Guru púdža, 20/07/2008, (nekontrolováno)

Campus, Cabella Ligure (Itálie)

Feedback
Share
Upload transcript or translation for this talk

 Guru púdža, 20/07/2008, Cabella, Itálie

Dnes je velký den pro všechny sahadžajogíny, protože se ve vás Sahasrára otevřela, mohli jste cítit existenci Boha. Říci, že Bůh existuje, to nestačilo a říci, že Bůh není, to bylo také chybné, velice chybné a lidé, kteří něco takového říkají, trpí. Jedině po získání realizace víte, že Bůh existuje a že existují vibrace. Je to zahájení něčeho velkého na celém světě. Dnes říkám, že proto je pro vás dnešek jedním z největších dnů. Hodně vás cítilo chladný vánek na svých rukách a z vašeho mozku. Někteří vyrostli v Sahadža józe, někteří ne. Někteří se stále nemohou zbavit starých bloků. Ale nyní musím říct, že docela hodně z vás se může stát guruy, což znamená učiteli, a měli byste se chovat jako učitelé. K tomu, abyste mohli vystupovat jako učitel, byste měli znát Sahadža jógu, teorii i praxi, velmi dobře, a pak se můžete stát guruem. Je to pro gurua velká zodpovědnost, hodně pochopení. Za prvé – neměli byste mít žádné ego. Neměli byste mít žádné bloky v čakrách. Měli byste být neustále naprosto čistí a vibrace by měly proudit v obou rukách. Pokud se pohybují jen v jedné ruce a ne v druhé, nemůžete se stát guruem. Musíte tedy být dokonalým sahadžajogínem. Jedině pak můžete být guruem a tak mnoho z vás jím může být, ale musíte nejdříve zjistit: „Jste schopni být guruem, nebo ne?“ S pokorou porozumíte. Ti, kdo si myslí, že mohou být guruem, by se měli stát guruy, protože teď nemohu cestovat z místa na místo a vy musíte dělat Moji práci, což je dávat realizaci lidem. Ale musíte být schopni dávat hromadnou realizaci, jen pak můžete být guruem. Jestliže dokážete dávat masovou realizaci, pak můžete být guruem. Můžete používat Moji fotografii, ale realizace by neměla být z fotografie, ale od vás. Jedině pak můžete být guruem. Jak ženy, tak muži se mohou stát guruy a všude šířit Sahadža jógu.

Během celého svého cestování jsem vynechala Kanadu a požádala bych některé z vás, abyste tam jeli, protože je to velmi krásné místo a máme tam velmi krásné sahadžajogíny. Musíte teď dělat Moji práci. Nebudu moci jet všude, ale vy musíte jet do ostatních zemí a vytvářet nové sahadžajogíny. Vy to dokážete. Pro začátek můžete používat Moji fotografii, ale později ji tam můžete jen položit, a používat své vlastní síly a dávat realizaci. Dokážete to a takto můžeme rozšířit Sahadža jógu po celém světě. Udělala jsem na své úrovni, co jsem mohla, ale myslím, že už nemůžu více cestovat. Proto vám říkám, že to musíte převzít a vypracovat to. To neznamená, že Mne zrušíte – ne, vůbec ne. Jsem tam s vámi a na každé místo, kde pracujete, postavte Moji fotografii. Ale realizaci musíte dávat vy a pokuste se dávat hromadnou realizaci. Pokud to nebude fungovat, pak byste měli vědět, že nejste guru. Jestliže dokážete dávat hromadnou realizaci, jedině tehdy jste guru. Jinak jím nejste. Řekla jsem, že můžete používat Moji fotografii, ale musíte dávat lidem realizaci. To je znak gurua. Dále už víte o jednotlivých centrech, a které věci lidem chybí. Vysvětlila jsem to velice jasně. Stejným způsobem zjistíte, že ti, kteří přicházejí pro realizaci, mají nějaké defekty a zjistíte, které čakry mají zablokované. Víte, jak tyto čakry čistit, takže jim to musíte říct. Už jste si osvojili Sahadža jógu, takže byste měli vědět, co se má udělat. Pokud si myslíte, že jste si ji osvojili, pokud věříte, že jste si ji osvojili, pak se můžete stát guruem. Ale v první řadě byste měli zjistit a sami pro sebe odhalit, zda jste guru či nejste. Vaší odpovědností je nyní dávat lidem realizaci a můžete ji dávat, máte-li vibrace coby guru. Rovněž ženy – ty se označují jako gurui, ne jako guru, ale jako gurui, ale může se jim také říkat guru. A mohou tuto práci také dělat velmi dobře. Řešit problémy lidí pak není složité. Jakmile jednou dostanou realizaci, jejich problémy se vyřeší.

Všichni byste měli používat tuto velikou sílu, kterou máte. Nejdříve ze všeho můžete pracovat ve skupině, chcete-li, a poté byste to měli dělat samostatně. Dokážete si představit, když se vy všichni stanete guruy, kolik sahadžajogínů budeme mít po celém světě? Cokoli, co učíte, musíte i dodržovat. Člověk, který pije, se nemůže stát guruem. Člověk, který flirtuje a vede nezřízený život, se nemůže stát guruem. Proto se nejdřív podívejte důkladně sami na sebe – jsi čistý, nebo ne? Je-li mnoho posedlých lidí, kteří se snaží stát guruy – nemohou. Upřímně byste měli podle fotografie vidět, zda jste posedlí – pak nemůžete být guruem. Abyste se tedy stali guruem, je na prvním místě, abyste posoudili sebe sama, odhalili úplně sebe sama a poté se můžete stát guruem. Nechci to říkat každému zvlášť, ale všichni to můžete zjistit. Může se vytvořit skupina řekněme 4-5 lidí a ti mohou navzájem o sobě zjistit, zda jsou v pořádku, nebo ne, zda něco chybí, jestli jsou zablokovaní. Ale pokud řeknou, že jste v pořádku, můžete se pak stát guruy a můžete šířit Sahadža jógu. To je vaše odpovědnost. To je způsob, jak Sahadža jóga poroste. Jinak poté, co půjdu na odpočinek nebo když už nikam nepojedu, přijde Sahadža jóga nazmar. Teď je tedy na vás, abyste nesli pochodeň, světlo, je to vaše odpovědnost. Získali jste realizaci.

Narodila jsem se s touto zodpovědností. Narodila jsem se s úplným porozuměním. A nyní i vy rozumíte sami sobě. Neodsuzujte se, dokud nezačnete sami dávat realizaci, ale buďte opatrní – nestaňte se namyšlenými. Musíte být velmi pokorní, velmi pokorní ke každému. A vypracovat to, protože nejsou-li realizovanými dušemi, neměli byste je odsuzovat, ale říci jim velmi trpělivě a sladce, že nejsou v pořádku. Řekněte jim, jak meditovat, jak se zlepšovat. Je to nyní obrovská odpovědnost. Dělám tuto práci a vy ji můžete dělat také. Proto se všichni musíte stát guruy. Toto je den Guru purnimy a já vám žehnám, abyste se všichni stali guruy. Cokoli jste nyní získali, nepromarněte. Nezahoďte to, ale použijte to pro zlepšení lidí. Chcete-li, utvořte ze začátku skupinu 4-5 lidí. Pak byste se měli rozdělit. Musíte tomu dát čas. Získali jste realizaci, ale musíte dávat realizaci, jinak váš stav není v pořádku, není normální. Dnes vám tedy chci říct, jaké kvality potřebujeme pro to, abychom byli guruem. V první řadě by to měl být odpoutaný člověk. Neznamená to, že se vzdáte své rodiny nebo čehokoli, ale měli byste mít odpoutaný postoj, že když kdokoli z vaší rodiny dělá něco špatného, měli byste jít od nich pryč. Za druhé, prostřednictvím své realizace uvidíte, že můžete šířit štěstí a odstraňovat jejich problémy. Viděli jste, že cokoli jsem udělala Já, můžete udělat i vy. Máte sílu to udělat, ale žádné pokrytectví. Žádné pokrytectví, jinak poškodíte jméno Sahadža jógy. Pouze jste-li si jistí sami sebou, pak byste se měli stát guruy a pokračovat v práci Sahadža jógy. Myslím, že vám dávám všechna svá požehnání a všechnu svou podporu, že to nyní převezmete a stanete se guruy.

Také můžete mít všechny púdže a k tomu můžete používat fotografii. Viděli jste, jak se to musí vypracovat, a jestliže někdo má nějaký defekt nebo zablokované nějaké čakry, pak byste takovému člověku měli říct, jak to napravit. S fotografii je to nejlepší. A velmi pokorně byste jim měli říct, co udělat a můžete zachránit všechny takové lidi. Nyní tedy nejsem více k dispozici ve smyslu, že jsem udělala maximum a myslím, že nebudu schopna to dělat znovu. Není to Mým stářím, ale chci vám dát úplnou svobodu šířit Sahadža jógu. Dostali jste to zadarmo a musíte to také lidem dávat zadarmo, nechtít po nich peníze. Při púdžích buďte opatrní, abyste je nenechali dělat púdžu k vám samotným, dokud nejste potvrzeni a dokud si nejste jisti, že jste vytvořili alespoň 100 sahadžajogínů, dobrých sahadžajogínů. Pak k vám mohou také dělat púdžu, ale nejlepší je počkat a vidět. Nezačínejte s púdžemi, dokud jste každý nevytvořili 1000 lidí. Pak máte právo na púdžu. Ale můžete mít púdžu s Mojí fotografií, dokud nejste úplně v pořádku. Teď je nejdůležitější věcí sebedůvěra. Neodsuzujte se. Všichni jste realizované duše, ale ti, kdo si myslí, že se mohou stát guruy, se jimi mohou stát a zkusit to. Musíte mít trpělivost s hledajícími. Nemůžete se zlobit ani být prudcí. Pokud se vám nesnaží dělat potíže, neměli byste se nechat unést. Měli byste být klidní. Většina guruů je velmi prchlivá nebo byli dřív, a proto byli zaměstnaní svou prchlivostí a nemohli vytvořit nic rozumného, myslím. Nedokázali dát nikdy realizaci.

Musím vás tedy varovat – ovládejte svůj hněv. Pozorujte se, jestli se rozzlobíte, pak se nemůžete stát guruem. Guru musí být milující člověk. Velmi milující a chápající. Pak musíte být pokorní, nenadávat lidem, nekřičet na ně. Chovají-li se špatně, můžete je požádat, aby odešli, ale nekřičte. Pokud si myslíte, že se někdo chová špatně, můžete ho požádat, aby odešel, ale nemusíte na takového člověka křičet nebo se na něj hněvat. Takže je to veliká zodpovědnost. Získali jste realizaci, a tak by se 4-5 z vás mělo spojit a vytvořit sahadžajogínskou skupinu, dávající lidem realizaci. Zkuste to. Samozřejmě tam bude Moje fotografie, ale přesto se musíte pokusit. Pokuste se pochopit, co je nyní vaše odpovědnost. Jestliže jste získali pozici, musíte za ni vždy nést odpovědnost. Stejně tak, pokud se stanete guruem, máte určitou míru odpovědnosti, že – za prvé – vaše vlastní chování by mělo být velmi dobré. Ze začátku jim nemůžete říkat: „Nechoďte do kostela, nebo nedělejte tohle, nedělejte tamto.“ Dáte jim realizaci a pak k nim můžete mluvit. Na počátku byste jim to neměli říkat, jinak se vás prostě budou stranit. Přijměte je, jací jsou. Na začátku byste také neměli léčit lidi, je-li to možné. Můžete začít tím, že použijete Moji fotografii, ale neléčte je. Později, pokud si věříte, pak 4-5 lidí by mělo společně toho člověka léčit. Léčení lidí není příliš jednoduché a můžete získat blokády. Musíte si tedy před prací na nich dát bandhan. Bandhan je velmi dobrý. Dokonce i když jdete ven, byste si měli dát bandhan. Také byste měli velmi dobře mluvit, je-li to možné. Nyní víte tolik věcí a můžete k nim hovořit. Je to velmi velká odpovědnost.

Já pracuji od roku 1970 a do dneška jsem tolik let tvrdě pracovala, ale nyní to již nemohu dělat. Musím se vrátit a odpočinout si, jak všichni říkají a vy také budete souhlasit. Ale můžete o Mně mluvit, pokud to je nezbytné, ale používejte Moji fotografii. Pokaždé, když máte setkání, používejte Moji fotografii. Ti, kteří si myslí, že mohou být lídry a guruy, by měli nejdřív vidět své vlastní vibrace. Meditujte na Moji fotografii a zjistěte to. Musíte být naprosto upřímní, že jste na sto procent v pořádku a nemáte žádný blok, a poté se můžete stát guruem. Musíte jím být. Nejprve můžete vzít dva lidi, poté tři lidi. Já jsem začínala s pěti, takže si můžete představit, jak to funguje. Zkuste to nejdříve se dvěma, třemi, pěti a více. Můžete potom také inzerovat. Pokud jste dali realizaci lidem, řekněme, že jste dali realizaci deseti lidem, můžete začít se svou vlastní organizací, nebo jakkoli to můžete nazývat, a můžete to vypracovat. Teď máte tuto sílu. Máte právo. Ale musíte mít všichni charakter. Na začátku musíte být velmi trpěliví a laskaví. Velmi laskaví. Potom postupně zjistíte, že dokážete léčit lidi. Můžete při léčení začít s Mojí fotografií a později uvidíte, že dokážete léčit. Nejdříve ze všeho podle vibrací zjistíte, které čakry jsou zablokovány, které jsou dobré a které jsou špatné. A poté byste je měli napravit. Je-li něco v nepořádku, musíte to napravit a poté se stát guruem. Není to jen v uznání, že jsem guru – stáváte se guruem, ale musíte být velkým, velkým znalcem sebe samého. Musíte posuzovat sami sebe. Nejdříve byste měli zjistit, jestli se můžete stát guruy a pak Mi můžete poslat zprávy. Budu velmi šťastná, když budu vědět, kolik nyní máte a takto se Sahadža jóga rozšíří, bezpochyby. Nemůže to zůstat v nynějším stavu, protože odcházím. Ale protože je vás teď tak mnoho sahadžajogínů, budete růst a vypracujete to. Ale myslím, že nyní nemůžu cestovat, a vracím se. Nebudu se moci opět vrátit zpět. Není to možné.

Takže bude lepší, když to sami vypracujete. Musíte Mi napsat, pokud budete mít nějaké problémy. Pokud někdo bude mít nějaký blok nebo něco nebo budete mít problémy. Nemyslím si, že vás budou noviny kritizovat. Kritizovali Mě, ale ne vás. Všichni mi slibte, že se pokusíte stát guruy. Nevzala jsem si od vás žádné peníze. Nic. Jen chci, abyste šířili Sahadža jógu. Ze začátku, dokonce ani na púdžách, si neberte žádné dary ani peníze. Můžete si od nich vzít jen malou částku, pokud potřebujete na sál nebo nějaké velké prostory, ale to bude mnohem později. Nejprve to vyzkoušejte s několika málo lidmi. Bude to růst velice dobře. Další věcí je púdža – ze začátku byste jim neměli dovolit, aby ji dělali k vám. Dokud nevytvoříte 300 sahadžajogínů, nemůžete je žádat, aby k vám dělali púdžu. Pro začátek můžete na púdžu použít Moji fotografii. Buďte ale velice opatrní, protože máte nyní síly a to může zhýčkat vaše ego. Možná si začnete myslet, že jste úžasní. Ne. Musíte zachránit svět. To je všechna Moje práce a požádala bych vás, abyste Mi napsali do Indie, pokud by byly nějaké potíže. Také mi napište, jak šíříte Sahadža jógu, co se děje, ráda se o tom dozvím. Myslím ale, že pochopíte, že nyní musím ukončit práci. Nemůžu cestovat. Pokud máte nějaké otázky, zeptejte se Mne. Ti, kdo si jsou jistí, že se mohou stát guruy, zvedněte ruku. Ach, tolik. Jen jednu ruku, ne dvě. Pokud si někdo bere peníze, měli byste mu říct, aby to nedělal, a také Mi napsat. Ze začátku si nemůžete brát peníze, ale když budete mít kolem 3000 lidí, můžete slavit všechny posvátné dny, a provádět uctívání. Musíte ale vytvořit každý přinejmenším 3000 žáků, potom můžete žádat o púdžu. Jsou lidé, kteří se nemohou stát guruy, kteří jsou zablokovaní a mají problémy. Máte-li problémy, nestávejte se guruy, jinak vám to ublíží. Pokud si ale myslíte, že jste čistí a otevření, pak se můžete stát guruem. Má někdo nějakou otázku? Otevírám centrum pro mezinárodní Sahadža jógu a když vytvoříte 300 sahadžajogínů, můžete je požádat, aby udělali púdžu, a vzít si peníze. Pokud získáte nějaké peníze před tím, můžete je poslat do tohoto centra. Toto centrum bude mít přibližně jedenáct členů a já je vyhlásím.

Pokud máte nějaké otázky, zeptejte se Mne teď. Od prvních 300 lidí si neberte žádné peníze, kromě nákladů na sál nebo dalších výdajů, ale neberte si žádné peníze pro sebe. Mohou nyní znovu zvednout ruku ti, kteří by chtěli být guruy? Nechť vám Bůh žehná! Máte nějaké otázky? Můžete brát peníze na provoz. Musíte mít sál, zesilovač a všechny tyto věci, ale neměli byste je brát pro své osobní použití. Měli byste být velmi opatrní. Dokud nebudete mít 300 sahadžajogínů. Můžete vytvořit skupinku 5-10 lidí a začít svou práci. Bude vás bavit. Kdokoli, kdo má nějaký problém, zeptejte se Mne. Musím jet do Kanady, nebyla jsem tam, ale pokusím se najít si čas. Nyní musím jet nejprve do Ruska a potom mohu jet do Kanady. Nejdříve musíte pracovat více ve své zemi, potom venku a pak to můžete rozšířit všude. Znovu, kolik z vás chce být guruy? Tak mnoho. Mnohokrát vám děkuji, děkuji, děkuji všem.