O důležitosti meditace (14 min) (Location Unknown)

20021103 – O důležitosti meditace Měli byste meditovat každý den. Ti, kteří nemeditují, mohou spadnout dolů. Protože meditace je, jako když do lampy doplňujete olej. Ti, kteří nemeditují a myslí si, že to bez toho zvládnou, se smutně mýlí. Musí meditovat ráno i večer. Potíž je v tom, že k nám všechno přišlo jako by samo, tak snadno, takže nechápou, že meditace je velmi důležitá. Jak typické! Vy ne, ale znám spoustu těch, kteří získají realizaci a nemeditují. A ti jsou jiní. Jejich povaha je jiná. Meditace je tak uklidňující, takový překrásný způsob spojení s Božským že se všechny vaše problémy v tomto meditačním rozpoložení vyřeší. Pokud nemeditujete, pokud se nedostáváte do meditace, pak vaše světlo pravděpodobně zeslábne, nebude dostačující. Je důležité, velmi důležité objevovat sebe sama, dozvídat se o druhých – v meditaci. A jak provádět meditaci? Na to se Mě ptá mnoho lidí. Nic neprovádějte, jen jděte do stavu bez myšlenek. Zkoušejte se dostat do bezmyšlenkového vědomí. Pokud se dokážete dostat do stavu bez myšlenek, udělali jste svou práci, protože to je stav, kdy jste v pravdě, kdy jste v realitě, v radosti, se vším, co je tak zásadní. Když meditujete, pokuste se nedělat z toho nějakou složitost, ne. Meditace je něco jako utišení se, utišení myšlenek, kdy se noříte do toho hlubokého oceánu, který je ve vás samých. Řekněme však, že to neděláte. Když nemeditujete. Okamžitě poznám, kdo medituje a kdo ne. To pro Mě není nijak těžké. Ti, kteří nemeditují, jsou vždy váhaví. Jsou zmatení, nechápou. Read More …

Divali púdža 03/11/2002, (nekontrolováno), Los Angeles, USA (Location Unknown)

Přeji vám velmi, velmi šťastné Divali! Vidět vás všechny zde je pro Mne samo o sobě velkou radostí, že jste všichni přijali Sahadža jógu tak krásným způsobem. Je to vaše vlastní, „Já“ je vaše vlastní, Duch je váš vlastní, ale dostat se k tomuto „Já“ je obtížné. Je to jen vaše přání, myslím, které je naplněno. A to je to, jak jste dostali svou seberealizaci. Nemůže být vnucena, to víte velmi dobře. Musí se to vypracovat jen skrze vaše přání, jen skrze vaše odevzdání. Nemá smysl o tom mluvit. Nemá smysl o tom přesvědčovat. To, co funguje, je vaše přání, tak jednoduché to je. Síla přání uvnitř vás to vypracovává. Je mnoho těch, kteří nejsou zde, kteří dostali svou realizaci všude na celém světě. Pamatuji si je všechny a i vy všichni byste si je měli pamatovat. Dnes je pěkný den, kdy můžeme myslet na všechny, kteří jsou osvíceni na tomto světě. To je skutečné Divali: osvícení lidských bytostí. Není to svíčka, není to nějaká lampa, jsou to lidské bytosti. Pokud jsou osvíceny, pak nezbývá žádný problém. Problémy přichází s lidmi, kteří nejsou osvíceni, protože jsou v temnotě. Tápou ve tmě a někteří z nich jsou, nevím, naprosto ignorují realitu. Jakmile jednou přijdete do Sahadža jógy a jste osvíceni, vidíte v tom světle, co je dobré a co je špatné – pro začátek. A pak do toho vyrůstáte, nádherně, zrovna jako tyto květiny, které jsou celou dobu šťastné, celou dobu vám dávají radost. Stejně tak vy, když jste osvíceni, s Read More …