Mahašivaratri púdža: Je ztělesněním odpuštění (nekontrolováno)

Pune (India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Mahašivaratri púdža: Je ztělesněním odpuštění 16/03/2003 (nekontrolováno) Pune, Indie

Dnes budeme uctívat Šrí Šivu, Sadášivu. Jeho kvalitou je, že je ztělesněním odpuštění. Objem odpuštění, které má, mnohým z nás pomohlo, abychom existovali, protože jinak by tento svět byl zničen, tolik z vás by bylo zničeno, protože vy víte, na jaké úrovni jsou lidské bytosti. Nerozumí, co je špatné a co je dobré. Navíc neumějí odpouštět. Dělají pořád chyby – to nevadí, ale neumí druhým odpustit. To je to, co se musíme od Šrí Sadášivy naučit. Dnes budeme uctívat Šrí Sadášivu. Je ztělesněním odpuštění, které je tak mocné, že proti němu nikdo nemůže jít, ani ho vyzvat na souboj. Odpouští všechny naše chyby, ať už jsou jakékoliv. Kdyby to nedělal, svět by rozprášil, protože v jeho nitru je ničivá síla, která může zničit celé stvoření. Ačkoliv je odpuštění jeho neodmyslitelnou kvalitou, síla destrukce v jeho nitru v něm může být probuzena také. Jeho odpuštění může postupně růst, dokud neuzraje, a pak bude konečně schopen i ničit. Takže především si musíme osvojit jeho kvalitu odpuštění. My jako lidské bytosti jsme schopni někomu odpustit, do jisté míry, ale stejně se naštveme a jsme připraveni se hádat. Ale dosáhne někdy On, který je ztělesněním samotného odpuštění, bodu, kdy se jeho destruktivní síla může probudit? Jak se to stane? Jakmile je jednou jeho síla probuzena, je schopen zničit dokonce i sám sebe, celý vesmír i všechna stvoření, která kdy vytvořil. Takže lidé by si měli pamatovat, že v případě, že jsme se nenaučili odpouštět a odpuštění v nás není ustanoveno, tato ničivá síla jednou bude probuzena. Zničí dokonce i své vlastní lidi. Takže proto byste vždy měli myslet na to, že není potřeba se zbytečně rozčilovat na ostatní. Nemáte absolutně žádné právo se na ostatní zlobit. Pokud se nezlobí Šiva, tak proč byste se měli zlobit vy? Lidé se ale zlobí nesmírně často a velmi intenzivně. Zvířata se nikdy do takové míry nezlobí. Nezlobí se bez důvodu. Takže když se zlobíte kvůli malým věcem, vždycky byste si měli vzpomenout na sílu Šrí Šivy, který také v našem nitru existuje. Když zapomínáme, že v našem nitru žije Šrí Šiva, to je přesně důvod, proč se zlobíme na druhé lidi, když nejsme schopni odpustit jejich vady a chyby. Co způsobuje, že se takto chováme, čeho může takový člověk dosáhnout? Kdykoliv a kdekoliv se stanou velké události a příležitosti, lidé začali ničit druhé národy z pýchy a povýšenosti. Tato ničivá síla ještě v minulosti posílila, když se lidé bezdůvodně ničili. Nemusíme přemýšlet o tom, odkud a proč se tento postoj vzal. Jedinou věc si musíme pamatovat, a to nepoutat svou pozornost na takovou podřadnou věc. Pokud žijeme v míru, pokud bychom byli schopni vidět mír v každé živé věci, byli bychom schopni uvést v mír i naše životy. Ale lidské bytosti nejsou schopny ovládat samy sebe. Navíc, dělá jim potěšení se na někoho zlobit, trestat někoho, a to do takové míry, že jsou do toho zapojeny i země. Jestliže se někdo začne s někým hádat a je z jiné země, všichni lidé se za něho postaví, nikdo nepomýšlí na diskuzi, všichni jsou připraveni se porvat. Tato tendence lidských bytostí je velmi zvláštní. Jak může být někdo šťastný, když se na někoho rozčiluje, když někoho utlačuje, vede s někým boje, nebo dokonce zabíjí? To si můžete probrat sami. Představte si, že cestujete a na cestě vidíte, že se shromáždil dav. Co budete dělat? Někdo se připojí k davu, někdo se bude jen dívat. Někdy jsou takové výbuchy v naší náladě znakem, že síla Šrí Šivy v našem nitru vychází ven. Tím, že budeme uctívat tuto sílu upřímně, lidská zloba a hněv by mohly být zničeny. Považuje se za příznivé, že dokonce i Šrí Krišna udělal svůj největší skutek ze zlosti. Všechny ty věci se zrodily ze zlosti, celé stvoření. Vy ale jste velmi pyšní na to, co jste udělali a považujete se kvůli tomu za mocné. Zlobím se na vás kvůli tomu. Nevidím krásu lidskosti ve vašem chování. Když se zlobíte kvůli malým věcem, je to tak typické. Velmi snadno se rozčílíte, nejste schopni najít omluvu pro chybu druhého člověka. Tato zloba může vyvolat mnoho problémů – mohou se rozpoutat války, domovy mohou být zničeny a země rozprášeny. S každým uběhnutým dnem vidím, že lidská zloba neustupuje, ale sílí. A lidé to prohlašují s hrdostí. Vím, že teď chcete, abych mluvila jen anglicky. Lidé, kteří nemluví anglicky, vás ale početně převyšují. Snažím se říci, že je velice důležité, abyste pochopili, že když uctíváte Šrí Šivašankaru, že On je ztělesněním odpuštění. On odpouští. On vše s líbezností odpouští. Jako když odpouštíte malým dětem. On odpouští. Nezlobí se. Není snadné jej rozrušit. Také máme jisté množství předsudků, například, žena v Indii, pokud mluví, lidem se to nelíbí. Žena by neměla mluvit, mluvit může jen muž. Žena nikdy nemůže udeřit – žena nikdy nemůže udeřit muže, i kdyby ten muž svou ženu zabil. Toto jsou kritéria dobré manželky v Indii, dobré ženy. Takže si dovedete představit, jaké rozlišování tady mají muži. Všechny tyto ústupky, které dostávají, jsou velmi nebezpečné, je to ničivé pro celou komunitu. Viděla jsem to samé v zahraničí. Jsou lidé, kteří pořád mlátí své manželky, zabíjí své ženy – nevím, co všechno ještě dělají. Ale protože si někoho vzali, myslí si, že mají právo, očekávat od svých žen jen to dobré, i když oni vůbec nejsou jen dobří, a stále své manželky mučí. Nejen to, ale i učitelé ve školách se špatně chovají ke svým studentům, a ti v tom pak pokračují. Později pokračují v této tradici, že máte právo někoho tlouci a obtěžovat. Takže pokaždé, když říkáte: „Já se zlobím“, řekněte si, že jste na špatné cestě. Tolikrát jsem tolika z vás říkala, že chlubit se svým hněvem je ta nejhorší věc, protože to je jak chlubit se hříchy, které jste spáchali. Toto jsou hříchy. Rozumím, že někteří lidé jsou opilci, někteří jsou šílení, někteří nemají hlavy v pořádku – ale šílenci bývají jinak celkem rozumní – mohou být velice zuřiví, velice nebezpeční. Je těžké říct, odkud dostáváte tyto kvality, protože žádná z božských osobností toto neměla. Nezačnou bezdůvodně zuřit, a pokud ano, musí pro to být pádný důvod na pokraji ničení. Já jim ale rozumím, protože oni musejí tento svět udržovat, musejí se starat o lidi, kteří mají být lidskými bytostmi. Někdy jsou ale lidské bytosti horší než zvířata. Kvůli čemukoliv se nechají vyprovokovat. Jaký je důvod? Proč se zlobíte? Dají vám výmluvu, která je úplně nesmyslná. Přišli jste se na tento svět radovat z míru a veselí. Bez pokoje není radosti. Když nedokážete ostatním dát pokoj, jak chcete mít radost? Když jednají s lidmi s takovým opovržením, je to velmi překvapivé, co si o sobě myslí? Proč by měli ostatní tak snižovat? Je pro mě nepochopitelné vidět člověka, který se zlobí kvůli malinkatým věcem. Jsou to v podstatě zbabělci. Když se mají postavit čelem k nějakým skutečným problémům v životě, tak ustoupí. Neumí jít vpřed. Je to největší tragédie celé záležitosti. V naší zemi jsou popudliví lidé také dobře známí. Na vesnici jim říkají rejpalové nebo zuřivci. Nikdo s nimi nechce bydlet. V pořádku. Například někdo udělá chybu. Tak mu odpusťte! Když někdo udělal něco špatného, tak mu odpusťte, protože zítra můžete být ve stejné situaci vy. Někdo by pak mohl přijít a ptát se otázkami a mohli byste být potrestáni. Takže jako sahadžajogíni byste měli rozumět, že vy nemáte absolutně žádné právo někomu kázat nebo někoho trestat. Musíte respektovat Šrí Šivu. Toto je správné dělat. Takže když má člověk ve svém nitru přirozenost samotného Šrí Šivy, pak je na správné cestě a Šrí Šiva jej ochraňuje. Ti, kteří mají srdce na dlani a jsou spravedliví, se nemusejí ničeho obávat. Šrí Šivašankar je ochraňuje a stará se o ně. Pokud to tak je, proč byste se měli zlobit? Je to velmi zvláštní. Pořád důvěřujete lidem a vašim dobrým vyhlídkám. Zároveň nejste schopni cokoliv špatného odpustit. Když někdo udělá chybu, přejete si, aby špatně skončil. Pokud a dokud nepřekonáte toto přání, nebudete schopni pochopit vaši pravou přirozenost. Nebudete schopni odpovědět na tuto otázku: „Jste člověk nebo zvíře?“ Zvířata se nikdy bezdůvodně nezlobí. Síla Šivadží je v nich velice silná. Člověk je ale přesně ten, který je schopen všechny lidské bytosti zničit. Myslí si, že má právo zničit stovky i tisíce lidí. Takový byl Hitler. Tolik lidí zabil a sám nestvořil ani jediné malé dítě. Co si o sobě myslel? Rodiny těchto lidí byly také zničeny a jejich země rovněž. Co si o sobě ten muž myslel? Bylo jen pár lidí na světě, kteří byli jako on. Nikdo ale nepotřebuje jeho příklad následovat. Vy jste sahadžajogíni, takže vy musíte odpustit. Spravedliví lidé s otevřeným srdcem jsou schopni odpustit. Jejich kvalita odpuštění je velice silná. Úplným ztělesněním odpuštění je Šrí Šivašankar. Proto je On tím Nejvyšším. Nepotřebuje žádný majetek. Může nosit jakékoliv oblečení, a pokud žádné nemá, pokryje se prostě trochou prachu. Může žít a přežít v jakýchkoliv podmínkách. Nemá žádné potřeby. Pokud ale někdo cítí zlobu a někoho týrá, Šrí Šiva jej nakonec zničí. Jeho síla odpuštění je stejná jako jeho síla ničení. Proč je to tak? Protože pokud někdo vidí, jak je někdo utlačován, měl by mít soucit a měl by vědět, že jestli se někdo opovažuje takto chovat – utlačuje ostatní – brzo skončí. Dnes se tolik lidí neopovažuje takto chovat. V minulosti jich bylo mnohem více. Byli proslulí tím, kolik lidí umučili a zabili, kolik zemí ovládli a zničili. Dnes si jejich obraz nikdo na stěnu nepověsí, nikdo si je nepamatuje, nikdo je jako idoly neuctívá. Nikdo si nepamatuje ani jejich obličej. Vy si nepotřebujete osvojit takový charakter. Měli byste se pokusit pochopit, že pokud máte výbušnou povahu, lidé vás mohou ze strachu poslouchat. Opravdu vás bude těšit něco, co někdo udělal pod pohrůžkou? Co je na tom tak mimořádného? Zvažte sami, na kolik lidí jste byli naštvaní a kolik lidí jste zničili? S kolika lidmi jste se hádali? Někteří lidé mají dharmu zlostných lidí a ti se neustále hádají kvůli maličkostem. Budou se hádat s jedním člověkem ráno, s dalším odpoledne a s dalším člověkem večer. Lidé se takových jedinců straní. Dokonce na ulici budou přecházet na druhou stranu, aby se vyhnuli setkání s takovým hádavým člověkem. Toto vše se dá překonat pouze prostřednictvím čisté lásky. Sahadža jóga je čistá láska a máme Ježíše Krista jako velký příklad, který můžeme následovat. Pokud jsme ve svém nitru ustanovili kvalitu odpuštění do stejné míry jako to má Kristus, budeme schopni uvědomit si pravou povahu Šrí Šivy a osvojit si jeho kvality. Není neobvyklé se na někoho rozzlobit. Proto dnes vy všichni můžete sami zvážit – přeji si zničit nějaké lidi a živé bytosti? Do jaké míry? Jako sahadžajogíni bychom se toho měli naprosto zřeknout, protože je to zbytečné a nestojí to za to. Dnes uctíváme Šrí Šivu a vy lidé udělejte rozhodnutí, že už se v žádné situaci nebudete zlobit. Nemá to smysl, proč byste měli cítit zlobu? Pokud se rozzlobíte, budete se cítit jenom hůř. Takže dnes pojďme uctívat Šrí Šivu a pojďme se modlit, abychom získali jeho kvality. Nechť vám Bůh žehná.