Divali púdža, 10/11/2007, (nekontrolováno), Noida, Indie

(India)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

Divali púdža, 10.11.2007, Noida, Indie

Šťastné Divali. Přeji vám všem šťastné Divali. Viděli jste všechny ty různé typy tance a je potřeba rozumět jedné věci – ať jejich texty napsal nebo je vyjádřil kdokoli, všechny mluví o tom samém. Tou nejvznešenější věcí, kterou obsahují, bylo, že Paramátma je jednotou. Inkarnovali se v různých formách, avatárech, ale Paramátma je jeden. Nebyly mezi nimi žádné rozpory. Přišli na zem, aby zničili zlo a zabíjeli zlé lidi; a toto se děje. Vidím to všude, že tito zlí lidé jsou odhalováni. A teď je to také vaše povinnost, postarat se, aby všichni zlí lidé, ti, co jdou proti Paramátma, ti, kteří jsou pro peníze připraveni udělat cokoli, aby šli všichni do pekla. Nevíme, kolik existuje pekel. Místo, na kterém se nacházíte, je od pekla velmi daleko. Nemá žádné spojení s  peklem, ani v nejmenším. Jestliže tady ale budete provádět skutky proti náboženství, dělat špatné věci, pak i vy můžete jít do pekla. Existuje mnoho druhů pekla. A způsoby, jakým se tam dostanete, jsou také velmi pěkně připraveny. Protože ti, co jdou do pekla, nemají o tom, kam jdou, vůbec tušení. Ti, kteří zůstanou pozadu, půjdou do nebe. Nikdo na tomto pozemském světě neví, že by mohl jít i do pekla. Špatné skutky vás dostanou do pekla. Význam samotného Divali spočívá v tom, že stejně tak, jako jsou zapáleny lampy venku, i vy byste měli být osvíceni světlem z vlastního nitra. V tomto světě temnoty jste vy světla. Jste lampami a musíte dávat světlo. Pokud ale nejste tímto niterným světlem dostatečně osvíceni, jak tedy můžete vydávat světlo? Toto si uvědomte. Takže v prvé řadě byste se, sahadžajogíni, měli nechat svým niterným světlem řádně osvítit a možná je to jen z toho důvodu, že jsme přišli na tento svět.

Dokud nepřišel Ježíš Kristus, nikdo o tom ani nemluvil. Přišel na úrovni Ádžňa čakry a ukázal, že nemá vůbec žádné ego. Byl synem Všemohoucího, a přesto neměl žádné ego. Lidé, kteří tu byli před ním, něco málo poodhalili, ale Kristus jen chtěl, aby se naše Ádžňa vyčistila a zdá se, že v Dillí je Ádžňa čakra hodně napadena. Proč to tak je? Žili tady Angličané a naučili nás, jak být sobeckými. Je to ve vašem chování a řeči docela vidět. Taky jsme zažili dny, kdy naše země neměla nezávislost. Ale vy jste teď svobodní. Teď jsme nezávislí. A co je Swatantra – Swa znamená sebe sama, a ten, kdo má „Swa“ sebepoznání, má také poznání o „tantře“, tedy nástroj ke „Swa“ sobě samému. Skrze Sahadža jógu jste poznali sami sebe a víte, že jste teď „tantra“ nástrojem a že musíte pokračovat na cestě sebepoznání. Je vidět, že v Dillí proběhl velký vývoj. I mimo Dillí nastal rozvoj. Všichni víte, v čem spočívá problém s lidmi tady, to vám nemusím říkat. Ale teď jste získali svou nezávislost a musíte proto vidět, že vy těmito problémy netrpíte. Problém číslo jedna je napadená Ádžňa. Kristus byl ukřižován a zabit, ale přesto jsme se z toho nepoučili. Právě naopak, lidé z křesťanských zemí jsou velice egoističtí a nás tím také ovlivnili. Nejhorší věcí ale je, že jste stále ještě nepoznali jeden druhého. Všude jsou boje a spory. Pokračují hádky, Chybí čistota mysli. Ze všeho nejdříve bychom měli vyčistit svou mysl. Se Sahadža jógou je možné vše a lidé mohou dosáhnout takových výšek. Už není potřeba, abyste šli sedět do Himalájí. Dá se to i tady ve městě Dillí. Ale jen se kolem sebe podívejte, všude okolo uvidíte samé sobce, a jejich Ádžňa je vážně napadena. Takže je to velmi těžké. Bůh seslal jednu novou věc – rakovinu. Jestliže dostanete rakovinu a vaše Ádžňa není čistá, nemůžete být vyléčeni a pak se odehraje tragédie. Takže lidé, kteří mají rakovinu, by měli začít dělat Sahadža jógu. A vyčistit své ego uvnitř. Kdekoli je vláda, lidé jsou velice sobečtí. Máme tady tolik lidí ve službách státu a všichni mají velké ego. Lidé, kteří přijdou zvenčí, jsou na tom mnohem lépe. A navíc – oni všichni pijí alkohol. Posuďte sami, nazývají se křesťany a všichni pijí alkohol. Když pijete, jdete sami proti sobě. Neposloucháte svou Ádžňa čakru. Neposloucháte ji. Člověk, který má čistou Ádžňa čakru, nemůže pít, to prostě nejde. Kamkoli se podíváte, lidé pijí alkohol a nemají způsob, jakým by se toho zbavili, protože jakmile zjistí, že nemohou přestat pít, zase to zapijí. Závislost jakéhokoli druhu vás uvrhne v otroctví. Nezáleží na druhu.

Tady máme závislost na paan. A taky si do toho přidávají tabák. Bůh vás stvořil s takovým zalíbením, dal vám zrození v této zemi, abyste byli v celém světě naprosto jedineční. Mohou takoví být. Indové jsou takoví. Ale v poslední době zjišťuji, že se tu vyskytují vážné nemoci. Pojídají peníze namísto jídla. Cesty, kterými jsme se dostali až sem, tu dříve nebyly, ale bylo pro Mne bolestivé vidět, v jakém špatném stavu jsou ty cesty dnes, že nikdo už nemůže tvrdit, že jsou nové. Jenom Indové dělají takové věci. V celém světě jsem tak nestydaté lidi neviděla, lidi, kteří dělají takové věci. A vůbec to tak nemusí být. Tady kdokoli, kdo má tu moc, to může kdykoli udělat. Za prvé – dnes si musíme dát předsevzetí, že vyčistíme svou Ádžňu. Největším úskalím Ádžni je, že si myslíme, že jsme něco víc. A začneme si myslet, že víme, jak panovat tomuto světu, že můžeme dát svět do pořádku. Když vy sami nejste v pořádku, jak můžete tento svět napravit? Určitě jste viděli spoustu lidí, kteří si myslí, že jsou velkolepí, ale páchají mnoho špatností. V této zemi si lidé berou velké peníze. Řekněte mi, jak vám jen Bůh toto může odpustit? Nejhoršími zločiny jsou krádeže a korupce. Člověk, který se těchto hříchů dopouští, ať dělá, co dělá, může dělat púdže, zpívat mantry, číst namaz, vzývat Alláha, ať udělá cokoli, nebude nikterak odměněn. Dnes vám začíná Nový rok a Já vám všem přeji a chci, abyste si dnes dali předsevzetí, že dneškem počínaje, nebudete lhát, vůbec nikdy nelžete. Indové jsou ve světě proslulí jako lháři. Nevím proč, ale tato země nese pečeť nepoctivých lidí. Velcí světci a prorokové se zde zrodili. Tady, kde tolik sufiů přišlo na svět, jak mohou lidé na takovém místě lhát? Tak dnes musíte slíbit, že nikdy nebudete lhát, bez ohledu na následky. Budete k tomu potřebovat odvahu. Poté, co jste dostali realizaci, kolik odvahy je potřeba navíc? Nemůžete vůbec lhát. Jenom pokud přestanete lhát, začnou mít lidé znovu víru v to, že jste pravdomluvní lidé. Sahadžajogíni musí být pravdomluvní. Nezáleží na vašem povolání. Ať už děláte cokoli, třeba jste inženýr, co pokládá silnice, nebo jste lékař, co léčí každého. Pokud přesto všechno budete lhát, bude to pro vás peklo. Protože teď jste prošli proměnou. Jste realizovaní. Pokud lže realizovaný člověk, nemá z toho žádný užitek. Když jedu do zahraničí, často slyším lidi říkat, že Indové jsou podvodníci, lháři a zkorumpovaní lidé. Jsem velmi smutná. Dnešek je pro vás velice příznivý den. Pojďme dnes všichni přijmout předsevzetí, že nikdy nebudeme lhát, děj se co děj. Já sama jsem indická žena. Nikdy jsem nevyslovila jedinou lež. Když budete lhát, budete ztrácet. Tím, že budete konat zlé skutky, budete ztrácet. Třeba budete mít pocit, že jste vydělali, že jste někoho pěkně napálili, ale už nebudete moci jít do nebe, půjdete do pekla. Je velice důležité vědět, že máme ve světě velmi špatnou reputaci. Proč máme špatnou reputaci? Protože jsme prostě takoví. Když zjistíte, že někdo je lhář, spojte se s dalšími lidmi a zjistěte o tom více informací. Například, když byla postavena silnice, ale není dostatečně dobrá, ptejte se, kolik to stálo, a co bylo uděláno. Peníze, které byly na silnici vydělány, se utratí pouze za alkohol, což je váš nepřítel! Proč to chcete dělat? Vy všichni jste finančně zajištěni. Viděla jsem spoustu chudých zemí plných chudých lidí, ale oni jsou velice poctiví. Poctivost by měla být vaše nejdůležitější přednost. Udělejte dnes rozhodnutí, že už nikdy nebudete nepoctiví. A že už nikdy nebudete ve společnosti nepoctivých lidí – jestliže je kdokoli nepoctivý, bude odhalen. Dnes se to má tak, že lidé budou říkat: „Matko, v policii je to taky tak, a na dalších odděleních je to stejné.“ Ale vy jste sahadžajogíni. Ti, kteří jsou v Sahadža józe, nejsou o nic méně než policisté, nebo lidé, kteří mají vliv. Oni jsou mocní. Všechny síly jsou ale síly Pravdy.

Pravdomluvnost by tu měla být a mám radost, že spousta sahadžajogínů je pravdomluvná, ale my stále potřebujeme více sahadžajogínů, kteří jsou pravdomluvní. Pravdomluvnost tu musí být. Jinak se vaše Ádžňa nevyčistí. Ádžňa je místo, kde sídlí ego. Když se člověk stane sobcem, začne se dopouštět spousty chyb. Kritizuje, škodí a ubližuje, stane se zkorumpovaným. Všichni takoví lidé půjdou do pekla. Chci vám říct velice jasně, že byste neměli přijímat jakoukoli korupci. Neumíráte přece. Co jste získali tím, že jste o trochu víc vydělali? Co to děláte? Museli jste zažehnout více světel, museli jste si vydržovat více žen, co ještě? Jaké budou vaše podmínky, až budete v pekle? Mluvím o tom v den Divali, protože Divali se slaví při příležitosti oslavy znovu shledání Sítadži a Rámy. Jakmile vstřebáme cudnost, nemůžeme být otroky. Jsme jen svými vlastními otroky, ne otroky druhých. Už nikdy nebudeme za žádných okolností lhát. V Dillí jsem žila docela dlouho a jsem opravdu překvapená, jak moc tu lidé lžou. Vůbec se nebojí zalhat. Otevřeně lžou. A snad tím něco získávají, mohou vydělat víc peněz, ale není jim známo, že do nebe nepůjdou. Chci, aby dnes sahadžajogíni slíbili, že nebudou lhát a že nebudou ani lháře podporovat. Prý je naše země velice zkorumpovaná. Ano, byla jsem na vzdálených místech a viděla jsem, že Rusové jsou mezi nimi nejlepší. Jsou prostě takoví poloviční sahadžajogíni sami od sebe. A také tam je hodně sahadžajogínů. Letos jsem do Ruska nemohla jet, ale příští rok rozhodně pojedu. Znamená to, že jsme nebyli schopni zajistit demokracii. Taky jsme se měli stát komunisty. Nejsou tam žádné případy krádeží, žádné lži, milují se tam navzájem. Mají ke Mně hlubokou úctu. Musíme vidět, kam směřujeme. Kam až zajdeme kvůli vydělávání peněz? Co za to dostaneme? Poctivost by měla být vaše nejdůležitější vlastnost. Vaše nepoctivost bude vytvářet problémy vašim vlastním lidem. Lidé říkají, že Indové jsou nepoctiví. Stydím se, když to slyším. Tolik velkých světců se tady narodilo, tolik velkých proroků tady bylo, a zdejší lidé jsou teď velcí zloději, kradou a kritizují. Vaše Ádžňa se těchto věcí od samého počátku děsí. Chtějí hodně vydělávat. Nakonec se všichni ti boháči sejdou v pekle. V tomto dni Divali vám chci říct, že význam Divali spočívá v tom, že peklo je plné temnoty a vy jste teď osvíceni. Očekává se od vás, že budete bojovat s temnotou, ať je kdekoli, a oznámit jim, že konají špatné skutky. Takto se naše země zlepší. A vy to musíte udělat. Vykonávali jsme púdže a rituály, ale Šakti, která je v našem nitru, je tu, aby se postavila všemu, co není pravdivé. Mnoho lidí neví, že honba za penězi je nemoc. Půjdou rovnou do pekla.

Říkám vám toto všechno, protože nikdo to takto ještě lidem neřekl. V tento den Divali vám říkám, že dnes zažehneme lampy a oslavíme štěstí ve svých srdcích. Pak budeme schopni vidět, jaký je kdo člověk. Jaký je to člověk, co krade? I dnes vidím, jak lidé bojují mezi sebou. Spory mezi muslimy a hinduisty už jsou minulost, ale začaly další spory. To je ta druhá věc – jsme také hádaví. V jiných zemích alespoň není tolik náboženství, jako máme tady. Jakmile máme šanci, hned se pustíme do sporu. Spory jsou naše priorita. Spory mezi manžely a mezi rodiči a dětmi, a jestli je v rodině někdo další, tak spory i s nimi. Co je Sahadža jóga? Sahadža jóga je láska a jenom láska. Probuďme v sobě sílu lásky. Dnes je velice příznivý den a my musíme ve svém srdci zažehnout lampy. A přijmout předsevzetí, že klidně umřeme, ale lhát nebudeme. Měli jsme tu spoustu velkých lidí, ale přesto jsou Indové nechvalně proslulí po celém světě jako nepoctiví lidé. I když jsem sama nikoho takového neviděla, vždy, když o tom slyším, cítím smutek. Indie je takové posvátné místo, kde se zrodilo tolik velkých světců. Nikde jinde se toto nestalo – také sufiové se tu narodili. Tolik velkých světců se narodilo v Indii. Žádná jiná země neměla tolik světců. Mohlo se jich tam narodit méně, ale v Indii se narodilo tolik velkých světců, a cokoli nás učili, jsme opustili. Stali se z nás notoričtí zloději. Kdokoli něco ukrade, nemůže jít do nebe. Když to srovnáme s životem zde, V pekle budete muset strávit tisíckrát více času. Dnes mluvím o pekle, protože peklo je temnota, a všude můžeme vidět čáry temnoty a pekla. Teď, když jsou vaše světla zažehnuta, podívejte se, kdo je v pekle. Vládu podporujete tak, že odhalujete nepoctivé. Možná máte důležitou nebo méně důležitou pozici, i přesto musíte odhalit zloděje. Chyťte zloděje, chyťte ty nepoctivé. Teď máte ty síly – k čemu je máte? Teď jste probuzeni – k čemu to je? Dostali jste osvícení. Vidíte se v tomto světle. V temnotě jste neviděli nic. Ale podívejte se teď ve světle, co jste, co teď získáte, když budete lhát? Jsme rodina, nikdy nelžeme – nikdy – ani to nedokážeme. Kdykoli je příležitost lhát, nezapomeňte, že máte síly, že jste světla. Vidíte, jste světlo v temnotě, udržujte tato světla zažehnutá. Musíme skoncovat s temnotou. Máme špatnou reputaci kvůli nepoctivosti. Žádná země není tak velkolepá jako ta naše a je velice skličující vědět, že lidé mimo naši zemi náš špatně pochopili. Nikdo neví, čeho lidé nepoctivostí dosáhli. To, co dostanou, bude strašlivé! Nikdo nebude ušetřen! Všichni nepoctiví budou chyceni. Už jsou proto přijata opatření. Svou realizaci jste dostali, protože nejste nepoctiví. Milujete pravdomluvnost a máte ji v úctě. Chci, abyste se vy všichni postavili na stranu pravdy.

Lidé, kteří hází odpadky do Jamunadži, jsou blázni. Jamunadži míří rovnou do pekla. Vy ale budete před peklem ochráněni. Jste realizované duše. Osvícený člověk nikdy nespadne. Pokud ale opravdu chcete upevnit Sahadža jógu naplno uvnitř sebe, ze všeho nejdřív se musíte rozhodnout, že nikdy nebudete nepoctiví, jakýmkoli způsobem. Vydělávat peníze je to jediné, co na tomto světě zbylo? Co se s tím stane? Nikdo si na ně ani nevzpomene. Musíte být pravdomluvní, pokud vůbec milujete svou zemi. Kdo jinak bude věřit lásce lháře! Je to pro vás těžká situace, když vidíte, že váš soused je zrovna takový typ člověka, a když si myslíte, že byste měli být také takoví. Proč si nemyslet – my jsme takoví, a proč nepřimět souseda, aby byl jako my? Ze všeho nejdřív byste měli slíbit, že nikdy nebudete nepoctiví, že nebudete podporovat žádné lidi nepoctivých činů. Neví se to, ale úspěch lhářů je prokletím naší země! Je příliš mnoho lidí, kteří lžou alespoň desetkrát denně, od rána do večera a pořád jim to nestačí. Nyní, když už vaše chudoba zmizela, vše je v pořádku, máte co jíst a pít, a už nejste žebráci, tak proč musíte lhát? Dnes si dejte toto předsevzetí, nebudeme lhát, a pokud je někdo lhář, nebudeme tu osobu podporovat, nebudeme s takovým člověkem mít žádné vztahy. V tomto spočívá obrovský mír a štěstí. Víte, že lhář půjde do pekla, a vy jej budete následovat. Bůh vám dal realizaci, uvnitř jste byli osvíceni. V tomto světle spatřete, že pokud jsou další lidé jako vy, měli byste si dát předsevzetí, že nikdy nebudete lhát. Ať vám useknou hlavy, ať se děje cokoli. V tomto ohledu jsou Indové mnohem lepší, vím to, ale když něco o nich slyším v zahraničí, cítím velký smutek. Ty cesty, co byly položeny, dají se vůbec nazývat silnicemi? Měla jsem pocit, jako bychom jeli nějakým lesem. Máte na to organizace, takže vždy, když uvidíte něco takového, můžete zavolat a informovat se, kdo takovou cestu položil. Proč to tak udělal? Kdo se na tom obohatil? Všichni sahadžajogíni by se měli sjednotit a snažit se vyhnat tohoto bhúta pryč z naší země. Kamkoli jdeme, lidé říkají: „Nevěřte Indům!“ To je tak nestydaté!

Nám Indům by se mělo věřit především. Měli jsme zde takové skvělé vůdce, velké světce a velké duše, ale na jejich jméno a slávu, kterou měli, již nemyslíme. Jakou úctu k nim lidé měli. A váží si i vás, ale nesmíte podporovat zloděje. Pokud víte, že nějaký konkrétní člověk je zloděj, pak k němu nechoďte jíst. Pak zlodějům nastanou zlé časy. Říkám vám, že vy jste policejní jednotky Božského a měli byste si udržovat záznamy o každém zloději, se kterým se setkáte. Zkuste tuto odvahu vštípit taky vašim dětem. Pokuste se zjistit, kdo jsou lidé špatných činů a lháři. Naše země byla probuzena několika světci a vy jste také světci. Nepotřebujete lhát. Co se stane, když budete mít jídlo jen jednou denně? Nikdo neumře, když nejí. Máme jídlo a pití, ale pak si ještě chceme dávat alkohol. Jak se napijeme, sotva ujdeme jeden krok. Naopak nás to úplně zničí. Se závislostí na alkoholu se nedá dobře žít. Například teď v Americe mají nové téma k diskuzi, – jakmile dětem je šestnáct let, už si na sebe musí vydělávat. To znamená, že budou sluhové. Dostanou peníze za jakoukoli práci, třeba za umývání aut. Jak je vám šestnáct let, řeknou: „Pane, už je vám šestnáct, takže si jděte.“ Viděla jsem to všude tyto nebohé děti, kterým je šestnáct let. Myslíme si: „Je jim teprve šestnáct, kam půjdou?“ A co vzdělání? Je jim teprve šestnáct let! Vyhodí je z domova, vyženou je z domova, matka i otec. Jak dlouho to jen v  Americe bude trvat, uvidíte. Úplně je to ničí. Tím, že si koupíte jedno nebo dvě letadla, se nikdo velkým člověkem nestane. Kde jste? Jaké jsou vaše schopnosti? Indie je země, která může posloužit celému světu. Ale aby to tak mohlo být, musí zde být pravdivost. K čemu jsou nám podvody a nepravost, vůbec to nechápu! Většina bohatých lidí by měla vědět jedno – jste bohatí, tak se usaďte a ztište se a už nemyslete na to, jak vydělat víc peněz. Nikdy jsem neviděla, že by se někdo stal šťastnějším tím, že zbohatl.

Jste sahadžajogíni a máte v sobě světlo. V tomto světle můžete vidět svou cestu a je to cesta pravdy. Třeba jste muslim, hinduista nebo křesťan, na tom vůbec nezáleží, všichni jste lidské bytosti. Pokud lidské bytosti v sobě postrádají poctivost, pak jsou nepoctiví. Nikdo si je nebude pamatovat. Je ještě jiná rovina života, jak by si je někdo mohl pamatovat? Je hodně výhod, které plynou z poctivosti. Největší výhoda je, že máte požehnání od Boha. Máte takový druh požehnání, že budete velice překvapeni. Bez jakéhokoli úsilí se vaše záležitosti dají do pořádku. Ale v Indii nyní, ať lidé žijí v jakýchkoli podmínkách, všichni se honí za penězi, ať už je mají nebo ne. Stále je ještě mnohem více chudých lidí a tak by tyto oslavy Divali měli být i pro ně. Měli by také být šťastní. Všichni žijeme ve stejné zemi, ale podvádíme sami sebe. Jsme velice vychytralí. Tím se uvnitř stáváme sobeckými. A když se stanete egoistou, nikdo vás už nijak nezachrání. Pokud jste pod vlivem ega, můžete dostat rakovinu, pak už se nemůžete zachránit. Když v sobě máte rakovinu, už se nezachráníte. Ani Já vás nebudu moci zachránit. To je fakt. Spalte nejdřív ohněm své ego. Pokud máte ego, měli byste se za něj stydět. Proč máte ego? V naší zemi je to kvůli čemukoli. Jak má někdo bakalářský titul z univerzity, hned má ego, a pokud dokáže ještě něco víc, získá dvojnásobné ego. Jak někdo něčeho dosáhne, stane se inženýrem nebo lékařem, hned začne být namyšlený. Když je vaše Ádžňa napadena, kam vás zavede? Přímo do pekla. A peklo je strašlivé místo. Bůh vám dal inteligenci a nyní jste získali také seberealizaci. Ale jestli i po tom všem, co jste dostali, chcete do pekla, jděte si. Do dnešního dne o tom nikdo nemluvil. Dnes je příznivý den, protože v tento den se stalo mnoho věcí. Sítadži se vrátila v době Šrí Rámačandradžiho. Všechny velké skutky, které se staly v době Šrí Krišny, byly vykonány lidmi, kteří měli seberealizaci.

Takže jako první byste se měli pevně rozhodnout, že v tuto dobu se nedopustíte žádných nepoctivých skutků. Pokud někdo jiný udělá něco nepoctivého, odhalíte ho. Co ale vidím v této zemi je, že běloši bojují s černochy, lidé pořád mezi sebou bojují. Chtějí, aby Indie byla rozdělená, což ale nikomu vůbec neprospěje. Jak by vám to jen mohlo prospět, pokud jste poctiví a máte dobrou povahu. Cokoli jsme se naučili od Angličanů, nic z toho za to nestálo. Oni jsou teď všichni ve velmi špatném stavu. Vy ale musíte zachránit naši zemi a zachránit celý svět. Je to velká zodpovědnost. Dostali jste seberealizaci, byli jste osvíceni. Ale pokud stále chcete upadnout do stoky, co se dá dělat? Všichni by se měli spojit a snažit se. Chci, aby sahadžajogíni zřídili komisi, a pokud se dozvíte o nějaké krádeži, komise by se o tom měla dozvědět. A pak uvidíme, co s tím komise udělá. Tímto způsobem získáte slávu a dostanete se na vysoká místa. Takže první věcí by mělo být, že sami byste neměli být nepoctiví a ani jiným byste neměli nepoctivost dovolit. To je velice důležité. Vaše země byla pošpiněna. Ropa je znehodnocena. Ghí je znehodnoceno. Kamkoli se podíváte, lidé se nám smějí, Nikdo tomu nevěří, ale ve skutečnosti nejlepší lidé žijí v Indii. Počet realizovaných lidí je vyšší než kdekoli na světě. Nevysloužili si žádnou ctnost. Je lepší získat ctnost než získat peníze. Podívejte se na lidi, kteří jsou velmi chudí. Dnešek je velice příznivý a velice radostný den. Proč radostný? Protože dnes jsme dosáhli ráje a chceme zůstat jedině v ráji. Zbabělí lidé ale do ráje vstoupit nemohou. Není proč se bát. Jestli dostanete o pár rupií víc nebo míň, jaké neštěstí vás kvůli tomu potká? Všichni zbohatli, sledovala jsem to. Jezdím sem posledních 17 až 18 let. Jste bohatší než dříve. Situace je lepší než dříve. Ale od rána do večera, je tu nepoctivost, nepoctivost a nepoctivost. Cesta už byla vytyčena. Dnes slibte, že nebudete nepoctiví. A že jestli někdo bude nepoctivý, jednotně se mu postavíme. Proč jste dostali  Sahadža jógu? Proč jste dostali realizaci? Abyste mohli šířit světlo. Pokud ve svém nitru žádné světlo nemáte, jak potom můžete šířit světlo kolem sebe? A díky tomuto světlu vidíte – pomáháte nepoctivým? Nic se nestane, když vyděláte o trochu méně nebo o trochu více. Pokud jste poctiví, Bůh vám pomůže! Proč v této zemi tolik lidí umírá? Nikde jinde tolik lidí neumírá. Důvodem je, že musí jít do pekla. Takže musíte vědět, že když jste nepoctiví, první krok do pekla už jste udělali a druhý krok, lhaní, už není nezbytný.

Říkejte pravdu. Člověk, který mluví pravdu, je jedinečný. Jestli je to sahadžajogín, je to to nejlepší. Tak jako lidé vzpomínají na sufi (světce), tak si budou pamatovat vás. Nemusíte nic dělat. Jenom pochytejte nepoctivé. To je velice nutné. Lidé bojují o to, aby se do Jamuny přestaly vyhazovat odpadky. O tom se taky musí mluvit! Tolik zemí už jsem navštívila, ale do řeky se odpadky nehází nikde. Proč jste tak leniví? Je tu tolik zařízení, můžete odevzdat odpadky městským úřadům, někde je zlikvidovat. Ale když vy sami odhazujete odpadky, co se dá dělat? Dnes se všichni ve svých myslích rozhodněte a přijměte předsevzetí, – dnes je velmi příznivý den, velmi příznivý: „Už nikdy nevykonáme nepoctivý skutek, ani už nikdy nebudeme věřit v nepoctivost.“ Viděla jsem lidi, kteří nebyli ani nepoctiví, ani nechodili do domů nepoctivých lidí. Neměli s nimi nic do činění, protože jim záleželo nejen na jejich osobním prospěchu, ale také na blahu celé země. Vy jste sahadžajogíni, takže musíte slíbit, že nebudete dělat nic nepoctivého. Rozpoznejte, kdo je nepoctivý, a pak řeknete svému nitru, že je nepoctivý. A jako sahadžajogíni – dokonce, když se dvanáct sahadžajogínů sejde dohromady, a když se dozví, že daný člověk je nepoctivý, pak je Božské podpoří. Tato země nezíská nic od pár bohatých lidí, ale zato určitě získá hodně díky poctivým lidem. Nejhorší stigma, které jsme získali je, že jsme nepoctiví. Sahadžajogíni nemohou být nepoctiví. Všichni musíme být jednotní, nechat stranou všechny spory a povýšenost, jak jsme poctiví lidé. Obraz Indie je velice pošpiněn, a proto dnes přijměte slavnostní slib, že od teď už nebudeme nepoctiví a jestli se najdou nějací nepoctiví lidé, půjdeme po nich. Další den již nebudou moci v klidu spát. Velice se to rozmohlo. Žasnu nad mírou nepoctivosti, nepoctivost je všude, úplně všude. Dříve člověka vyhnali pro každou drobnost, a izolovali se od okolí i pro naprosté drobnosti. Ale naše země byla tak poctivá, byly tu takové krásné vlastnosti. Zapomněli jsme je snad? Kam se poděly? Vidím nepoctivost všude, na každém kroku.

Musíme naučit děti, že by neměly být nepoctivé. Když umírají hladem, můžeme se o ně postarat, Ale jen pokud jsou poctivé. Když jste nepoctiví, nikdo vám nemůže pomoci, ani Bůh. Nepoctivý člověk bude trpět nejrůznějšími chorobami. V naší zemi je mnoho takových zvyků, pijí se destiláty, pije se víno. Řekněte Mi, přišli jste sem proto, abyste ze sebe udělali blázny? Nepřátelte se s nikým, kdo ze sebe dělá blázna. Nepomáhejte jim. Viděla jsem lidi, kteří chodí do domů lidí, co pijí alkohol, pak také tito lidé začali pít. Když ale víte, že někdo má takovou povahu, když víte, že je nepoctivý, pak přestaňte u něho jíst. Nemáte s ním nic společného. Musíte pracovat pro blaho své země, Protože Bůh nám dal světlo. Dívejte se tímto světlem. Jeho síla je obrovská. Pokud se rozhodnete, že lidé, kteří jsou nepoctiví k národu jsou v rukou Božích, úplně to bude stačit. Vy se ale stáváte hluchými. Nejste schopni porozumět. Takový člověk není schopen udělat nic dobrého. Nedokáže nic dát. Nechápu, jak mohou žít tak nestydatě. Proto poselství dnešního dne spočívá v tom, že se musíte slavnostně zavázat, že už nebudete v žádném ohledu nepoctiví a pokud někdo je nepoctivý, že ho nebudete podporovat. To úplně stačí. Mnoho dalších realizovaných lidí přijde do naší země. Kdo by ale chodil do tak nepoctivé země? Dnes tedy jediné poselství je, že máte světlo, a když budete kráčet v tomto světle, dá vám to sílu. Můžete dělat, cokoli chcete. Už jsme dosáhli své Swatantry. Swantantra je mechanismus, jak porozumět sami sobě. Chci, aby se teď narodilo mnoho realizovaných dětí, proto pochopte, že dnes je velice významný den. Přijměte slavnostní slib, že nebudete nepoctiví a že ani nebudete podporovat nepoctivé, a že se jich ani nebudete bát. Bůh není vůbec na jejich straně. Bůh je s vámi. Jestliže jste dobří lidé, Bůh je s vámi. Všichni ti lidé, kteří se narodili tady v Indii, tu nejsou proto, aby bojovali, aby umírali – blázni! Bojujeme, umíráme, z bojování nic dobrého nevzejde, řekněte to lidem. „Proč bojujete? Co chcete? Konec konců, máte něco dobrého k jídlu a pití, tak co byste ještě chtěli?“ Dnes je ale stále častější, že chceme takové a takové šaty, chceme určitý typ domu a nemáme ho. S tím vším se dostaneme jedině do pekla. V dávných časech žilo mnoho sufiů, stejně jako oni i vy všichni jste sufi, protože jste všichni očištění. Teď všichni píšete báseň o poctivosti. Nepoctivost musí zmizet, to za prvé. A za druhé, mnoho věcí se musí napravit. Ale chápejte, především nebuďte nepoctiví.

Nikdo v Indii není tak chudý, aby se musel uchylovat k nepoctivosti. Říkám, že naše země má pošramocenou pověst. To je třeba odstranit. Vy jste sahadžajogíni a vy to dokážete. Vy máte světlo a s tímto světlem můžete šířit světlo všude, a všem dodávat odvahu, že tak je to správně. Zejména ti z vás, kteří jsou mladí a mají přátele, musí přemýšlet, jaké poctivé skutky můžou vykonat. Už začali – neházejte odpadky do Jamuny. To je v pořádku, ale není to tak důležité. Důležité je zbavit se nepoctivosti. Proto je dnešek všude považován za příznivý den. Všude kolem jsou zažehnuty lampy. Přes to všechno, pokud to nedokážeme, co nám pak může Sahadža jóga přinést? Největší počet sahadžajogínů je v Indii. Na druhém místě je Rusko. Rusové jsou velice zdvořilí. Nepáchají žádné krádeže. Nevím, proč vlastně. Možná, že když v Indii budeme mít komunismus, pak i my můžeme být jako oni. Ale to není nic významného. Pokud někdo něco dělá z donucení, není to dobře. Rozhodněte se, že budeme silní sami od sebe. Dnes je velice příznivý den, dnes se rozhodněte, že už nebudete nepoctiví, ani nedovolíte být nepoctiví ostatním. Vaše země pak bude velmi prosperující. Viděla jsem, jaké jsou jiné země a jací jsou tam lidé, jak jsou zcela k ničemu. Ale lidé v naší zemi jsou stále velmi nábožensky založení. Zbožnost ale v naší zemi zanikne, pokud tito nepoctiví lidé získají moc. Takže jediné poselství je, nebudeme nepoctiví, ani to nedovolíme ostatním. Lidé tady jsou ale v tomto směru shovívaví. Tolerují nepoctivost, což je jejich největší chyba. Když máte světlo, proč se bojíte? Proč byste se měli bát? Proto vás dnes žádám, buďte odvážní. Nyní bylo dosaženo jednoho druhu osvobození – Swatantry. Tantra – mechanismus, swa – svého já. Už jste toho dosáhli. Ale začněte to používat. Dnes se vás tady sešlo tolik. Nikdy jsem tolik jogínů v Dillí neviděla.

Dnes se všichni uvnitř sebe rozhodněte, že už nebudete věřit nepoctivým lidem. Všichni ďábli se teď rodí právě proto, že máme v sobě něco, co je vede k tomu, že si myslí, že jim uvěříme. Indové by jim nikdy neměli věřit, a hlavně ne ti, kteří jsou realizovaní. Naše země byla všude velmi očerněna. Není to pravda. V Indii je mnoho poctivých lidí, mnoho, a tyto pomluvy se nezakládají na pravdě. Taky už jsem viděla, jak lidé bojují, protože tato země je naše a tamta je vaše. Vše, co máte, je swaradža – království sebe sama, vaše vlastní království. Budete mít svoje vlastní království, jakmile se v pravém slova smyslu stanete Swatantru. Není proč se kohokoli bát, nebo s někým mluvit. Je pro mě překvapením vidět tolik lidí, tolik lidí jsem v Dillí nikdy neviděla. A tak mám proto k vám jedinou prosbu v tento příznivý den, že byste se měli rozhodnout, že už nikdy nebudete nepoctiví, i kdybyste kvůli tomu měli zemřít. Situace v naší zemi se za posledních deset let zhoršila. Je vás tolik sahadžajogínů – tak čeho se bojíte? Čeho byste se měli bát? Božské stojí za každým z vás. Když sufiové – světci – poznali, že božské je s nimi, zbavili se všech nechtěných světských věcí. Ne všichni sufiové, ale několik ano. A vy všichni to musíte udělat také. Takže dnešní poselství je, že byste nikdy sami neměli krást a nikdy byste neměli zloděje podporovat. Vidím ale, jak lidé bojují kvůli dalším a dalším záležitostem, bojují kvůli náboženství a kastovnímu systému. Jste tady proto, abyste tuto zemi spasili, nebo abyste se utopili? Nesete obrovskou zodpovědnost. Narodili jste se v Kali juze. Tato Kali juga se musí změnit, a to je důvod, proč je vás realizovaných tolik tisíc. Tolik realizovaných lidí na tomto světě ještě nikdy nikde nebylo. A proto vás žádám znova a znova, abyste vždy stáli na straně pravdy, a Já pak budu s vámi. Bůh je také s vámi. Takže ta prosba k vám všem je, abyste se ve svém nitru pevně rozhodli, že nepřipustíte žádnou krádež, loupeže, a že kdekoli se s něčím takovým setkáte, postavíte se tomu. Lidé se ale chovají jako opilí. Co získali díky světlu? Odvahu. Bojujte s odvahou.

Vše špatné by mělo být z této země odstraněno. Je velmi pošpiněná, stále je mnoho záležitostí, ale tou nejdůležitější z nich je, že když v sobě nemáte poctivost, jak vám Bůh může pomoci? Vydělávání peněz není Bohu k užitku, ale vaše náboženství ano, a vy jste je získali, Na světě není tolik sahadžajogínů a sahadžajogíni takové věci nedělají. Ale říkám vám to všem, protože atmosféra tady je velice špatná, a my, lidé, máme všude tak špatné jméno. Máte vše, máte co jíst a pít, máte co na sebe. Co ještě chcete? Díváte se na filmy, i na to peníze máte. Ale té závislosti na penězích, která tu je, je třeba se zbavit. Plně doufám, že budete dbát Mých slov. Měli bychom slíbit, že už nebudeme nepoctiví, že se postavíte nepoctivým lidem. Pochopte, že největší věc, kterou naše země dnes potřebuje, je poctivost. Nic není významnějšího. Poctivost je vaše matka. Tak co je na tom, jestli máte jednu košili místo deseti? Ženám řekněte totéž. Stane se to. Odehraje se to. Dnešní projev je trochu odlišný, je jedinečný a je pěkné, že se vám všem líbil. Děkuji vám.