Dva světy – Two Words (2007)

(Austria)

TWO WORLDS  (Dva světy)

Vydala: Yuva Shakti Universal a Sahaja Yoga Austria, 30 minut, režie: David Jesus Vignolli © 2007 české a slovenské titulky

   „Dva světy” je film o sebepoznání. Je to příběh o hledání naší skutečné identity uvnitř nás. Hledání, které se stává intenzívním během mládí, čas, kdy jsme si vybrali, kterou cestu budeme následovat, do jakého světa patříme. Naše tři hlavní postavy, Andrej, Gabriela a Valerie, jsou mladí lidé, kteří vyrůstali ve škole andělů a přišli do naší společnosti s posláním pomáhat a osvítit lidstvo. Gabriela právě přijela a je překvapena tím, co tady vidí. Všechno andělské ticho bylo překřičeno hlučným, lidským životem. Hledá pomoc od někoho, kdo má stejnou zkušenost. Ale Valerie, její přítelkyně z dětství, ztratila téměř úplně svou andělskou identitu. Následuje módu, barví si vlasy a prochází všemi druhy povrchností. Má problém s rodiči, kteří jsou pořád nepřítomní a od té doby, co přijela, jí nevěnují náležitou pozornost. Myslí si, že musí být úspěšní, nebo alespoň zdánlivě úspěšní. Tak je Valerie zklamaná andělským světem a hledá nějaké štěstí nebo odpovědi ve světě lidí.

   Andrej se ocitne ve stejné situaci. Cítí se uvnitř trochu izolován od své společenské sféry a dokonce s vyrovnanou a sjednocenou rodinou se zdá být přitahován iluzemi. Zamiluje se do hezké dívky jménem Julie a kousek po kousku se začne vzdávat svého poslání transformovat lidstvo. Koneckonců, co může anděl ztratit, když se do někoho někoho zamiluje? V dnešní době naše média nedělají rozdíl mezi vášní a láskou. Ony jsou to ale dvě rozdílné věci. Vášeň je plodem naší mysli a láska je v srdci. Jedna pochází z iluze, další z duše. Jedna je smrtelná, jedna je věčná. Jak ale může Andrej vědět, co doopravdy cítí?

  To nás přivádí k velmi zásadní otázce. „ Proč tady jsme?“ Sahadža odpověď nás vede k prvořadému cíli – „růst”. Během svého románku s  Julií Andrej ignoruje svou andělskou identitu a začíná se znovu stávat lidskou bytostí. Vášeň znamená připoutání se k materiálnímu světu, také to znamená omezení jeho křídel, jeho svobody. Andělský život před ním nabízí obzor, široké dveře k růstu a vývoji, na rozdíl od opakujícího se lidského života s jeho velmi předvídatelným koncem. V naší společnosti se zdá být pravda o vášni zcela jasná, pokud budeme brát za příklad velmi úspěšné příběhy jako „Romeo a Julie” nebo „Titanic” – oba ukazují, že to skončí katastrofou. Nicméně, pravda o lásce je stále záhadou. Jedinou, která by měla být odhalena anděly. A Gabriela, Valerie a Andrej musí čelit své odpovědnosti. Zasloužit se.

all_posters

„Staří mudrcové už předpovídali – nastane čas, kdy andělé přijdou ze Slunce, aby transformovali lidské bytosti v anděly. Bude se tomu říkat požehnaný čas, éra znovuzrození, plná poznání, lásky a radosti”.

Když je Gabriela pozvána Valerií do hospody, okamžitě to odmítne. Zná svou dharmu, své poslání, nikdy by neopozdila transformaci své spolužačky Lejly v anděla. Gabriela symbolizuje nevinnost v činnosti, která transformuje lidi a dává jim naději. Dokonce její prostá přítomnost vede Valerii k introspekci. Obě byly velmi dobré přítelkyně ve škole andělů, kde si byly podobné. Moderní společnost ale Valerii změnila, a nyní se zdá, že patří ke druhému odlišnému světu. Mají vážnou diskuzi a jako blesk od Šrí Višnumáji se Gabriela hluboce dotýká Valeriina srdce.  „Není správné ztratit naši nevinnost, naše křídla. Jak bez nich můžeme letět zpět do nebe?“

  „I  když může žít na Zemi, neměl by anděl nikdy dovolit, aby vášně tohoto iluzorního a materiálního světa připoutaly jeho duši. V opačném případě se jeho křídla zlomí, ztratí své síly a nebude schopen znovu letět zpět ke Slunci.“ 

 Film Dva světy se snaží více sahadž a krásným způsobem pozvednout důležitost udržování naší nevinnosti a hraním na vztah mezi bratrem a sestrou. Je to vztah, o kterém nám Šrí Mátadží říká znova a znova, je to vztah, který je potřeba zdůraznit v naší sangha rodině s takovou rázností, že už se nikdy nikdo neodváží znovu pošpinit krásné lístky Múládhára čakry.

V  našem příběhu představuje symbol Slunce Matku jako zdroj světla a pravdy na zemi. Její paprsky jsou Její andělé. Dotýkají se světa a osvítí ho. Říká se, že světlo nezná stín. Všude tam, kde je, temnota neexistuje. Tento obraz vytváří dokonalou metaforu lásky naší Matky, Šrí Mátadží. Všude tam, kde je, neexistují pochybnosti. Ve filmu „Dva světy“ jsou lidské bytosti transformovány paprsky Slunce do andělů a šíří svou zářivou energii kolem lidstva. Tento koncept byl také vytvořen proto, aby se oddělil od velkých organizovaných náboženství. Nenásledovali jsme jednu konkrétní kulturu, ale skutečnou podstatu všech z nich. Například, dualita sil, těch, které jsou proti a pro evoluci, iluzi a realitu. Když se zdá, že je Andrej mezi dvěma velmi důležitými volbami v životě zcela ztracen ve tmě, sluneční záře je silnější a pravda je nakonec odhalena. Je to láska naší Matky. Vede všechny anděly k sobě a do andělského světa. Je to čistá nevinnost – jsou to naše křídla. A my letíme.