Šrí Ádi Šakti púdža, 24/06/2007, (nekontrolováno)

Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Šrí Ádi Šakti púdža, 24/06/2007, Cabella, Itálie

Je velmi hezké vás tady všechny vidět. Myslím, že je to první púdža, kterou máme na tomto místě, a doufám, že se všichni cítíte pohodlně a dobře se vám sem cestovalo. Dnes je skutečně významný den. Je to den Ádi Šakti, slavíme Ádi Šakti. A jaký je původ Ádi Šakti? Nikdy jsem o tom nemluvila. Je to poprvé, co vám řeknu, že Ádi Šakti je prapůvodní Matkou je silou, silou Boha, který chtěl vytvořit tento svět, a Ona sama dokázala celý tento ohromný svět vytvořit. Nemůžete si všichni sednout? Není tu dost místa? Prosím, posaďte se. Proč stojí? (Hindi) Za vámi jsou křesla. V pořádku, můžete sedět na křeslech. To je slabé místo. Udělejte si pohodlí. Nepřepínejte se zbytečně. Doufám, že všichni najdete nějaké místo, abyste pohodlně seděli. Dnes vám tedy řeknu o Ádi Šakti, která je velice, velice pradávnou bytostí. Ádi Šakti je silou samotného Boha a vytvořila tento svět, aby přinesla Jeho království na zemi. Můžete si to představit, nebylo nic než temnota a z této temnoty musela vytvořit všechny ty nádherné, malebné stromy a nejrozmanitější rostlinstvo. A všechno to vytvořila. K čemu ale je mít všechny ty věci, které nemluví, které nerozumí, které se nijak neprojevují. Samozřejmě, některé stromy a některé květiny absorbují krásné vibrace a rostou velice dobře. Ne ale všechny, jen některé. Například, musím vám říct, že květiny tady nemají žádnou vůni. Žádné květiny nemají vůni.

Všímala jsem si, jestli jsou tu květiny s vůní, ale lidé se tu jen starají o to, aby vyrostly velké. Jsou velmi veliké. Větší než kdekoli jinde, ale nemají vůni. Zatímco v chudé zemi jako Indie mají květiny ohromnou vůni. I malé květiny mají silnou vůni. Co je ale tak zvláštního na vůni v Indii a nikde jinde? Nikde! Některé květiny možná trochu voní, ale ty květiny, které jsou tak krásně pěstovány s láskou a péčí, nevoní. V Indii ale voní i hodně divokých květin. Proč to tak je? Říkají, že půda v Indii voní. Jak může být vůně v půdě? Ale je to tak. Co říkám, není jen nějaké povídání, ale skutečnost, že většina květin, které rostou v Indii, voní. Tady tomu tak ale není. Není tomu tak ale ani v jiných zemích, ať jedete do Norska nebo Německa nebo do nějaké jiné země, nenaleznete v květinách žádnou vůni. Je to šokující, proč tady v květinách není vůně. Když byl tento svět vytvořen, neexistovala vůně, ale byly některé zvláštní oblasti jako Indie a také jinde. Takže je to neuvěřitelné, že tady nebo jinde v zahraničí nejsou voňavé květiny. Teď jste se narodili tady. Přinesli jste vůni. Jste lidmi, kteří jsou realizovanými dušemi, a máte vůni k rozšiřování. Myslím tedy, že máte dvojitou zodpovědnost, že musíte vůni šířit. Vůně je něco velice niterného. Dokonce i půda, o níž říkáme, že je bez vůně… lidé mají vůni ve svém charakteru, ve svém chování a ve svém porozumění. A je tu mír, o který usilují. Neříkám, že jsou mírumilovní. Ale snaží se o mír. To úsilí ukazuje, že jsou vonícími lidmi, že jsou velice vonící. Co je vůní v lidské bytosti?

Je to její povaha, její temperament, jak žije a jak se chová k druhým. Ve všech zemích si lidé stále ještě nejsou vědomi toho, že se musíte stát vonícími. Kdyby si toho byli vědomi, všechny války by skončily, to všechno by skončilo a všichni by věděli, že jsme všichni jedno. Nepatříme do různých zemí nebo k čemukoli, co jsme vytvořili sami. Bůh je nevytvořil, vytvořili jsme je my… „to je tvoje země”, „to je moje země”. A všichni bojují v záležitosti svých zemí. Tato země nepatří nikomu. Patří Bohu, ale lidé hloupě o země bojují, že „toto je naše země” a „toto je naše země”. Cestovala jsem po celém světě a neřekla bych, že někde lidé vlastní svoji zemi, protože když vlastníte zemi, měli byste mít vůni. Vaše povaha by měla být taková, že z ní ostatní ucítí, že pocházíte z vonících zemí. Není třeba se přít. Pořád ale země spolu bojují. Všude to pokračuje, stále se o tom píše v novinách, stále vidíte tento nesmysl, že země bojují a čím jsou země rozvinutější, tím jsou v tom lepší. V tomto rozvoji své naděje stoupají a stávají se duchovními a rozvíjejí svoji vůni. Tento bojový duch lidských bytostí však, myslím si, pochází od satana. Že se lidé zabíjejí, zabíjejí druhé, ničí celý svět. Čtete noviny a cítíte se zahanbeni, jak v tom lidé pokračují. Žádní sahadžajogíni by tedy neměli podporovat jakékoli boje. Jsou tady proto, aby přinesli lidem vůni, aby přinesli radost a ne aby bojovali. Jednou z prvních povinností sahadžajogínů je nezapojovat se do ničeho, co způsobuje nenávist, co vede k bojům, jež vytvářejí problémy. Tento duch bojovnosti zničil vůni půdy. Když se lidé stanou milujícími a láskyplnými, půda sama se stane voňavou. První věcí, kterou se musíme naučit, je mít se vzájemně rádi a necítit vůči nikomu nenávist. Existuje tolik druhů nenávisti. To je také lidskou vlastností. Nenávidí zvířata, protože jsou zvířaty. Lidé však nemohou být zvířaty. Jsme lidskými bytostmi a jako lidé bychom měli mít lásku, porozumění a ne jakoukoli nenávist.

Když jste nyní sahadžajogíny, řekla bych, že byste se měli snažit rozvinout svoji schopnost milovat místo schopnosti zápasení s druhými nebo jejich kritizování. Je velice snadné kritizovat, ale pokuste se chápat, že naše půda sama nemá žádnou vůni. Jak máme této půdě přinést vůni? Může se to stát jen tehdy, když lidé, kteří tu žijí, mají vzájemné porozumění a lásku. To je nejdůležitější. Když probíhalo tvoření, bylo to jen prostřednictvím lásky. Jakou měla jinak příroda potřebu vytvářet všechny tyto věci? Pro co je to všechno? Je to proto, abyste se cítili krásně. Všechny ty stromy jsou krásné, abyste se cítili dobře, abyste cítili jednotu s přírodou. V tomto smyslu k tomu lidé nijak nepřispěli. Teď nemyslím sahadžajogíny – ti jsou mimořádní a nádherní a udělali kus práce, protože považují lásku za to nejvyšší. Musíte ale i ostatním ukázat, že je milujete, protože oni by se měli mít rádi navzájem. Celý svět je vytvořen proto, že existovala láska. Jaká byla jinak potřeba utrácet energii na všechny ty kontinenty a všechny ty rozmanité země? Nebylo to míněno k zápasení, ne ke vzájemné nenávisti anebo si myslet kdovíco o sobě, ale k vzájemné lásce a k tomu, abychom měli více bratrů a sester. Tak jak to cítíte v Sahadža józe – že máte bratry a sestry všude. Když jsem dnes přicházela, byla jsem šťastná, že jsem viděla lidi z celé Evropy a také z Indie. Jak je to možné? Protože jste si rozvinuli tu lásku. Protože máte lásku, tu vrozenou lásku. Tak ať jdete kamkoli, kdekoli potkáváte lidi, měli by říct, že: „Viděli jsme sahadžajogíny, kteří nejsou nic než láskou.” Nezajímá je, čím jste, jaké je vaše postavení a nic takového, jen ví, že jste sahadžajogín. A sahadžajogín má rád jiného sahadžajogína.

Tohle je velký úspěch, protože toto nikdy předtím neexistovalo, protože v půdě není vůně a není ani v lidských bytostech. Teď se to stalo skutečností, protože vy teď máte schopnost milovat druhé, pomáhat jim a chápat je, umíte je nekritizovat, neurážet a ani v nejmenším je neočerňovat. Říkám to, protože vy všichni jste výjimeční lidé, jste sahadžajogíni. Kolik lidí je sahadžajogíny? Vidíte? Velmi málo jich je. Musíme mít více sahadžajogínů, aby ostatní pochopili, že my jsme nedílnou součástí země, terá se jmenuje Láska. Až se toto stane, budeme moci říci, že Sahadža jóga odvedla svou práci. To, že si pomáháme, že pro sebe máme navzájem porozumění, je správné, a já si myslím, že sahadžajogíni si rozumí a milují se, ale přesto by tato láska a porozumění měly překročit lidské hranice. Spousta lidí nechápe, že Sahadža jóga není jen pro ně, je to pro celý svět. Musíte to dávat druhým a musíte realizovat to, čemu se říká jednota lásky. Díky lásce člověk nevidí špatné věci. Prostě se jen těšíte láskou. To je třeba vidět na dnešní púdži, je třeba se zeptat, jestli k někomu chováte nenávist. Máme nějaké špatné pocity vůči někomu nebo vůči nějaké zemi? Pokuste se to prozkoumat. Pokud jste opravdu sahadžajogíni, nebudete nikoho nenávidět. Budete milovat a budete milovat všechny jako svou vlastní rodinu. Láska je největší věcí, kterou Bůh dal lidem, a je to láska, kterou si lidé mají rozvinout. Jsem moc ráda, že jste přijeli z tolika koutů světa oslavit tento první den.

První den vašeho růstu jako sahadžajogíni. Pokud se Sahadža jóga bude šířit a bude více a více sahadžajogínů, pak je vaše práce vykonána, protože pak se těšíte radostí z jednoty. Je třeba to udělat tak, abychom se všichni stali jedním. Není co kritizovat. Není koho nenávidět. Milovat je základ a vidím, že spousta sahadžajogínů této milující úrovně dosáhla a vidím také, že jich na tuto úroveň namáhavě vypracovává – někteří této úrovně stále nedosáhli, jsou i takoví, ale není jich mnoho. Sahadža jóga znamená, že jsme jedno. Všichni jsme sahadžajogíni, ale ne odděleně, spolu. Jakmile tuto skutečnost pochopíte, oslavíte tento dnešní velký den Ádi Šakti. Proč Ádi Šakti vytvořila tento svět? Proč se to všechno stalo? Proč nepřemýšlíme nad tím, kolik lásky, kolik bohatství nám bylo a je dáváno? Neuvědomujeme si, kde jsme a kolik jsme toho dostali. Nejsou to peníze, ale je to láska. Až to pochopíte, bude mezi vámi jen láska, nebude tu žádná nenávist, žádná touha po pomstě. Nic, jen láska, láska a láska a toto je dnešní poselství. Máme povinnost se milovat. Musíme mít nejrůznější rituály, ale je to jen projev naší lásky, není to jen prostý rituál, je to láska. Když máte lásku ke své matce, jak ji vyjádříte? Stejně tak dnes musíte vědět, že musíte slíbit, že pro nás je láska tím nejdůležitějším. Měli bychom milovat. Lidé dokonce nemilují ani své příbuzné. K takovým lidem ale teď nemluvím, já vím. Milují svou rodinu, svou vesnici, své okolí, všechno. Ale stejně jsou na světě války a samé potíže.

Celý svět se musí začít milovat. Není jiné řešení než láska a v této lásce není žádné sobectví, jenom radost a tuto radost byste měli cítit a dávat ji ostatním. Jsem si jistá, že vy všichni sahadžajogíni to děláte, že vidíte chyby druhých a nedovolujete nikomu, aby se dostal do potíží. Láska je poselstvím Ádi Šakti. Teď přemýšlíte, jak samotná Ádi Šakti mohla stvořit svět. Jak to udělala? Jak to musela naplánovat? Jak to asi organizovala? Není to jednoduchá věc. Ale Ona milovala. Projevem Její lásky je, že vy všichni jste tady, a aby se člověk sjednotil s Ádi Šakti, musí milovat. Samozřejmě, musíte vědět, že byste měli odpustit. Když neumíte odpustit druhým, nebo na nich hledáte chyby, nebudete nápomocni. Vaším úkolem je nyní vidět, že jste milující. Že k nikomu nechováte nenávist. Nepřemýšlíte o tom, jak někoho udeřit nebo o nenávisti. To se musí vypracovat. Jsem si jistá, že se to vypracuje. Ve všech evropských a indických zemích, které jsou vyspělé, se bojuje a v těch, které se teprve rozvíjejí, se taky bojuje. Mají svůj vlastní styl boje. To je jediný rozdíl. Ale lásku nemají. Jestli chcete mít lásku, musíte cítit soucit. Řekněme, že vidím zemi X, pak je velmi snadné tuto zemi kritizovat, říkat, že je špatná, lidi tam jsou špatní a všechno je špatné. Ale já si myslím, že ti lidé mají potenciál být dobří, jsou to velmi dobří lidé. Nějakým způsobem se postarám o to, aby to pochopili. Jakmile pochopí, co je láska, a jak se budou těšit láskou, nebudou mít žádný problém. Jedině lidé umí milovat, nikdo jiný. Zvířata také milují, ale jejich láska je omezená. Ale lidská láska je tak krásná. Lidé vypadají nádherně, jen když milují. Taky vám musím říct, abyste se nevěnovali laciné lásce, ale lásce, ze které se budete těšit vy a další člověk.

To je třeba pochopit, protože někdy lidé milují směšným způsobem. Takže musíte pochopit, co je láska, a také musíte pochopit, jestli milujete anebo ne. Jestliže opravdu milujete tento svět, toto stvoření Boha, pak tu nebude žádná nenávist, žádné boje. Musíte vidět to dobré tak, jako vidí matka své dítě. Měli byste vidět celý svět jako nádherné dílo, které pro vás Bůh stvořil. Toto téma je na dlouhé povídání, mohu s vámi o tom mluvit dlouhé hodiny, ale musím vám říci – pokud tomu trochu, trochu z toho porozumíte, – že se musíte milovat, že musíte mít porozumění. Podívejte se na malé děti, jak umí milovat. Ještě se nenaučily nenávidět. Ale jestliže se děti nevychovají dobře, naučí se nenávidět. Dokáží být absurdně komické. A hodně zemí je dnes takových. Prostě zápasí, protože nemilují. Takže dnes mají sahadžajogíni plné ruce práce a před sebou velký život, protože musí ukázat, že láska je velká věc. Je jedno, jestli jste hinduista, křesťan a další z těchto nesmyslů. Všichni jsme lidské bytosti a máme právo milovat, a jestliže se vám nějakým způsobem podaří milovat druhé, říkám vám, že Sahadža jóga se upevní. Sahadža jóga je jako strom, který je vyživován láskou místo vody. Vyzkoušíte toto a tamto, celý svůj život zkoušejte a uvidíte, jak se láska vyplácí. Není třeba, aby bylo vidět, kolik utrácíte a co děláte. Nemusíte to všechno sledovat. Láska je jako oceán, po kterém všechno pluje. Tak se stanete typickým sahadžajogínem. Takže všichni sahadžajogíni dnes musí slíbit, že všem lidem, které nenávidíme, odpustíme a že budeme milovat všechny. Uvidíme, jak se to vypracuje. Jsem si jistá, že se to vypracuje. Protože vy jste především realizované duše a za druhé – láska je vaším největším požehnáním a když ji budete užívat, nebudou žádné problémy žádného druhu. Moc vám děkuji!