Sahasrára púdža,09/05/2004, (nekontrolováno)

Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Dnes je velmi důležitý den v našich životech coby sahadžajogínů. Toto je den, kdy byla otevřena Sahasrára, což byla skutečně velmi charismatická věc, která se udála. Nikdy jsem neočekávala, že to ve svém životě budu schopna vypracovat, ale stalo se to a tolik z vás má otevřenou Sahasráru. Bez toho byste nikdy nemohli poznat, co je pravda. Byli jste všichni ztraceni, jako jsou všichni ostatní. Za prvé, Sahasrára je jediný způsob, jak můžeme vnímat, chápat a znát skutečnost. Poznali jste, co je skutečnost a radujete se z toho stavu, kde víte, co je skutečnost. Je to veliké požehnání, že byla otevřena Sahasrára a všichni z vás získali realizaci. Jinak všechno mluvení je pouhé mluvení – nemá žádný význam, žádné porozumění. A proto má první starost byla otevřít Sahasráru. To se vypracovalo, vypracovalo se to dobře a všichni z vás mají otevřenou Sahasráru. Je to pozoruhodné. Nikdo nemůže uvěřit, že vás má tolik otevřenou Sahasráru, ale nyní jasně vidím to světlo na vrcholu vašich hlav. Čehokoliv jste dosáhli, je pozoruhodné, bezpochyby. Je to díky upřímnému hledání, upřímnému hledání, že jste to získali. Moje práce není nic, protože jste tam jednoduše byli jako lampa, kterou jsem zapálila, to je vše. Na tom není nic tak ohromného, protože vy, lidé, jste dosáhli svého stavu, stavu osvícení, který jste získali, protože jste po něm toužili, vypracovávali jste to a podařilo se vám to. Je to velmi úctyhodné. Zásluha nepatří Mně, myslím, protože jsem měla otevřenou Sahasráru, ale dosáhnout toho u vás lidí mi dávalo tolik radosti. Nyní pochopíte, že pokud není Sahasrára otevřená, nemůžete k lidem mluvit, nemůžete jim nic říct – prostě to nechápou. Otevřením Sahasráry se vaše chápání o mnoho zlepší.

To se stalo u vás všech, a jsem velice šťastná, že zde sedí tolik lidí, kteří mají svoji Sahasráru otevřenou. A také mnoho těch, kteří nepřišli. Je to tedy velký úspěch lidských bytostí, získat tak kolektivně otevřenou Sahasráru, díky čemuž znáte pravdu, absolutní pravdu. Cokoliv znáte po realizaci, je absolutní pravdou. Potom se nepřete, nezpochybňujete, jednoduše ji znáte a přijímáte jako vědění. Je to tak hezké, že zde vše bylo, ale nebylo to otevřené. A když se to otevřelo – jak Mne lidé pochopili a také zákony Božského. Je to takové požehnání Božského, že se vaše Sahasrára otevřela, o čemž můžete říct: „Nic jsme neudělali, Matko.“ Není to pravda. Vaše hledání pravdy bylo intenzivní a rozhodné. Chtěli jste poznat pravdu, proto se to vypracovalo. Jinak by žádné množství peněz, žádné množství úsilí, nic by nepomohlo. Sahasrára se musela otevřít sama. Je to celé vaše budování, měla bych říct, je to celé vaše práce na sobě, která přinesla tak krásnou událost. Nemám na tom vůbec žádnou zásluhu. Rozhodně musím říct, že jsem vás přiměla pochopit, že je důležité, aby vaše Sahasrára byla otevřená. Konec všem argumentům, konec všem domněnkám, všemu, ale otevřete svou vlastní Sahasráru, která vám řekne, co je pravda. Při těchto krásných příležitostech co může vaše Matka říct? Mohu pouze říct – žijte dál život skutečnosti a porozumění. Zjistíte, že ve všem je pravda, a jak použijeme tuto pravdu, je naším vlastním úspěchem. Lidé jsou ztracení, protože nemají žádné vědění. Vědění z knih není žádné vědění. Jejich vědění musí přicházet zevnitř, z nich samých, víte, a to se stalo díky otevření Sahasráry. Děje se to ve všech zemích a stane se to na celém světě, tak mnoho lidí dostane realizaci.

Ale jediné, co cítím, je to, že byste neměli být k tomu emocionálně připoutáni, ne emocionálně, ale realisticky, že je to zde, stalo se to, vypracovává se to. Potom budete schopni dávat realizaci druhým, porozumíte důležitosti realizace. Dokud ji nebudete používat, nebudete znát sílu realizace. Musíte se tedy naučit, jak používat tuto sílu, která je uvnitř vás, která se začala vypracovávat a která vám dá ohromné možnosti. Mé zdraví se trochu zhoršilo – konec konců jsem velmi stará. Ale přesto se necítím vůbec unavená, když se na vás obracím. Jsem tak ohromena, že je zde tolik sahadžajogínů, tolik, jejichž Sahasrára je otevřená a kteří se radují ze své Sahasráry. Byla bych ráda, kdybyste mi položili otázky, můžete je ale napsat a poslat mi je. Potom se na ně pokusím někdy odpovědět. To je mnohem lepší nápad. Velice vám děkuji. Nechť vám Bůh žehná. Ať rostete do sahadž, do své bytosti. Nechť vám Bůh žehná, všechna má požehnání.