Šrí Ganéša púdža, 13/09/2003, Cabella, Itálie

(Location Unknown)

2003-09-13 Ganesha Puja Talk, Cabella, Italy, DP-RAW, 14' Download subtitles: CS,EN,FR,HU,IT,PT,TR,ZH-HANS,ZH-HANTView subtitles:
Download video (standard quality): Download video (full quality): View and download on Vimeo: View on Youku: Listen on Soundcloud: Transcribe/Translate oTranscribe

Teď jsou před námi malé děti. Ony jsou inkarnacemi. To ony povedou lidstvo k nějakému velkému pokroku; o lidstvo musí být postaráno. Ony jsou zítřejší lidstvo. A my jsme dnešní. A jaký jim dáváme vzor k následování? Jaký je cíl jejich života? To je velmi, velmi obtížné říci. Ale se Sahadža jógou půjdou všechny správným směrem, budou se chovat správně a oni všichni vytvoří jinou spoustu sahadžajogínů budoucnosti. Je však povinností starších sahadžajogínů starat se o ně, aby měly lepší morální standard, lepší život, aby šly ve vašich šlépějích a staly se opravdu dobrými sahadžajogíny. Je to velká zodpovědnost, možná jsme to nepoznali, nepochopili, ale oni všichni jsou malá stvoření, která budou k obrazu velkých duší a takto by měly být vychovány, respektovány a milovány s velkou péčí. To je třeba pochopit. Problém s našimi dospělými je v tom, že my nepovažujeme za nutné brát je v úvahu, zajímat se o ně, chápat je. Myslíme si, že jsme tak inteligentní, tak úžasní, že na ně nemusíme plýtvat svou energií. To je problém dospělých. Ale dnes, kdy tu sedíme, abychom uctili Šrí Ganéšu, bychom si měli uvědomit, že jsou to všechno inkarnace Šrí Ganéši. A měly by dostat patřičnou pozornost, řádné porozumění sobě samým. Vidím určité množství velmi dobře vychovaných, velmi rozumných dětí. A rovněž existují takové, které nemají ani ponětí, co dělají. Takže je povinnost dospělých, aby jim předali představu náležitého porozumění sobě samým a sebeúcty. Totéž bych řekla starším sahadžajogínům, kteří se starají o své mladší bratry a sestry. V této naší rodině, kterou nazýváme sahadžajogíny, jsou lidé nejrůznějšího druhu a typu, nejrůznějšího chování. Samozřejmě, neměli by být řízeni, neměla by tu být uniformita, ale v té rozdílnosti by měla být krása, měl by to být nádherný směr bytí jednoho s druhým. Co bychom pro to mohli udělat, to je ta otázka. Co by měli starší udělat, aby toho dosáhli? Jaký přínos trvalé hodnoty jim vnášíme do života? Nejprve by se jim mělo říci, kdo je Šrí Ganéša a jaké jsou kvality Šrí Ganéši, co představuje. Co reprezentuje, jaké má kvality. A jakmile začnou chápat, že i když On je jen malý chlapec, je tak štědrý, je tak laskavý, je tak odpouštějící. Užasnou, protože oni jsou také malí, a začnou také vést takový život. Vidím, že některé děti zde jsou velmi rozumné a velmi hodné. Některé jsou zlobivé a některé nechápou, co tady děláme. Ať je to jakkoli, jsou to přece jen děti. A vy se o ně musíte starat, vážit si jich a dát jim co nejúplnější představu o Šrí Ganéšovi. Řekla bych, že každý by měl mít doma sošku Šrí Ganéši, aby ji děti uviděly a ptaly se: „Kdo to je? Co tady dělá?“ A užasnete, jak Mu porozumí, jak porozumí Jeho kvalitám a jak to vypracují. Pro vás všechny je důležité mít doma alespoň jednoho Šrí Ganéšu, abyste svým dětem mohli říct: „Vy všechny musíte být jako On.“ Jaké jsou tedy kvality Šrí Ganéši? Ony neporozumí cudnosti, jsou příliš malé, nebudou rozumět všem těmto kvalitám. Ale jednou kvalitou, kterou pochopí, je být čestný. Být čestný. Uvidíte, postupně se všechny obtížné děti napraví, vypracuje se to. Protože, víte, ony nerozumí mým přednáškám, ony nechápou, co říkám. Je tu však jedna věc, je-li v nich nějaká opozice, odpor, ukáže se to. Ukáže se to velmi snadno, protože ony jsou tak nevinné a prosté, jejich nevinnost jim pomůže odhalit to realitě. Doufám, že se o svoje děti všichni staráte, řádně je vedete a dostáváte je na úroveň, na níž pochopí, jaké je jejich místo, jaké mají mít kvality, díky čemu budou respektovány. Budete udiveni, jak jejich chování změní chování všech ostatních dětí. Musím říci, že nikdo by si neměl myslet, že jste velmi dospělí kvůli tomu, že umíte být tiše, sedět klidně a tak dále. Ne. Jste dospělí, pouze pokud dokážete absorbovat kvality Šrí Ganéši. Viděla jsem velmi vyzrálé lidi, kteří přesto nemají prosté kvality cudnosti, upřímnosti. Nemají je a nemohou je mít, protože je nepovažují za důležité. Takže to nechám na vás, abyste v sobě našli Šrí Ganéšu. Já si jejich společnost užívám, protože jsou tak nevinné a mají tak prosté srdce a já je mám velice ráda. Takže, neměli byste mít obavy nebo strach z jejich rošťáctví. Naopak byste měli vědět, že ony si zaslouží mnohem více lásky, mnohem více porozumění a mnohem více prostoru, aby vyrostly. Doufám, že než dosáhnou vašeho věku, budou skvělí sahadžajogíni. Budou chápat, co tady děláme. Musela jsem se potýkat s hromadou nesmyslů ze strany dospělých, ale tyto děti takové nebudou. Budou velmi prosté, velmi sladké a budou rozumět lásce. Řekla bych tedy, že bychom těmto dětem měli dovolit jít si hrát ven a někdo se o ně může starat, abyste vy byli v klidu. Kdo je může vzít ven? Můžete mi dávat květiny. Pokud máte květiny, vezmu si je. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Co je to? Čokoláda. Čokoláda. Ano, čokoláda. Čokoláda. Čokoláda, Šrí Mátadží. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Jsou zde nějací dobrovolníci? Prosím, vezměte děti ven. Šrí Mátadží by ráda, aby si děti hrály venku. Můžeme poprosit nějaké matky, nějaké tety, aby je vzaly ven? Abychom mohli pokračovat. Prosím! Nějací dobrovolníci, kdokoli? Juva šakti…