9 nocí Navaratri, 21/10/2007, (nekontrolováno)

(Australia)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

9 nocí Navaratri, 21/10/2007, ašrám v Boorwoodu, Sydney, Austrálie

Takže dnes je den Dašera, v Indii je to velmi významný den. Povídá se, že v tento den byl zabit Rávana. Byl nejhorším nepřítelem lidských bytostí. A byl zabit. Ale ať je to jakkoliv, na památku Šrí Rámy, tohoto velkého muže, se dnes oslavuje Dašera. Říká se, že v tento den, dustové, tj. špatní nebo můžeme říci negativní lidé, jsou zabiti. Dovedete si to představit? Takže tento den je v Indii uctíván jako velmi důležitý. A zhotovili obrovskou sochu Rávany. Víte všichni, kdo byl Rávana? Ano, Šrí Mátadži. Ten, kterého zabil Šrí Ráma. Byl to hrozný člověk, a unesl ženu Šrí Rámy, Sítu, násilím. Ale ona byla tak cudná žena, že se jí nemohl dotknout. Zkoušel to, ale nemohl se jí dotknout. Nemohl nad ní nijak zvítězit. Naopak, ona byla velmi mocná. Takže v té době Šrí Rámova tchýně – měla bych říci, která byla manželkou Dašrathy, řekla (o Sítě), že byla… že je jako velká „saadhuni“ (svatá žena). A řekla, že od tohoto dne, nejsou povolena dvě manželství, pouze jedno. Takže mezi hinduisty je jen jedno manželství. Nemají dvě manželství a považují za velmi hříšné mít další ženu – podle indické kultury. Jsou lidé, kteří to tak dělají, je to špatně, nejsou to Indové. Tchán ustanovil zákon, protože trpěl – měl dvě ženy a jedna z nich se pokusila poslat Šrí Rámu do pralesa. Byla tak krutá, protože chtěla, aby se její syn stal králem. A protože to byla chyba otce, který slíbil, že jí dá požehnání, protože ho zachránila ve válce.

Takže ho teď požádala, aby poslal Šrí Rámu, do „Vanavas“ – do džungle. A zadruhé jej požádala, aby dal jejímu synovi království. Byl to Lakšman. Ale když Lakšman přišel, nechtěl to. Řekl: „Nechci brát Šrí Rámovi trůn, protože má na to právo.“ Vydal se tedy za Šrí Rámou do džungle, požádat ho: „Musíš se vrátit, musíš se vrátit do Ajódhy, hlavního města, a měl bys být korunován.“ Šrí Ráma odpověděl: „Nemohu to udělat. Musím splnit přání mého otce.“ Ale v ten okamžik, otec pronesl, že v Indii nebude mít nikdo druhé manželství. Protože díky dvěma manželkám celá rodina trpěla. Řekl tedy: „Můžeme mít pouze jednu manželku. A žádné dvě ženy.“ Je velmi překvapující, že až dodnes věříme v Indii pouze v jedno manželství. Ale co vidíte v jiných zemích – že lidé snad nemají jinou ženu, ale mají pletky a nerespektují své ženy. To je velmi smutné a celá země tímto trpí, protože je-li se ženami takto zacházeno, ženy trpí, a když trpí matka, děti také trpí. Takže ustanovil zákon, že nikdo se nebude brát dvakrát! Pouze Mohammed Sáhib řekl: „Dobrá, můžeme mít čtyři manželství“, protože se tolik zabíjelo, a tak zůstalo velmi málo mužů. Hodně žen a velmi málo mužů. Takže řekl: „Dobrá, můžete mít každý čtyři manželky, vyřešíme ten problém.“ Nevyřešil, nevyřešil ten problém! I teď mají muslimové tento problém. Uzavírají manželství čtyřikrát, bezpochyby, ale když vidíte jejich rodinný život, jsou velmi smutní. My, Indové, bychom se neměli od nich nic učit. Naopak – měli bychom říci celému světu – neběhejte za ženami. Hleďte si sebe. Proto lidé na Západě nemají zdravý rozum. Samozřejmě, mají jednu manželku, ne dvě, ale mají pletky s jinou ženou. V Sahadža józe je zakázáno praktikovat tyto věci a když v tom pokračují, řeknu jim: „Rozveďte se.“ Potom jim sjednám manželství. Je to ale velmi smutné, protože proč by si měli pod vlivem západního života, zkoušet najít jinou ženu. A celou věc tak znesvěcují. Zejména tím trpí jejich děti.

Jestliže morálka toho místa není dobrá, nová generace, jejich děti, trpí. A co máme? Je to nemocná zem. Kdysi dávno byli Angličané velmi hrdí a velmi rozumní a moudří. Ale nyní se stali velmi nešťastnými, protože nevěří v jednu ženu. Jednu ženu mají doma a druhou někde jinde, a toto je velmi smutná věc. V Sahadža józe tohle nestrpíme. Musíte mít jednu ženu a žít s jednou ženou. Některé ženy jsou tvrdohlavé, souhlasím, můžete Sahadža jógu opustit. A někteří muži jsou také problémoví – takže jim říkám, aby opustili Sahadža jógu. Chcete-li mít výhodu, že jste sahadžajogíni, nesmíte si vzít za manželku jinou ženu, nebo jiného muže. Musíte žít spolu navzájem šťastný život. Jestliže toho nejste schopni, pak odejděte ze Sahadža jógy. Jsou zde ale lidé, kteří prožili hrozné období se svými manželkami nebo manželi. Takže jsem řekla: „Dobře, ti, kteří flirtují a nemají správný charakter, nemohou být v Sahadža józe.“ Musíme vytvořit velmi čistou společnost, naší povinností je ukázat, že můžeme žít šťastně, bez hádek. O sahadžajogínech se ví, že jsou velmi rozumní manželé. Jsem velmi šťastná, že vás zde všechny vidím, některé z vás zde znám, sezdala jsem je a oni jsou šťastní. Takže musím vám všem, mužům i ženám, říci, že musíme vést oddaný život. Jestliže mažel flirtuje, nechte ho jít do pekla, nebo pokud manželka flirtuje, nechte ji jít do pekla. Jsme sahadžajogíni a musíme udržovat naše povahy dobré. Pokud je vaše povaha dobrá, budete se těšit svým vlastním životem.

Pokud vedete lehkovážný život, nikdy se nemůžete radovat. Honíte se za tím a tím. Takoví lidé nemohou být nikdy šťastní a dělají spoustu nesmyslů a mrhají svými životy. A ve chvíli, kdy umírají, je jejich stav tak špatný, velmi špatný, tito lidé hodně trpí. Viděla jsem je trpět, velice trpěli. Takže jsme manžel a manželka, musíme se navzájem ze sebe radovat a vést šťastný život, nebýt utrápení. Mnozí z vás – kteří jste sezdáni v Sahadža józe – víte – někteří z vás možná nezakusili správný manželský život. Ale čím to je? Není to chyba Sahadža jógy, je to chyba ve vás, vás samotných, a chyba ve vaší ženě. Takže – každý se musí napravit a vést správný život místo promrhávání vaší energie roztržkami a hádáním se. Zkuste zjistit, proč se hádáte a bojujete, v jakém bodu vznikají rozpory. Musí zde být rozdíly, to nevadí. Konec konců, jste dvěma osobami, musí zde být rozdíly, ale rozdíly by neměly vytvářet problém. Naopak, musíte se z rozdílů radovat, dokud nejste oddanou manželkou, a nemáte oddaného manžela, nemůžete se radovat ze života. Celou dobu si budete dělat starosti a budete rozrušení. Takže vám všem velmi děkuji, že jste v tento velký výjimečný den všichni přišli. A vypadáte všichni velmi šťastně.

Děkuji vám velice.