O důležitosti meditace (14 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

20021103 – O důležitosti meditace

Měli byste meditovat každý den. Ti, kteří nemeditují, mohou spadnout dolů. Protože meditace je, jako když do lampy doplňujete olej. Ti, kteří nemeditují a myslí si, že to bez toho zvládnou, se smutně mýlí. Musí meditovat ráno i večer. Potíž je v tom, že k nám všechno přišlo jako by samo, tak snadno, takže nechápou, že meditace je velmi důležitá. Jak typické! Vy ne, ale znám spoustu těch, kteří získají realizaci a nemeditují. A ti jsou jiní. Jejich povaha je jiná. Meditace je tak uklidňující, takový překrásný způsob spojení s Božským že se všechny vaše problémy v tomto meditačním rozpoložení vyřeší. Pokud nemeditujete, pokud se nedostáváte do meditace, pak vaše světlo pravděpodobně zeslábne, nebude dostačující. Je důležité, velmi důležité objevovat sebe sama, dozvídat se o druhých – v meditaci. A jak provádět meditaci? Na to se Mě ptá mnoho lidí. Nic neprovádějte, jen jděte do stavu bez myšlenek. Zkoušejte se dostat do bezmyšlenkového vědomí. Pokud se dokážete dostat do stavu bez myšlenek, udělali jste svou práci, protože to je stav, kdy jste v pravdě, kdy jste v realitě, v radosti, se vším, co je tak zásadní. Když meditujete, pokuste se nedělat z toho nějakou složitost, ne. Meditace je něco jako utišení se, utišení myšlenek, kdy se noříte do toho hlubokého oceánu, který je ve vás samých. Řekněme však, že to neděláte. Když nemeditujete. Okamžitě poznám, kdo medituje a kdo ne. To pro Mě není nijak těžké. Ti, kteří nemeditují, jsou vždy váhaví. Jsou zmatení, nechápou. Proto je meditace v Sahadža józe tím nejdůležitějším. Řekněme, že tak jako žárovky svítí, když do nich proudí elektřina, nebo i plamen svíčky, rovněž meditace je nepřetržitým napojením se na Boží sílu. To zmírní všechny vaše obavy. A nejen to, zbaví vás to všech negativních myšlenek. Zbaví vás to všeho, co vám bere odvahu. A když takto meditujete, v bezmyšlenkovém vědomí, pak budete překvapeni, kolik pomoci se vám dostane zevnitř i z venčí. Je to obrovská síla, která pracuje v tomto bezmyšlenkovém vědomí. Takže ti, kteří nemeditují, nemohou příliš těžit z výhod, které Sahadža jóga nabízí. Každý by se měl snažit meditovat a dostat se do stavu bezmyšlenkového vědomí. A co se s vámi stane? Když jste v bezmyšlenkovém vědomí, co se s vámi stane? Získáte jistotu, naprostou důvěru v Boha. Víte, že to máte… Viděla jsem děti vracející se z naší školy v Dharamšale – nesmírně sebejisté a nesmírně pokorné. Zeptala jsem se: „Jak to děláte?“ Řekli: „Matko, my meditujeme, ve škole večer meditujeme a ta meditace nám pomáhá.“ Představte si, když vám tohle mohou říct malé děti, tak proč byste to nemohli pochopit i vy? Že meditace vám dá bezpečí, dá vám skutečné osvícení a úplné spojení s Bohem. Bez spojení s Bohem, jaký má smysl dělat Sahadža jógu? Znám jednotlivce, kteří meditují, kteří se ponořili do hlubin své bytosti, kteří jsou velmi daleko. Znám také jiné, kteří jsou poněkud povrchní. Vaše hloubka spočívá v bezmyšlenkovém vědomí. Je to velmi důležitý stav, kterého byste měli dosáhnout. Když něco pozorujete v bezmyšlenkovém vědomí, pak opravdu proniknete až k podstatě věci. Takto to prostě funguje. Nevím, jak dalece se v tom stavu dokážete udržet, ale když se tam dostanete i jen na sekundu, začnete toho dosahovat víc a víc. Už dříve jsem mnohokrát mluvila o meditaci, ale dnes, když vidím hořet všechny tyto svíčky, jako by všechny meditovaly. Všechny meditují, proto planou. Stejně tak poznám, kteří sahadžajogíni meditují, a poznám, kteří ne. A když mají problémy, vím, proč je mají. To hlavní je vaše spojení s Božským, které je možné, jen když meditujete, když se stanete bezmyšlenkově vědomými. To je ten stav, ve kterém pracuje Božské, ve kterém vám pomáhá. Přichází vám na pomoc takovým způsobem, že ani netušíte, jak jste k tomu přišli. Bezmyšlenkové vědomí je tedy první stav, kterého byste všichni měli dosáhnout. Je to velmi důležité. Poté můžete dosáhnout něčeho dalšího, ale prvním krokem je bezmyšlenkové vědomí. Je velmi důležité stát se bezmyšlenkově vědomými. Protože pak nepřicházejí žádné myšlenky, zleva, ani zprava, ani z minulosti, ani z budoucnosti. Jen v přítomnosti jste tam. Je to něco, co máte všichni. Není to tak, že vám to jen říkám. Máte to všichni. Jen se v tom upevněte! Musíte se upevnit v bezmyšlenkovém vědomí. Na jak dlouho, to není to podstatné. Důležité je, že až se toho dotknete, budete tam čím dál častěji. Mnoho lidí medituje, ale jejich myšlenkové pochody stále běží. Nejsou v bezmyšlenkovém tichu. Jenže právě to je velmi důležité. Pokud máte růst, měli byste být v úplném spojení s Božským, prostřednictvím bezmyšlenkového vědomí. Nemusíte se modlit, nemusíte nikoho vzývat, nic. Pracuje to, protože to máte v sobě. Všechny myšlenky, které vás bombardují z obou stran vaší mysli, tyto myšlenky, které vám přicházejí, pro vás nemají žádný význam. Jsou neopodstatněné. Vaše Já je oceánem. A vy se musíte dostat do toho stavu bezmyšlenkového vědomí. V každé svaté knize se o tom vždy píše, ale ne tak jasně, jak vám to říkám Já. Netvrdím, že ti, kteří nejsou v bezmyšlenkovém vědomí, jsou k ničemu, to ne. Ale zkoušejte to, prosím. Všichni se do toho stavu bezmyšlenkového vědomí můžete dostat. I kdyby jen na vteřinu, je to velmi dobrý nápad. Pak budete pokračovat v prodlužování té vteřiny. Řekla bych, že je to zrcadlící mysl. Když se na něco díváte, dostáváte se do bezmyšlenkového vědomí a vaše mysl pak zrcadlí hloubku toho, co vidíte. A takto se všichni stanete velmi kreativními sahadžajogíny. Zjišťuji však, že tento stav bezmyšlenkového vědomí mnozí nemají upevněný, a to není dobré. Dnes, v den Divali, bych vám poradila, abyste se osvítili v bezmyšlenkovém vědomí. Není to těžké. Je to už ve vás. Myšlenky přichází buď z jedné, nebo druhé strany. Ale ony nejsou vlnami vašeho mozku, ne. Jsou to jen vaše vlastní reakce. Když však meditujete v pravém slova smyslu, pak se dostanete do bezmyšlenkového stavu, což je velmi důležitá úroveň, a všechny tyto nesmyslné myšlenky, které vám nejsou k ničemu dobré, zmizí. Už tu nebudou a pak může nastat váš růst, kdy porostete velmi dobře. Je zde mnoho lidí, kteří řeknou: „Matko, my toho stavu nedosahujeme.“ Zkoušejte, zkoušejte to. Nevěřím, že se tam nedokážete dostat. Všichni se můžete držet myšlenky: „Dostanu se tam!“ A dostanete se tam. Nemusíte se kvůli tomu ničeho zbavovat, nemusíte nic vidět. Prostě jen meditujte. A užasnete, jak se to vypracuje. Samozřejmě, většina z vás už tam je. Přesto bych řekla: „Rozšiřte to bezmyšlenkové vědomí, tu oblast.