Divali púdža 03/11/2002, (nekontrolováno), Los Angeles, USA

(Location Unknown)

2002-11-03 Diwali Puja Talk, Lake Piru, California, USA, DP, 35' Download subtitles: CS,EN,FR,IT,NL,PT,TR,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribe

Přeji vám velmi, velmi šťastné Divali! Vidět vás všechny zde je pro Mne samo o sobě velkou radostí, že jste všichni přijali Sahadža jógu tak krásným způsobem. Je to vaše vlastní, „Já“ je vaše vlastní, Duch je váš vlastní, ale dostat se k tomuto „Já“ je obtížné. Je to jen vaše přání, myslím, které je naplněno. A to je to, jak jste dostali svou seberealizaci. Nemůže být vnucena, to víte velmi dobře. Musí se to vypracovat jen skrze vaše přání, jen skrze vaše odevzdání. Nemá smysl o tom mluvit. Nemá smysl o tom přesvědčovat. To, co funguje, je vaše přání, tak jednoduché to je. Síla přání uvnitř vás to vypracovává. Je mnoho těch, kteří nejsou zde, kteří dostali svou realizaci všude na celém světě. Pamatuji si je všechny a i vy všichni byste si je měli pamatovat. Dnes je pěkný den, kdy můžeme myslet na všechny, kteří jsou osvíceni na tomto světě. To je skutečné Divali: osvícení lidských bytostí. Není to svíčka, není to nějaká lampa, jsou to lidské bytosti. Pokud jsou osvíceny, pak nezbývá žádný problém. Problémy přichází s lidmi, kteří nejsou osvíceni, protože jsou v temnotě. Tápou ve tmě a někteří z nich jsou, nevím, naprosto ignorují realitu. Jakmile jednou přijdete do Sahadža jógy a jste osvíceni, vidíte v tom světle, co je dobré a co je špatné – pro začátek. A pak do toho vyrůstáte, nádherně, zrovna jako tyto květiny, které jsou celou dobu šťastné, celou dobu vám dávají radost. Stejně tak vy, když jste osvíceni, s tím světlem nic nehledáte, vše máte v sobě. Světla necháváte rozsvícená. Další věcí, kterou můžete dělat, je, že svým světlem osvítíte další lidi. Jako jsme tak učinili zde, rozsvítili jsme jednu svíci a s ní jsme rozsvítili všechny. Takže to všichni můžete udělat, protože to světlo máte v sobě. Tím světlem můžete osvítit druhé a oni mohou vnímat radost svého Ducha. Je to něco, co nyní můžete vidět – jako když máte mnoho světel. Stejně tak jste vy světlem pro celý svět. Nestačí, že máte sami to světlo, musíte to světlo dávat ostatním, musíte osvítit další, zrovna jako tyto svíce. Jakmile to začnete dělat, zjistíte, co máte a pak se začnete respektovat a chovat se způsobem, jakým se chovali světci, například mudrci, aniž by cokoliv prohlašovali. Uvnitř své bytosti si rozvinete nádhernou, extrémně nádhernou povahu, která dává radost. Nechcete o sobě dávat žádné falešné představy, protože cokoliv je pravdou, je ve vás. Není nutné o sobě lhát. Lidé si uvědomí, že jste realizovanými dušemi, budou prostě cítit vaši jemnou povahu, vaši skutečnost, ať už pocházíte z Indie, z Anglie nebo Ameriky. Všichni máte ten oceán lásky a vědění uvnitř sebe. Buďte si jisti, že je to všechno tam, jen co poprvé zakusíte váš vlastní oceán lásky. Nejprve se jím potěšíte v sobě a pak i v ostatních. Nemusím vám říkat, že se máte navzájem milovat či cokoliv. Prostě milujete, prostě chápete, prostě šíříte své světlo mezi sebou. Někdy jste frustrovaní jinými lidmi ve vaší zemi, možná ve vašem městě, možná vesnici, lidmi, kteří nejsou ještě osvíceni. Ale nejlepší je to vypracovat. Musíte to vypracovat. Víte, měla jsem nejdřív jednu paní, velmi starou paní, která dostala realizaci ode Mě. A teď jste tady vy všichni. Stejně tak to můžete vy všichni dělat jako práci – realizaci. Nepotřebujete pro to žádné výpočty, žádné díkuvzdání. Je to prostě tam a pracuje to. Co děláte pro světlo? Jen se podívejte, prostě jdete blíž ke svíci a máte světlo. Stejně tak to funguje. Vaše osvícení je takové, že dává světlo tisícům a tisícům lidí po celém světě. Jak víte, je stále plno zemí, kam musíme přijít, ale uděláme to. Jen lokalizujte a najděte, kam musíte jít a kde musíte pracovat. Nejprve jste schopni dávat realizaci, to jste. Věřte si, že dokážete dávat realizaci lidem, pro to nepotřebujete žádnou pomoc. Jediná osoba to dokáže, tisíce to dokážou. Je velmi důležité pro Divali celého světa, abychom dávali realizaci lidem. Velmi důležité. Nyní je v Sahadža józe mnoho lidí, kteří jsou lehce frustrováni sami sebou. Obzvlášť svou minulostí. Zapomeňte na minulost! Minulost není důležitá, důležitá je přítomnost. V tomto přítomném okamžiku – co musíte udělat? Nemusíte si dělat starosti o minulost: „udělal jsem to, udělal jsem ono.” Co bylo uděláno, skončilo. Teď se podívejte na budoucnost, co můžete udělat pro budoucnost. A tak či onak, se světlem vidíte svou cestu, zbavíte se vší té temnoty a víte, jak daleko jít, jak se dostat k lidem a jak šířit Sahadža jógu. Je to něco, co už v sobě máte, ale ze všeho nejdřív musíte upevnit své spojení. Pokud jste upevnili své spojení s tím oceánem, který máte, určitě to můžete vypracovat. Vypracovat tak nádherným způsobem a užasnete, jak budete úspěšní. Ten úspěch, že se dostanete ze vší té nevědomosti, budete tím ohromeni. Ale máte světlo. S tím světlem odstraníte všechnu temnotu. Nemusíte na to myslet, prostě ji odstraníte, protože máte světlo. Ale pokud to světlo nemáte, pak nemá smysl o tom mluvit, nemá smysl to dělat, neboť to nepřináší žádný prospěch. Naopak, je to selhání, selhání nejhoršího kalibru. A může být velmi nebezpečné pro lidi. Měli jsme velmi zvláštní zkušenosti i v Sahadža józe. Ale myslím, že nyní už se všichni jeden po druhém učí, že „to jsme dělat neměli, to bylo špatně.” Nyní bychom měli zjistit, co nás zaslepuje. V této zemi – Amerika je tolik orientovaná na peníze, že se to šíří do celého světa. A být orientovaný na peníze, zamilujete se do nich, cítíte, že musíte vydělávat peníze na Sahadža józe. Jsou někteří, kteří tak nemyslí, ale stále běhají za penězi. Není vůbec nutné, abyste vydělávali peníze nebo abyste si našli v penězích určitý druh jistoty. Vaše jistota je zabudována ve vás. Takže všechny tyto vnější věci jsou naprosto zbytečné, neměly by vás zaslepovat. Takže pokud máte světlo, můžete vidět jasně. A tuto pomoc od Božského vidíte velmi jasně ve svém životě. A jste překvapeni, jak vám Božské pomáhá v různých záležitostech. Dostávám dopisy od lidí, kde říkají: „Matko, moc Ti děkuji, zbavil jsem se svého problému, zbavil jsem se svých nepřátel.“ Různé druhy věcí. Ale já jsem nic neudělala. Je to vaše světlo, které odstranilo temnotu. Pokud jste nevědomí, pak jen světlo dokáže odstranit temnotu vaší nevědomosti. Ve skutečnosti nevíme, kolik existuje síly světla. Jak zde můžete vidět, každé světlo dává hodně nejen energie, ale také kompletní obraz, takže si to můžete odvodit. Například můžete zjistit, jestli je někdo realizovanou duší nebo ne. Není nutné jít do blízkosti toho člověka nebo se nějak zvlášť starat nebo cokoliv. Prostě budete vědět, jestli je ten člověk realizovaný nebo ne. Měla jsem hodně takových zážitků, kdy jsem viděla, že lidé nevědí, kdo je realizovanou duší. Je to velmi překvapující. Když víte, kdo je realizovanou duší, pak je polovina vašeho problému pryč. Druhý problém je, jak někoho přesvědčit, co je schopen dělat. Tento problém jsem našla také u sahadžajogínů. Jsou schopni velkých skutků po celém světě. Mohou objevit tolik věcí, které normální lidé nemohou objevit. Ale sahadžajogíni okamžitě vědí, jakému druhu člověka čelí. To je ten rozdíl. Znamená to, že znáte pravdu. Pravdu o každém, pravdu o celé situaci. Pravdu o tom, kdo se jen vychloubá nebo si vymýšlí nebo je pokrytecký. Není to těžké, protože teď máte výhled, vidíte v tom světle, co je špatného či dobrého v ostatních. Je to pro vás takové požehnání, když nemůžete být podvedeni, protože také na vás dohlíží Božské, jste celou dobu vedeni Božským. Mějte důvěru v Božské, mějte důvěru v Božské! Je to velmi důležité. Tak, jako máte důvěru ve svíci, důvěřujte i Božskému, že vám dá světlo, že povede vaše kroky, že vás zavede na správné místo, abyste dělali správné věci. Chci říci, že máte tolik podobných zážitků. Nemusím vám říkat, kolik lidí Mi psalo, jak věci krásně fungují. Navzdory tomu všemu jsme kolektiv, jsme milí k sobě navzájem, nelžeme, nesnažíme se nikoho zničit. To značí, že jsme vysoko nad lidskými selháními. A to jen díky světlu. Vidíte, kde chybujete. Prostě to vidíte sami. Proto je, myslím, meditace nejdůležitější věcí v Sahadža józe. Každý den byste měli meditovat. Ti, kdo nemeditují, mohou spadnout dolů, protože meditace je jako dát olej do lampy. Ti, kdo nemeditují a myslí si, že se bez toho obejdou, se těžce mýlí. Musí meditovat ráno i večer. Problém je, že všechno přichází na ruku tak jednoduše, že nechápou, že meditace je velmi důležitá. Možná. Ne vy, ale je mnoho těch, které znám, co mají realizaci a nemeditují. A jejich styl je jiný. Jejich povaha je jiná. Meditace je tak zklidňující věc, tak krásný způsob spojení s Božským, že všechny vaše problémy se v tom meditativním naladění vyřeší. Pokud nemeditujete, pokud se nedržíte meditace, pak vaše světlo možná pohasne, nebude dávat dost světla. Je důležité, velmi důležité poznat sám sebe, poznat ostatní v meditaci. Mnoho lidí se Mě ptá, jak meditovat. Nedělejte nic, jen jděte do bezmyšlenkového vědomí. Snažte se jít do bezmyšlenkového vědomí. Když se dostanete do stavu bezmyšlenkového vědomí, tak jste úkol zvládli, protože to je ten bod, kde je pravda, kde je skutečnost, kde je radost, kde je vše, co je základní. Když meditujete, nesnažte se to dělat jako nějakou povinnost. Meditace je ztišení svého Já, ztišení myšlenek a cesta do hlubin oceánu, který v sobě máte. Ale řekněme, že to neděláte, že nemeditujete. Okamžitě poznám, kdo medituje a kdo ne. Není to pro Mě těžké. Ti, kteří nemeditují, stále váhají. Jsou zmateni. Nechápou. A proto je meditace nejdůležitější věcí v Sahadža józe. Stejně tak, jako světlo svítí, když jím prochází elektřina, dá se říci, nebo díky svíčkám, stejně tak je meditace neustálou dostupností Boží Síly. To zmenší všechny vaše touhy. A nejen to, odstraní to i všechny negativní myšlenky. Odstraní to všechny demotivující myšlenky. A když tak meditujete, v bezmyšlenkovém vědomí, budete ohromeni, jak je vám pomáháno zevnitř i zvenku. Bezmyšlenkové vědomí – to je strašlivá síla, která koná. Takže ti, co nemeditují, se ani s využitím Sahadža jógy nemohou dostat příliš daleko. Měli byste snažit meditovat a jít až do stavu bezmyšlenkového vědomí. Takže co se s vámi stane? Když jste v bezmyšlenkovém vědomí, co se s vámi stane? Získáte důvěru, naprostou důvěru Božstev. Víte, že ji máte. Viděla jsem děti vycházející z naší školy v Dharamšale, velmi sebejistí a velmi pokorní. Zeptala jsem se jich: „Co děláte?” Oni řekli: „Matko, my meditujeme. Meditujeme večer ve škole a ta meditace pomáhá.” Představte si, když to mohou říct ty malé děti, tak proč to nepochopíte i vy, že vám meditace dává jistotu. Dá vám opravdové osvícení a opravdové spojení s Božským. K čemu je dělat Sahadža jógu, když nemáte spojení s Božským? Vím, kteří lidé meditují, kteří šli do hloubky svého bytí a velmi se rozvinuli. Vím také, kteří lidé jsou trochu povrchní. Vaše hloubka je v bezmyšlenkovém vědomí. Je to velmi důležitý bod, kterého byste měli dosáhnout. Pokud se na cokoliv podíváte v bezmyšlenkovém vědomí, pak se stanete velmi tichými a meditativními a tak se to vypracuje. Nevím, jak dlouho v takovém stavu dokážete zůstat. Ale i když se to podaří jen na vteřinu, začne se vám to dařit víc a víc. Tolik jsem toho už řekla o meditaci, ale dnes, když vidím všechny ty hořící svíčky, myslím, že jsou velmi meditativní. Jsou všechny v meditaci a to je, proč hoří. Stejně tak vím, kteří sahadžajogíni meditují a kteří nemeditují. A pokud mají problémy, vím, proč je mají. Hlavní věcí je, že vaše spojení s Božským je možné pouze tehdy, když meditujete a stanete se bezmyšlenkovými. To je bod, kde Božské pracuje. Pomáhá vám. Přichází vám na pomoc takovým způsobem, že ani nevíte, jak jste toho dosáhli. Takže bezmyšlenkové vědomí je prvním bodem, kterého musíte všichni dosáhnout. Velmi důležité. Poté můžete dosáhnout něčeho dalšího, ale prvním krokem je bezmyšlenkové vědomí. Je velmi důležité být v bezmyšlenkovém vědomí, protože tam nepřicházejí myšlenky z levé ani z pravé strany, z minulosti ani z budoucnosti. Jste tam jen v přítomnosti. Je to něco, co máte všichni. Není to tak, že vám to jen říkám, ale máte to všichni. Ale upevněte se! Musíte se upevnit v bezmyšlenkovém vědomí. Jak dlouho – to není důležité. Důležité je, že jak se toho jednou dotknete, budete se toho dotýkat dál. Mnoho lidí medituje, ale jejich myšlenky se nezastaví. Nejsou v bezmyšlenkovém tichu. Toto je věc, která je nesmírně důležitá. Pokud máte růst, měli byste být zcela ve spojení s Božským skrze bezmyšlenkové vědomí. Nemusíte se modlit, nemusíte nikomu volat, vůbec. Prostě to pracuje, protože je to ve vás. Všechny ty myšlenky vás bombardují z obou stran vaší mysli. Tyto myšlenky, které k vám přicházejí, pro vás nemají žádný význam, nic vám nedokážou. Vy sami jste oceánem. A vy se musíte dostat do toho stavu bezmyšlenkového vědomí. Vždy to bylo popisováno ve všech velkých knihách, ale ne tak jasně, jak vám to říkám Já. Neříkám, že ti z vás, kteří se nedostanou do bezmyšlenkového vědomí, jsou k ničemu. To ne. Ale snažte se prosím. Všichni se můžete dostat do stavu bezmyšlenkového vědomí. Když se do něj dostanete, byť jen na sekundu, je to velmi dobrý nápad. Pak se ta sekunda bude zvětšovat. Myslím, že je to zrcadlící mysl. Když se na něco podíváte, půjdete do bezmyšlenkového vědomí. Pak vaše mysl zrcadlí hloubku toho, co vidíte. Tak se všichni stanete opravdu velmi tvořivými sahadžajogíny. Co ale vidím, je, že stav bezmyšlenkového vědomí ještě není u mnohých upevněn, což není dobré. Dnes, v den Divali, vám říkám, ať se osvítíte bezmyšlenkovým vědomím. Není to složité, je to uvnitř vás. Myšlenky totiž přichází z té či oné strany. A nejsou vlnami vašeho mozku, vůbec, jen vašimi vlastními reakcemi. Ale pokud meditujete v opravdovém smyslu slova, pak se dostanete do stavu bezmyšlenkového vědomí, které je velmi důležité. A všechny ty nesmyslné myšlenky, které jsou vám úplně k ničemu, zmizí. Už tam nebudou a váš růst pak bude možný, porostete velmi dobře. Mnoho lidí, kteří jsou zde, řekne: „Matko, my se do toho stavu nedostáváme.” Zkoušejte to, snažte se! Nevěřím, že se tam nezvládnete dostat. Všichni z vás si mohou říct: „Dostanu se tam.” A dostanete se. Nemusíte kvůli tomu nic zahodit, nemusíte nic vidět. Jděte prostě do meditace a užasnete, jak to bude pracovat. Mnoho z vás tam samozřejmě je, většina, ale i tak, řekla bych, zvyšte úroveň bezmyšlenkového vědomí, tu oblast. Dnes je to velmi důležité právě kvůli tomu, že je Divali. Divali má být dnem osvícení. Ale osvícení zevnitř znamená, jak moc jste v bezmyšlenkovém vědomí. A všechno se vypracovává, protože jste oceánem toho. Máte to v sobě. Jen se toho musíte dotknout. Pokud se toho nedotknete, nevypracuje se to. Musíte se toho jen dotknout a užasnete, že jste zdrojem takové radosti, zdrojem takového štěstí, měla bych říct zdrojem skutečného osvícení. Takže dnešním poselstvím je: „Když meditujete, jděte do bezmyšlenkového vědomí.“ Žádná myšlenka není důležitá, protože je jen vaším vlastním výtvorem. Ale pokud se máte sjednotit s Božským, musíte jít do stavu bezmyšlenkového vědomí, minimálně. Jakmile to k vám jednou přijde, postupně to bude růst a užasnete, jak moc jste v Sahadža józe schopni růst. Moc vám děkuji.