Navarátri: 2.noc – Uspokojte Svádhištánu (nekontrolováno)

Sydney (Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Navarátri: 2.noc – Uspokojte Svádhištánu, 13/10/2007, ašrám v Boorwoodu, Sydney, Austrálie

Slyšíte Mne všichni? Ti, kteří Mne nemohou slyšet, zvedněte ruku. Vše je v pořádku, děkuji. Takže je lepší zazpívat jednu písničku. Je mi líto, že Mi to řekli teď, lidé už tam čekají. Velmi ráda vás tady všechny vidím tak šťastné. Dnes je druhý den a je to velmi důležitý den z hlediska evoluce. Jak víte, naše druhá čakra je velmi důležitá. To je důvod, proč je dnešek velmi důležitý. Takže co to je druhá čakra? Víte, která z nich je druhá čakra? Svádhištána. Ach? Co říkali? Svádhištána. Musíte to říct nahlas. Svádhištána. Svádhištána je čakra, která je velmi důležitá, protože v této Kali juze Svádhištána pracuje nejvíc. Máme tolik faktorů, které ji nutí, aby pracovala a pracovala velmi tvrdě. Víte, co je v druhé čakře. Co se děje v druhé čakře – že jsme chyceni, skrze naše ambice a ambice způsobují, že jdete nahoru a dolů, a viděla jsem mnoho sahadža- jogínů, kteří se také ztratili, takže je to velmi důležitý den pro všechny z vás. Takže druhá čakra je důležitá, protože v moderní době je velmi univerzální stejně jako aktivní. Jsme velmi aktivní, hyperaktivní a začínáme přemýšlet o všem, co se nás netýká, a trápíme svoje hlavy.

Takže dnešní čakra je důležitá, protože zatěžuje vaši hlavu, působí vám hodně starostí a začínáte o nich přemýšlet. Začnete přemýšlet, co máte říct, co se stalo, kdo je naštvaný, všechny druhy nesmyslů. Všichni jste sahadžajogíni, takže byste se neměli bát všech těchto lidí, co říkají, co dělají. Měli byste se prostě bavit. Druhou čakrou se musíte těšit. To je nejlepší způsob, jak se těšit Sahadža jógou. Když je vaše Svádhištána uspokojena, nic vás nemůže zničit nebo vás rušit. O Svádhištánu se musíte opravdu starat. Svádhištána je pro vás moc dobrá, protože teď jste sahadžajogíni a můžete to zvládnout. Je to jedna z čaker, která je narušena a to zejména na Západě. Lidé příliš mnoho přemýšlejí, myslí a myslí a myslí. Je to od Svádhištány. Od Svádhištány získáte problém. K uspokojení Svádhištány se musíte uchýlit do ticha. Musíte přijmout klid a dívat se na sebe. To, co vás obtěžuje, co vás trápí, co vám dává nápady a myšlenky, je Svádhištána. A někteří lidé tolik přemýšlejí. Možná tam ani není žádný problém, ale oni si vytváří svůj vlastní problém se Svádhištánou a jen se dál trápí nesmysly. Svádhištána je velmi šťastná, když se smějete a užíváte si a neobtěžujete se nesmysly. Kolik času plýtváme na nesmysly! Nepotřebujeme to, sahadža- jogíni to nepotřebují. Jsou to jen ti, kteří dosud nejsou realizovaní, musí trpět. Oni skutečně trpí a dokonce vás snad trápí, ale jen se tomu zasmějte a musíte jim odpustit. Odpusťte jim, dělají to proto, protože si nemohou pomoci. Víte, Svádhištána čakra je trápí, takže si nemohou pomoci. Nemáte prostor. Pojďte trochu dopředu, chudáku. Je mi to líto. Můžete přijít dopředu, tady je sedadlo, ať pro ně někteří lidé udělají prostor. Ach, dobrá, a posuňte se dopředu, prosím. Přineste si harmonium a pojďte dopředu. Budete tančit? Dobrá. Takže teď nedovolte, aby se vaše mysl starala o cokoliv nesmyslného, myšlenky přicházejí – všechny druhy, všechny druhy nesmyslných myšlenek. Nemáte s nimi co do činění, ale myšlenky přicházejí.

Nyní – tohle je práce Mistra Svádhištány. Snaží se vás vyrušit, rozptýlit, musíte se dostat do ticha. Jakmile se dostanete do ticha, pak půjde pryč a nebude vás obtěžovat. Moje veškerá pozornost je na vaší zemi, protože jste velmi dobří sahadžajogíni. Máme sahadžajogíny po celém světě, víte, jsou jich tisíce, ale vím, že nejsou jako Australané. Protože jsou tak či onak velmi hluboce dotčeni a souženi problémy světa. Takže na co máte teď myslet – nemít nic do činění se Svádhištánou, ale musíte se stát sahadžajogíny a žádná Svádhištána by vás neměla obtěžovat. Takže tam bylo… Nikdy jsem nevěděla, že jste tu všichni, teď Mi jen řekli, že jste tu všichni. Řekli: „Jen několik málo lidí je tam.“ Řekla jsem: „Tak dobře.“ Ach? Kolik jich je? Spočítali jste je? Ne, já jsem to nepočítal. Nuže… je to velmi milé, Austrálie je opravdu skvělá, že má tak krásné děti. A lidé se o děti starají. To je první věc, kterou musíte udělat – pečovat o své děti. Toto je přemáhání vaší Svádhištány. Ať vás trápí cokoliv, staráte se o své vlastní děti a hotovo! Musíte se o ně starat a všechno se vypracuje. „Co se děje, není něco v pořádku? Jste v pořádku? Ano?“ Jste určitě požehnáni, protože neupadáte do rozmarů své Svádhištány. Určitě, a toto je také čakra vaší země. A způsobuje, že běháte nahoru a dolů a přemýšlíte a přemýšlíte a přemýšlíte. Zejména všichni sahadža- jogíni mají tento problém. Takže byste si měli pomyslet, že sedíte na Svádhištáně a musíte ji řídit, ne aby ona řídila vás. Jasné? Jsem na vás hrdá, že lidé z této země ukázali cestu zbytku světa, jak můžete být jednotní a být zajedno. Je to poněkud překvapivé. V jiných zemích je jiný problém. Vaše země je problém Svádhištány, jak jsem již dnes řekla, ale vy, lidé, jste jej už přemohli. Když jsem přišla první rok, zjistila jsem, že hlava každého se pohybuje se Svádhištánou. Pak se stali tichými a velmi klidnými a teď vás všechny vidím a a jsem velmi šťastná, protože teď je to pryč, všechny tyto nesmysly skončily. A nic vás teď neobtěžuje. Kořen všech onemocnění je Svádhištána, pochází to odtud.

Takže byste měli vědět, že byste neměli nahrávat do rukou Svádhištány a dát se do přemýšlení, přemýšlení, přemýšlení. Neustále přemýšlejí, myslím tím o něčem, co neexistuje, neustále přemýšlejí. Každé takové myšlence, která do vás vstoupí, řekněte: „Nechceme přemýšlet!“ – a hotovo. Existuji, abych přemýšlela za vás, vy myslet nemusíte. Pokud máte nějaký problém, dejte Mi vědět, ale nepřemýšlejte. Co můžete udělat? Můžete to napsat a poslat problémy Mně a chtěla bych o nich vědět. Jasné? A potom – Svádhištána je čakrou vaší země, je to druhá čakra a je tady. A budete žasnout, až se dozvíte, že v každé zemi existují sahadžajogíni, ale Australané jsou něco zvláštního. Mají velikánskou víru v sebe. Nezabývají se špatnými myšlenkami. Viděla jsem to a jsem vám za to moc a moc vděčná. Takže jakou další skladbu chcete zpívat? Ráda bych ji slyšela. Mata Oh Mata