především tedy mějte víru v sebe sama. V to, že můžete získat seberealizaci. Položte si prosím obě nohy na zem. Můžete nasměrovat obě ruce takto ke Mně? A teď prosím zavřete oči. Vy toho o Kundaliní víte hodně, teď však poznáte, co to je. Dejte si prosím pravou ruku nad fontanelní kost, kterou jste měli v dětství měkkou. Prosím. Nedotýkejte se hlavy, nad hlavou.

Nyní si prosím dejte levou ruku nad vrchol hlavy; a znovu pravou. Teď vyzkoušejte, jestli z vaší fontanely vychází chladný vánek. Mohl by být i dost teplý. Jen zkuste, jestli je tam chladný vánek. Mohl by být i hodně teplý, jak jsem řekla, to nevadí. Nyní si zkuste dát levou a pravou ruku směrem ke Mně. Pokud vám z hlavy vychází chladný vánek, skloňte ji prosím. Haan (Ano). Musím říct, že je tu dost levostranných lidí, celkem dost, ale to brzy zjistíte. Teď prosím otevřete oči. Znovu si dejte obě ruce směrem ke Mně prosím, takto. Nyní ucítíte chladný vánek v rukou. Nebo možná hodně teplý. V obou rukou. Saare doctor ho gaye paar. (Všichni lékaři dostali seberealizaci). Zřejmě jsou to světci! Tolik vás dostalo seberealizaci. Kéž vám všem Bůh žehná! Kéž vám Bůh žehná! Máme tu, doufám, nějaké knihy o Sahadža józe. Můžete si je všichni vzít a přesvědčit se a osvojit si tyto dovednosti. Je to velmi přínosné a jednoduché a nesmírně potřebné v dnešní moderní době. Jak jsem vám řekla, k diagnostikování nemusíte dělat nic. Pocítíte prostě na konečcích prstů, které čakry jsou napadené. A také budete vědět, jak je dát do pořádku. Je to velmi jednoduché, velmi jednoduché. Kéž vám Bůh žehná!