Guru púdža, 04/07/2004, (nekontrolováno)

Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Guru púdža, 07/07/2004, Cabella, Itálie

Je to pro Mne velká radost, největší radost vidět zde tolik sahadžajogínů na Guru púdže. Je velmi radostné vědět, že existuje tolik, tolik z vás, kteří jsou žáky. Nikdy bych nečekala, že vás bude tak mnoho, tak mnoho lidí, kteří Mne budou následovat. Nyní se od vás očekává, že všichni budete následovat Mé poselství Lásky. O lásce nemusím nic říkat. Láska je čistým darem, darem, díky němuž vnímáte ostatní. Není potřeba o tom mluvit, diskutovat, nic takového, prostě lásku cítíte. Řekla bych, že pro vnímání lásky musíte mít srdce. Ale jak mít srdce? Ne vlastním přičiněním, už to tam vše je. Takže je to něco, co vám již bylo dáno, vy máte schopnost lásku cítit. Dává to tolik radosti, tolik klidu. Láska má mnoho vlastností a jednou z nich je, že láska chápe. Její chápání není ve slovech, není v myšlenkách, ale ona rozumí zevnitř. Dokáže cítit zevnitř, což je velmi důležité. Toto je ta nejdůležitější část, kterou si musí člověk uvědomit, že láska se dá pouze cítit. Nemůžete o ní hovořit, nemůžete jí předvádět, ale je uvnitř a vy ji můžete vnímat. A proto je dnešek vaší oslavou gurua. Je to oslava, kdy můžete cítit lásku ke svému guruovi. Tento cit je uvnitř a jen tam jej můžete vnímat. Musíme tedy chápat, že nejde o nějaké předvádění, nejde o nic jiného, než o ten pocit uvnitř. Pocit, kdy víte, že máte lásku Božského. Můžete ji mít, neboť tam prostě je. Nikdo vám ji nedá, nikdo ji nemůže prodat, nikdo ji nemůže rozdělit – jen tak tam přebývá. Tato láska musí být vnímána a sdílena. Nemá to nic do činění s ostatními. Zdali vás ostatní mají nebo nemají rádi, nečiní žádný rozdíl. Existuje ve vašem nitru, tento cit, je tam tato hloubka, kterou se těšíte. Má velkou zásobárnu. Každý ji má, a to spoustu.

Někdy cítíte, že jste ji ztratili. Někdy cítíte, že jste ji získali. Ale ona tam je v takové míře jako rozloha moře. O moři nemůžete říci, že dnes je plné a zítra nebude. Je věčné. Stejně tak je zdroj vaší lásky věčný. Nemůžete ji změřit, to je obtížné. Je nad hranicemi vašeho lidského vyjadřování a ukazuje vaše porozumění, porozumění lásky, jež nemá žádných slov, jež nedokáže vysvětlovat. Ale sami o sobě poznáte, že – já mám tuto vlastnost lásky uvnitř sebe a dokážu se touto láskou uvnitř sebe těšit. Tento dar je jedinečný, a má jej velmi málo lidí. I mezi zvířaty lidé najdou takové, které mají lásku, ale tato láska není hluboká, tato láska nemá žádný význam. Možná má nějaký účel, ale není jako lidská. Takže jí chybí krása lidské lásky. Postrádá chápání lidské lásky. Není snadné lásku popsat nebo ji vysvětlit lidskými slovy. Můžete ji pouze cítit uvnitř svého já. A pak, jakmile ji začnete cítit, pak budete vnímat, kdo je váš guru. Guru, o kom si myslíte, že vás učí, přesvědčuje a mění váš život určitým způsobem. To vše je možné. Možné je vše, lidsky možné. Ale milovat a těšit se láskou není snadné, dokud a pokud v ní nejste ponořeni. Je to tak radostné, tak milé vidět lidi, jak se navzájem milují a pak se tato láska začne šířit. Láska plodí lásku. Když někdo miluje, pak se to šíří. Nemusíte to nikomu říkat, nemusíte se zpovídat, i tak se bude šířit. A to je to, co se člověk musí naučit – jak vidět tuto lásku v druhém. Jaksi, my už tu jsme spojeni v lásce díky hnutí Sahadža jógy. Všichni milujeme a těšíme se láskou. Je to vidět na našich tvářích, že žijeme v lásce. Je to vidět na našich charakterech, na našich životech, že žijeme v lásce. Je to velká věc, která není až tak běžná, ale stane se tak normální a tak snadno dostupnou.

To, že jste lidmi, je velké požehnání a že existuje tento zdroj lásky, plus máte schopnost lásku vnímat. Je to velmi spletitá situace, která se nedá vyjádřit slovy. Člověk v ní jen může být a těšit se jí. Dnešek je tedy dnem, kdy slavíme Guru púdžu. Náš největší guru, kterého máme, je láska, sahadža láska. Je to náš vnitřní guru, který nás učí, který nás tak či onak vede. Jsme vedeni do velkolepé linie pochopení, pro které nemusíme chodit do žádných škol, do žádné vzdělávací školy. Je to něco tak niterného, že to funguje a vyjadřuje samo sebe, vyjadřuje jako světlo. Takové lidi dokážeme rozpoznat, neboť jsou plně osvíceni. Mají světlo a skrze ně vidí celý svět, který je pro ně velice nevinný a prostý. Pro své děti máme lásku přirozeně, přirozeným způsobem ji cítíme i k našim rodičům. Cítíme lásku k některým lidem, ale takováto láska je odlišná od lásky Boha, to vám říkám. Tamta má určitá propojení, nějaký význam, ale tato láska, která je – která se nedá popsat slovy, ta se musí ucítit uvnitř. Stejně tak, když hovoříte o svém guruovi, měli byste uvnitř cítit takovouto lásku. Proč ji tolik vnímáte? Důvodem je, že vás guru miluje a vy milujete gurua. To je jediný důvod, proč byste měli milovat svého gurua. Tedy – má to svůj důvod. Protože láska je láskou a tak se tímto způsobem stává guru velmi důležitým v životě. Existují lidé, kteří milují svého gurua a mají velmi cudné chápání své lásky. Nacházíme se ve velké příležitosti této lásky a tak bychom se měli těšit jeden druhým naplno, ze srdce.

Jelikož uvnitř nás existuje tento oceán, my se do něj jen musíme ponořit. Pokud se v něm rozpustíme, nebudeme mít žádné problémy, bez pochyby. Budeme mít vše a budeme zvládat vše bez nijaké hádky, bez pochybností. To je to, co je sahadž. Budete-li mít lásku sahadža způsobem, pak se budete radovat. Budete se těšit sami sebou a ostatními, protože to je sahadž. Nemusíte vynakládat žádné úsilí, nemusíte nic zkoušet. Prostě to tam je a funguje to. Cítění lásky nemá žádný způsob, jak se vyjádřit. Prostě to tam je, nedokáže to vyjadřovat, protože to je bez vyjádření. Je to tam, abyste to ve svém nitru cítili. Pak budete chtít dělat tolik věcí – budete chtít každému pomoci, budete chtít pomoci sobě, budete chtít přinášet užitek ostatním. Již bylo vykonáno tolik velkými světovými lídry, protože oni mají tuto lásku. Nemají nic, než tuto lásku, kterou v sobě nedokázali obsáhnout, tak se ji pokusili šířit. Teď jim říkáme guru, nazýváme je svými mistry. A to díky lásce uvnitř, se kterou oslovili lidi tak jedinečným způsobem. To je věc, kterou nemůžeme vlastnit, nemůžete ji vymáhat. Je tam a funguje, funguje automaticky. To je to, co musíme vědět, že my jsme touto láskou. Láska je v našem nitru. Musíme mít vědění, kompletní vědění o tom, že my jsme touto láskou. To vyřeší náš problém, protože dokážete vysvětlit vše, všechno vaše chování, všechna vaše selhání. Můžete vysvětlit vše, když víte, že jste obdařeni touto láskou.

To je to, čím je guru, je to láska uvnitř vás, která chce sdílet lásku s ostatními, která chce dávat lásku ostatním. To je to, co je mír a radost. Můžu dál mluvit o lásce, ale ucítit ji uvnitř vás samých – to je ta největší věc. Jako voda – když máte žízeň, můžeme vás napojit, ale nemůže za vás pít. Vy se musíte napít vody, a vy musíte pocítit její chuť, vnímat ten pocit, co to dělá… A to vše je spolu spojené, není to oddělené. Nemyslím si, že by toto téma bylo pro vás, lidé, příliš subtilní. Vy všichni jste již dosáhli určitého stupně chápání této lásky. Doufám, že bude růst, a že vy srostete s ní. Vy všichni – a těšte se tím. Nechť vám Bůh žehná.