Vánoční púža 25/12/2002, (nekontrolováno) Ganapatipule, Indie

(Location Unknown)

Feedback
Share

Veselé Vánoce vám všem! Podle Sahadža jógy je Kristus usazen ve vaší Ádžňa čakře. Celý jeho život popisuje kvality člověka, který je realizovanou duší a On již za svého života doporučoval, že byste neměli mít žádnou chamtivost ani chtíč. To, jak jsou lidé v dnešní době chamtiví po celém světě, je velmi šokující. Již od dětství se naše děti učí říkat si o všechno možné. Ale jen celková spokojenost v životě vám může dát vyrovnanost, rovnováhu, v níž nebudete dychtit po věcech. V této době se dokonce i Indie stala velmi „západní“ v tom smyslu, že Indové také chtějí mít kdeco. Vlastně dnes se v USA stává, že se lidé obrací ke spiritualitě. Přicházejí ke spiritualitě, protože si myslí, že zatím nikde nenašli spokojenost. Ale musíme se podívat na Jeho život, skvělý Kristův život. Narodil se v malé chýši, (mnoho takových jste viděli, když jste přijeli sem) velmi spokojený a byl položený do kolébky, která byla celá vystlána suchým senem. Dokážete si to představit? A nakonec obětovat svůj život na kříži. Celý příběh je příběhem obětování, protože měl moc, moc ducha, že byl schopen obětovat cokoliv. Dokonce obětoval svůj vlastní život. Takže můžete rozumět, že velikost Krista pocházela z Jeho velké osobnosti a spirituality. Ale ten samý Kristus je uctíván na celém světě, zejména v západních zemích a budete ohromeni, když zjistíte, jak zdejší lidé jdou po věcech. Veškeré jejich průmyslová odvětví běží s velkými příběhy o tom, co dělají a jak se lidé chlubí svým bohatstvím. Nosí křížek na krku, aby ukázali, že jsou křesťany. Především by neměl nikdo nikdy nosit tento kříž, na kterém byl Kristus ukřižován. Ale vymysleli si toto pokrytectví a jsou úplným opakem Krista. Nejen oni, ale dokonce i jejich manželky a děti jsou velmi chamtiví lidé. Měli by mít tohle a tamto. Ale teď je na tom Indie velmi podobně. A o co žádají? Myslí si, že když získají všechny ty věci kolem sebe, budou mít pohodlí. Není to tak. Celý čas dychtí a nemohou si užít ani toho, čeho dosáhli. Je velmi překvapivé, že v zemi jako je USA, kde nebyla žádná korupce, ale byli tu lidé, kteří vydělávali hodně velké peníze, mají být lidé Kristovými učedníky. Vůbec tomu nerozumím. Indie byla kdysi opravdu svatou zemí, kde byli svatí respektováni, ale dnešní Indie upadla ve své chamtivosti na tak nízkou úroveň, že je těžké těmto lidem porozumět. Můžeme říci, že vůbec nenásledovali Krista. A ti kdo Krista následovali, také zdejší křesťané, jsou těmi nejhoršími. Jsou to ti, kdo přijali všechny způsoby západního života, chamtivost a říkají si křesťané. Ale Kristus ukázal, že na tomto světě nic nepotřebujete. Je tak skvělou osobností, inkarnací všemi respektovanou, protože Jeho síla obětování byla tou nejvyšší, nikoliv proto, že by vlastnil velké auto nebo velký dům, nic takového, jen díky tomu, že byl tak pokorným člověkem. Jeho život je pozoruhodný. A dnes vládne srdcím tolika lidí, ačkoliv se narodil jako velmi, velmi chudý člověk a byl ukřižován také jako velmi chudý člověk. Takže tito lidé, kteří jdou za penězi, nejsou žádnými křesťany, nikde se nepřibližují Kristu. On byl tak šťastný a veselý. Pomáhal chudým, pomáhal potřebným, protože rozuměl jejich problémům, protože s nimi soucítil. Pokusil se pomoci všem různě nemocným lidem, znevýhodněným, zatímco dnešní svět došel k takovým nesmyslům, že pomáhají zemím bojovat. Stvořili křesťanství k boji. Co dělá křesťanství v této zemi? Je tu jen proto, aby vydávalo velkou energii pro vytváření mnoha křesťanů. Slyšela jsem z mnoha míst, že obracejí lidi na křesťanství. Kristus nikdy neobrátil jedinou duši. Chtěl dát proměnu, jako jste vy všichni dostali, ale nechtěl měnit vaši víru nebo vady na kráse, nikoliv. A to, čeho se Mu dostalo, jsou tihle nepoužitelní lidé třetí kategorie, kteří se honí za chtíčem a chamtivostí. Sama se občas strachuji, aby moji žáci a děti nedělali věci, které jsou proti sahadž, které jsou proti principu sahadž. A jeden z principů sahadž je, že musíte pomáhat lidem, těm kteří jsou utlačovaní, kteří ještě nejsou realizovaní. Musíte jim dát realizaci. Není to tak, jak je dosud běžné, že se pomáhá lidem, kteří tento svět ničí. Pokud budeme muset zachránit tuto zemi, pokud budete muset zachránit celý svět, pak musíme být jako Kristus. Rozviňte svoji schopnost obětovat se. Měla by to být velmi, velmi, mocná věc protože jste všichni realizovaní. Zkuste rozvinout schopnost pomáhat lidem. Poznala jsem ve svém životě některé skvělé lidi, kteří byli vždy ochotni dávat lidem, kteří neměli, a byly to tak krásné povahy, že i když nikdy nedostali žádnou velkou cenu nebo ocenění, byli velmi šťastní, když mohli pomáhat ostatním. Je velmi, velmi smutné dnes v této zemi, kde tolik lidí obětovalo svůj život pro dosažení nezávislosti a svobody. A dnes se děje to, že stejní lidé nebo možná jejich děti, kteří mají vládnout, kteří se mají starat, jen vydělávají peníze. Proč tato situace nastala? V této zemi jste také měli hodně lidí, kteří extrémně obětovali. Byli to vůdci. Ale kolik z vás je takových? Kolik z vás by chtělo dát něco svého někomu jinému? Kdo by to udělal, aby ostatním pomohl? Je velmi smutné, že křesťanské národy Krista nikdy nenásledovaly a my se stáváme stejnými. Neříkám, že bychom neměli dělat obchod nebo že bychom neměli vydělávat peníze. Můžete, ale musíte pamatovat, pro koho to děláte. Co s tím budete dělat? Co s těmi penězi budete dělat? Vlastně bychom to měli alespoň za rok pochopit, když jsme se vzdali jedné z našich věcí ve prospěch ostatním. Neříkám, abyste se ukřižovali, ne, to je příliš, ale můžete alespoň trochu obětovat ze svého pohodlí pro lidi? Sahadžajogíni musí být extrémně laskaví, extrémně laskaví a milující lidé. Pokud takoví nejste, nejste sahadžajogíny. Zaprvé, měli byste být laskaví a milující a znalí problémů kolem sebe a snažit se pomoci co nejvíce lidem. Ale není to tak. Ani sahadžajogíni nerozumí, jaká je hodnota jejich života. Jsou na stejné cestě, jako byl Kristus. Jsou realizovanými dušemi. Musí mít tento pocit. Musí mít tuto jednotu s ostatními lidmi a měli by cítit Kristovu oběť uvnitř sebe. To, jak obětoval svůj život, je způsob, jak vylepšit naši Ádžňu, odstranit naše ego, bojovat s naším egem. Vše, co vykonal, je promarněno, lidé tomu nerozumí a ani si neosvojí Jeho charakter a Jeho život. Je to velmi zlé. On je skvělým poselstvím pro všechny lidi, kteří jsou realizovanými dušemi. Je velmi dobrým příkladem. Je tolik věcí, které je třeba udělat. Jak víte, Moje mysl je stále s potřebnými, a založila jsem mnoho takových organizací. Všechny je znáte velmi dobře. Nedávno jsem začala s něčím pro opuštěné ženy a sirotky v Dillí. Zaplatila jsem většinu, ale před dokončením jsem řekla: „Proč se nezeptat sahadžajogínů, aby zaplatili ten malý zbytek peněz?“ A ani to udělali, oni zaplatili. Musím jim poblahopřát k tomu, že ukázali cestu ostatním sahadžajogínům. Byla jsem ohromena tím, jak mohli získat tolik peněz pro tak velkou organizaci. Je to něco, co nikdy nevidíme, jak v naší zemi ženy trpí, jak opuštěné ženy trpí. Jsou opuštěny svými manželi, aniž by to byla jejich vina. Přesně tak, pro nějaký rozmar jsou i s dětmi ponechány na ulici. U muslimů je to ještě horší. A cítím, že bych měla něco dělat, alespoň zaměřit pozornost lidí na jejich množství a jejich problémy, takže ožijí a vydělají si na živobytí. Myslím si, že je povinností všech sahadžajogínů jít a podívat se kolem, kdo potřebuje pomoc. Nežijte jen pro sebe, neberte jen pro sebe, nevydělávejte jen pro sebe, ale snažte se pomoci. Pomozte těmto lidem, kterým se pomoci dá, a oni by měli říci: „To pro nás udělali sahadžajogíni.“ Mám tolik nápadů, jak pomoci lidem a zkusím je zrealizovat prostřednictvím peněz, které máme, ale přála bych si, abyste se rozhodli pro ně něco udělat. Obzvlášť tato země je rozdělena nejméně na dvě části, jedna je bohatá, druhá velmi chudá. A z těchto velmi chudých lidí Mě bolí u srdce. Je to tak velká komunita. Ale pokud se rozhodnete, můžete se porozhlédnout. Můžete se porozhlédnout a najít cesty a způsoby, jak pomoci extrémně chudým lidem. Potřebují vaši pomoc všemi možnými způsoby a vy jste schopni jim ji dát. S požehnáním Mahálakšmí jste dobře vybaveni. A zkuste pomoci chudým. Zkuste pomoci lidem, kteří jsou ve velkých potížích. Vím, že nejsou sahadžajogíny, nečekejte, že jimi někdy budou, ani nemohou. V dobách Krista kolik bylo těch, kdo byli sahadžajogíny? Kolik lidí mohlo porozumět hloubce lidských problémů. Ale Kristus rozuměl a obětoval svůj život za hříchy lidí. Dokážete si to představit? Dnes je den radostných oslav Jeho narozenin. Ale jakým narozením a jakým životem musel projít. Nikdo by takový život nechtěl. Ale musíme porozumět jeho podstatě. Hnát se za chamtivostí je šílenstvím. Chamtivost nemá konce. Kdo je chamtivý, je chamtivý pořád. Žádají o peníze a o všechno možné. Proč nevidíme, co chtějí druzí? Protože jsme v kolektivním vědomí, měli bychom rozumět, co tito lidé dělají, co můžeme pro lidi udělat. Vím, že je to velmi náročné v této moderní době se spoustou reklam kolem, ale jsme sahadžajogíny. Musíme být normálními lidmi. Musíme tomu čelit tak, jako tomu musí čelit světec, a pokusit se odstranit všechny tyto nemoci pomocí vašich zvláštních schopností. Dnes je velkým dnem radosti pro Mě i pro vás všechny. Současně, když vidím Kristův život, takový krátký život, jak byl ubohý. Ne kvůli chudobě, ne, ale díky nenávisti a mučení, kterými si musel projít. Nevadila mu chudoba, nic o tom nenapsal. Důvod, proč se cítil špatně, byl opravdu způsob, jak jsou věci špatné a jak jsou (lidé) utlačováni a vzal tahle muka na sebe, aby tento problém vyřešil. Stvořil křesťany, ale to, co dělají, je nesmysl, jen nesmysl. Nemá to žádný význam. Nemá to žádný smysl pro Kristův život a nemá to ani smysl pro bohatství Jeho velkého díla. Takže když oslavujeme Jeho narozeniny, měli bychom také oslavovat Jeho schopnost obětovat se, sílu Jeho lásky. Teď se sahadžajogíni stali velmi dobrými lidmi, velmi milujícími, o tom není pochyb, ale pořád si myslím, že chamtivost přetrvává. Chamtivost nemá konce. Musím vám říct, viděla jsem i lidi, kteří jsou tak šílení. Jako v USA, našli tyto lidi v čele každé organizace, korporace. Byli tak bohatí, měli pětadvacet letadel a kolem padesáti, víc než padesát aut. Budou těmito padesáti auty jezdit? Jak budou cestovat? Jednou nohou v jednom autě a druhou v dalším? Měli to, všechny způsoby šílenství a řekli, že teď nemají co říct k tomu, ale teď je tohle všechno zabaveno. Co budete dělat se všemi těmito lidmi? Není šílenstvím mít pětadvacet letadel a kolem padesáti aut? A nemysleli si, že by mohli skončit, takhle hloupí byli. Až zemřou, tohle všechno skončí. Pro něco bojují v USA, na takovém zábavném místě. Rozumíte, kam míříme se svojí chamtivostí? Je tady jeden případ s velmi mladou ženou, která se provdala za velmi, velmi starého muže, velmi starého. A když tento starý muž zemřel, odkázal všechny svoje peníze této mladé ženě. A tak přišel jeho syn a hádal se se slovy: „Byl jsem jeho synem tolik let a jak může tato žena dostat všechny peníze?“ Dostala miliardy a miliardy, ale stále chtěla vše, takže se omlouvala se slovy: „Udělala jsem toho pro něj tolik. S tímto starým mužem, jsem obětovala tolik věcí“, a tohle a tamto. Je to nestydaté, jací lidé jsou a nestydí se za to, že chtějí peníze, peníze, peníze pro pohodlí, pohodlí, pohodlí. Je velmi, velmi obtížné rozumět lidem. Jakmile se začnou chovat podivně, mohou zajít do jakékoliv míry. Nevědí, jak se obětovat. Když jsem viděla, jak Gandhídží žádá lidi, aby se obětovali, všechny ženy se vzdaly svých ozdob. Vydaly svoje životy. Šly do vězení, udělaly všechno možné, aby dosáhly nezávislosti. A jaká je nezávislost, kterou získaly? Všichni kriminálníci světa se okamžitě „dostali k veslu“. Všichni zloději světa se „dostali k veslu“. Co říkáte takové zemi, kde se plýtvá vším, co je skvělé a ušlechtilé? Byl jsi ušlechtilým člověkem? Zeptej se sám sebe, byl jsi ušlechtilý? Zkusil jsi pomáhat ostatním? Ze života Krista musíme vědět, že žil v chudobě. Byl králem králů, ale žil v chudobě, a s laskavostí udělal vše pro lidi, kteří byli hříšní, kteří měli tolik potíží. Jeden jediný člověk. Teď je vás tolik. Všichni musíte něco udělat. Nežijte jako tihle členové korporace, ale snažte se vědět, že musíte obětovat něco ze svého zisku, něco ze svého přepychu kvůli vaší zemi, protože jste sahadžajogíny. Nejste běžnými lidmi. Dostali jste realizaci. Takže co děláte? Žádáte od všech peníze nebo všem dáváte lásku? Nechte Mě poslechnout si příběhy sahadžajogínů kteří dávají lásku a soucit. Omlouvám se, že dnes v den Jeho narozenin, vám musím povědět o Jeho životě, který byl velmi, velmi bolestivý. Abychom pochopili, že taková slavná osobnost, takový skvělý sahadžajogín, musel ve svém životě projít tolika problémy a Jeho vlastní lidé Ho trápili. Jeho vlastní lidé se snažili využít výhody. Také mám tuto zkušenost se sahadžajogíny, kteří se díky Sahadža józe vyléčili a pokusili se Mě dostat do problémů. Snažili se na Mě vydělávat peníze. Každý ví, že když mají tak špatný systém hodnot, jak můžete říci, že jsou realizovanými dušemi? Takže musíme myslet na to, kde můžeme ostatním pomoci, co můžeme udělat pro ostatní. Tohle je jedna z věcí, které bychom se měli naučit z Kristova života. Narodila jsem se do křesťanské rodiny a o křesťanech jsem zjistila, že to jsou extrémně podlí a oškliví lidé. Jednali proti sobě a byli velmi zaměření na peníze. Když šel Můj otec do vězení, vyhodili nás z církve. Milovat vaši zemi je hřích? Oni to udělali. A když se vrátil a stal se starostou města Bombeje, pardon Nagpuru, byli jeho největšími obdivovateli. Udělali průvod, rozumíte? Můj otec se jen usmál a řekl: „Podívej se na tyhle hloupé lidi.“ Tohle je úplná hloupost a takový druh chamtivosti a takový druh hlouposti se musí zastavit. Jdou po penězích, pozicích, někteří z nich také po velmi špatných věcech. Ne sahadžajogíni, ale oni ano. Ale dokonce i mezi sahadžajogíny jsem našla lidi, kteří jsou velmi zaměření na peníze, a vydělali si na Sahadža józe. Jsem tak nepoužitelný člověk, nerozumím penězům, takže Mě mohli oklamat. Správně, nevadí. A po celé roky Mě oklamávali, to je v pořádku. Co teď dělat? Na co potřebuji peníze? To je ten problém. Problém je, pokud nejste opatrní, pokud nejste příliš orientovaní na peníze, ostatní vás mohou okrást. Říkám – nechte je krást. Nechte je dělat, co se jim líbí, ale nemohu si vyvinout povahu, že bych hubovala lidem kvůli penězům, to nemohu. Přijmu jakýkoliv účet, který Mi dáte. Přijmu, cokoliv řeknete. Vím, že je to hříšné. Je to špatně. Když si to oni neuvědomují, nemohu pomoci. Všichni budou zničeni, všichni tito lidé. Vím to. Ale co dělat, když si to sami neuvědomí? Vydělávat na Sahadža józe, dokážete si to představit? Takovou hloupou věc. Je to velmi běžné, velmi špatné. Chci, abyste se povznesli nad peníze, nad všechny tyto světské věci a nebudete nikdy trpět nouzí. Nikdy nebudete mít problémy. Nenechte se však poplést všemi těmito nesmysly. Je to Boží dílo a vy byste na tom neměli vydělávat, v žádném případě. Takže se musíme hodně naučit ze života Krista, který se narodil jako velmi pokorný člověk a dělal takové skvělé věci. Snažil se vylepšit naše Ádžňa čakry a dokonce i teď, když na Něj budete myslet, Ádžňa bude v pořádku. Bude to dokončeno. Vím, že i mezi sahadžajogíny jsou lidé, kteří se velmi prosazují, pořád se prosazují. Proč? Co chcete? Po celou dobu se prosazují stejně jako všichni ostatní hloupí lidé. Takže abyste cítili spokojenost uvnitř sebe, stejně jako Kristus, musíte meditovat a zkoumat a zjišťovat: „Jste spokojení lidé?“ Musíte být v životě velmi spokojení, jinak vám Sahadža jóga k ničemu nebude a seberealizace také ne. Žehnám vám ze Svého srdce, abyste si vzali postavu Krista za svůj vzor a abyste chápali problémy celého světa, problémy z celého světa jako svoje vlastní problémy. Ať vám Bůh žehná.