Velikonoční vejce a znovuzrození (10 min)

(Location Unknown)

Watch on Youtube: Upload subtitles

Velikonoční vejce a znovuzrození

O Velikonocích dáváme lidem vajíčka jako připomenutí, že teď jsou vejci a je čas, aby se stali ptákem. Myslím však, že si to lidé neuvědomují. Protože poselstvím Krista je vzkříšení. Ukřižování je prostředek, ale Jeho poselstvím je vzkříšení. Vejce je velmi výmluvný symbol. V jednom z dávných indických Písem je psáno, proč by se Velikonoce měly slavit právě vajíčky. Je to nanejvýš překvapující. Je to tam velmi jasně napsáno, když tomu dokážeme porozumět, jak je Kristus symbolizován vejcem. Co tedy vejce znamená? V jazyce sanskrt je brahmín nazýván „dvidžáha“, „dvihi džájeti“ znamená „ten, který je podruhé narozený“. A také pták, kterýkoli pták, se nazývá dvidžáha, tedy podruhé narozený. Protože pták se nejdříve narodí jako vejce a pak se znovu narodí jako pták. A stejným způsobem se člověk narodí jako vejce a pak se znovuzrodí jako realizovaná duše. Uvědomte si, jak je to výmluvné, že se oba nazývají stejně. Žádnému dalšímu zvířeti se neříká dvidžáha, pokud nejdříve není vejcem, ze kterého pak vyjde jako něco jiného. Například žádným savcům, žádným savcům se neříká dvidžáha. Jen lidským bytostem. Je pozoruhodné se v zoologii dočíst, že savci nekladou vajíčka, že rodí živá mláďata. I my jsme savci. Přesto jsou lidé nazýváni dvidžáha. Stejně jako pták. To tedy znamená, že lidé, když se narodí, jsou vajíčky. Nebo se stanou vajíčky. Jak se stanou vajíčky? Tím, že se v nás vyvine naše ego a superego. Všichni jste tu sahadžajogíni, jistě rozumíte tomu, co říkám. Když ego a superego… Když se ego a superego [pár slov stranou] v člověku rozvine v plném rozsahu a fontanelní oblast zcela zvápenatí, pak se stanete vejcem. Úplně se oddělíte od své Matky, od všepronikající síly Boha. A jste ponecháni sami sobě jako vejce do doby, než uvnitř své skořápky dospějete, ve své vlastní svobodě. Až do té chvíle, kdy jste připraveni se vylíhnout. Tehdy matka ptáčete musí prorazit vršek vejce. A pak se vylíhnete jako ptáci. Vy už jste takto vnitřně rozvinutí. A pak vzlétnete do prostoru všepronikající síly Božské lásky. Jak významné jsou tedy Velikonoce! A proč přišel Kristus? Přišel na Zem, protože vzal za své tu ideu, uvedl tu ideu do praxe, nebo můžeme říci, že v tom byl mistrem, který mohl sám podstoupit tuto přetěžkou cestu, čímž se stal dvidžáha. On už tím ale byl. Ale jak přimět vás uvěřit, že se můžete stát dvidžáha, že se můžete znovu narodit? V každém náboženství každý prorok říkal, že se musíte znovu narodit. Dokud nejste znovuzrozeni, což je křest, jenže ne tento způsob křtu, ale skutečný. Dokud není prolomena skořápka na vaší fontanele, nemůžete se stát dvidžáha. Je to napsáno ve všech Písmech, řečeno všemi proroky. Někdo vám musel ukázat, že to jde. Protože On je Boží silou, Pránavou, samotným Brahma, Jeho znovuzrození bylo vzkříšení, fyzické vzkříšení. Kdežto vaše znovuzrození probíhá ve vašem vědomí. A jasně je vidíte. To je význam Velikonoc. Zajímalo by Mě, kolik křesťanů chápe význam vejce. Vejce představuje stav, ve kterém se nacházíte před seberealizací, kdy jste ve své skořápce, jako pan X, paní Y a tak dále. Ale jakmile uvnitř plně dospějete, pták je připraven. A to je ten čas, kdy se vylíhnete. Tehdy dostanete své druhé narození. Toto je tedy skutečný význam znovuzrození Krista, a proto dáváme vejce, abychom lidem řekli: „Jsi vejce!“ jako připomenutí. A toto vejce se může stát Duchem. Je také psáno, že byl vejcem, když přišel. Nejprve byl stvořen jako vejce. Polovina zůstala jako Šrí Ganéša a druhá polovina se stala Mahávišnuem. Pak přišel na tuto Zem a zemřel se všemi svými elementy, jen čisté vibrace vytvářely Jeho tělo. Zůstal ve vás všech, aby byl probuzen. A když Kundaliní provede vaši pozornost tímto bodem, pak se také stanete Duchem. Proto řekl: „Já jsem ta brána, Já jsem ty dveře.“ On neřekl: „Já jsem cílem,“ řekl: „Jsem dveřmi.“ Protože vy se nemůžete stát Kristem. Proto neřekl: „Já jsem cílem, kterého musíte dosáhnout,“ ale vytvořil pro vás tento prostor. Můžete se stát duchovně probuzenými, můžete se stát svým Duchem. Ale Kristus je Inkarnace. On byl syn Boží. On je tedy Inkarnací. A tato Inkarnace přišla na Zem, jen aby vás vytáhla z vašich elementů a pomohla vám stát se Duchem.