Šrí Ganéša púdža, 16/09/2007, Austrálie

(Location Unknown)


Záznam Šrí Ganéši púdže v Austrálii – bez projevu Matky a titulků